Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

2 ianuarie 2012 pag. 3

pag. 2

Consiliul Raional a primit colindătorii

Nr. 1 (217)

GALA TALENTELOR NISTRENE

pag. 4

Un tînăr nevinovat ucis de un pacificator rus

pag. 6

Campionatul Republicii Moldova la lupta Naţională Voievod

Bun venit Iarnă

“Aho, Aho răsună Nistru”

Tradiţiile şi obiceiurile sărbătorilor de iarnă de la baştina nistreană

Pe data de 24 decembrie curent, în incinta căminului cultural din satul Molovata Nouă, la ora 10.00 s-a desfăşurat Festivalul-concurs raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Aho, aho răsună Nistru”. Aici au participat 12 grupuri folclorice din întreg teritoriul raionului, pentru a valorifica şi promova tradiţiile şi obiceiurile sărbătorilor de iarnă de la baştina nistreană.

A

nul Nou 2012 bate cu insistenţă la porţile noastre. Să le lăsăm larg deschise, căci îl aşteptăm să ne vină cu mult bine, lumină, împăcare, linişte în sufletele şi casele noastre, cu noi obiective pentru prosperare, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi activitate, cu noi

speranţe într-un viitor frumos al raionului şi al ţării. Vă mulţumim pentru truda Dumneavoastră în anul 2011, pentru realizările notorii care au fost înregistrate în toate domeniile de activitate, că aţi ţinut piept cu demnitate tuturor greutăţilor, intemperiilor vremii, asigurînd continuitate în tot ceea ce a fost frumos şi bun în anul precedent. Mizăm mult pe acest spirit de echipă, pe această conlucrare, implicare şi susţinere din partea Dumneavoastră şi în Noul An, fiind siguri că doar împreună vom reuşi. Noul An 2012 să Vă aducă doar prosperare, bunăstare, fericire şi noroc, lumina în casele şi sufletele Dumneavoastră, încredere în ziua de mîine atît a raionului, cît şi a ţărişoarei noastre – Moldova, la care ţinem şi o iubim atît de mult.

Într-un ceas bun! La Mulţi Ani! Crăciun Fericit! Cu respect şi drag pentru Dumneavoastră Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

Omagiaţii din luna I A N U A R I E Sincere felicitări, urări de noroc, prosperitate şi fericire aducem în dar tuturor colegilor noştri născuţi în această lună. La mulţi ani şi baftă în toate!

L

a festival au participat 11 colective artistice din Molovata Nouă; Molovata; Pîrîta; Liceul teoretic Mihai Eminescu; Cocieri; Roghi; Ustia; Oxentea; Marcăuţi; Holercani şi Doroţcaia. O dată în an, la sfîrşitul lunii decembrie, formaţiile folclorice din localităţile raionului Dubăsari se întîlnesc pentru a concura la Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „ Aho-aho, răsună Nistrul”. Festivalul promovează genurile de artă populară, lărgirea spectrului de valori atistice ale fondului de folclor local, valorificarea tezaurului cultural artistic şi îmbogăţirea repertoriului grupurilor folclorice cu creaţii autentice de valoare. Participanţii au venit cu colinde, urături

Dragi prieteni, Stimaţi locuitori ai raionului Dubăsari !

tradiţionale, drame populare, accesorii adecvate obiciurilor, costume şi bucate specifice sărbătorilor de iarnă. „ Particip de 6 ani şi tot an în an, tot mai, mai cu plăcere, mai cu dorinţă aşteptăm sărbătorile. Ne ducem mai facem concerturi, e interesant”, spune Alexandra Petcovici, colectivul din s. Cocieri. „Toate colinzile, toate-s aleasă din s. Cocieri. Am venit şi c-o nepoţică la Festival, mi-am adus-o ca ea să privească, să înţeleagă. Să nu uite obiceiurile acestea a noastre de continuare pag.2

01.01.1949 – Popescu Vasile // şef Direcţia agricultură şi cadastru 01.01.1947 – Micu Vasile // şef Agenţia p/t ocuparea forţei de muncă 01.01.1958 – Cibotenco Anatol // preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din 1992 04.01.1965 – Cazac Nina //director gimnaziul Marcăuţi 08.01.1969 – Ştefan Manole // şef Poliţie rutieră 10.01.1980 – Ilieş Radu //director „Banca de

Economii” s. Coşniţa 11.01.1960 – Gorobeţ Tamara // sp. pr. în contabilitate 12.01.1966 – Nicolaev Eudochia // şef Direcţie constr.,gospod. comunală şi dezv. terit. 16.01.1961 – Grajdian Anatol // inspecţia ecologică 15.01.1958 – Policinschi Alexandru //director S.A. „Red-Nord” 20.01.1982 – Stratulat Violeta // consilier raional 25.01.1966 – Policinschi Grigore // preşedintele raionului Dubăsari 26.01.1954 – Popa Serghei // consilier raional 26.01.1974 – Cîrnaţ Natalia //director grădiniţa Ustia 27.01.1952 – Cojocari Maria // şef Secţie statistică 27.01.1954 - Nicolaev Mihail // sp. Direcţia generală finanţe


