Page 1


______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SADRŽAJ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ POLIURETNSKE PODLOGE I POLIURETNSKI PODNI LEPKOVI A– 118 PU LEPAK ZA PARKET ___________________________________________________________ A–119 PU PODNA OBLOGA(ZA BETON)____________________________________________________________ A–121 PU LEPAK ZA UMETNU TRAVU I GUMENE CIGLE ___________________________________ A–138 PU LEPAK ZA GRANULAT- SANDVIČ SISTEM _______________________________________ A–302 PU PODNA OBLOGA( ZA BETON) _____________________________________________ A– 305 PU PODNA OBLOGA (ZA GUMENE PODLOGE) ___________________________________ A- 311PU MASA ___________________________________________________________________ A–324 PU POVRŠINSKA BOJA __________________________________________________________ A–325 PU ALIFATIČNI ZAVRŠNI PREMAZ _____________________________________________ A–338 VEZIVO U SPREJU ____________________________________________________________ A–390 GUMENA OBLOGA ______________________________________________________________ A–391 PU VEZIVO ZA G.GRANULAT(SISTEMI U KALUPU) ________________________________ A–395 PU VEZIVO ZA GRANULAT (PO RAZLJEVANOM SISTEMU)__________________________ IZOLACIJE IK–03 2K PU IZOLACIONI MATERIJAL (VODOOTPORAN)

____________________________

AD–10 1K PU VISOKO ELASTİČNI IZOLACIONI MATERIJAL ____________________________ AD–12 1K PU ELASTIČNI IZOLACIONI MATERIJAL ____________________________ AD–18 PU 1K PU IZOLACIONI MATERIJAL _______________________________________________

LEPKOVI NA BAZI PVA A–101 PU LEPAK ZA DRVO ___________________________________________________________ CERTIFIKATI_______________________________________________________________


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-118 PU. LEPAK ZA PARKET OPIS Na bazi poliuretana, bez otapala, dvokomponentno, tiksotropski lepak.

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

MESTA PRIMENE Prilikom lepljenja parketa i laminiranja Pri lepljenju laminata, MDF-a, iverice Pri lepljenju industrijskih filtera Pri lepljenju gumenih obloga, izolacionih obloga Pri lepljenju prirodnog kamena, keramike, granita mramora Pri lepljenju PVC podova, crepnih obloga Pri lepljenju metala, čelika, betona, dekorativnih cigli Savršeno je za lepljenje stiropora, poliester ploča, sunđera, akustičnih izolacija

PREDNOSTI PROIZVODA ne sadrži otapalo zagrejavanjem se veoma brzo suši ako je površina na kojoj će se primeniti topla ubrzaće sušenje jaka moć prijanjanja(lepljenja) otporno na vodu, vlagu i toplotu pokazuje dobre rezultate pri lepljenju na površine koje nemju karakteristiku upijanja kao što su čelik, metal, staklo, maramor, keramika, plastika proizvod ne podleže razgradnji nije potrebna presa suši se pomoću vlage prostora

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Omer smese

Gustina Vreme primene smese Potrošnja (obična lopatica) cca Vreme prvog sušenja Vreme stvrdnajvanja Mahanička otpornost Hemijska otpornost Otpornost na toplotu

:A komponenta 9 + B komponenta 1 ili A komponenta 6 + B komponenta 1

:A komponenta 1,6 ± 0,01 g/cm3 B komponenta 1,2 ±0,01 g/cm3 : 20-30 min : 1,5 kg-2,0 kg/m2 : 4-5 sati (ovosi o prisutnoj vlage u zraku i temp.) : 4,5-5 sati : 24 sata : 7dana : -20 / +55°C


PRIMENA Poterebno je da površina na kojoj će se lepak primenjivati bude čista, suha, popravljena povšina. Površinu zatštiti od prašine. Paziti da je površina otporna na povlačenje i pritisak. Ako je potrebno na površini primeniti oblogu A-119 PU. Na povrišinama sa podnim grejanjem, grejanje je neophodno uključiti pre na 8-10 dana. Prilikom procesa primene grejanje isključiti. Nakon primene sistem grejanja se može ponovo uključiti nakon 3-4 dana. Komponente lepila A-118 PU, u omeru 9:1 se u mikseru mešaju dok se ne postigne homogena masa. Smesa se uz pomoć lopatıce raznese i postavljaju se kocke parketa tako da dođu u dodir sa lepkom. Lepak je potrebno iskoristit u roku od 30 min. U protivnom može doći do sušenja i neće se moći povezati. Ako je u prostoru prisutan viši postotak vlage u zraku i viša temperatura prvo sušenja traje 15-20 min, a potpuno sušenje traje 5 sati. Ako se radi o površinama koje će posle biti blago izložene vlazi preporučuje se primena lepila sa obe strane.

ALATI PRIMENE

:ozubljena lopatica ili špatla

ROK UPOTREBE Neotvorene orginalne ambalaže, na suhom mestu, pri temperaturi od 5°C-25°C mogu da se skladište do 12 meseci. Nakon što se pomešaju komponente A i B masu je potrebno odmah upotrebiti.

PAKOVANJE

: 9 + 1 kg / 6 + 1 kg (set)

ZDRAVSTVENO I SIGURNOSNO UPOZORENJE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-119 PU PODNA OBLOGA( ZA BETON) OPIS Na bazi poliuretana, dvokomponentno, podna obloga sa otapalom.

MESTA PRIMENE U unutrašnjim i vanjskim prostorima -Duayen A-121 PU. Za fudbalske terene i gumene pločice Duayen A-118 PU. Pre nego se primeni lepak za parket, da bi se sprečilo prašenje, vlaga, te da se omogući savršeno prijanjanje koristi se Podna Obloga A-119.

• • • • • •

PREDNOSTI eliminiše probleme lepljenja uzrokovane podlogom (degradacione reakcije) jaka moć lepljenja i pričvršćavanja nakon primene otporno na vodu, vlagu i toplotu nakon primene onemogućava prašenje primenjuje se pri temperaturi od + 5 -/ + 30 prigodno je za primenu špricom, na ovaj način se za kratko vreme mogu obložiti velike površine

TEHNIČKE PREDNOSTI: Boja :žuta-transparenatna Gustina :1,05 ± 0,01 g / cm3 Omer smese : 2 : 1 jedinica (A komponenta : B komponenta) Vreme primene : 20 – 30 min (ovisno o temperaturi i vlazi) Potrošnja cca : 250 – 200 g / m2 Vreme sušenja : 4 – 5 sati Mehanička otpornost : 24 sati Hemijska otpornost : 7 dana Otpornost na vodu :otporno

PRIMENA Poterebno je da površina na kojoj će se obloga primenjivati bude čista, suha, te da su izvršene potrebne popravke. Površinu zatštiti od prašine. Na povrišinama sa podnim grejanjem, grejanje uključiti pre na 4-5 dana, prilikom procesa primene grejanje isključiti. Pomešati dve komponente i mešati dok se ne postigne homogena masa. A potom izvršiti primenu uz pomoć valjka ili četke. Pri normalnim uslovima prvo sušenje traje 20-30 min, potpuno sušenje 4 -5 sati. U toplijim prostorima navedeno vreme je kraće, a u hladnijim duže.

