__MAIN_TEXT__

Page 1

NEXT GENERATION IP COMMUNICATION

Din partner i den digitala övergången. Svenska Dualtech IT är en erfaren partner i den digitala utvecklingen av trygga och effektiva lösningar. Vi ser till att du kan installera säkra och långsiktiga affärer.


Vi hjälper dig att säkra framtidens affärer. Svenska Duatech IT har sedan många år försäljning i ett 20-tal länder. Vi är glada och stolta över det stora förtroendet för våra lösningar. Med Dualtech får du som installatör en erfaren partner i den digitala utvecklingen av trygga och effektiva säkerhetslösningar. Numera kräver de flesta installationer en inter-

Säkerhetsroutrar, hjälper dig som installatör i den

netuppkoppling, något som blir allt svårare att få

digitala övergången. De analoga näten stängs suc-

tillgång till via kundens nätverk och IT-avdelning. För

cessivt ner, men vi har redan de färdiga lösningarna

att kunna leverera i tid och kunna erbjuda kunderna

för att klara digitaliseringen för såväl privatpersoner

de fjärrtjänster de beställt måste vi skapa våra egna

som för stora och små företag.

säkra nätverk. Förutom nöjda slutkunder så innebär våra Dualtechs kunskap och vårt IP-baserade sorti-

lösningar att du bokstavligt talat kan installera

ment av prisbelönta IP Communicators och 4G

helt nya och långsiktiga affärer.

Sedan starten 1999 har Dualtech IT drivit utvecklingen av framtidens larmkommunikation och larmlösningar. Det har varit 20 år av ständigt nytänkande för att underlätta för en bransch i ständig förändring.

Detta är Dualtech.

Vi har genom åren tagit emot flera internationella utmärkelser som inspirerat oss att fortsätta tänka nytt i syfte att erbjuda smidiga och säkra lösningar, som både är enkla att installera och använda. Idag har vi kunder i 20 länder och vi fortsätter att se fram emot många stimulerande utmaningar och fler långsiktiga partnerskap byggda på kunskap och förtroende. För oss är säkerhet en tjänst, där digitaliseringen erbjuder helt nya möjligheter. Vi kopplar greppet om fastighetens samtliga system och utvecklar hård- och mjukvara som skapar säkra och effektiva lösningar inom IP-baserad kommunikation. Utvecklingen sker vid vårt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

2 | DUALTECH


DIGITALISERING AV ANALOGA LARM / SID 4 Dalm IP Communicator är lösningen när det analoga telenätet avvecklas.

SÅ FUNGERAR DALM IP COMMUNICATOR / SID 6 Framtidssäkrad larmöverföring till larmcentralen och nya appfunktioner för kunden.

SKAPA DINA EGNA SÄKRA UPPKOPPLINGAR / SID 10 Ny plattform med säkerhetsroutrarna NENA och PANGEA för fjärrstyrning av säkerhetssystem och andra funktioner.

NENA 4G SECURITY ROUTER / SID 12 Effektiv och säker 4G Router för bland annat CCTV-system, passersystem och porttelefonsystem.

PANGEA 4G SECURITY ROUTER / SID 16 4G Router som knyter ihop fastighetens samtliga säkerhets-, styr- och reglersystem.

EASYWEBMANAGER / SID 20 Molnbaserad managementplattform som ger helt nya möjligheter att överblicka kundernas anläggningar.

EAGLEEYE GER KUNDEN ÖVERBLICK / SID 22 Även slutkunden kan få en egen app med full överblick och fjärrstyrning av säkerhetsinstallationerna via smartphone, läsplatta eller dator. DUALTECH | 3


4 | DUALTECH


Digitalisera analoga larm med Dualtechs DALM IP Communicator. När det analoga telenätet avvecklas krävs nya lösningar. Många bävar inför omfattande investeringar. Helt i onödan. Dualtechs DALM IP Communicator digitaliserar befintliga analoga larm och öppnar helt nya och betydligt mer kostnadseffektiva möjligheter. Lösningen levereras som en tjänst som vi kallar DaaS – DALM as a Service. Med DALM IP Communicator, i kombina­

Det är bättre för miljön, samtidigt som

tion med vår molnbaserade programvara

kunden slipper lära sig ett nytt system.