Noutăţi Nistrene

2 ianuarie 2012 iarnă”, ne mai spune Maria Buchina, colectivul din s. Cocieri. Programul a fost divers şi colorat, iar cei prezenţi au trăit o adevărată poveste de iarnă, vrăjiţi de magia sfintelor sărbători, unde tradiţia şi spiritualitatea moldovenească sunt puse la locul de cinste. Festivalul a avut ca scop reînvierea obiceiurilor prilejuite de unul din cele mai frumoase momente din viaţa comunităţilor rurale-sfintele sărbători de revelion şi crăciun. Timp de patru ore, concurenţii au prezentat un repertoriu în care au respectat atributica, interpretarea cîntecelor populare (Steaua, Semănatul, Pluguşorul, Capra, Ursul, Cerbul, Căluţul şi Buhaiul), accesorii(măşti şi instrumente muzicale) şi portul naţional (opinci, pîsle, cojoc, blăniţă, căciule de cîrlan şi batiste). Au prezentat o expoziţie de alimente rituale, specifice locului natal. Respectiv, colectivele au fost apreciate cu prime băneşti şi diplome pentru merit de către conducerea raionului în frunte cu dl. Gr. Policinschi şi dna M. Jimbei, şefa Secţiei Cultură, V. Simionov, şefa DGÎTS, L. Brăducean şi primarul localităţii gazde. „Foarte mult ne bucură că din an în an participă tot mai multe şi mai multe colective. Vin cu repertoriu nou, înoit, vin cu colinde frumoase, cu obiceiuri şi tradiţii al neamului nostru”, menţionează Valentina Semionov, şef Secţie Cultură. Juriul format din specialişti din cadrul Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport, specialişti din cadrul Secţiei Cultură şi prezidat de către dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari a decis ca Diploma de gr-

adul I “pentru promovarea folclorului autentic, măiestria interpretativă şi prestaţia scenică de success” a fost obţinută de alaiul de colindători din localitatea Cocieri, care au avut o prezentare de o înaltă ţinută şi în programul cărora au fost implicaţi participanţi de toate generaţiile. Diploma de gradul II a rămas la gazdele festivalului nominalizat, colectivul din Molovata Nouă, iar diploma de gradul III a fost obţinută de ansamblul folcloric cu titlul “Model”, “Nistrenii”, din localitatea Doroţcaia. Colectivul din satul Pîrîta a fost menţionat cu diploma pentru cel mai original obicei, prezentat de către cercul dramatic “Micul Prinţ”, colectivul din localitatea Holercani a fost desemnat cu diploma pentru cea mai originală urătură, interpretată cu artistism de către tinerii care activează în Casa de Cultură, diploma pentru cea mai frumoasă colindă a fost oferită cetei de bărbaţi din satul Ustia, iar cercul de copii care au prezentat într-o manieră cu totul deosebită, “dansul căluţilor” au fost menţionaţi cu diploma pentru vestimentaţia creativă. Festivalul –concurs raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „ Aho-aho, răsună Nistrul” este deja la a VIII-a ediţie şi îi are ca organizatori: Secţia Cultură, Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Dubăsari, în colaborare cu Consiliul raional Dubăsari. Premiile au fost acordate din bugetul raionului Dubăsari. O. Cibotenco, şef Centrul metodic, Secţia cultură Irina GLOD, redactor

Consiliul Raional a primit colindătorii

F

pag. 2

enomenul acesta se datorează importanţei valorice pe care le au obiceiurile, precum şi interesul omului pentru ele. Obiceiurile sînt, fără îndoială, pitoreşti manifestări folclorice, mari spectacole. Ele cuprind semnificaţii profunde asupra omului şi relaţiilor lui cu natura, cu lumea înconjurătoare. Astfel obiceiurile prezintă viaţa socială, diverse aspecte ale rînduielii ei. În folclorul nostru, unele obiceiuri au păstrat pînă astăzi forme ample de desfăşurare, în care vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase. Obiceiul de a cînta colinde şi a spune urături, a rămas din străbuni. Colectivele artistice împreună cu conducătorii lor îl valorifică şi n-e bucură cu frumoasele capodopere populare. Cosiliul raional a fost gazda cetelor de colindători şi urători. Gospodarul Consiliului Raional, dl Grigore Policinschi a fost încîntat de surpriză, dumnealui ca fiind un fan înrăit al tradiţiilor strămoşeşti a ascultat cu luare aminte urăturile pline de bunătate şi unele chiar cu o notă umoristică, iar colinzile răsunau ca nişte alinări feerice care îţi împînzeau sufletul cu emoţii pozitive. Colectivele artistice din

În cultura populară tradiţională, obiceiurile formează un capitol important, fiindcă întreaga viaţă a omului, munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii, relaţiile cu semenii şi cu intruchipările mitologice erau intreţesute cu obiceiuri.

Coşniţa conducător -dna Cibuc Mariana, Molovata Nouă - conducător dna Oprea Ana, Pohrebea - conducător dna Cotrobai Aliona, Pîrîta, au prezentat un mic concert folcloric cu cele mai populare obiceiuri moldoveneşti: capra, ursul, cerbul. Cu un mic program artistic au venit şi soldaţii Batalionului de Pacificatori al Forţelor Armate a Republicii Moldova nr.22, Infanteria monitorizată, conducător Ilie Ciocoi, urăturile spuse de ei răsunau tot consiliul raional, adevăraţi haiduci, care sunt bravo nu doar în slujbă, dar şi recită frumos, adevăraţi artişti. Dl Grigore Policinschi, preşedintele

raionului Dubăsari, le-a urat bravilor urători prosperitate şi succese cît mai mari în tot ceea ce fac. Soldaţilor le-a mulţumit pentru menţinerea ordinii în raionul Dubăsari şi pentru slujba credinciosă patriei, deasemenea cum se cuvine unei gazde primitoare le-a îmînat colăcelul bine meritat, dulciuri şi carboave, cum datează datina strămoşească. Toţi au fost mulţumiţi de gazda ospitalieră, nu degeaba deja s-a format o tradiţie ca în ajunul Anului Nou să primim colindătorii la Consiliul Raional Dubăsari. Natalia Ivanov, corespondent


pag. 3

Noutăţi Nistrene

GALA TALENTELOR NISTRENE Pe data de 28 decembrie curent, în incinta COOCT „Prietenia” s-a desfăşurat „Gala talentelor” din raionul Dubăsari.