ALATI PRIMENE

: valjak ili četka


ROK TRAJANJA Neotvorene, orginalne ambalaže, na suhom mestu, pri temeperaturi 5ºC- 25ºC može da se skladišti 12 meseci. A i B komponenta nakon što se pomešaju potrebno je da se odmah iskoriste.

PAKOVANJE

: 3 + 1,5 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primjene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.

NOT Površina na kojoj će se primenjivati obavezno je da bude suha.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-121 PU LEEPILO ZA UMETNU TRAVU I GUMENE CIGLE OPIS Na bazi poliuretana, bez otapala, koinzistentno i samorazlevajuće, višenamensko lepilo. Zavisno od mesta primene raspolažemo širokim izborom visoke i niske viskoznosti.

       

• • • • • • •

PODRUČJA PRIMENE Pri leplenju umetne trave Industrijskim gumenim oblogama-pavisint( regupol) i sl Izolacionim materıjalima Pri lepljenju prirodnog kamena, keramike, granita, mramora i dekorativnih cigli Pri lepljenju PVC podova Pri lepljenju iverice, lesonita, stiropora, plutanih ploča i akustičnih izolacija Prilikom lepljenja na beton, staklo, asfalat, metal, pluto i različite proizvode Koristi se u unutrašnjim i vanjskim prostorima, te pri izgradnji brodova

PREDNOSTI Bez otapala Čvrsto prijanjanje Otporno na vodu, vlagu i toplotu Pokazuje dobre rezultate pri lepljenju na površine koje nemju karakteristiku upijanja kao što su čelik, metal, mramor, keramika, plastika Lepilo vremenom ne odpušta, ne razgrađuje se Nije potrebna presa Može se primenjivati pri temperaturi od +5/ +40 °C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Boja Gustina Omer mešavine Vreme korištenja Potrošnja cca Vreme sušenja Mehanička izdržljivost Hemijska otpornost Otpornost na vodu

: bež/ žuta/boja cigle /zelena ( boje prema narudžbi) : 1,45 ± 0,05 g/ cm3 : 7,8:1 jedinica : 20-30 minuta (zavisno od temperature i vlage u zraku) :800- 1200 g/ m² (zavisno od stanja terena terena) :4-5 sati :12 sati posle : 7 dana posle : Otporno


PRIMENA Potrebno je da odloga na kojoj će se primeniti lepilo bude ne masna i suha i očišćena pomoću otapala. Kod PU lepila doda se Sastojku A Sastojak B (učvršćivač). Smesa se meša dok se ne dobije homogena masa svetle bež boje. Smesa treba da se koristi u roku od 20-30 minuta. Vreme sušenja je 45 sati. Podloge koje su delimično izložene vlazi predlaže se da se obe strane premažu lepilom. Pri visokim temperaturama i visokoj vlazi ovaj period je kraći, a u hladnim predelima može da bude i duži. Na mokrim i veoma vlažnim površinama ne može se primenjıvati.

ALATI PRIMENE

: špatula i češalj

ROK UPOTREBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C može da se skladišti do 12 meseci. Nakon što se pomešaju A i B komponente, proizvod je potrebno odmah upotrebiti.

AMBALAŽA

:9 kg / 23 kg / 34,5 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno odmah izaprati sa dosta vode i po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da se neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.

NOT

:Može se proizvesti u željenoj boji.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-138 PU LEPAK ZA GRANULAT - SANDVIČ SISTEM OPIS : Proizvod je dvokomponentni, na bazi poliuretana, samorazljevajući. Nakon što se primeni na površinu, sistemom posipanja se položi granulat, zavisno o dekoraciji mogu se birati boje.

MESTA PRIMENE : 1. Kod industrijskih podloga od kaučuka, 2. Kod obloga sa ciljem izolacije, 3. Lepak se može naneti na beton , asfalt, metal, kaučuk, rulo kaučuk, drvo, pluto i različite površine. Potom dok se lepak ne osuši pospe se sa granulatom SBR, EPDM, peskom, mozaikom, malim kamenjem i različiti dekorativni materijali koje je potrebno zalijepiti na ne tako tvrdu površinu. U unutrašnjim i vanjskim prostorima, na stazama za šetanje, dečijim igralištima, košarkaškim terenima i sl.

PREDNOSTI PROIZVODA : a. Samoproširujući b. Visoka moć lepljenja c Otporno na vodu, vlagu i toplotu d. Nije potrebna presa e. Može se primenivati na temperaturi od +5 / +40 0C’. f. Zahvaljujući unakrsnim vezama visoka moć lepljenja g. Istovremeno ima ulogu hidroizolacije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : Boja : Bež / žuta / Boja cigle / Zelena (moguć izbor boja prema želji) Gustina : 1,45 ± 0,01 g / cm3 Omer smese : 4 : 1 ( A komponenta : B komponenta ) Vreme primene : 20-30 min ( ovisno o temperaturi i vlazi zraka.) Vreme za posipanje : posle 15- 25 min Potrošnja : 1200-1500 g / m2 ( ravna površina i za debljinu od 1mm) Vreme sušenja : posle 5- 6 sati Mehanička otpornost : 12 sati posle Hemijska otpornost : 7 dana posle Otpornost na vodu : otporno

PRIMENA : Površinu na kojoj se vrši primena potrebno je očistiti sa otapalom da bi bila čista, neprašljiva, oslobođena masnoća i suha. Nakon što se posatvi PU obloga, pomoću finišera ili mistrije se raznese smesa SBR i A-395. Nakon što se naneseni sloj osuši da bi se zatvorile pore koristi se A- 305 masa. Nakon to što se nanesena masa osuši pripremi se smesa A-138 PU. B komponenta se doda komponenti A, te se meša da se dobije homogena masa. Smesu je potrebno upotrebiti u periodu od 20-30 min. Potom se čeka da dođe do reakcije tj. da nanesena masa postane medasta, zatim se posipa željeni proizvod za dekoraciju. Do potpunog sušenja površinu je potrebno zaštiti od kiše i snega. Nakon 24 sata površina se usisa, nakon čega se može pustiti u promet. Ako se želim povećati otpornost proizvoda na mehaničeke udare može se koristiti PU lak po želji.


ALATI PRIMENE

: Ozubljeni češalj ili spatula

ROK UPOTREBE : Neotvorena orginalna ambalaža može se skladišti na temperaturi komponente A ve B pomeane proizvod je potrebno odmah upotrebiti..

PAKOVANJE

5ºC- 25ºC

do 12 meseci. Ako su

: 16 + 4 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode, oprati sapunom i po potrebi obratiti se doktoru. Prilikom primjene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vrijeme primjene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.

NOT : Proizvod se može proizvesti u željenoj boji. Paziti na uticaj temperature i vlage u zraku. Može ubrzati sušenje.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-302 PU PODNA OBLOGA (ZA BETON) OPIS Na bazi poliuretana, dvokomponentna, podna obloga bez otapala.