EasyWebManager, kan du som säkerhetsinstallatör erbjuda snabbare service och

Anslutningen av en DALM IP Communi-

färdiga tjänster till alla dina privat- och

cator öppnar samtidigt för tjänsten Eagle­

företagskunder.

Eye, som gör att man bland annat kan ansluta kameror, fjärrstyra och admini-

Dina larmkunder slipper lägga pengar

strera hela larmsystemet direkt i mobilen,

på att i onödan köpa nya digitala brand-,

läsplattan eller datorn. Resultatet blir att

drift- och inbrottslarm utan kan istället

ett gammalt larm blir som ett nytt för såväl

uppgradera sina befintliga installationer.

företag som privatkunder.

DUALTECH | 5


DUALTECH | DALM IP Communicator

DALM IP Communicator. Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med vår storsäljare DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen och nya appfunktioner för kunden.

DALM IP Communicator har dubbla kom­

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet

I vår användarvänliga webbportal

munikationsvägar och används som extern

inbrottslarm och även vissa brandlarm.

EasyWebManager anger du som installatör

larmsändare i drift-, brand- och inbrotts-

Med det inbyggda roamande SIM-kortet

vilken larmklass som ska användas och

larm. Telelinjeutgången hanterar analogt

ges optimal säkerhet och tillgänglighet.

om EagleEye ska aktiveras. All datatrafik

larmprotokoll från anslutet inbrottslarm

Dessutom tillgång till nya säkerhetstjänster

ingår till en fast månadsavgift. Flexibelt,

och konverterar till TCP/IP-protokoll för

som t ex EagleEye Kundapp med bildvis­

förutsägbart och kostnadseffektivt. Av­

överföring till larmcentral. DALM har

ning från anslutna kameror, fjärrstyrning

giften debiteras dig som installatör och du

ingångar för larm och utgångar som även

och larmbesked direkt i kundens mobil,

debiterar slutkunden via det tjänsteavtal ni

kan fjärrmanövreras. Dessutom kan

läsplatta och dator. (Läs mer på sid 22–23.)

tecknat. Dualtech kan också fakturera din

IP-kameror anslutas till DALM. 6 | DUALTECH

slutkund direkt om så önskas.


DALM IP COMMUNICATOR KTH MED KRETSKORTSHÅLLARE

DALM IP COMMUNICATOR MED PLASTKAPSLING

DALM IP COMMUNICATOR PRO

DALM IP COMMUNICATOR PSU

• Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1–3), SIA Hex, Contact ID och CESA

• Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1–3), SIA Hex, Contact ID och CESA

• Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1–3), SIA Hex, Contact ID och CESA

• Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1–3), SIA Hex, Contact ID och CESA

• 8 st ingångar

• 8 st ingångar

• 8 st ingångar

• 8 st ingångar

• 4 st fjärrstyrningsbara utgångar

• 4 st fjärrstyrningsbara utgångar

• 4 st fjärrstyrningsbara utgångar

• 4 st fjärrstyrningsbara utgångar

• Integrerat IP larmprotokoll V4

• Integrerat IP larmprotokoll V4

• Integrerat IP larmprotokoll V4

• Integrerat IP larmprotokoll V4

• TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

• TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

• TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

• TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

• Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral

• Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral

• Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral

• Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral

• Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

• Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

• Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

• Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

TEKNISK BESKRIVNING

TEKNISK BESKRIVNING

TEKNISK BESKRIVNING

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC STRÖMFÖRBRUKNING 13,7 VDC

Matningsspänning 10-30 VDC 27,2 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING 13,7 VDC

