Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

11 mai 2011

Nr. 16 (186)

Facilitarea muncii... pag. 3

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei... pag. 4

9 Mai - Ziua Biruinţei !

66-a aniversare de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945

L

a 9 mai anul curent a fost marcată cea de-a 66-a aniversare de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945. Pentru ea s-a plătit un preţ uriaş, mii de soldaţi şi oameni paşnici şi-au pierdut viaţa în urma bombardamentelor şi foametei. Astăzi destinul celor rămaşi în viaţă ne reamintinteşte mereu de acel război sîngeros.

Î

n această zi toate localităţile raionului au petrecut măsuri social-culturale cu depuneri de flori şi coroane la monumentele eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă în Marele Război pentru Apărarea Patriei. La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului raional, consilieri locali, agenţii economici şi locuitorii satelor. Pentru vet-

eranii de război au fost organizate mese de binefacere. În scopul ameliorării situaţiei materiale a participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei şi soţiilor (soţilor) lor, cu ocazia celei de-a 66-a aniversare a Victoriei asupra fascizmului, Consiliul de administraţie al Fondului local de susţinere

socială a populaţiei a stabilit prin decizia nr.6 din 20 aprilie 2011 acordarea ajutoarelor materiale unice participanţilor (persoanelor cu dezabilităţi) la Marele Război pentru Apărarea Patriei. Acestora li s-a acordat ajutor material unic în cuantum de 600 lei, precum şi persoanelor asimilate participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei şi soţiilor( soţilor) supravieţuitori, inapţi de muncă, nerecăsătoriţi în cuantum de 500 lei. Prin decizia primăriilor - participanţilor, persoanelor cu dezabilităţi, asimilaţilor şi văduvelor au fost alocate a câte 200, 300 şi 500 de lei din Fondul de rezervă a Primăriei. Concomitent, ajutoare materiale şi umanitare au fost acordate de către agenţi economici. Veteranii, care n-au putut participa la mitinguri şi la mese de binefacere, au fost vizitaţi la domiciliu de către reprezentanţii Consiliului raional, autorităţilor publice locale, colaboratorii Direcţiei asistenţă socială şi li s-au acordat ajutoare materiale şi umanitare personal. Astăzi ne închinăm în faţa lor, le adresăm cele mai alese cuvinte de mulţumire pentru înaltele calităţi de sacrificiu, devotamentm şi bărbăţie. Le dorim mulţi ani înainte şi sănătate tuturor participanţilor în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Marşul Victoriei la Holercani

P

e data de 8 mai, anul curent, în incinta Casei de Cultură din s. Holercani a avut loc Festivalul – Concurs raional al Orchestrelor de Fanfară “Marşul Victoriei”, ediţia a III-a, unde au participat 6 fanfare din 4 localităţi ale raionului Dubăsari. Festivalul este organizat cu ocazia marcării a 66 ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Direcţia Asistenţă Socială

“A fost război, ecoul lui şi acum mai este viu” - Gr. Vieru 9

mai – biruinţa lumii asupra întunericului. Cu acest slogan poate fi deschis un miting consacrat celei mai dezastruoase, conflagraţii din cîte a cunoscut omenirea, cel de-al doilea război mondial. Datorită acestei fapte eroice: noi fiii, nepoţii şi strănepoţii celor care au apropiat Ziua Victoriei, avem o datorie sfîntă: să păstrăm memoria eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă. Au

profitat de ocazie pentru a spune un cuvînt de felicitare reprezentanţi ai raoinului şi respectiv ai primăriei, precum: Cazac Iurie,Terentiev Vasile, Vatav Grigorii. La fel şi organizatorii locali, care au colaborat la manifestarea acestei parade: Nicolaev Tatiana, şefa bibliotecii, Macovenco Irina, şefa căminului cultural şi Cotorobai Aliona, însoţită de elevii de la gimnaziu. Pe acest fondal a

evoluat Ziua Victoriei în satul Pohrebea – o zi a clopotelor negre ce bat sub aripi ale ducerii. Ne închinăm în faţa celor ce fară milă de propria viaţă au luptat pînă la biruinţă, celor care nu au ştiut să dea înapoi şi care au înălţat flagul URSS în Berilin. Buneii şi străbuneii noştri care au luptat pentru noi. Noi n-o să uităm cît va fi lumea şi pămîntul pe cei ce

ne-au dăruit libertate. Nu trebuie să ne evidenţiem prin fapte eroice, măcar să ţinem minte! Noi tînăra generaţie sutem viitorul, şi e în puterile noastre să nu ne uităm trecutul şi sărbătoarea biruinţei! Nu veţi fi uitaţi! T. Nicolae, şefa bibliotecii şi I. Macovenco, şefa CC s. Pohrebea

continuare pag. 4


pag. 2

Noutăţi Nistrene

Ş

Iosif Terentef, veteran al războiului, s. Doroţcaia

11 mai 2011

Un drum de amintiri

i iarăşi revenim la acel trecut groaznic, la acele vremuri cunoscute şi de salcîmul care vru să dea floare a nu ştiu cîta oară, dar al cărui ALB fusese penetrat de nuanţa întunecată a acelui război teribil încrustat în piatra vremii pentru veacuri întregi...Să fi bănuit oare cineva că Adolf Hitler devenit în 1933 cel mai crud dictator să rîvnească la acest „picior de plai”?Un răspuns amplu am găsit în urma interviului cu un fost participant la cel de-al doilea război mondial,domnul Terentev Iosif... - Domnule Iosif, ţin să vă întreb cînd a început, unde şi cum s-a desfăşurat războiul? Cel de-al doilea război modial a început la 4 dimineaţa, pe data de 22 iunie 1941. Atunci germanii au atacat Uniunea Sovietică şi Moldova fără a face declaraţie de război. Vreau să menţionez că la 23 august 1939 se semnase un act în-