MESTA PRIMENE U unutrašnjim i vanjskim prostorima, pre primene podloge DUAYEN A-311 prašenje što će osigurati sigurnije lepljenje i sprečiti vlagu.

potrebno je sprečiti

PREDNOSTI PROIZVODA • • • • •

osigurava prijanjanje na podloge koje imaju određene anomalije zasnovane čvrsto i trajno lepljenje. nakon primene otporno na vodu, vlagu i toplotu nakon primene sprečava prašenje primenjuje se na temperaturi od +5 / + 30°C

na prirodi podloge.

TEHNIČKE PREDNOSTI Boja Omer mešavine Gustoća Vreme pripreme Potrošnja Vreme sušenja Mehanička otpornost Hemijska otpornost Otpornost na vodu

: žuta, transparentno : 2 : 1 jedinici : 1,05 ± 0,01 g/ cm3 : 20-30 min (ovisno o temperaturi i vlazi) : 0,2- 0,25 kg / m2 : 4-5 sati : nakon 24 sati : nakon 7 dana : Otrporno

PRIMENA Sve površine moraju biti čiste, suhe i nemasne. Pre primene potrebno je izvršiti suho čišćenje. Nakon što se pomešaju komponente DUAYEN A-2 uz pomoć valjka ili četke izvrši se primena. Pri normalnim uslovima sušenje traje 20-30 min, potpuno sušenje 4-5 sati. U vrućim predelim ovaj period je kraći, a u hladnijim može biti i duži.

ALATI PRIMENE

: Valjk i četka


ROK TRAJANJA Neotvorene orginalne ambalaže, na suhom mestu, pri temeperaturi 5ºC- 25ºC mogu da se skladište 12 meseci. A i B komponenta, nakon što se pomešaju potrebno je odmah koristi.

AMBALAŽIRANJE

:6,5 + 3,5 kg / 10 + 5 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi obratiti se doktoru. Prilikom primene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-305 PODNA OBLOGA( ZA GUMENE PODLOGE)

OPIS Na bazi poliuretana, dve supstance, tiksotropikska masa koja se koristi za popravljanje, popunjavanje praznina elastičnih podloga.

MESTA PRIMENE Primenjuje se na sportskim terenima, na ljevanom kaučuku i rulo kaučuku, da bi se popunile praznine među granulama kaučuka pre nego se nanese poliuretanski premaz. Pri primeni na betonu koristi se sa namenom da izravana površinu.

• • • • • • • • • •

PREDNOSTI PROIZVODA Tiksotropska masa Smanjuje otpad pri premazivanju poliuretanom Na primenjenoj površini smanjuje udarne zvukove Podloga meka i elastična Prirodna izolacija za podno grejanje Prilagodljivo visokim temperaturama (-20°C/ +90°C) Otporno na zamrzavanje Popunjava pukotina zahvaljujući svojstvu dilatacije Pri povećanoj temeperaturi proizvoda omogućava brzo sušenje Ako je u prostoru prisutna vlaga i toplota, ubrzava se proces prvog sušenja

TEHNIČEKE KARAKTERISTIKE Boja :bej-krem Gustina :1,45 ± 0,05 g / cm3 Omer smese :100 : 15 jedinica Vreme primene : 20 : 30 min ( temeperatura zraka, temperatura podloge i vlaga u prostoru utiču na vreme sušenja) Vreme prvog sušenja :4-5 sati Količina pri korištenju :600-800 g/m2 Hemijska otpornost :7 dana Mehanička otpornost :12 sati Stepen tvrdoće :80 ± 5 (DIN 53505) Temperatura pri primeni : +10 / +30°C Otpornost na toplotu :-20 / +90°C


PRIMENA Pri primeni mase DUAYEN A-305 poterebno je da površina na kojoj će se primenjivati bude čista, suha, oslobođena masnoće, te da su iyvrene potrebne popravke na povšini. B supstanca se dodaje A supstanci i meša se u mikseru 2-3 min dok se ne dobije homogena masa. Zatim se nanese na površinu i ravnomerno raznese, nulira se neozubljenom lopatıcom i ili špatulom. Nulira se tako da se pokriju sve šupljine, pore granula kačuka i tako se pripremi za nanošenje poliuretanske mase. Prvo sušenje je 45-60 min, potpuno sušenje traje 24 sata. Hemijsku otpornost stiče nakon 7 dana. ALATI PRIMENE

: Neozubljena lopatıca ili špatula.

ROK UPOTREBE : Neotvorene orginalne ambalaže, na suhom mestu, pri temperaturi od 5°Cskladište do 12 meseci. Nakon što se pomešaju komponente A i B masu je potrebno odmah upotrebiti.

AMBALAŽIRANJE

25°C mogu da se

:20+3 kg

ZDRAVSTVENO I SIGURNOSNO UPOZORENJE: Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i po potrebi obratiti se doktoru. Prilikom primene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa plamenom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-311 PU MASA OPIS Na bazi poliuretana, dvokomponentna,bez otapala, samorazlivajuća. Ne propušta vodu, otporno na hemijske tvari, elastično, otporno na mehaničeke udare, nesprečava elastičnost kaučuka na kojem se primenjue.

PODRUČJA PRIMENE Zatvoreni sportski saloni, višenamenski sportski podovi, showroom, restorani, kancelarie, tržni centri, u proizvodnim edinicama, depoima, trgovačkim prostorima, bolnicama, zatvorenim sportskim terenima kao što su odbojka, košarka, badminton. Primenjue se na gumenim pločama prelivenim poliuretanom, DUAYEN A-395 ili A-391 kaučuk binderom povezane granule kaučuka i/ili na EPDM umetnim podlogama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Boja : bež, bela, siva i prema narudžbi Omer smese : Osnovna masa , Učvršćivać 4:1 (prema težini) Vreme upotrebe : 30- 45 min (zavisno od vremenski prilika može doći do odstupanja) Potrošnja cca :2,3 – 2,6 kg/m² ( za 2 mm debljine) Temperatura pri primeni : + 10 °C/ + 25 °C Perıod sušenja : 5- 6 sati ( na dodir) Viskozite (20°c) : Osnova Smesa : 3.500 ± 500 mPas Učvrćivač : 200 ± 50 mPas Smesa : 2000 ± 500 mPas Temaperatura čvrstoće : Shore A : 65 ± 5 Gustına (20°C ) : Osnova smesa : 1,50 ± 0,05 g/cm³ Učvršćıvač : 1,20 ± 0,05 g/cm³ Smesa : 1,45 ± 0,05 g/cm3 Hemıjska otpornost : otporno pri krakom kontaktu sa hemijskim materijama , razređene kiseline, petrol, ulje. Otpornost na toplotu : približno 100 °C (osušen proizvod ) Tačka palenja : 230 °C


PRIMENA Duayen A-311 je pakovan u ambalažama od dve kutije raspoređene u omerima.Podloga na kojoj će se primenjivati, potrebno je da bude čista, suha i nemasna. Prethodno se površina obloži odgovarajućom oblogom, zavisno od karakterisatike podloge. Ako je u pitanju beton koristi se Duayen A- 302 PU. A ako e podloga od kaučuka koristi se Duayen A- 305 masa. Dodajući A komponentu i B komponentu, meša se uz pomoć miksera 2-3 min dok se ne dobije homogena masa. Zatim se primenjue uz pomoć lopatice ili mistrije. Kada se postigne želena gustina, ne gubeći vreme potrebno je preći sa ježastim valjkom, neophodno je da se oslobodi mehurića. Pomešane smese je potrebno završiti pri prvoj upotrebi, u protivnom će se protvoriti u nepovratno želasto stanje.