Matningsspänning 10-30 VDC 27,2 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING 13,7 VDC

Matningsspänning 10-30 VDC 27,2 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING 13,7 VDC

27,2 VDC

SINGEL LARMVÄG 2G/3G ca150mA ca75mA DUBBLA LARMVÄGAR ca210mA ca105mA

SINGEL LARMVÄG 2G/3G ca150mA ca75mA DUBBLA LARMVÄGAR ca210mA ca105mA

SINGEL LARMVÄG 2G/3G ca150mA ca75mA DUBBLA LARMVÄGAR ca210mA ca105mA

SINGEL LARMVÄG 2G/3G ca150mA ca75mA DUBBLA LARMVÄGAR ca210mA ca105mA

Levereras komplett med kretskorts­ hållare och antenn med 0,5 meter antenn­kabel. Enheten spännings­ matas normalt från befintlig larmanläggning.

Levereras komplett med plastkapsling och antenn med 0,5 meter antenn­ kabel. Enheten spännings­matas normalt från befintlig larmanläggning.

Levereras med plåtkapsling och spänningsaggregat 12V DC 1A och antenn med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat övervakning av 230 VAC och batteristatus. Plats för 7,2 Ah batteri.

Levereras med plåtkapsling och strömförsörjning 12V DC 1A med laddfunktion. Levereras med 1,2 Ah batteri och antenn med 0,5 meter kabel.

CERTIFIERINGAR

CERTIFIERINGAR

CERTIFIERINGAR

CERTIFIERINGAR

DALM har följande certifieringar: EN50136 EN50130 EN54-21

DALM har följande certifieringar: EN50136 EN50130 EN54-21

DALM har följande certifieringar: EN50136 EN50130 EN54-21

DALM har följande certifieringar: EN50136 EN50130 EN54-21

EWM

EWM

EWM

EWM

4G

4G

4G

4G DUALTECH | 7


DALM IP Communicator. Tele in

SIA CONTACT-ID ROBOFON Dialer capture

V4 IP-PROTOKOLL

4G

Utgångar 8 ingångar

Larmsystem E-SIM 4 utgångar

WAN

Internet

Kamera

8 | DUALTECH

Kamera

Kamera

Kamera


INTERNET

V4 IP-PROTOKOLL

LARMKLASS 1–4 BRAND

Larmcentral E-post/Pushnotis SMS Voice Fjärrstyrning Kamera

Konfigurering DALM Driftsättning Fjärrprogrammering Statuskontroll

Kundapp

Installatör EWM ewm.dualtech.se

DUALTECH | 9


Inbrottslarm

Passersystem

Värme, ventilation & belysning

10 | DUALTECH

Brandlarm


Uppkopplade fastigheter ställer nya krav på säkra lösningar. Fastigheter är allt mer uppkopplade med en rad olika system. Internet of things (IOT) och digitaliseringen innebär helt nya möjligheter att i realtid överblicka exempelvis alla sina säkerhetssystem. Dualtechs egenutvecklade plattform

med företagets befintliga IT-infrastruktur,

med de båda säkerhetsroutrarna NENA

vilket uppskattas särskilt av företagens

och PANGEA ger en unik flexibilitet med

IT-avdelningar.

optimala lösningar för både kunden och dig. Med våra extra tjänster får du tillgång Våra 4G-routrar erbjuder grundfunktion­

till VPN-uppkopplingar och branschens

er och extra tjänster som hanterar upp­

certifierade säkerhetsklasser för inbrotts-

kopplingen av enskilda eller flera system

larm och brandlarm. Det ger en unik

för övervakning och styrning. Routrarna är

kombination av router och IP-larmsändare.

utrustade med WAN- och LAN-funktioner

Det finns alltid en lösning som uppfyller de

och lösningarna behöver inte integreras

absolut högsta säkerhetskraven.