2 ianuarie 2012 Cei mai activi, ageri şi dotaţi elevi ai instituţiilor de învăţămînt şi ai instituţiilor de învăţămînt artistic din raion, care au înregistrat performanţe în diferite domenii de activitate s-au întîlnit la Gala Talentelor, unde încă o dată au avut posibilitatea să-şi manifeste talentele. Fiecare instituţie a venit cu numere artistice. „Iarna ne-o, ne-o cam lăsat pe noi fără friguri, fără nimic şi îi cam bine, îi călduţ, concertăm şi noi”, spune Veaceslav, corepetitor la Şcoala de arte Coşniţa. „O bucurie că ne-o invitat la această sărbătoare şi vreau să mulţumesc la toţi pentru că ne susţin”, ne mai spune Simion Ţurcan, sportiv s. Pîrîta. Gala talentelor are scopul de a promova şi valorifica

potenţialul creator al tinerii generaţii. Elevii cu cele mai bune reuşite la învăţătură sunt susţinuţi lunar cu o bursă de o sută şi respectiv 50 de lei. La eveniment talentele raionului Dubăsari au primit medalii, diplome şi cadouri. „Aceste talente vor fi promovate, elevii vor fi motivaţi în special pentru a avea rezultate înalte şi performanţe frumoase la învăţătură, la frecvenţă şi la toate realizările care şi le doresc”, susţine Aurelia Ursul, director l. t. Cocieri. Evenimentul este la prima ediţie şi este organizat de către Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Dubăsari în comun cu Consiliul raional. Irina Glod, redactor

P

este 200 de elevi din 15 instituţii de învăţămînt din raion s-au întîlnit la „Gala talentelor”, prima ediţie. Copiii dotaţi cu performanţe în diferite domenii de activitate au fost menţionate de către conducerea raionului, cu medalii şi diplome de grad şi cadouri cu ajunul anului nou.

A VENIT SĂRBĂTOAREA ŞI ÎN SUFLETELE COPIILOR MAI TRIŞTI CA NOI Pe data de 21 decembrie curent, la Centrul de caritate „Casa Speranţei”, pentru 35 de copii cu dizabilităţi şi din familii vulnerabile din satul Coşniţa, raionul Dubăsari, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a fost organizat un concert însoţit cu melodii de Crăciun şi o masă cu dulcuri. Copiii au primit şi cadouri de la Moş Crăciun, acesta fiind răsplătit la rîndul său cu poezii şi cîntece.

A

sociaţia „Casa Speranţei” în colaborare cu partenerii din Chişinău, Asociaţia obştească „Filocalie” a organizat anul acesta pentru copiii din familii vulnerabile şi copiii cu dizabilităţi o masă de binefacere cu dulciuri şi un miniconcert. Atmosfera de sărbătoare a

trezit bucurie în sufletele copiilor şi i-a apropiat unii de alţii. Ei sunt convinşi că Moş Crăciun există. „El e frumos, vine de anul nou la noi, aduce daruri. Vine cu Alba ca Zăpada”, spune VICTORIA GROSU, copil prezent la această măsură. „El îi bun şi el cînd vede copiii, apu... lui-i plac

copiii adica, el pentru copii îi dă cadouri, îi dă tăt. ( Da de unde vine el?) El vine de la anu cela”, mai spune ALEXEI ŢURCAN, un băieţel cu zîmbetul pe buze. Micuţii împreună cu părinţii au gustat din plin de atmosfera redată de artiştii de la şcoala de arte din satul Coşniţa şi colectivul Asociaţiei obşteşti “Filocalia”, care a venit cu un buchet de colinde de Crăciun. „S-o gîndit şi ii la noi şi chiar îs foarte bucuroasă de această masă şi s-o purtat bine cu noi. Mai des aşa. Dee Domnul mai mult să tragă atenţia la noi, la familiile vulnerabile şi copiii invalizi”, spune un părinţe, privind spre copii. Copiii prietenos l-au strigat pe Moş Crăciun, care venind din depărtare cu sacul de cadouri a întîrziat puţin. Tradiţional, cadourile au fost răsplătite de copii cu un recital de poezii şi cîntece. “Pentru noi, Asociaţia obştească “Filocalia” este foarte important ca copiii din…, care au probleme în familii, şi au nevoie de ajutor să apară cu un zîmbet pe buze, să fim alături de ei atunci cînd au nevoie cel mai mult, cînd le este cel mai greu”, menţionează Maria Ciorbă, manager de proiect la Asociaţia obştească “Filocalia”. “Doresc părinţilor şi copiilor multă sănătate în anul care vine. Părinţilor răbdare pentru efortul care-l duc cu copiii cu dizabilităţi. Copiilor le doresc succes la învăţătură, le doresc un an plin de belşug, sănătate, pace şi voie bună”, spune Galina Codrean, directorul Centrului comunitar „Casa Speranţei”. Acţiunea de caritate este organizată de către Asociaţia “Casa Speranţei” în colaborare cu Asociaţia obştească “Filocalia” din Chişinău. IRINA GLOD, redactor.

Realizarea programului de activitate a Fondului local de susţinere socială a populaţiei

Î

n scopul ameliorării situaţiei materiale a invalizilor de gradul I, a familiilor cu copiii invalizi şi familiilor nevoiaşe Consiliul de administraţie al Fondului local de susţinere socială a populaţiei Dubăsari, preşedinte dl. Gr. Policinschi, a stabilit prin decizia nr.22 din 23 decembrie curent, acordarea ajutoarelor materiale unice persoanelor din următoarele categorii: 1. persoanelor cu disabilităţi de gradul I, 207 persoane în cuantum de 200 lei, în sumă totală de 41600 lei. 2. familiilor cu copii invalizi, 160 copii în cuantum de 250 lei, în sumă totală de 40000 lei. 3. conform cererilor depuse, demersurilor parvenite din partea Comisiilor locale pentru distribuirea ajutoarelor materiale (pe anchete),