ALATI ZA PRIMENU : Nivelisani češalj,mistrija ili špatula.

ROK TRAJANJA: Neotvoren orginalne ambalaže, na suhom mestu, pri temeperaturi 5ºC- 25ºC da može da se skladišti 12meseci. A i B komponenta nakon što se pomešaju potrebno e da se odmah koriste.

PAKOVANJE: 16 + 4 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primjene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-324 PU POVRŠINSKA BOJA OPIS Poliuretan, dvokomponentni, bez otapala, poslednji sloj na podlozi-boja. Ne propušta vodu, otporan na vodu, mehaničke udare, grebanje, lako se čisti, higijenski. Boja (od dve supstance), koristi se u zatvorenim prostorima.

MESTA UPOTREBE Fabrike, ateljei, garaže, depoi, marketi, škole, tržni centri, showroom, u proizvodnim jedinicama, avionskim hangarima, sistemima za čišćenje vode. Na sportskim terenima pređenim poliuretanom, zatvorenim sportskim salonima i sl.

POVRŠINE PRIMENE Ako je u pitanju beton, asfalt ili drvo primenjuje se sledećim redom: +DUAYEN A-302 PU Obloga + DUAYEN A-311 + zatim završni premaz DUAYEN 324 Ako je u pitanju podloga od gume: + DUAYEN A-305 PU premaz +DUAYEN A-311 + DUAYEN 324 Može se primenjivati na epoksi sistemima, betonu, kamenu, cigli, atermitu i sl. podlogama.

• • • • • •

PREDNOSTI Tvrdo i izdržljivo Po želji mat ili sjajno Lako se čisti Široka ponuda boja Otporno na mehaničke uticaje Ne prihvata kredu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :Standardne boje, 20 različitih boja. Po želji se može proizvesti u različitim RAL bojama. Omer smese :100 : 43 ; Osnovni proizvod : Učvršćivač Vreme primene : 4 - 8 sati (ovisno o vlazi i temperaturi prostra Potrošnja : 0,20-0,30 kg/m² Viskozitet(20°C) :Osnovna materija 15-19 s Učvršćivač: 250 ± 75 mPs Smesa: 13-18 s Gustina(20°C) :Osnovna materija: 1,10 ± 0,05 g/cm³ Učvrćivač : 1,15 ± 0,05 g/cm³ Smesa: 1,15 ± 0,05 /cm³ Hemijska otpornost : nakon 7 dana Mehanışka otpornost : nakon 24 sata Otpornost na toplotu : 80°C-100°C Boja


SKLADIŠTENJE Obje komponente je potrebno zaštiti od vlage. Tempratura skladištenja je od +5°C / + 25°C . Pre upotrebe je potrebno proizvod dobro izmešati. Obje komponente u orginalnoj ambalaži mogu da se skladište 12 meseci. Proizvod čije su komponente pomešane potrebno je odmah upotrebiti.

PRIPREMA Ako će se poliuretanski proizvod primeniti na epoksi podlogama potrebno je da se nakon prvog sušenja(formiranja) prethodne podloge nanese u roku od 24 sata. U slučaju da će se naneti nakon 24 sata potrebno je površinu izšmirglati i dovesti je u mehanički hrapavo stanje.

PRIMENA DUAYEN A-324, završni premaz, boja je u ambalažirano u dve posebne limene kutije. Prvo se “ Osnovna materija” sama izmeša, zatim se otapalo iz male kutije izlije u “Osnovnu materijiu” i mešati dok se ne dobije homogena masa. Mešanje je potrebno izvesti u elktičnom mikseru. Primena treba da se izvede u roku od 30-45 min, ovisno o d vlage i toplote. Primena se vrši uz pomoć četke, rula, pitšolja za boju ili air-less mašine. Nakon primene narednih 12 sati je potrebno površinu zaštiti od vode. Ako će se primeniti dva sloja potrebno je čekati 12-18 sati.

ALATI PRIMENE

: Valjak, četka ili šprica za boju.

AMBALAŽA

: 7 + 3 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNO UPOZORENJE Sadrži zapaljive materije. Potrebno je primenu sprovesti u prozračnom prostoru, daleko od izvora plamena. Ako se primenjuje u zatvorenom prostoru obavezno je korištenje maske i provetravanje prostorta. Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebnoje odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primjne potrebno je koristiti rukavice i zatitne naočale. Paziti da se neosuena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-325 PU. ALIFATIČNI ZAVRŠNI PREMAZ OPIS : DUAYEN A- 325, alifatični poliureta, sadrži prirodnu smolu, visoko otporan na UV zrake, dvokomponentan, bez solventa, polusjajna završna boja. Ne propušta vodu. Otporan na hemikalije, mehaničke uudare, grebanje,trenje. Lako se čisti, higijenski, pogodan za primjenu u vanjskim i unutrašnjim prostorima.

MESTA PRIMENE: U fabrikama , ateljeima, gražama, depoima, marketima, školama, trišnim centrima, galerijama, proizvodnim jedinicama, avionskim hangarima, depoima za prečišćavanje vode i sl. Primenjuje se na poliuretnaskoj površini u unutrašnjim i vanjskim prostorima..

PRIMENA : Beton ili asfalt + DUAYEN A- 302 PU Obloga + DUAYEN A- 311 PU Masa+ A-325 Površinska Boja Gumena podloga + DUAYEN A- 305 PU Obloga + DUAYEN A- 311 PU Masa + A-325 Površinska Boja Može se primjenjivati na Epoksi sistemima, betonu , kamenu, cigli, eternitu i sl. površinama.