CCTV

DUALTECH | 11


DUALTECH | NENA 4G Security Router

CCTV

Passersystem

Porttelefon

Värme, ventilation och belysning

NENA 4G Security Router. NENA 4G Security Router är en effektiv och säker 4G Router för CCTV-system, passersystem, porttelefonsystem och andra system för övervakning och styrning. Med sina smarta larmsändarfunktioner kan larm och driftinformation skickas till både personer och larmcentraler. NENA är den optimala lösningen när det saknas tillgång till fast internet.

NENA 4G Security Router är grund­

Nena är en idealisk lösning när det

Tack vare ett snabbt och säkert mobilt

modellen av våra 4G-routrar och hanterar

saknas fast internetförbindelse och man

internet lever NENA upp till alla högt

det faktum att fastigheter och system är

vill ansluta ett system, exempelvis kamera­

ställda krav på cybersäkerhet. Möjligheten

allt mer uppkopplade. IOT innebär helt nya

system för bildöverföring och fjärraccess.

för VPN ger maximalt skydd mot intrång

kommunikationsmöjligheter för teknik-

Larmsändarfunktioner finns dessutom

och möjliggör effektiv och säker fjärraccess

mogna företag.

som tillval.

utan krav på att användaren ska ha IT-vana sedan tidigare.

12 | DUALTECH


NENA MED PLÅTKAPSLING

NENA PRO

PRODUKTÖVERSIKT

PRODUKTÖVERSIKT

1 st LAN med VPN (tillval)

1 st LAN med VPN (tillval)

1 st 4G/3G/2G modem, upp till 100 Mbps nedladdning och 50 Mbps uppladdning

1 st 4G/3G/2G modem, upp till 100 Mbps nedladdning och 50 Mbps uppladdning

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande, med tillval eget SIM-kort

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande, med tillval eget SIM-kort

Stöd för digitalt larmprotokoll V4

Stöd för digitalt larmprotokoll V4

E-post, Push, SMS och Voice (tillval)

E-post, Push, SMS och Voice (tillval)

8 st digitala ingångar / 2 st optorelä utgångar

8 st digitala ingångar / 2 st optorelä utgångar

1 st RS-232 / 1 st RS-485

1 st RS-232 / 1 st RS-485

TEKNISK BESKRIVNING

TEKNISK BESKRIVNING

NENA levereras komplett med plåtkapsling och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningsmatas normalt från befintlig larmanläggning.

PANGEA Pro Levereras med plåtkapsling och spänningsaggregat 12V DC 1A och antenn med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat övervakning av 230 VAC och batteristatus. Plats för 7,2 Ah batteri.

Matningsspänning 11-30 VDC Strömförbrukning 200 mA

DATATILLGÅNG VIA MOBILNÄTET Beroende på funktioner och behov väljs datatillgång via mobilnätet för varje installation. Det är enkelt att öka eller minska datatillgången om förutsättningarna ändras. Kostnaden debiteras dig som installatör och du debiterar slutkunden via det tjänsteavtal ni tecknat. Dualtech kan också fakturera din slutkund direkt om så önskas.

Matningsspänning 11-30 VDC Strömförbrukning 200 mA

DATATILLGÅNG

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

4G NENA har automatisk uppkoppling mot mobilnäten med roamande funktion. Det integrerade roamande SIM-kortet är en förutsättning för en stabil och säker uppkoppling.

Om du väljer att använda eget SIM-kort finns fortfarande det integrerade SIM-kortet alltid där som en backup, om ditt eget SIM-kort av någon anledning skulle sluta fungera.

TILLVAL OCH KONFIGURERING Flera avancerade larmsändarfunktioner finns som tillval till NENA, som är utrustad med ingångar och utgångar för larm och fjärrstyrning. NENA stödjer IP-protokoll för larm till larmcentral.