105 familii, în sumă totală de 50200 lei. Acordarea ajutoarelor materiale pentru familii cu copii invalizi şi persoane cu disabilităţi de gradul I au fost acceptate din motivul, că sunt categoriile cele mai defavorizate ce suportă zilnic cheltuieli. Selectarea beneficiarelor s-a efectuat prin intermediul Comisiilor locale pentru distribuirea ajutoarelor materiale. Deasemenea, conform tradiţiei copiii cu disabilităţi şi 61 de familii defavorizate, care educă 162 copii vor primi şi cîte un cadou din partea Consiliului raional Dubăsari. Ajutoarele materiale şi cadourile vor fi repartizate începînd cu data de 27.12.11. Secţia executivă al FLSSP


Noutăţi Nistrene

2 ianuarie 2012

Registru electronic în liceul din Coşniţa Începând cu sesiunea de iarnă notele elevilor de la Liceul „Ion Creangă” din satul Coşniţa, raionul Dubăsari, vor fi plasate pe internet. Pe pagina web a Liceului a fost creat un registru electronic în care atît elevii, cît şi părinţii au posibilitatea de a vedea notele de la examene, frecvenţa şi reuşita lor la învăţătură.

I

deea acestui proiect aparţine directorului liceului, care spune că a ales cel mai simplu soft, pentru a simplifica procedura de aplicare atît pentru profesori, cît şi pentru părinţi. Potrivit directorului, părinţii deja au apreciat posibilitatea de a urmări reuşita la învăţătură a copiilor. “Am primit scrisori din Italia, părinţii de acolo neau mulţumit că au informaţii despre reuşita copiilor lor”, spune Tudor Verlan, directorul liceului. “Ca părinte eu cred că este un lucru foarte binevenit în orice instituţie de învăţămînt, deoarece, con-

cu cele atinse de noi, calitatea studiilor sigur că va fi de success”, a subliniat Ion Sima, profesor. Majoritatea elevilor, la fel consideră că registrul electronic este binevenit, însă sunt şi din cei care nu se bucură prea mult de faptul că notele vor fi afişate pe internet şi părinţii vor fi permanent la curent cu absenţe nemotivate de la lecţii. “Registrul electronic este un avantaj pentru părinţi, dar pentru elevi aşa şi aşa, nu e chiar un avantaj, că părinţii, inclusiv dacă elevul primeşte o notă negativă, părinţii o să înceapă cu mustrarea”, spune

sider eu că este un stimul şi este o relaţie mai apropiată cu părinţii, ţinînd cont că în ziua de astăzi mulţi părinţi sunt plecaţi peste hotare şi nu sînt la current cu situaţia fiecărui copil”, spune Galina Malai, profesoară. Profesorii sunt de părere că acest registru va stimula interesul elevilor pentru obţinerea rezultatelor mai bune la învăţătură. “E un lucru binevenit, se cere demult, aici sigur că vor fi la curent

Radu Papuc, elev a liceului. Pentru semestrul următor, directorul liceului şi-a propus să deschidă un registru şi pentru clasele gimnaziale, iar pe viitor planifică să introducă funcţii care ar permite calcularea şi scoaterea notelor pe semestru şi expedierea automată a rezultatelor pe email-ul părinţilor. Irina Glod, redactor

E timpul deja ca agricultorii din r. Dubăsari să treacă la o cultură de înaltă valoare adăugată, deci de a reduce cultivarea culturilor spicoase în favoarea fructelor, legumelor, cartofului, poate şi a sfeclei.

Fără irigare nu avem un viitor, prin asociere vom izbuti!

U

n hectar de cartofi aduce un venit, cît de pe 15-20 ha de grîu. Meleagurile noastre au atîtea resurse naturale şi soluri fertile, condiţii climaterice favorabile, păcat să nu le folosim: aici suntem competitivi, deoarece porumbul şi spicoasele putem să le cultivăm doar pentru necesităţi personale: pentru zootehnie, creşterea păsărilor ş. a. Pentru a coace pîine putem să ne asigurăm personal cu grîu fără probleme, dar să luam în consideraţie că ar trebui să recoltăm nu 3 ci 6 tone de pe un ha de spicoase. Însă cartofii şi legumele fără apă nu le putem creşte, viile şi livezile fără irigare de asemenea sunt necompetitive, deaceea fără irigare viitor nu avem. În unele ţări pentru canale şi sisteme de irigare sunt cheltuite miliarde, însă Dumnezeu ne-a dăruit aproape Nistru cu o apă perfectă pentru a iriga. În localităţile noastre ar trebui să fie suficienţi utilizatori de apă, trebuie să se găsească un agricultor care va veni şi va spune: Vreau! şi Ce să fac? În privinţa aceasta la 27 noiembrie 2011 în incinta primăriei Coşniţa a avut loc adunarea de constituire a Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare unde au fost invitaţi şi au participat vicepreşedintele raionului Dubăsari dna Raisa Spinovschi, specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru. De rînd cu fondarea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) “Coşniţa” şi dezvoltarea activităţilor de reabilitare a Sistemului Central de Irigare (SCI) 12-3 Coşniţa, Activitatea Reforma Sectorului de irigare (ARSI) şi Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPMM) dezvoltă activităţi similare de creare şi fondare a AUAI şi repunerea în funcţie a încă 10 SCI: Blindeşti, 14-2 Criuleni, 14-11 Puhăceni, 14-13 Roşcani ş. a. Cele 11 SCI din cadrul proiectului au o capacitate de deservire de peste 15 mii hectare de terenuri agricole, cu o acoperire a peste 26 de localităţi şi de asigurare a accesului la apă pentru irigaţii pentru circa 9400 explotaţii agricole. Implementarea nemijlocită a ARSI este asigurată de echipa locală şi specialiştii organizaţiilor implimentatoare: companiei internaţionale Euroconsult Mott Macdonald şi partenerului local Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA). ARSI are ca scop asigurarea

Un tînăr nevinovat ucis de un pacificator rus

În dimineaţa de 1 ianuarie, pe podul de la Vadul lui Vodă de către un pacificator rus a fost împuşcat mortal un tînăr de 18 ani din satul Pîrîta, Vadim Pisari.