PREDNOSTI       

:

Elastično, tvrdo i otporno Savršena otpornost na UV zrake i promjenu boje, Lako se čisti Širok asortiman boja, Otporno na određene hemikalije, Visoka mehanička otpornost, Ne prihvata kredu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

:

: standardni kartel od 20 boja, može se proizvesti boja po želji zavisno od količine OMJER SMJESE : 7: 3 Osnovna supstanca : Učvršćivač VREME PRIMJENE : 6-8 sati (Ovisno o prisustvu vlage u zraku i temperature) POTROŠNJA : 0,20- 0,30 kg/m2 ( za dva sloja ) TEMPERATURA PRIMJENE : temperatura proizvoda +15 - +30°C temperatura prostora + 5 - +35°C VREME SUŠENJA : 6- 10 saat (na dodir) VISKOZITET (20°C) : Osnovna komponenta : 15- 19 jedinice Učvršćivač : 8- 10 jedinice Smjesa : 13- 18 jedinice BOJA


: Osnovna supstanca : 1,10 ± 0,05 g/cm 3 Učvršćivač : 1,07 ± 0,05 g/cm3 Smjesa : 1,09 ± 0,05 g/cm3

GUSTOĆA (20°C

HEMIJSKA OTPORNOST

: Otporno na kratke kontakte sa razređenim kemikalijama,petrolom i uljima. . OTPORNOST NA TOPLOTU : Približno 80- 100°C (nakon što se osuši) TAČKA PALJENJA : >100°C

SKLADIŠTENJE : Obekomponente je potrebno zaštiti od vlage. Uvjeti skladištenja od +5 °C / +25 ºC Pre korištenja je potrebno proizvod dobro izmješati. Obe komponente u orginalnoj ambalaži mogu da se skladite do 12 mjeseci. Proizvode čije su komponente pomješane je potrbeno odmah iskoristit.

PRIPREME : Ako će se proizvod primjenjivati površini od poliuretana ili epoksi površini, potrebno je primjenu izvršiti u roku od 24 sata nakon to se prethodna površina osušila. U suprotnom, ako prođe više od 24 sata površinu je neophodno izšmirglati ili mehanički očisti da bi bila glatka, radi savršeno prijanjanja.

PRIMENA

:

DUAYEN A- 325 PU Alifatični Završni premaz je pakovan u dve kutije. Prvo se osnovna komponenta dobro izmješa, potom se dodaje učvršćivač tako da se isprazni kantica u potpunosti. Mješa se dok se ne dobije homogena masa. Mešanje je potrebno izvršitii pomoću električnog miksera. Pripremljenu smesu je potrebno upotrebiti u roku od 6-8 sati, zavisno od klimatskih uslova. Primena se vrši četkom, valjkom, špricom ili airless mašinom. Ako će se primjeniti dva sloja, između premaza je potrebno da prođe 12-18 sata.

ALATI PRIMJENE

PAKOVANJE

: Valjak, četka ili šprica

: 7 + 3 kg set

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE Sadrži zapaljive materije. Ne približavati se sa otvorenim plamenom za vrem primjene. Ako se primenjuje u zatvorenim neophodno je zračenje prostora i obavezno je korištenje maske.Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat djece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-338 PU VEZIVO U SPREJU OPIS Jednokomponentno, sa otapalom, vezivo na bazi poliuretana u spreju.

MESTA PRIMENE DUAYEN PU Sprej Sistem omogućava mekanu i udobnu površinu pripremljenu sa SBR granulama i Duayen A-395 Binderom koja se prešprica sa navedenim sprejom.Špricanjem sa PU VEZIVOM DUYEN A-338 preko EPDM granula, kao zadnji sloj dobije se visoka otpornost i sposobnost fleksibilnosti. Ovaj sistem je porozan, propušta vodu. Raspolažemo različitim bojama, po želji. Sistem DUAYEN PU SPREY se primenjuje u otvorenim i zatvorenim sportskim terenima, na višenamenskim sportskim terenima, kao i dečijim parkovima. Idealno je za škole, terene za zabavu i atletizam.

• • • • • •

PREDNOSTI PROIZVODA otporan je na vodu brzo se formira u toplim i vlažnim prostorima fleksibilan jako izdržljiv u vanjskim prostorima porozan nudi se veliki izbor boja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Boja :žuta-smeđa Temperatura skladištenja :+ 10°C / +30°C Gustina :1,1 ± 0,01 g/cm3 Otvoreno vreme : 60 min Potpuno sušenje : 8- 12 sati (ovisno vlazi i temperaturi) Mehanička otpornost : 24 sata Otpornost na vodu : Otporno Rok upotrebe : 6 meseci Potrošnja cca : DUAYEN A- 338 Sprey PU. Vezivo : 1,2 kg / m² EPDM (0,5- 1,5 za 1mm) : 0,8 kg / m² (1,5- 2,0 za 1mm)


PRIMENA : Prilikom primene Duayen A- 338 PU Sprey Sistema potrebno da je podloga dobro očišćena, oslobođena hemijski masnoća, praha i zemlje. Pre svega se primenjuje A-390 PU Gumena Obloga da bi se sprečilo prašenje i da bi se povećala otpornost na udar. Prvi sloj Sprej Sistema SBR guma i A-395 PU Binder se ravnomerno nanese na podlogu finišerom ili uz pomoć špatule. Nakon što se osuši prvi sloj, pripremi se smesa Sprej Duayen A-338 PU vezivo i po želji mešavina EPDM sa bojom, se pomešaju u sprej mašini i izvrši se špricanje. Drugu primenu špricanja je potrebno obaviti u suprotnom smeru.

ROK UPOTREBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C može da skladišti do 6 meseci. Poklopce otvorenih ambalaža je potrebno odmah zatvoriti.

 

se

PAKOVANJE 200 kg (varil) 20 kg (kanta)

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode, oprati sapunom i po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-390 GUMENA OBLOGA

OPIS Na bazi poliuretana, sa otapalom, jednokomponentana gumena obloga.

MESTA PRIMENE Koristi se u vanjskim i zatvorenim prostorima. Pre primene granula gume i veziva. Koristi se poliuretanska obloga radi sprečvanja prašenja, da poveća otpornost na udare i spreči stvaranje vlage.

• • • • • •

PREDNOSTI eliminiše probleme lepljenja uzrokovane podlogom (degradacione reakcije) jaka moć lepljenja i prijanjanja nakon primene otporno na vodu, vlagu i toplotu nakon primene onemogućava prašenje lako se primenjuje primenjuje se na temperaturi od +5 / +30

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Boja Gustina Vreme primene Potrošnja cca Vreme sušenja Mehanička otpornost Hemijska otpornost Otpornost na vodu

:žuta-smeđa :1,05 0,01 g/cm3 45 :60 min (ovisno o temperaturi i vlazi) :250-300 /m² : nakon 4-5 sati : stiče nakon 12 sati : stiče nakon 7 dana : otporno

PRIMENA Potrebno je da podloga na kojoj će se primeniti obloga bude čista, oslobođena masnoća, sasvim suha. Pre primene DUAYEN A-390 je potrebno dobro izmešati, potom naneti na površinu uz pomoć četke ili valjka. Pri normalnim uslovima prvo vreme sušenja je 40-60 min, potpuno sušenje 6-8 sati. U toplim prostorima vreme sušenja je kraće, u hladnim prostorima je duže. Nakon što se obloga osuši na oblogu se primenjuje DUAYEN A-395 PU Binder i SBR ili EPDM smesa.