tre sovietici şi fascişti,conform căruia timp de 10 ani nimeni nu trebuia să înceapă război. Hitler însă avînd bunkere în diferite locuri,se întoarse la Berlin şi trimise 6 divizii pentru a distruge Moscova...Nimeni nu se aşteptase la o asemenea întorsătură... - Cine a jucat rolul principal, sau mai bine zis, cine este iniţiatorul acestui război? Germania fascistă în frunte cu temutul cancelar Adolf Hitler. - Ce pierderi materiale şi omeneşti se ascund în spatele acestui eveniment? Mulţi şi-au pierdut viaţa în această luptă sîngeroasă...Camarazi de-ai mei, femei şi copii nevinovaţi, bărbaţi plecaţi pe front pentru totdeauna, lăsînd în urma lor doar lacrimi. La noi în sat, din 600 de case au fost distruse 495... - Cîţi veterani au rămas în viaţă?

Doar 5 dintre care un participant de război din Coreea. - Care au fost consecinţele războiului? La 12 aprilie la 3 de noapte a fost eliberat Tiraspolul apoi Grigoriopolul.Doroţcaia a devenit liberă la 14 mai 1944.Astfel părinţii noştri şi-au obţinut libertatea! După război au început a renova tot. A fost foame 3 ani de zile, oamenii mîncau doar ceea ce era dat de stat. Acel păsat nu era destul şi mulţi în consecinţă decedau. - Care este mîndria satului Doroţcaia? Oamenii curajoşi,ospitalieri şi buni... - Cu ce obiecte de preţ din acele timpuri vine satul Doroţcaia? Desigur că cel mai mult s-a păstrat armamentul şi alte obiecte de preţ adunate şi păstrate cu grijă în muzeul nostru.

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră 9 mai? - Renaştere în primul rînd. Sunt foarte bucuros că tu teai născut în acea zi cînd toţi plîngeau de bucurie,cînd bolnavii din spitale care nu-şi simţeau picioarele s-au ridicat din pat şi strigau cu glasul înăbuşit de lacrimi.Se realizase atunci marea răsplată a lui Dumnezeu pentru curajul şi patriotismul poporului nostru! Astăzi cînd în aer bîntuie liniştită eterna pace,mărul din faţa şcolii ne îmbată cu mireasma sa şi ne teleportează în lumea visului pentru a trăi împreună cu veteranii noştri clipa acelei mari victorii!!!Pentru 9 mai 1992 este semnificativa vorba modificată a lui Petrescu:Ultima noapte de război,întîia noapte de dragoste! Nadea Josan, eleva cl. a XII-a, L. T. Doroţcaia

Muncind, ne-ncredinţăm că sîntem! M

L

a 10 mai 1944 brigada de tancuri Konstantinovskaia a general-maiorului Mihail Zaharovici Beznoşenko, după lupte grele duse pentru eliberarea Tiraspolului, în regiunea satului Parcani, s-a fedislocat şi s-a camuflat în pădurile de lingă Coşniţa. Iar la 14 mai, le-a aplicat nemţilor o lovitură şi a scos duşmanul de pe acest cap de pod. Tancurile cu desanturi ale infanteriei (pe fiecare maşină de luptă cîte 12 persoane) au ieşit la Nistru, în regiunea satelor Pîrîta şi Vadul-lui-Vodă. însă în scurt timp, situaţia militară a început a se crea in defavoarea noastră. Pentru că întăririle nu erau suficiente, fasciştii au reuşit, la nordest de Coşniţa, să taie calea de transportare a muniţiilor militare şi a forţei vii. S-âu pomenit în încercuire diviziile 203 şi 204 de puşcaşi ai Eroului Uniunii Sovietice, general-mâiorul G. Zdanovici şi ale colonelului G. Skliarov. Problema e că inamicul a scos oştiri din direcţia Bender şi a închis totalmente inelul încercuirii. Tanchiştii şi infanteria s-au pomenit într-un “sac”. Dacă privim astăzi harta Moldovei, fiecare îşi poate imagina în ce capcana a nimerit brigada de tancuri şi diviziile de puşcaşi: din trei părţi rîul de mare adîncime, iar îh spatehitleriştii. Tanchiştii, împreună cu infanteria, duceau lupte crînce-ne, de cîteva ori pe zi încercau să spargă încercuirea, însă în zădarforţele nu erau egale. Aviaţia duşmanului bombarda neîncetat poziţiile de luptă. Zilnic aceasta săvîrşea peste 300 de ieşiri-avioane. Conform documentelor din arhive, în lupte s-au distins în mod deosebit tanchiştii Korpenko, Kulicenko, Saviţîu, Alpatov, Utenkov, Volosatov, Şahnazarov, ostaşiikonstantinovişti Ulianenko, Mitkevici, Murmilov, Fomenko, Kobozev, Kulinicenkp, Şakodko şi sute de alţi ostaşi. în mod intenţionat ani dat mai multe nume de familie, pentru eă-nu este exclus că unii dintre ei sînt vii şi astăzi, poate vor răspunde şi vom lua legătura. Ei ar confirma că numai în noaptea de 20 spre 21 mai, suportînd pierderi grele în forţă vie şi tehnică, au reuşit să spargă meiul încercuirii. E adevărat, că nu fără ajutorul diviziei 49 de gardă, m una din unităţile căreia lupta şi actualmente cunoscutul locuitor al capitalei Vladimir Voiţehovici, atunci comandant al uneia din companiile de aruncătoare. Veteranul îşi aminteşte cu durere că mulţi dintre ostaşii săi anume în acea noapte au rămas pentru totdeauna pe pămîntul de la Coşniţa. Dacă e să vorbim despre pierderile brigăzii de tancuri, în săptămîna cît aceasta a fost în încercuire, au murit 42 de ofiţeri, 117 sergenţi. în total, pe capul de pod