All konfigurering görs via installatörs­portalen EasyWebManager och med tjänsten EagleEye tillkommer även stöd för pushnotiser, e-post, SMS, röstmeddelanden och fjärrstyrning. DUALTECH | 13


NENA 4G Security Router.

4G

8 inputs

INTERNET

VPN AES 256

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfigurering NENA Fjärrstyrning Fjärrprogrammering LAN

2 outputs

LAN

Installatör EWM Passersystem

14 | DUALTECH

Kamera

Porttelefon

Värme, ventilation & belysning

Surfplatta Mobil


UPPKOPPLAT PASSERSYSTEM SOM TJÄNST. När en stad i Belgien installerade ett IP-baserat passersystem till skolor och administrativa byggnader krävde systemet en stabil internetuppkoppling i de olika byggnaderna. För att slippa dyr kabeldragning och blanda in stadens IT-avdelning så installerades NENA 4G Router på siterna. Det gav Internet via 4G och en säker mobil VPN-anslutning för fjärråtkomst av systemet.

V4 IP-PROTOKOLL

Larmcentral

IP-KAMEROR FÖR ÖVERVAKNING AV BYGGARBETSPLATS. SMS E-mail Push Voice Remote Control

IP-kameror är ett säkert sätt att övervaka bland annat byggarbetsplatser så att inte obehöriga tar sig in. Med en NENA 4G Security Router skapas en internetlösning via 4G och en säker mobil VPNanslutning för fjärråtkomst av kamerasystemet. Dessutom skickar NENA larm till utvalda personer samtidigt som områdesbelysning kan tändas.

PORTTELEFON MED KAMERA GER TRYGGARE ENTRÉER. IP-baserade porttelefoner med kamera blir allt vanligare för att skapa tryggare fastighetsentréer. Även här har NENA blivit en etablerad lösning för att tillhandahålla ett mobilt och säkert Internet. Dessutom ansluter många även sina system för att boka tid i tvättstugan, och dessa system behöver också en internetanslutning. DUALTECH | 15


DUALTECH | PANGEA 4G Security Router Inbrottslarm

Brandlarm

CCTV

Passersystem

Värme, ventilation och belysning

PANGEA 4G Security Router. PANGEA 4G Security Router är särskilt utvecklad för säkerhetsindustrins högt ställda krav. Förutom att den är en effektiv och säker 4G Router för CCTV-system, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess, så knyter den ihop fastighetens samtliga säkerhets-, styr- och reglersystem.

PANGEA 4G Security Router hanterar

Lösningen är idealisk när en fast inter-

Tack vare ett snabbt och säkert mobilt

fullt ut det faktum att fastigheter och

­­netförbindelse saknas, men den erbjuder

internet lever PANGEA upp till alla högt

system är allt mer uppkopplade. Internet

också en problemfri och säker kommuni­

ställda krav på cybersäkerhet. VPN-

of Things (IOT) innebär helt nya kommuni-

kationslösning när det redan finns en IT-

tekniken ger maximalt skydd mot intrång

kationsmöjligheter för teknikmogna före-

infrastruktur som man vill använda sig av.

och möjliggör effektiv och säker fjärraccess utan krav på att användaren ska ha IT-vana

tag och med PANGEA skapar du en effektiv knutpunkt för uppkoppling av fastighetens

Med PANGEA kan man skapa upp till 4 st

samtliga system för larm och fjärröver-

segmenterade nätverk där olika personer

vakning.

kan ha tillgång till de olika nätverken.

16 | DUALTECH

sedan tidigare.


PANGEA MED PLÅTKAPSLING

PANGEA PRO

TEKNISK BESKRIVNING

TEKNISK BESKRIVNING

PANGEA levereras komplett med plåtkapsling och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningsmatas normalt från befintlig larmanläggning. Matningsspänning 11-30 VDC

PANGEA Pro Levereras med plåtkapsling och spänningsaggregat 12V DC 1A och antenn med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat övervakning av 230 VAC och batteristatus. Plats för 7,2 Ah batteri.