ALATI PRIMENE

:Valjak, četka ili sprej


ROK UPOTREBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C može da skladišti do 6 meseci. Poklopce otvorenih ambalaža je potrebno odmah zatvoriti.

se

PAKOVANJE  200 kg (baril)  17 kg (kanta)

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNO UPOZORENJE Sadrži zapaljive materije. Potrebno je primenu sprovesti u prozračnom prostoru, daleko od izvora plamena. Ako se primenjuje u zatvorenom prostoru obavezno je korištenje maske i provetravanje prostora. Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-391 PU. VEZIVO ZA GUMENI GRANULAT OPIS Jednokomponenti, na bazi poliuretana, bez otapala, višenamensko lepilo.

• • • •

Poznato kao binder.

MESTA PRIMEENE: Pri proizvodnji karo kaučuka (gumeni cigli) Pri leplenju na beton, metal i PVC Pri leplenju drveta Pri leplenju kaučuka i pluta

PREDNOSTI PROIZVODA • • • •

Otporan je na vodu Brzo se formira gde je prisutna viša temperatura i vlaga. Fleksibilan Veoma izdržljiv pri vanjskoj upotrebi.

TEHNIČKE PREDNOSTI Skladištenje Gustoća Otvoreno vreme za SBR kaučuka Otvoreno vreme za EPDM kaučuka Prvo sušenje (kalupa) Mehanička otpornost Rok trajanja Potrošnja ( kalup)SBR cca Potrošnja ( kalup)EPDM cca

:+10°C/+30°C : 1,1 ±0,01 g/ cm3 : 40 min : 1 sat : 25mm pri 150°C 10-14 min :24 sata :6 meseci :SBR %91 + boja%3 +vezivo %6 :EPDM %90 + vezivo %10

PRIMENA Kod modularnog sistema, A-391 PU VEZIVO se meša sa granulama u omeru od %6. Meša se u mikseru dok se ne dobije homogena masa. Po želji se mogu dodati pigmenti boje. Smejasa se položi u kalupe i presuje pri temperaturi od 120°C-160°C, 5-20 min, ovisno o debljini proizvoda. Po potrebi, ako se želi ubrzati ovaj proces može se jednom poprskati parom.

SKLADIŠTENJE Neotvorene originalne ambalaže mogu da se skladište u suhom prostoru do 6 ambalaže je potrebno odmah zatvoriti.

mesci. Otvorene


AMBALAŽIRANJE • •

200 kg (baril) 20 kg (bidon)

ZDRAVSTEVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da se neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece. Prilikom pečenja obavezno je da prostor bude provetren. Ne udisati.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A-395 PU. VEZIVO ZA GRANALULAT PO RAZLJEVANOM SISTEMU OPIS Jednokomponentno, bez otapala, na bazi poliuretana, višenamensko lepilo. Poznato kao ‘’binder’’.

• • • •

MESTA PRIMENE Pri postavljanju gumeni podloga po ''razljevanom sistemu''. Pri lepljenu na beton, metal i PVC Pri lepljenju drveta Pri lepljenju gume, dihtunga i pluta.

• • • •

PREDNOSTI PROIZVODA Otporno na vodu Brzo se formira na visokoj temperaturi i vlažnom vazduhu Fleksibilno Na vanjskim uslovima pokazuje visoku izdržljivost

TEHNIČKE PREDNOSTI Boja Skladištenje Gustina Otvoreno vreme za SBR Otvoreno vreme za EPDM Prvobitno sušenje Potpuno sušenje Otpornost na vodu Potrošnja (razljevani) cca Potrošnja (razljevani) cca

:transparentno, žuto-smeđe :+10 °C / +30 °C :1,09 ± 0,01 g / cm3 :3-4 sata :4-5 sati :min 24 sata :7 dana :Otporno :SBR%100 BINDER %20-%25 :EPDM%100 BINDER%20-%25

PRIMENA Pri razljevanoj primeni radi visokog kvaliteta povezivanja potrebno je da EPDM guma i SBR guma, raspa granule budu čiste, lišene hemijski masnoća,praha, zemlje. Za smesu se mikserom izmeša SBR kaučuk sa vezivom(binderom) u omeru %20-%25. Ova smesa se izlije na površinu koja je prethodno očišćena, na kojoj je postavljena PU binder podloga, te se valjkom ili mistrijom pažljivo nanese. Zatim se izvrše manuelen popravke i ostavi se sušiti. Nakon što se osuši na isti način se pripremi EPDM .

ROK TRAJANJ Ne otvorene originalne ambalaže, na suhom mogu se skladištiti 6 meseci. ambalaža potrebno je odmah zatvoriti.

Otvoreni poklopci


AMBALAŽIRANJE  200 kg (varil)  20 kg (bidon)

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode i oprati sapunom, po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da s neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece. Prilikom pečenja obavezno je da prostor bude provetren. Ne udisati.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN IK – 03 2K PU IZOLACIONI MATERIJAL (VODOOTPORAN) OPIS Visoka sposobnost izolacije i prijanjanja, dvokomponentno, bez otapala, primenjuje se u tečnom stanju,sadrži posebnu smolu, izolacioni materijal na bazi poliuretana.

• • • • • • • • • •

MESTA PRIMENE potkrovlja, terase i izolacije u temeljima mokri podovi kao što su kupatilo i kuhinje na sendvič panelima na tačkama dilatacije pri izolaciji vodeni depoa i bazena pri izolaciji kanala pri izolaciji skrivenih oluka pri izolaciji mostova, vijadukta, tunela, aerodroma, hangara, bolnica, auto-parkinga pri izolaciji sa ciljem zaštite matala, betona, umetnog kamena, pluta, drevenih podova, itd pri elektro izolaciji

PREDNOSTI PROIZVODA • pri prvom i konačnom lepljenju visoka sposbnost lepljenja • savršena hemijska otpornost, otporno na obične kiseline i razređivače • bez otapala, dvokomponentno • pri prvoj primeni veoma visoka elastičnost proizvoda, u periodu od 7 dana postigne najnižu tačku eleastičnosti, ali nikada neće izgubiti elastičnost • može se primeniti sa mrežom • otporno na UV zrake • mek i fleksibilan materijal • odgovarajuće za prostore sa podnim grejanjem • pogodan za visoke temperaturne razlike -20 / + 90% • otporano na smrzavanje • pogodno za pešački saobraćaj i laka prevozna sredstva, osim mašina sa gusenicama

TEHNIČKE PREDNOSTI Boja Omer smese Gustina Vreme primene

:žuta- transparentna : 2 : 1 jedinica ( A ko,ponenta : B komponenta ) : 1,05 ± 0,01 g/ cm³ :20 - 30 min (ovisno o temperaturi zraka, temperaturi podloge i prisutne vlage u prostoru) Potrošnja : 250-300 g/m2 Hemijska otpornost : 7 dana Mehanička otpornost :24 sata Temperatura pri primeni : + 5 / +30 °C Tempertaura skladištenja : + 5 / + 30 °C Otpornost na toplotu : - 20 / + 90°C


PRIMENA Pri upotrebi Duayen AD-03 paziti da je površina na kojoj se primenjuje čista, suha, oslobođena masnoća, te da su izvršene potrebne popravke. Pre korištenja proizvoda potrebno je A komponentu dobro izmešati, zatim dodati B komponentu, ponovo dobro izmešati, te uz pomoć valjka i četke dobro natopiti podlogu. Pri nanošenju drugog i trećeg sloja po ptrebi koristiti mrežu, može se dodati i kamena vuna Prvo sušenje je u periodu od 1 sat, a potpuna suhoća se postigne nakon 7 sati.Može se primeniti i na rubovima pri prvom generalnom premazu. ALATI PRIMENE

:Valjak i četka

ROK UPOTREBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C može da se skladišti do 12 meseci. Pripremljenu smesu je potrebno odmah upotrebiti. Smesa se ne može deponovati.