În centrul: Marghelov A. F. - colonel aviator, erou al Rusiei, Vatav G. A. (O întîlnire la Chişinău, anul 2010)

de la Coşniţa au căzut 5167 de soldaţi şi ofiţeri, 3232 s-au pierdut fâra veste. Astfel, cîmpurile noastre au fost stropite dm abundenţă cu sîngele ostaşilor sovietici, ei şi-au dat viaţa pentru viitorul luminos, pentru noi. Şi aceste bătălii nu trelor germani pînă în dimineaţa zilei de 23 august 1944, astfel s-au pus începuturile desfăşurării cu succes a operaţiunii Iaşi-Chi-şinău. EROII CAPULUI DE POD Mulţi soldaţi şi ofiţeri, care s-au remarcat în luptele de pe capul de pod din Coşniţa, au fost distinşi cu decoraţii de stat (o parte din ei post-mortem). Pentru bărbăţie şi curaj, cu ordinul “Steaua Roşie” au fost decorativ. Voiţehovci, V. Volobus, A, Konovka şi alţii, lui P. Gluşenko i s-a în minat ordinul Marelui Război pentru Apărarea Patriei de gr. II. Titlul de Erou al Uniunii Sovietice l-au primit G. Korneev şi I. Şikunov. Mormintele acestora, precum şi cele ale tanchiştilor K. Mitroranov şi A. Maximov se află pe Gorganul gloriei militare. GORGANUL GLORIEI El este situat între satele Coşniţa şi Pohrebea pe un cîmp. Pe o colină a fost amplasat tancul T-34, care le aminteşte celor în viaţă că aici au fost înmormîtaţi soldaţii şi ofiţerii, care au căzut pe capul de pod de la Coşniţa. La monumentul eroilor aproape totdeauna sînt flori vii. Oamenii cinstesc cu sfinţenie memoria celor, care şi-aii dat viaţa pentru Patrie. în anii precedenţi, de la acest loc sacru, care întruchipează curajul, mîndria şi forţa poporului nostru îşi luau startul expediţiile tineretului, consacrate memoriei eroilor. Va fi un lucru de neiertat, dacă la ieşi din încercuire, unul din tancurile T-34 s-a dus

la fund în Nistru. Tanchiştii au văzut acest lucru, însă nu şi-au putut ajuta tovarăşii. Abia după 24 de ani de la război, maşina a fost scoasă şi montată pe Gorganul gloriei. Apropo, corpurile celor doi membri ai echipajului erau în tanc şi au fost înhumaţi tot aici. Iar 53 de tancuri, care au nimerit în încercuire şi pe care în decursul unei saptămîni au căzut bombele fasciştilor, sigur că aşa şi au rămas pe cîmpurile de luptă arse, explodate. Chiar şi după război, ele încă mult timp le aduceau aminte oamenilor despre evenimentele de pe malul stîng al Nistrului din primăvara anului 1944. însă treptat, numărul tancurilor scoase din funcţiune devenea tot mai mic. Ele, pur şi simplu, erau tăiate şi duse la metal uzat. Şi locuitorul satului nostru, Constantin Mamulat pune un punct în biografia unora dintre maşinile distruse. El povesteşte că m 1948, fiind încă adolescent,jientru că nu existau posibilităţi de a studia, a asimilat meseria de tăietor autogen. Şi-a însuşit meseria anume pe aceste maşini, pentru a căror “bucăţire” erau necesare în jur de patru ore. După finisarea lucrărilor în satele Coşniţa, Pohrebea şi Pîrîta, el a fost transferat, împreună cu tovarăşii săi, peste Prut, unde numărul tehnicii distruse şi al tunurilor era la fel era mare. În 1949, problema acestor “bunuri” a fost soluţionată. La Coşniţa s-a deschis Şcoala medie şi Cpstea s-a întors pe băncile ei. Însă ecoul războiului încă mulţi ani se făcea auzit prin exploziile obuzelor, grenadelor şi minelor rămase pe cîmpuri. Grigore VATAV, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor “Plai Natal” din RM