Strömförbrukning 200 mA

Matningsspänning 11-30 VDC Strömförbrukning 200 mA

PRODUKTÖVERSIKT 1 st WAN, för Ethernet anslutning för t ex larmöverföring eller dataöverföring

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande, med tillval eget SIM-kort

8 st digitala ingångar

4 st x LAN med VPN teknologi (tillval).

E-post, Push, SMS och Voice (tillval)

4 optorelä utgångar

1 st 4G/3G/2G modem, upp till 100 Mbps nedladdning och 50 Mbps uppladdning

Telelinjeutgång för Dialer capture med stöd för analoga uppringarprotokoll SIA, Contact-ID, Robofon

1 st RS-232

Stöd för digitalt larmprotokoll V4

DATATILLGÅNG VIA MOBILNÄTET Beroende på funktioner och behov väljs datatillgång för varje installation. Det är enkelt att öka eller minska datatillgången om förutsättningarna ändras. Kostnaden debiteras dig som installatör och du debiterar slutkunden via det tjänsteavtal ni tecknat. Dualtech kan också fakturera din slutkund direkt om så önskas.

TILLVAL OCH KONFIGURERING

1 st RS-485 1 st TTL 5V

4G

DATATILLGÅNG

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

5 bi-stable reläutgångar

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

Flera avancerade larmsändarfunktioner finns som tillval till PANGEA som är utrustad med ingångar, utgångar och Dialer capture för larm och fjärrstyrning. PANGEA stödjer IP-protokoll för larm till larmcentral. All konfigurering görs via installatörsportalen EasyWebManager och med tjänsten EagleEye tillkommer även stöd för push, e-post, SMS, röstmeddelanden och fjärrstyrning.

PANGEA har automatisk uppkoppling mot mobilnäten med roamande funktion. Det integrerade roamande SIM-kortet är en förutsättning för en stabil och säker uppkoppling Om du väljer att använda eget SIM-kort finns fortfarande det integrerade SIM-kortet alltid där som en backup, om ditt eget SIM-kort av någon anledning skulle sluta fungera.

PANGEA EXTENSION BOARD Behövs fler in- och utgångar kan du komplettera med PANGEA Extension Board

Artikelnummer: 47716004 8 st digitala ingångar 4 st optorelä utgångar

CERTIFIERINGAR PANGEA har följande certifieringar

EN50136 EN50130 EN54-21 DUALTECH | 17


PANGEA 4G Security Router.

Dialer capture

4G

8 inputs

VPN AES 256

INTERNET

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfigurering PANGEA Fjärrstyrning Fjärrprogrammering LAN 1-4

9 outputs

WAN

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

Installatör EWM Passersystem

18 | DUALTECH

Kamera

Porttelefon

Inbrottslarm

Värme, ventilation & belysning

Brandlarm

Surfplatta Mobil


LEVERANTÖREN KUNDE SKAPA SÄKRA SEGMENTERADE NÄTVERK. En större kontorsfastighet i Stockholm stod inför installationen av flera olika system för styrning och övervakning av fastigheten. Här blev PANGEA Security Router lösningen som gjorde att leverantören kunde skapa säkra segmenterade nätverk för de olika systemen, utan att blanda in företagets IT-avdelning.

V4 IP-PROTOKOLL Larmklass 1–4 Brand

De olika systemadministratörerna kunde sedan via säkra VPN-uppkopplingar styra systemen på distans och erbjuda fastighetsägaren smarta och ekonomiska fjärrtjänster.