PAKOVANJE

:5 kg + 2,5 kg (7,5 kg set)

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode, oprati sapunom i po potrebi obratiti se doktoru. Prilikom primene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da se neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN AD-10 PU VISOKO ELASTIČNI IZOLACIONI MATERIJAL OPIS Visoka sposobnost izolacie i prijanjanja(leplenja),sadrži komponentu smole, ednokomponentno, veoma elastično, vodovodna izolacija na bazi meke lastike poliuretana. Pogodno za područja sa pešačkim saobraćaem.

• • • • • • • • • • •

MESTA PRIMENE potkrovlja, terase i izolacie u temeljima pri izolaciji plastenika i cvetnajaka mokri podovi kao što su kupatilo i kuhinje na sandvič panelima mokrim čvorovima popunjava praznine pore i pukotine pri izolaciji vodovoda pri izolaciji mostova, vijadukta, tunela pri izolaciji sa ciljem zaštite matala, betona, umetnog kamena, drveta, pluta, pri elektro izolaciji koristi se i pri zaštiti od karbondioksida, kiselih kiša i smrzavanja

PREDNOSTI PROIZVODA • pri prvom i konačnom leplenju visoka sposbnost leplenja • otporno na obične kiseline • na primenenoj površini formira meki sloj koji ublažava udare • može se primeniti sa mrežom • otporno na UV zrake • mek i fleksibilan materijal • odgovarajuće za prostore sa podnim grejanjem • prilagodljivo visokim temperaturnim promenama ( -20°C / +90°C ) • otporno na smrzavane • popunjava (prekriva) pukotine zahvaljujući tečnome stanju


TEHNIČKE PREDNOSTI Boja Fleksibilnost Skupljane Tvrdoća(Shore A) Viskozitet (25°C) Gustina (23°C) Vreme primene

:bela-siva-bež-boja cigle-plava i prema narudžbi : > 730 % ( ASTM D 412 ) : > 4 Mpa ( ASTM D 412 ) : 41 ( ASTM D 2240) : 4000 ± 200 mPas ( ASTM D 2196 ) : 1,3 ± 0,1 g/ cm3 :30-45 min (ovisno o temperaturi zraka, temperaturi podloge i prisutne vlage u prostoru. Potrošnja : 400-500 g/m2 -za jedan sloj Hemijska otpornost : 7 dana Temperatura pri primeni : + 5 / +30 °C Tempertaura skladištenja : + 5 / + 30 °C Otpornost na toplotu : - 20 / + 30°C

PRIMENA Pri upotrebi Duayen AD-010 paziti da e površina na kojoj se primenjue čista, suha, oslobođena masnoća, te da su izvršene potrebne popravke. Pre svega na površini e potrebno primeniti oblogu. Pri izboru obloge treba uzeti u obzir da li e podloga izložena vlazi. Ako e podloga blago izložena vlazi preporučue se DUAYEN AS -148 epoksi bariera. Kod suhi površina preporučue se AS-142 POLIURETAN ili AS -144 ednokomponentna poliuretanska obloga. Nakon što se postavi obloga i osuši podloga, prelazi se na izolirane. Pre korištenja proizvod je potrebno dobro izmešati, te uz pomoć valjka i četke dobro natopiti podlogu. Prvo vreme sušenja e 2 sata. Potpuno sušenje postiže se nakon 24 sata. Vreme sušenja može da varira zavisno o temperaturi i vlazi. Potpunu hemijsku otpornost proizvod stiče nakon 7 dana.

:valjak ili četka

ALATI PRIMENE

ROK UPOTREEBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C može da se skladišti do 6 meseci. Otvorena pakovanja e potrebno odmah upotrebiti.

PAKOVANE

:22 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Sadrži zapaljive materije. Ne približavati se sa plamenom. Dobro provetravati prostor u kojem se primenjue.Ako se primenjuje u zatvorenom prostoru obavezno koristit masku i provetravati. Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebnoe odmah izaprati sa dosta vode, oprati sapunom i po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primjne obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN AD-012 PU ELASTIIČNI IZOLACIONI MATERIJAL OPIS Visoka sposobnost izolacije i lepljenja (prijanjanaj), jednokomponentno, elastično, poliuretanska vodovodna izolacija. Pogodno za područja sa laganim pešačkim saobraćajem.

• • • • • • • • • •

MESTA PRIMENE potkrovlja, terase i izolacije u temeljima mokri podovi kao što su kupatilo i kuhinje pri izoalciji cvetnjaka i travnjaka na sendvič panelima mokrim čvorovima pri izolaciji vodenih depoa i bazena pri izolaciji vodenıh kanala za hidrocentrale kod izolacije mostova, vijadukta, tunela pri izolaciji sa ciljem zaštite matala, betona, umetnog kamena, pluta, pri elektro izolaciji

• • • • • • • • • •

PREDNOSTI PROIZVODA pri prvom i konačnom lepljenju visoka sposobnost lepljenja otporno na obične kiseline na primenenoj površini formira meki sloj koji ublažava udare može se primeniti sa mrežom otporno na UV zrake mek i fleksibilan materijal odgovarajuće za prostore sa podnim grejanjem visokim temperaturnim promenama ( -20°C / +90°C ) otporno na smrzavanje popunjava (prekriva) pukotine zahvaljujući tečnome stanju

TEHNIČKE PREDNOSTI Boja Fleksibilnost Skupljanje Tvrdoća(Shore A) Viskozitet (25°C) Gustina (23°C) Vreme primene

:bela–siva–bež–boja cigle – plava, i prema narudžbi : > 600 % ( ASTM D 412 ) : > 7 Mpa ( ASTM D 412 ) : 71 ( ASTM D 2240) : 1400 ± 200 mPas ( ASTM D 2196 ) : 1,4 ± 0,1 g/ cm3 :30-45 min (ovisno o temperaturi zraka, temperaturi podloge i prisutne vlage u prostoru. Potrošnja : 400-500 g/m2 za jedan sloj Hemijska otpornost : 7 dana Temperatura pri primeni : + 5 / +30 °C Tempertaura skladištenja : + 5 / + 30 °C Otpornost na toplotu : - 20 / + 30°C


PRIMENA Pri upotrebi Duayen AD-010 paziti da je površina na kojoj se primenjuje čista, suha, oslobođena masnoća, i da su izvršene potrebne popravke. Pre svega na površini je potrebno primeniti oblogu. Pri izboru obloge treba uzeti u obzir da li je podloga izložena vlazi. Ako je podloga blago izložena vlazi preporučuje se DUAYEN AS -148 epoksi barijera. Kod suhi površina preporučuje se AS-142 POLIURETAN ili AS -144 jednokomponentna poliuretanska obloga. Nakon što se postavi obloga i osuši podloga, prelazi se na izoliranje. Pre korištenja proizvod je potrebno dobro izmešati, te uz pomoć valjka i četke dobro natopiti podlogu. Prvo vreme sušenja je 2 sata. Potpuno sušenje se postiže nakon 24 sata. Vreme sušenje može da varira zavisno o temperaturi i vlazi. Potpunu hemijsku otpornost proizvod stiče nakon 7 dana.