uncind mai bine de 8 ani împreună, am creat o mare putere, o forţă unică şi de neînvins. Ani pe care dacă ii priveşti în ansamblu sînt îndrăzneţi, frumoşi, coloraţi, mirosind a gutuie şi busuioc, iar dacă îl rugumi pe fiecare în parte e o mare nebunie de frumos, de educaţie, de cultură şi de muncă asiduă. Dar iată că după un an de zbor greuşor, întortocheat, ”Cucoarele” din Holercani au deschis uşile celei mai mari case şi astfel în seara Sfîntului Gheorghe, purtătorul de biruinţă, adică pe 6 mai am prezentat pentru cei ce iubesc teatrul, pentru cei care se regăsesc printre rînduri şi merg în acelaşi pas cu personajul, un spectacol impozant, uneltitor şi de zile mari. Genericul acelei reprezentaţii teatrale era : ”Aşa e lumea şi ca lumea sîntem noi”. Generic pe care Valentina Stoica , ( scriitoare a Profesorilor ,elevilor şi a actualelor probleme sociale - cam aşa o caracterizeaza critica teatrală ), îl face cunoscut în majoritatea operelor sale. Şi, fiindcă se apropie Ziua Familiei, firul roşu al spectacolului a fost familia-celula de bază a societăţii, ea e cea

hotare, iar ei se dovedesc a fi tireti coţcari de pe la noi, care pescuiesc fete romantice, dornice de-a zbura în alte ţări şi de a vizita locuri încă necunoscute. Aşă că fetelor fiţi cu mare băgare de seamă! Asta este una din fiestele pe care ni le pregăteşte viaţa. Mencken spunea :”Teatrul nu este viaţa în miniatură, ci viaţă mărită enorm , viaţă exagerată infiorător” acest fapt am observat şi noi, cei care am activat timp de aproximativ 8 ani în cercul dramatic cu titlul model “Cucoarele”. Fiind îndrumaţi de cea mai sensibilă, cea mai răbdătoare, cea mai bună şi mai blîndă, cea mai emotivă şi iubitoare de muncă, doamna Vera Sandu. În viaţă, fără a conştientiza, îmbrăcăm cămaşele personajelor lui Ion Druţă, Dumitru Matcovschi, Ion Luca Caragiale, Mihail Sebastian, Valentina Stoica şi simţindu-ne bine în ele, uităm să le mai dezbrăcăm, şi ne tot schimbăm zilnic măştile, pentru că, fiind vorba, noi plecăm cu viaţa noastră în teatru, teatrul vine cu viaţa lui în viaţa noastră. Noi ne-am tot crescut aripile şi vrînd, ne-vrînd trebuie să zburăm în lumea mare, însă

care influenţează şi modelează o personalitate, îi creşte aripi pentru înălţare, oferindu-i sprijin, tandreţe, iubire şi multă multă atenţie. Spectatorii au desprins de-a lungul celor două ore scene din viaţa tineretului studios (“Privighetoarea facultăţii”), au mai urmat scene impresionante, atît de palpabile, atît de contemporane din lucrarea “Cea mai seducătoare femeie”: o familie alcătuită din membri care au diferite concepţii asupra vieţii, fete credule şi romantice, care visează la Feţi Frumoşi de peste

colegii noştri continuă activitatea asupra romanului “Temă pentru acasă “ de Nicolae Dabija. Pe care conducătoarea cercului, doamna Vera, îl dramatizează ca să răspundă temei pentru acasă “A fi om în viaţă e o artă sau un destin”. Nouă nu ne rămîne decît să le urăm mult succes, forţe noi, un spirit artistic desavîrşit şi multă muncă pentru a ajuge în vîrf, e destul loc acolo si pentru noi. Sandu Luminiţa, Liceul Teoretic Holercani, clasa XII


11 mai 2011

Noutăţi Nistrene

pag. 3

Acţiune – concurs „Rîu curat de la sat la sat” În vederea gospodăririi durabile, unitare, echilibrate şi complexe a resurselor de apă de suprafaţă, asigurării regimului zonelor de protecţie şi a fîşiilor riverane de protecţie a cursurilor de apă, se organizează anual Acţiunea – concurs „Rîu curat de la sat la sat”.

A

cţiunea – concurs „Rîu curat de la sat la sat” este organizată de către autorităţile administraţiei publice locale în fiecare unitate administrativă şi se desfăşoară anual, în perioada 3 martie – 5 iunie. Respectiv, poate participa orice localitate care a obţinut rezultate deosebite la salubrizarea cursurilor de apă din teritoriul din subordine. Pentru organizarea Acţiunii-concurs se constituie Grupul de lucru desemnat prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale. Coordonarea activităţilor în cadrul Acţiuniiconcurs este asigurată de către subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat. În procesul desfăşurării Acţiunii-concurs sunt antrenate serviciile desconcentrate în teritoriu ale autorităţii centrale de mediu, autorităţile publice locale, agenţii economici, instituţiile

publice, ONG-urile, societatea civilă. Acţiunea-concurs include activităţi de curăţare a cursurilor de apă, izvoarelor, cişmelelor, a altor corpuri de apă, ce formează reţeaua hidrografică din intra- şi extravilanul localităţilor, precum şi amenajarea zonelor de protecţie a lor. În dependenţă de lungimea cursurilor de apă din intravilanul şi extravilanul unităţii administrative, localităţile participante la Acţiunea-concurs sunt repartizate în următoarele trei grupuri: Grupul I – localităţile, lungimea cursurilor de apă ale cărora constituie 15 km şi mai mult; Grupul II – localităţile, lungimea cursurilor de apă ale cărora constituie 10-15 km; Grupul III – localităţile, lungimea cursurilor de apă ale cărora constituie 1-10 km.