T

înărul a traversat podul în jurul orelor 7 dimineaţa, pentru a se alimenta cu motorină la benzinăria din apropiere, făcînd cale întoarsă, din motivul că nu s-a oprit la semnalele amplasate nelegitim, a fost împuşcat de pacificatorul de la postul de pe pod. După spusele primarului din satul Pîrîta, dl Soltan Iurie, şi a prietenilor săi, tînărul provine dintr-o

pag. 4

familie educată, lucra peste hotare şi a venit să întîlnească Anul Nou cu familia. Pe data de 2 ianuarie la îniţiativa cîtorva consilieri a fost convocată şedinţa extraordinară a consiliului local, unde consilierii împreună cu societatea civilă şi cu participarea conducerii raionului în persoana preşedintelui consiliului raional, dl Grigore Policinschii, au convenit printr-o decizie

să organizeze un protest paşnic în comemorarea tînărului împuşcat, locuitor al raionului Dubăsari şi să ceară scoaterea posturilor amplasate neconstituţional pe teritoriul raionului Dubăsari. Proteste vor fi organizate şi în ziua de 3-4 ianuarie. Natalia Ivanov, corespondent

accesului pe termen lung la surse de apă pentru irigare, prin asigurarea tranziţiei beneficiarilor de proiect la cultivarea culturilor cu valoare adăugată înaltă cu implimentarea tehnologiilor intensive şi sporirea securităţii alimentare. Componentele ARSI, prin subactivităţile Transferul Managmentului în irigare (TMI) şi Managmentul Bazinelor Hidrografice (MBH) dezvoltă şi vor asigura, în perioada anilor 2010-2015 crearea, fortificarea şi transferul managmentului a 11 SCI la 11 AUAI noi create; îmbunătăţirea gestionării resurselor acvatice, prin asigurarea monitorizării cantităţii şi calităţii lor, şi asigurarea managmentului durabil al bazinelor hidrografice din Republica Moldova. În aria SCI 12-3 Coşniţa în perioada februarie – noiembrie 2011 ARSI, a implimentat o serie importantă de activităţi rezultatul căror se întruchipează astăzi prin fondarea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii “Coşniţa”. În această perioadă în conlucrare cu operatorii de terenuri agricole din localităţile Coşniţa şi Pîrîta din aria SCI 12-3 Coşniţa au fost organizate de ARSI următoarele activităţi: - Compania de informare şi comunicare cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale la nivel raional, a primăriilor Coşniţa şi Pîrîta şi cu potenţialii beneficiari – operatori de terenuri agricole din aceste comune; - identificarea operatorilor de terenuri agricole din aria SCI 12-3 Coşniţa; - pregătirea şi remiterea scrisorilor de informare şi ofertei ARSI pentru operatorii de terenuri agricole identificaţi din aria SCI 12-3 Coşniţa şi invitarea lor la adunările comunitare; - organizarea şi implementarea Campaniei de informare pentru toţi operatorii de terenuri agricole din aria SCI 12-3 Coşniţa în localităţile Coşniţa şi Pîrîta; - organizarea adunărilor cu operatorii de terenuri agricole şi semnarea de către ei a Expresiei de Interes, care a atestat dorinţa şi necesitatea asocierii lor pentru formarea AUAI, în scopul de a prelua şi gestiona sistemul de irigare reabilitat şi funcţional; - alegerea şi delegarea în cadrul adunărilor comunitare a membrilor Grupelor de Iniţiativă, cu respectarea principiilor de transparenţă, echitate socială, reprezentativitate după localitate, sector, suprafaţa de teren în gestiune, tip de proprietate, vîrstă, competenţă, autoritate şi egalitate de gen; - alegerea şi constituirea în cadrul şedinţei comune a Grupelor de iniţiativă din comunele

Coşniţa şi Pîrîta a Comitetului de Constituire a AUAI cu o componenţă de 11 membri, inclusiv: 7 bărbaţi şi 4 femei; - elaborarea de comun acord cu membrii Comitetului de Constituire a documentelor de constituire a AUAI : Statutul Asociaţiei, Acordul de Constituire, Proiectul de Fundamentare şi Activitate Economică, Lista membrilor potenţiali şi Planul cadastral; - discutarea documentelor de constituire cu membrii potenţiali a AUAI. Voinţa operatorilor de terenuri agricole din aria SCI 12-3 Coşniţa, exprimată prin semnarea Acordului de asociere, a determinat organizarea şi iniţierea procedurii de înregistrare a Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare “Coşniţa”, care include la momentul actual o suprafaţă potenţială de irigare de peste 2800 ha şi un număr de circa 1400 de operatori de terenuri agricole, inclusiv: 697 persoane fizice şi juridice din com. Coşniţa şi 700 din s. Pîrîta. Fondarea AUAI iniţiată astăzi este doar unul din primii paşi de reabilitare şi repunere în funcţiune a SCI 12-3 Coşniţa. Fondarea şi fortificarea AUAI, reabilitarea şi transferul managmentului SCI de la stat la AUAI şi dotarea sistemului de irigare cu noi echipamente performante va permite operatorilor de terenuri agricole şi membrilor asociaţilor din satele Coşniţa şi Pîrîta să obţină, pe viitor, producţii înalte cantitative şi calitative de produse agricole, inclusiv cu valoare adăugată ridicată. Reabilitarea sistemului de irigare şi fortificarea AUAI va permite la fel dezvoltarea unei agriculturi performante şi implicit eradicarea sărăciei şi sporirea bunăstării populaţiei din aceste localităţi. La finele Adunării de Constituire vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna Raisa Spinovschi a mulţumit grupului Programului Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului, Proiectului “Tranziţia la agricultura performantă” a reformei sectorului de irigare, pentru lucrul organizatoric. Noului ales organ de conducere a AUAI Coşniţa le-a dorit succese şi perseverenţă în implementarea acestui Proiect. Următoarea şedinţă a Adunării generale a AUAI Coşniţa a fost stabilită în a II decadă a lunii martie 2012. T. Bulat Specialist principal DAC