ALATI PRIMENE

:valjak ili četka

ROK UPOTREEBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C može da skladišti do 6 meseci. Otvorena pakovanja je potrebno odmah upotrebiti.

PAKOVANJE

se

:22 kg (metalne kante)

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode, oprati sapunom i po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primjne potrebno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN AD – 18 1K PU IZOLACIONI MATERIJAL OPIS Visoka sposobnost izolacije i prijanjanja(lepljenja), na bazi poliuretana, jednokomponentna, bez otapala, elastično, sadrži vezivo 100%. Pogodno za područja sa laganim pešačkim saobraćajem.

• • • • • • • • • •

MESTA PRIMENE potkrovlja, terase i izolacije u temeljima mokri podovi kao što su kupatila i kuhinje pri izoalciji cvetnajaka i travnjaka na sendvič panelima mokrim čvorovima pri izolaciji vodeni depoa i bazena pri izolaciji vodovoda pri izolaciji mostova, vijadukta, tunela pri izolacijama sa ciljem zaštite matala, betona, umetnog kamena, pluta, pri elektro izolaciji

PREDNOSTI PROIZVODA • pri prvom i konačnom lepljenju visoka sposbnost lepljenja • savršena hemijska otpornost, otporno na obične kiseline i razređivače • otporno na korene biljaka • na primenjenoj površini formira meki sloj koji ublažava udare • može se primeniti sa mrežom • otporno na UV zrake • mek i fleksibilan materijal • odgovarajuće za prostore sa podnim grejanjem • prilagodljivo visokim temperaturnim promenama ( -20°C / +90°C ) • otporno na smrzavanje • popunjava (prekriva) pukotine zahvaljujući svojstvu dilatacije

TEHNIČKE PREDNOSTI Boja Fleksibilnost Gustina (23°C) Vreme primene

:žuta- transparentna : > 300 % : 1,1 ± 0,01 g/ cm3 :45-60 min (ovisno o temperaturi zraka, temperaturi podloge i prisutne vlage u prostoru) Potrošnja : 250-300 g/m2 _za jedan sloj Hemijska otpornost : 7 dana Temperatura pri primeni : + 5 / +30 °C Tempertaura skladištenja : + 5 / + 30 °C Otpornost na temperaturu : - 20 / + 90°C


PRIMENA Pri upotrebi Duayen AD-018 paziti da je površina na kojoj se primenjuje čista, suha, oslobođena masnoća, i izvršene određene popravke. Pre svega na površini je potrebno primeniti oblogu. Pri izboru obloge treba uzeti u obzir da li je podloga izložena vlazi. Ako je podloga blago izložena vlazi preporučuje se DUAYEN AS -148 epoksi barijera. Kod suhi površina preporučuje se AS-142 POLIURETAN ili AS -144 jednokomponentna poliuretanska obloga. Nakon što se postavi obloga i osuši podloga, prelazi se na izoliranje. Pre korištenja proizvoda potrebno dobro izmešati, te uz pomoć valjka i četke dobro natopiti podlogu. Prvo vreme sušenja je 2 sata. Potpuno sušenje postigne se nakon 24 sata. Vreme sušenja može da varira zavisno o temperaturi i vlazi. Potpunu hemijsku otpornost proizvod stiče nakon 7 dana.

:valjak ili četka

ALATI PRIMENE

ROK UPOTREEBE Neotvorene, orginalne ambalaže na suhom mestu pri temeperatri od 5°C-25°C mogu da se skladišti do 6 meseci. Otvorena pakovanja je potrebno odmah upotrebiti.

PAKOVANJE

:20 kg

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE PREPORUKE : Paziti da neosušen proizvod ne dođe u dodir sa kožom i očima. U suprotnom potrebno je odmah izaprati sa dosta vode, oprati sapunom i po potrebi se obratiti doktoru. Prilikom primene obavezno je koristiti rukavice i zaštitne naočale. Paziti da neosušena masa ne dođe u dodir sa hranom. Za vreme primene ne približavati se sa vatrom. Ne držati na dohvat dece.


YAPI VE İZOLASYON MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MYSTERY A- 101 LEPAK ZA DRVO OPIS : Višenamenski lepak na bazi PVA.

MESTA PRIMENE :  pri lepljenju drvenih panela,  pri lepljenju tvrdog o mekog drveta,  pri lepnju parketa, laminata  pri lepljenju ogledala na lesonit i sl. (savršeno lepljenje ogledala na površine koje upijaju, neoštećujući ogledalo)  prilikom lepljenja ukrasnih predmeta,  pri lepljenju karton papira,  pri lepljenu predmeta od gipsa, lajsne, laminiranje  pri lepljenju stiropornih ploča,stiropora, betonpana i panoa.

PREDNOSTI PROIZVODA:  Određeni period otporan na vodu.  Brzo prijanja  Vreme sušenja ovisi o količini nanošenja i temperaturi zraka  Vrem sušenja pri standardnim uslovima na otvorenom 15 min - 2 sata, pri težim primenama 8-24 sata  Nakon sušenja je transparentan  Vodom se može razrediti.  Transparentan lepak sa vodom reaguje i za kratko vreme dobije belu boju i nakon što se osuši ponovo je transparentan  Ako proizvod dođe u dodir sa rukama, tenom potrebno je oprati vodom  Izbegavati da dođe u dodir sa očima

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : Boja : Bela ( kada je svež ) / transparentan ( pošto se osuši ) Ph vrednost : 4- 5 Temperatura skladištenja : 5- 30 0C Otvoreno vreme : min 24 sata Otpornost na vodu : otporno na vlagu, na vodu limitirano Rok upotrebe : 12 meseci


PRIMENA : Neophodno je da je podloga suha. Podloga na koju će se primeniti treba da je očišćenja od praha i oslobođena od masnoća. Proizvod je potrebno naneti na obe strane i pritisnuti. Višak lepka se može obrisati. Na vertikalne i horizontalne površine potrebno je primeniti određeni pritisak. Na manjim tačkama se može fiksirati koristeći lepljivu traku dok se ne osuši. PAKOVANJE I KOLIČINA PO KOMADU : 100 g 24 200 g 24 500 g 24 3 kg 4 10 kg 1 20 kg 1 50 kg 1 200 kg 1


Sırpça Ürün Kataloğu  

Duayen Yapı İzolasyon