Criteriile de evaluare. La efectuarea evaluării se va ţine cont de următorii indici: Criteriul

Nr. d/o

Numărul de puncte

1

Lungimea cursului de rîu curăţat (l. totală / l. curaţată )

0–5

2

Lichidarea gunoiştilor din zona aferentă cursului de apă

0–5

3

Curăţarea, amenajarea şi plantarea arborilor şi arbuştilor din fîşiile de protecţie ale cursurilor de apă

0–5

4

Curăţarea şi amenajarea izvoarelor ce alimentează cursurile de apă din localitate

0–5

5

Instalarea avertismentelor de interdicţie a depozitării deşeurilor

Da – 1; Nu – 0

6

Repartizarea sectoarelor cursurilor de apă pentru supraveghere permanentă şi numirea persoanelor responsabile de starea apelor curgătoare

Da – 1; Nu – 0

7

Instalarea indicatoarelor la poduri şi podeţe

Da – 1; Nu – 0

Notă: La criteriile 1- 4 numărul de puncte va fi stabilit în dependenţă de volumul lucrărilor efectuate.

T

Totalizarea rezultatelor Acţiunii-concurs şi premierea învingătorilor

otalizarea rezultatelor Acţiunii-concurs supuse unei examinări de către Grupul de luse va efectua în două etape. La etapa cru, care se va deplasa în teritoriu pentru conîntîi totalurile sunt efectuate de Comisia statarea rezultatelor acţiunii. În baza rezultateraională instituită prin dispoziţia preşedintelui lor evaluării, Grupul de lucru va adopta decizia raionului. După examinarea şi aprobarea tota- finală privind învingătorii în Acţiunea-concurs lurilor, materialele respective vor fi prezentate „Rîu curat de la sat la sat” şi a săptămînii apei de către comisia raională a Consiliului raional curate „Apa – izvorul vieţii” pînă la data de 1 şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Natu- iulie al anului în curs. Premiile vor fi acordate rale pînă la data de 1 iulie a anului în curs. din sursele Consiliului raional Dubăsari. Materialele prezentate la etapa întîi vor fi Mărimea premiilor băneşti în concursurile raionale pentru învingătorii în Acţiuneaconcurs „Rîu curat de la sat la sat” şi Săptămîna apei curate „Apa – izvorul vieţii” se stabileşte după cum urmează: Locuri atribuite

Grupul I

Grupul II

Grupul III

Lungimea cursului de apă curăţat 15 km şi mai mult

10-15 km

1-10 km

Locul I – cîte 1 localitate din fiecare grup

-

7000 lei

5000 lei

Locul II – cîte 1 localitate din fiecare grup

-

5000 lei

3000 lei

Locul III – cîte 1 localitate din fiecare grup

-

3000 lei

2000 lei

M

aterialele prezentate la etapa a doua vor fi supuse unei examinări de către Grupul de lucru republican, care se va deplasa în teritoriu pentru constatarea rezultatelor acţiunii. În baza rezultatelor evaluării. Grupul de lucru va adopta decizia finală privind

învingătorii în Acţiunea-concurs „Rîu curat de la sat la sat” şi a Săptămînii apei curate „Apa – izvorul vieţii” pînă la data de 1 august al anului în curs. Premiile vor fi acordate din sursele Fondului Ecologic Naţional, în baza deciziei Consiliului de Administrare al FEN.

Mărimea premiilor băneşti în concursurile raionale pentru învingătorii în Acţiuneaconcurs „Rîu curat de la sat la sat” se stabileşte după cum urmează: Locuri atribuite

Grupul I

Grupul II

Grupul III

Lungimea cursului de apă curăţat 15 km şi mai mult

10-15 km

1-10 km

Locul I – cîte 1 localitate din fiecare grup

30000

20000 lei

10000 lei

Locul II – cîte 2 localitate din fiecare grup

25000

15000 lei

7500 lei

Locul III – cîte 3 localitate din fiecare grup

20000

10000 lei

5000 lei

Cheltuielile suportate pentru organizarea şi desfăşurarea Acţiunii-concurs vor fi suportate din contul Fondului Ecologic Naţional şi fondurile ecologice locale. A. Grăjdian, şef Inspectoratul ecologic

Facilitarea integrării pe piaţa muncii Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă vine cu un şir de servicii gratuite pentru mediere a muncii, informare şi consiliere profesională a cetăţenilor, pregătire profesională a şomerilor, antrenarea şomerilor la măsuri active pe piaţa muncii ca: tîrgul locurilor de muncă, lucrări publice remunerate, stimularea mobilităţii forţei de muncă, stimularea angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, studiile cărora au fost finanţate de la bugetul de stat, întru facilitare angajării în cîmpul muncii.