pag. 5

Noutăţi Nistrene

Examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale

Î

n temeiul Hotărîrii Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum şi în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor raionale, municipale şi a UTA Găgăuzia pentru examinarea circumstanţelor adoptării în domeniul funciar şi 5. Se atenţionează actelor administrative ale autorităţilor al locaţiunii (pct.12 (2) autorităţile administraţiei administraţiei publice locale, considerate a Regulamentului apropublice locale asupra ilegale, aprobat prin Ordinul Secretarubat prin H.G. nr.136 din colaborării cu Inspecţia lui General al Guvernului nr.146-A din 10.02.2009, referitor la ecologică în vederea 28 aprilie 2010, Comisia adoptă prezenta setul de acte necesare), adoptării deciziilor pe probHotărîre: formarea bunurilor imobile, leme de mediu. 1. Se ia act de informaţia prezentată de către Oficiul teritorial Chişinău privind exercitarea controlului de legalitate a actelor adoptate (emise) de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale Raionului Dubăsari în perioada ianuarie – decembrie 2011. 2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari să fortifice raporturile de conlucrare şi coordonare a problemelor de interes comun cu reprezentantul Guvernului şi serviciile publice desconcentrate

din teritoriu, cu respectarea legislaţiei fiscale, ecologice, asigurărilor sociale şi menţinerea ordinii publicii. 3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii pe viitor a ilegalităţilor la adoptarea actelor administrative ce ţin de atribuirea terenurilor pentru construcţia caselor individuale familiilor nou formate, schimbarea destinaţiei terenurilor , autentificarea dreptului deţinătorului de teren, organizarea licitaţiilor

participarea la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei conflictului de interese, respectarea strictă a prevederilor art. 64 al Legii nr. 436 din 28.12.2009 privind administraţia publică locală, cu privire la modul şi termenul de transmitere a actelor pentru controlul de legalitate. 4. Avînd în vedere modificările operate la Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal, se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari, asupra adoptării deciziilor respective, întru evitarea afectării acumulărilor la bugetele autorităţilor administrativteritoriale.

6. Se pune în sarcina Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat de comun acord cu serviciile publice desconcentrate ale raionului Dubăsari organizarea seminarelor de instruire a secretarilor consiliilor locale, în perioada semestrului I al anului 2012. 7. Prezenta hotărîre va fi publicată în Buletinul informativ al Guvernului, ziarul raional „Noutăţi Nistrene” şi se va plasa pe pagina web a Cancelariei de Stat, şi pagina web a consiliului raional Dubăsari. Palihovici Sergiu, preşedinte al Comisiei Corneci Valeria, secretar al Comisiei

Campionatul Republicii Moldova la lupta Naţională “Voievod”

E

chipa a fost prezentată de următorii sportivi: -Boşcanean Igor-27 kg -Verlan Tudor -50 kg -Palai Tudor-48 kg -Serbul Roman--39 kg -Ţurcan Semion -62 kg -Darmanciev Dumitru -86 kg Luptele s-au disputat pe tatami, unde se permiteau lovituri cu braţele şi picioarele în diferite părţi ale corpului. Lupta a durat două runde a cîte 2 min. Acest campionat a fost ultimul în acest an şi sportivii cei mai mici au fost premiaţi cu cadouri din partea lui Moş Crăciun. Sportivului nostru Boşcanean Igor i s-a conferit titlu de deţinător a CENTURII NEGRE 1 DAN, avînd vîrsta de numai 9 ani şi fiind cel mai tînăr deţinător a Centurii Negre. Luptele au fost grele ne-am luptat pîna la

ultimul punct, deseori fiind necinstit punctaţi de arbitri. Campionatul a început la orele 10.00 şi a durat pînă la orele 19-00 seara. Clasamentul echipei noastre la acest Campionat este următorul; -Palai Tudor -Campion a Republicii Moldova -Verlan Tudor-Campion a Republicii Moldova -Ţurcan Semion -Campion a Republicii Moldova -Serbul Roman -medaliat cu argint loc 2 -Boşcanean Igor-medaliat cu bronz loc 3 Pe data de 28 decembrie am fost invitaţi la o conferinţă de presă organizată de Federaţia VOIEVOD, unde clubul nostru a fost menţionat cu diplome de onoare ca CEL MAI BUN CLUB SPORTIV, şi CEL MAI BUN ANTRENOR a anului 2011. Joi la data de

Pe data de 25 decembrie 2012 în sala sportivă a Clubului Sportiv “OLIMPIA”s-a desfăşurat Campionatul Republicii Moldova la Lupta naţională “VOIEVOD”. La acest Campionat au participat peste 150 de sportivi din diferite raioane a R. Moldova la diferite stiluri de lupte, aşa ca taecwon-do, karate, kickboxing, lupte corp la corp. Clubul Sportiv de Arte Marţiale din s. Pîrîta r-ul Dubăsari a participat în componenţa a 6 sportivi de diferită categorie de vîrstă şi greutate la acest campionat. 29 decembrie am participat cu sportivii noştri la Gala Laureaţilor a r-lui Dubăsari, unde sportivul nostru Verlan Tudor a fost mentionat cu Diplomă de onoare ca cel mai bun Sportiv, cîştigînd anul acesta titlul de Campion a R.Moldova la Lupta Naţionala VOIEVOD şi titlul de Campion al municipiului Chişinău la kickboxing. Aş dori să mulţumesc tuturor părinţilor pentru susţinera sportivilor şi să le doresc multă sănatate, un An Nou fericit şi împlinirea tuturor dorinţelor. Sportivilor succes pe viitor şi multă sănătate. SĂRBĂTORI FERICITE şi LA MULŢI ANI!!!După vacanţă vă invităm pe toţi la Sala sportive, pentru a practica Artele Marţiale. Cu respect, Andrian Gherlac, antrenorul echipei