L

a începutul lunii aprilie curent, cu susţinerea activă a administraţiei publice locale (primarul dl Valeriu Rusu) şi asistentului social (dna Eudochia Rusu), în satul Oxentea, s-a desfăşurat Tîrgul locurilor de muncă cu prezenţa a 49 şomeri şi participarea a 3 agenţi economici, care au prezentat 83 locuri libere de muncă: SRL „Oxentea service” (dl Valeriu Bulat) a solicitat, începînd cu luna mai, lucrători calificaţi în culturi de cîmp (40 persoane în brigata de tutun) şi legumicultură (10 persoane), ÎI „Viorica Rusu” – 2 vînzători şi un tractorist, ÎI „Mast-Tatarov” (dl Simion Tataru) a solicitat 30 persoane în meserie de cusător, inclusiv persoane fără studii speciale care pot beneficia de instruire individuală la locul de muncă. Măsura dată a avut drept scop ocuparea locurilor vacante şi angajarea cetăţenilor în cîmpul muncii. Dacă atingerea scopului menţionat pentru SRL „Oxentea service” se preconizează în timpul apropiat, cu regret, pentru ceilalţi agenţi economici n-au fost solicitanţi la angajare. Îndeosebi, dl Simion Tataru, destul de inteligent şi convingător, cu pilde din practica activităţii colecţivelor şi persoanelor individuale din ţară şi peste

hotare a informat asistenţa privind necesitatea de a munci cu abnegaţie pentru binele familiei, pentru obţinerea bunelor rezultate şi remunerare adecvată. Nu emoţiile, ci sentimentele binevoitoare, încrederea în sine îl face pe om să înfrunte greutăţile cotidiene, să fie mai încrezut în sine. Să nu fie disperat angajatul dacă nu are succes îndată, cu practica va avea şi succes, şi salariu decent. Dumnealui a prezentat locurile vacante la secţia fabricii de confecţii din satul Oxentea, a informat despre activitatea colectivului la prezent şi viitorul întreprinderii, că posibilităţi de angajare cu tot pachetul social o au locuitorii băştinaţi, cît şi locuitorii satelor Molovata, Marcăuţi, Holercani fiind asiguraţi cu transportul angajatorului. Cu regret, problema completării cu

cadre a ÎI „Mast-Tatarov” mai există, locuitorii nu conştientizează avantajul creării de locuri de muncă şi posibilitatea de a se angaja în localitatea natală. Multor cetăţeni le este profitabil emigrarea, despărţirea de familie, pentru mai mult timp muncind şi locuind în condiţii antiumane, în localităţi îndepărtate, adeseori distrugîndu-se familiile şi sănătatea personală şi nu să muncească lîngă cei dragi, să contribuie la bunăstarea familiei şi dezvoltarea comunităţii. Agenţia informează repetat, persoanele înregistrate cu statut de şomer, în caz de refuz nemotivat al locului de muncă corespunzător, vor fi scoase din evidenţă şi nu vor mai beneficia de protecţia socială prevăzută de legislaţie. Ori, angajîndu-se legal, fie la lucrări sezoniere, după finisarea acestor lucrări fiind eliberate din muncă, pot reveni în evidenţă la AOFM. Pentru participanţii Tîrgului, de către specialistul Inspecţiei Muncii (dl Pavel Driga) a fost prezentată informaţia privind asigurarea raporturilor de muncă legale, drepturile şi obligaţiunile angajatorului şi agajatului, consecinţele nerespectării legislaţiei muncii.

P.S. La 27 mai 2011, în incinta căminului cultural din comuna Coşniţa, se va desfăşura Tîrgul locurilor de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineri din localităţile Coşniţa, Doroţcaia, Pogrebea, Pîrîta şi alte localităţi ale raionului. Se invită la tîrg agenţii economici, care vor prezenta locuri de muncă libere, reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt, elevii claselor 9- 12. Pentru o amploare mai mare de organizare a acestei măsuri, se solicită implicarea şi altor actori ai pieţei muncii – administraţia publică locală, structurile sindicale şi patronale din teritoriu, organizaţiile nonguvernamentale şi organizaţiile de tineret. Participanţii la tîrg vor contribui la angajarea şi acelor tineri, care întîlnesc greutăţi în căutarea unui loc de muncă. V. Micu, director AOFM


pag. 4

Noutăţi Nistrene

11 mai 2011

continuare din pag. 1

SINCERE FELICITĂRI ! Cu prilejul sărbătoririi Zilei de naştere, venim cu cele mai calde urări de sănătate şi noroc pentru domnul Veaceslav Ţanga, dorindu-i din suflet bunăstare, sănătate, ani lungi şi fericiţi, tărie de caracter şi armonie în familie. Vă aducem în dar florile recunoştinţei noastre pentru munca nobilă pe care o înfăptuiţi zi de zi fără precupeţire în domeniul protecţiei civile şi serviciului de alternativă. Baftă şi realizări în toate încă mulţi, mulţi ani înainte. Cu respect, colegii din cadrul Aparatului Preşedintelui,

Evenimentul a luat start prin Marşul prestat de către reprezentanţii fanfarelor şi de către batalionul nr. 3 din r- ul Dubăsari. Ca cuvînt de deschidere a luat vice preşedintele raionului M. Jîmbei, felicitînd cu această ocazie veteranii rămaşi în viaţă şi urîdule mulţi ani înainte. Manifestarea a decurs la un nivel înalt, ce a redat o atmosferă plăcută participanţilor. Astfel, la finalul festivaluluiconcurs s-au evoluat fanfarele participante şi s-au prezentat cîştigătorii, oferindu-le diplome şi prime. De premiul întîi s-au învrednicit 2 orchestre din două localităţi Ustia şi Holercanifanfare “Gh. Ticu”, care au încălzit sufletele celor şase veterani veniţi din s. Cocieri, s. Molovata Nouă şi s. Doroţcaia, copiilor, părinţilor, tinerilor prezenţi şi nu în ultimul rînd juriului de specialitate – reprezentanţi ai Ministerului Culturii. Pe locul II au fost plasate alte două fanfare din două localităţi Doroţcaia şi Holercani (medie). Iar pe locul III au fost plasate fanfara de fete din s. Holercani şi fanfara din s. Oxentea. În desfăşurarea evenimentului conducerea Consiliului raional Dubăsari a acordat o susţinere vastă, ceea ce aservit şi o colaborare calitativă a secţiei Cultură- ca organizator cu primăriile implicate în realizarea măsurii respective. Diplomele pentru merit şi primele au fost acordate din bugetul raionului Dubăsari.

Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor

celula de bază a societăţii, este aceea care face omul să treacă de la egoism la altruism, locul unde se împart necazurile şi bucuriile...

Din creaţia cititorului Steluţa mea La ora patru, m-aşteaptă steaua la fereastră Nu ştiu cum se numeşte ea, Dar ştiu că-i steaua mea. În viaţa mea, zile cu soare Întunecate-s în amiaza mare Şi numai tu, steluţa mea, Îmi luminezi de-abia, de-abia. Cînd ziua naşte primii zori Ne despărţim două surori. Ea pleacă pe imensu-i drum Pînă mîine e rămasul bun. Mi-e greu pîn-mîine fără ea Nu ştiu de mîine voi putea Să fiu la ora patru La geam, unde mi-i patul, Ori poate că steluţa mea O albă dungă va lăsa Şi în a ei călătorie O să-mi ureze-o veşnicie. V. Nour, locuitoarea s. Molovata

Închide ochii înapoi Vrea visul să-l revadă Lăsînd pe pernă mai apoi O lacrimă să cadă Aici, departe de ai tăi Unde e totul rece, Pe ce cărare vei păşi Nimic nu te încălzeşte Vreai multe ca să

Ec. Racoveţ, sp. pr. în probleme relaţii cu publicul

AV I Z

Zîinele mamei Departe de aici, în sat În scumpa mea Moldovă, Într-o căsuţă cu mult drag Am două flori cu rouă. Doi puişori îmbobociţi Două sclipiri de apă Cu ochii negri – margărit Cu geana înrourată. Mama le vede doar prin vis Le simte a lor căldură Dar, pînă ochii a deschis, În jur nici o făptură.

Cu drag, colegii din cadrul Aparatului Preşedintelui Grigore POLICINSCHI Preşedintele raionului,

ATENŢIE

Aceasta a fost declarată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite ca fiind Ziua Internaţională a Familiei, prin Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993. brii familiei suferă, copii nu au şansa de a se dezvolta normal într-un mediu sănătos. Cauzele specifice ţării noastre sunt în principal sărăcia şi lipsa educaţiei. Fenomenul migraţiei are un impact foarte negativ asupra familiilor noastre, rezultând în copii şi bătrâni abandonaţi, rate înalte ale divorţului, creşterea numărului de cazuri de violenţă în familie şi alte încălcări ale drepturilor omului. Această zi ar trebui să reprezinte pentru noi toţi o ocazie de sărbătoare, de linişte şi pace în cadrul fiecărei familii. Să conştientizăm cît de important este să avem familii sănătoase şi armonioase, deoarece Familia este

La mulţi ani! Sincere felicitări, urări de noroc şi fericire aducem în dar colegei noastre Tatiana Iepure, consultant în problemele resurse umane, cu prilejul sărbătoririi Zilei de naştere. Îţi dorim multă sănătate, prieteni, iubire, armonie în familie, momente unice, ce viaţa să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată. Ai mai urcat o treaptă pe scara vieţii şi îţi dorim să urci în continuare cît mai multe, însoţite de urările noastre de bucurie sufletească şi numai împliniri.

În perioada 01 mai – 30 mai pădurea ocolului silvic Criuleni, pe o suprafaţă de 300 ha şi anume fîşiile de pădure „Holercani” şi „Montana” r-ul Dubăsari, din apropierea localităţilor s. Holercani şi Ustia, vor fi stropite cu insecticidul „Sumilin” împotriva dăunătorilor defoliatori. Aducem la cunoştinţă locuitorilor acestor sate, că în timpul combaterii aeriene a dăunătorilor, SE INTERZICE: - păşunatul vitelor; - Aflarea oamenilor în pădure, - Amenajarea prisăcilor în pădure şi în raza de 1 km de la ea. Informaţii suplimentare puteţi obţine la: Ocolul silvic Criuleni, tel.: (0248) 2-29-40 Întreprinderea de Stat pentru silvicultură Chişinău, tel.: 74-94-11, 74-69-29.

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei

amilia înseamnă mult mai mult decît un cuplu cu copii care împart un anume spaţiu locativ şi un buget financiar. Familia este dragoste, respect reciproc, respectarea şi susţinerea dreptului fiecăruia la evoluţie, libertate, copilărie şi educaţie sănătoasă, întrajutorare, convieţuire şi suport combinate cu transmiterea peste generaţii a tradiţiilor culturale. În variate zone de pe glob, sărăcia, deficienţele programelor educaţionale, conflictele armate, dar şi factori psihosociali individuali fac ca aceste valori să lipsească adesea făcînd loc neputinţei sau chiar abuzurilor de tot felul. Mem-

Cu respect, colectivul Direcţiei asistenţă socială.

Preşedintele raionului, Grigore POLICINSCHI

Irina Glod, corespondent

F

FELICITĂRI!!!!

Sincere felicitări, urări de noroc şi fericire aducem în dar domnişoarei Nicolaev Zinaida, specialist principal pentru administrarea ajutorului social cu prilejul sărbătoririi ZILEI DE NAŞTERE. Îţi dorim multă sănătate, fericire, iubire şi ani frumoşi, prieteni, zîmbet, şi momentele unice, viaţa să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată.

dovedeşti Ca să le pui la cale, Dar banul cît nu-l grămădeşti Nici cap, nici coadă n-are, Dar timpul trece în galop Şi tîmpla se înălbeşte, Zîinele mele din poveşti Mămica vă iubeşte! Cred în destin şi în Cel de sus Că ne va da putere Că va veni şi pe la noi Şi ceasul revederii Să vă apuc pe toţi de mîini, Să vă sărut fierbinte. Scumpele mele, două zîini Cu voi mă simt ferice! Vera Popescu, s. Ustia - din Italia

Vineri, 27 mai 2011, în incinta căminului cultural din comuna Coşniţa se va desfăşura Tîrgul locurilor de muncă. Sunt invitaţi să participe la Tîrg agenţii economici, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt din com. Coşniţa, s. Pogrebea, s. Doroţcaia, s. Pîrîta şi alte localităţi ale raionului. În cadrul Tîrgului vor fi oferite următoarele servicii : Posibilităţi de negociere în direct cu angajatorii în cîmpul muncii; • Consultaţii pe problemele ocupării forţei de muncă, legislaţiei muncii ; • Modalităţi de calificare, recalificare, perfecţionare Începutul desfăşurării la orele 9.00. Relaţii la telefon - 52-462, 93-360 (com. Cocieri) Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari

Tel.: 44-857;

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 821-XII din 24 decembrie 1991, privind protecţia socială a persoanelor cu dezabilităţi şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1268 din 21 noiembrie 2007, „Cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor”, de către specialistul principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, au fost perfectate listele la 22 beneficiari şi s-au plătit compensaţii în sumă de 8800 lei. Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor este în mărime de 400 lei. Compensaţia se achită pe parcursul lunii mai după cum urmează:

1.Coşniţa - 6 persoane cu dezabilităţi în sumă de 2400 lei; 2. Cocieri – 2 persoane cu dezabilităţi în sumă de 800 lei; 3. Doroţcaia – 5 persoane cu dezabilităţi în sumă de 2000 lei; 4. Molovata Nouă - 3 persoane cu dezabilităţi în sumă de 1200 lei; 5. Ustia - 3 persoane cu dezabilităţi în sumă de 1200 lei; 6. Molovata - 1 persoană cu dezabilităţi în sumă de 400 lei; 7. Oxentea - 1 persoană cu dezabilităţi în sumă de 400 lei; 8. Holercani - 1 persoană cu dezabilităţi în sumă de 400 lei. Ana Lipceanu, specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi

B.C.”Moldova-Agroindbank”S.A. acorda «AUTOCREDIT» Credit acordat persoanelor fizice pentru procurarea autovehiculelor noi si a celor rulate (virsta pina la 3 ani). Conditiile creditului ● Suma creditului minim - 30000 lei; ● Suma maxima a creditului - 500000 lei (nu ami mult de 90% din valoarea de vinzare-cumparare a mijlocului de transport) daca creditul este asigurat cu imobil sau amanetul mijloacelor banesti / - 250000 lei (nu mai mult de 50% din valoarea de vinzare-cumpararea mijlocului de transport) daca creditul este asigurat cu automobilul procurat prin auto dealeri cu care banca are incheiate contracte de colaborare; ● Termenul creditului - minim 6 luni, maxim - 60 luni / - 36 luni; ● Rata dobinzii -15% / - 17% anual; ● Virsta - de la 25 ani pina la 65 ani; ● Salariul lunar personal - nu mai mic de 1700 lei; ● Vechimea in munca la locul de munca prezent - minim 6 luni; Tarife si comisioane: ● Taxa adminisrativa - 100 lei; ● Comision unic - 200 lei; Pentru informatie suplimentara v-a adresati la B.C.”MoldovaAgroindbank” S.A. Fil. Cocieri Condoleanţe A plecat spre lumină eternă Maria Prodan, femeie de o rarisimă fineţe sufletească, înţelegătoare şi o mamă iubitoare. Colectivul de elevi, părinţi şi profesori din gimnaziul Roghi, exprimă profundă condoleanţe şi compasiune familiei, rudelor şi celor apropiaţi. Dumnezeu s-o odihnească în pace şi să-i aşeze sufletul printre florile Raiului, iar amintirea să-i fie senină.

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 1482

Tiraj:2000 ex.

Redactor : I. Glod .

Nr.16  

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei... pag. 4 Ziarul Consiliului Raional Dubăsari 11 mai 2011 Nr. 16 (186) muncii... pag. 3 muncii... pa...

Nr.16  

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei... pag. 4 Ziarul Consiliului Raional Dubăsari 11 mai 2011 Nr. 16 (186) muncii... pag. 3 muncii... pa...

Advertisement