2 ianuarie 2012

AGENDA

În atenţia locuitorilor raionului unele măsuri de apărare împotriva incendiilor în perioada desfăşurării sărbătorilor de Anul Nou şi Crăciun STIMAŢI CONDUCĂTORI ! STIMAŢI CETĂŢENI ! Anul Nou şi Crăciunul sînt sărbători de speranţe şi visuri. Este de dorit, ca în perioada acestor sărbători să nu se întîmple nenorociri şi de acea vă sfătuim, în timpul instalării pomului de iarnă şi a serbărilor, să nu neglijaţi regulile de apărare împotriva incendiilor, şi anume: - pomul de Anul Nou se admite de a instala numai în încăperile, asigurate cu minimum două ieşiri de evacuare, ce corespund condiţiilor prevăzute în normele de proiectare, care nu au gratii la ferestre şi care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planşeele combustibile; - pomul de Anul Nou trebuie montat pe un suport stabil în aşa mod încît ramurile să nu atingă tavanul şi pereţii; - în lipsa iluminatului electric în încăpere, activităţile în jurul pomului de Anul Nou trebuie să se desfăşoare numai în timpul zilei; - iluminaţia trebuie efectuată în conformitate cu Normele de amenajare a instalaţiilor electrice. La utilizarea reţelei electrice de iluminat fără transformator coborîtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în şir (succesivă) a becurilor cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depăşească 25 W; - la descoperirea defectelor în instalaţia de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scînteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată). Se interzice: a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumînărilor şi petardelor, a focului de artificii şi a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu în nemijlocita apropiere de pomul de Anul Nou, ce pot conduce la incendii; b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum şi cu tifon

şi vată neîmpregnate cu materiale ignifuge; c) îmbrăcarea copiilor în costume confecţionate din ţesături combustibile; d) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea şi alte lucrări cu pericol de incendiu şi explozie în timpul desfăşurării manifestărilor; e) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi; f) micşorarea lăţimii trecerilor printre rînduri şi punerea în treceri a fotoliilor, scaunelor etc.; g) stingerea completă a luminii în încăperi în timpul reprezentaţiilor; h) aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită. În timpul desfăşurării activităţilor trebuie organizat un serviciu în scenă şi în încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor FBP sau al lucrătorilor serviciului pompieri şi salvatori. Vă reamintim, că doar o scînteie a focului de artificii poate aprinde costumul de carnaval sau materialele combustibile pe pomul de Anul Nou. Dacă totuşi a izbucnit incendiul, solicitaţi imediat serviciul de pompieri prin numărul de telefon PSP Cocieri 52- 503 , PSP Molovata – 54-001, PSP Holercnai - 53-287, USP V/ Vodă (022) 41-62-01 începînd imediat evacuarea persoanelor în locuri sigure şi interveniţi la stingerea incendiilor cu stingătoarele pregătite anterior şi cu alte mijloace de stingere. Sergiu Gatman, şeful serviciului apărare împotriva incendiilor al Secţiei SE Dubăsari, capitan al s/s


pag. 6 Felicitare Cu ocazia sărbătorilor de iarnă,venim cu cele mai sincere urări de bine către toţi veteranii şi pensionarii raionului nostru, dorindu-le multă sănătate, bucurii în familie şi linişte în suflet, prosperaren şi ani lungi de viaţă. Cu respect, preşedintele Asociaţiei veteranilor din r. Dubăsari, Elena Moţpan

Noutăţi Nistrene

ATENŢIE! CONCURS! Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante în cadrul Serviciului de asistenţă psihopedagogică pe lîngă Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport: 1. Şef Serviciu – psiholog 2. Logoped Cerinţe faţă de candidaţi: - studii superioare în domeniul psihologiei, psihopedagogiei ; - deţinerea gradului didactic; - vechime pedagogică de cel puţin 5 ani; - abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, prezentare, comunicare eficientă, respons-

AV IZ

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă (contabil şef). Scopul general al funcţiei: Asigurarea şi coordonarea politicilor în domeniul protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în cîmpul muncii din teritoriu. Administrarea mijloacelor financiare destinate întreţinerii instituţiei. Condiţiile de participare la concurs: - posedarea limbii române şi limbii ruse; - studii superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul economie, evidenţă contabilă,

AV IZ

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal serviciul ocupare a forţei de muncă. Scopul general al funcţiei: Implementarea politicilor de stat privind ocuparea forţei de muncă în raion, sporirea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Condiţiile de participare la concurs: - posedarea limbii române şi limbii ruse; - studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economie, administraţie

Anunţ

abiliate. Actele necesare pentru angajare: - cerere; - CV-ul personal; - diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare(copia); - buletin de identitate (copia); - carnet de muncă (copia); - certificat medical. Documentele pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Adresa: Consiliul raional Dubăsari, et.III s. Coşniţa, str. Păcii, Direcţia juridică şi resurse umane Tel. de contact: 44-758; 44-737

finanţe; - cunoaşterea legislaţiei în domeniu; - cunoaşterea programei contabile; - experienţă profesională munimum 3 ani în domeniul de specialitate; - capacităţi de operare la calculator (Word, Excel, Internet) Actele necesare pentru aplicare: cerere, formularul de participare, diploma de studii, buletinul de identitate, carnetul de muncă, livretul militar (dacă îl deţine). Participanţii la concurs vor prezenta actele necesare la Agenţie, în decurs de 30 zile din data publicării avizului, la adresa: com. Cocieri, str. Tărmului 2 ; Telefonul de contact : 52-462

publică, asistenţă socială, psihologie, pedagogie, dreptului; - cunoaşterea legislaţiei în domeniul legislaţia muncii, actele legislative în domeniul ocupării forţei de muncă; - capacităţi de operare la calculator (Word, Excel, Internet) Actele necesare pentru aplicare: cerere, formularul de participare, diploma de studii, buletinul de identitate, carnetul de muncă, livretul militar (dacă îl deţine). Participanţii la concurs vor prezenta actele necesare la Agenţie, în decurs de 30 zile din data publicării avizului, la adresa: com. Cocieri, str. Tărmului 2 ; Telefonul de contact : 52-462, 93-360.

militară a raionului Dubăsari pe adresa s. Cocieri, str. Independenţei, 11. Actele necesare pentru Centrul militar teritorial participare la concurs vor Străşeni anunţă concurs pen- fi prezentate personal de tru ocuparea funcţiei publice solicitant pe adresa: or. vacante: Străşeni, str. M. Eminescu, 1.specialist secţia 69, Centrul militar teritorial administrativ-militară a Străşeni. raionului Dubăsari – 1. ACTELE NECESARE: CERINŢI CĂTRE 1. ancheta (din CM); CONCURSANŢI: 2. cererea; - Cunoaşterea limbii de 3. buletinul de identitate stat; cu confirmarea cetăţeniei - Studii superioare; Republicii Moldova; - Vechime în muncă în 4. copiile carnetului de serviciul public; muncă, documentelor de stu- Cunoaşterea calculadii, autentificate de serviciul torului. cadre de la locul de muncă; Solicitanţii se vor adresa Informaţii la telefonul: la secţia administrativ0-237-2-30-87.

2 ianuarie 2012

Anunţ de tender Asociaţia Obştească „Indigo” anunţă despre lansarea tenderului pentru procurarea unui laptop în cadrul proiectului „Citius, Altius, Fortius !!” implementat deasociaţie în perioada 8.11.2011-07.06.2012. Laptopul trebuie să conţină următoarea configuraţie minimală: - Procesor - Intel i3 - Memorie Ram – 4 Gb - HDD – 320 Gb - Cameră web - Diagonala monitor – 15,6” Companiile interesate de a participat la concurs vor depune un dosar care va conţine:

Anunţ Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în protecţia muncii şi tehnica securităţii. Documentele de participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului. Pen-

Anunţ Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în învăţămîntul preşcolar şi primar în cadrul Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport. Cerinţe faţă de candidaţi: - studii superioare în domeniul învăţămîntului; - experienţă în serviciul public minim un an; - deţinerea gradului didactic; abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă; - cunoştinţe de operare PC (MS Office Word, Excel, Internet Explorer);

Anunţ Consiliul raional Dubăsari anunţă vacante următoarele funcţii: Manager energetic, Lemnar, Lăcătuş pe gaze, Electrician Cerinţe faţă de candidaţi: 1. Studii superioare(pt manager energetic) sau studii de specialitate 2. Cunoştinţe şi experienţă de muncă în domeniu 3. Responsabilitate, conştiinciozitate, punctualitate, flexibilitate Pentru informaţii adăugătore vă puteţi adresa la tel. 0248 44-857, Adresa: Consiliul raional Dubăsari, et.III, s. Coşniţa, str. Păcii

• Scurtă informaţie despre profilul companiei • Oferta de preţ pentru laptop. • Alte documente pe care aplicantul le consideră relevante. Dosarele urmează a fi depuse prin e-mail la adresa : ao.indigo@ yahoo.com sau prin depunere individuala la sediul organizaţiei localizat în s. Coşniţa, r-l Dubăsari, str. Păcii, clădirea Consiliului raional Dubăsari et3. Pentru mai multe detalii referitor la tenderul respectiv cît şi privind proiectul propriu-zis nu ezitaţi a ne contacta la tel. 068585755 sau pe e-mail: ao.indigo@yahoo.com , persoana responsabilă – Gafeli Alexei, Director de proiect. Data limită de depunere a pachetului de documente pentru tender este: 19 ianuarie 2012

AV IZ

tru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel:0248 44-857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari,et.III. - profesionalism, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Actele necesare pentru angajare: - cerere; - formularul de participare la concurs; - CV-ul personal; - diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare(copia); - buletin de identitate (copia); - carnet de muncă (copia); - livret militar; - certificat medical; - cazierul juridic. Documentele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Adresa: Consiliul raional Dubăsari, et.III s. Coşniţa, str. Păcii Direcţia juridică şi resurse umane Tel. de contact: 44-758; 44-737

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă (contabil şef). Scopul general al funcţiei: Asigurarea şi coordonarea politicilor în domeniul protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în cîmpul muncii din teritoriu. Administrarea mijloacelor financiare destinate întreţinerii instituţiei. Condiţiile de participare la concurs: - posedarea limbii române şi limbii ruse; - studii superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul economie, evidenţă contabilă, finanţe;

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 4431

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; - cunoaşterea programei contabile; - experienţă profesională munimum 3 ani în domeniul de specialitate; - capacităţi de operare la calculator (Word, Excel, Internet) Actele necesare pentru aplicare: cerere, formularul de participare, diploma de studii, buletinul de identitate, carnetul de muncă, livretul militar (dacă îl deţine). Participanţii la concurs vor prezenta actele necesare la Agenţie, în decurs de 30 zile din data publicării avizului, la adresa: com. Cocieri, str. Tărmului 2 ; Telefonul de contact : 52462

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.1  

Dragi prieteni, Stimaţi locuitori ai raionului Dubăsari ! Stimaţi locuitori ai raionuluiStimaţilocuitoriairaionuluiStimaţilocuitoriairaionul...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you