Larmcentral SMS E-mail Push Voice Remote Control

LARMÖVERFÖRING VIA INTERNET. I samband med att ett inbrottslarm installerades på ett större kontor var kravet att det skulle anslutas till en larmcentral enligt Security Grade 3. Dessutom installerades ett IP-baserat kamerasystem för övervakning. Lösningen för inbrottslarmet blev PANGEA Security Routern som ger en certifierad IP-baserad larmöverföring till larmcentralen, medan kamerasystemet anslöts till en av LAN-portarna. Installationen innebar att installatören nu inte bara kan erbjuda kunden en certifierad larmöverföring, utan dessutom säkra och kostnadseffektiva fjärrtjänster.

DUALTECH | 19


EagleEye

20 | DUALTECH

EagleEye Camera

EagleEye Remote control

EagleEye Notification

Subcontractor


EWM – EASY WEB MANAGER | DUALTECH

EasyWebManager öppnar för fler och tryggare tjänster. Genom att kunna leverera fler nya och attraktiva tjänster ökar också möjligheterna att bygga en långsiktig affärsrelation. Med Dualtechs molnbaserade managementplattform EasyWebManager får du som installatör helt nya möjligheter att överblicka kundernas anläggningar. EasyWebManager gör installationen

Med EWM får du som installatör full

enkel att övervaka på distans, vilket blir

överblick över alla dina kunders installa-

betydligt effektivare för både dig och

tioner och den responsiva sidan ger lika

kunden. Du kan ge snabbare service och

bra överblick i en mobil, som på en större

erbjuda fler funktioner, samtidigt som

skärm. All data är samlad och tack vare

onödiga serviceresor minimeras till förmån

säkra fjärruppkopplingar och en rad

för vår gemensamma miljö.

extratjänster kan du nu skräddarsy ditt trygghetserbjudande.

DUALTECH | 21


DUALTECH | EWM – EASY WEB MANAGER

EWM öppnar för EagleEye. Dualtechs molnbaserade plattform EasyWebManager är vårt managementverktyg som samtidigt öppnar upp för en rad av tjänster via vår molnbaserade och kraftfulla funktion EagleEye. Med EagleEye kan även slutkunden få en egen app med full överblick över säkerhetsinstallationerna och styra funktioner via smartphone, läsplatta eller dator.

Ladda gärna hem och testa demoversionen av vår app. Client App: EWM Användarnamn: demo Lösen: demo

22 | DUALTECH


Total överblick med larmservicecentral. EagleEye är en molnbaserad, central och kraftfull funktion för övervakning och säker loggning av alla era kunders i­nstallationer. EagleEye tar emot larm- och driftsinformation i realtid, så genom att automatiskt samla in data från kundernas system kan proaktiva insatser föreslås för kunderna.

EagleEye

Med EagleEye kan slutkunden få en egen app med full överblick över installationen och styra dess funktioner via smartphone, läsplatta eller dator.

APPFUNKTION

Anslut kameror direkt till larmsystemet. EagleEye Camera innebär att ni enkelt kan ansluta IP-­kameror till DALM och ge både er och kunden möjligheten att få full överblick via direktbilder från hemmet eller företaget. Det ger en extra trygghetsdimension till larmsystemet.

EagleEye Camera

Via EagleEye-appen får kunden tillgång till kameran i sin smartphone, läsplatta eller dator, till­s ammans med aktuell driftinfo och händelserapportering. Även viktiga tekniska installationer kan övervakas.

APPFUNKTION

Vardagsfunktioner styrs direkt med mobilen. EagleEye Remote control erbjuder en rad funktioner för smidigare övervakning på distans. Kunden kan via appen styra allt från värme till belysning hemma eller på företaget. Slå av och på larmet och till exempel styra grinden till huset eller b ­ ommen till företagsområdet.

EagleEye Remote control

Även tekniska installationer som pumpar eller fläktar kan h ­ anteras på distans och på samma smidiga sätt kan man via sin smart­phone, läsplatta eller dator se till att bastun är lagom varm efter höstpromenaden.

APPFUNKTION

Skicka larmen via e-post, SMS, pushnotis eller röstmeddelande. EagleEye Notification ger ökad trygghet, eftersom larmen vidarebefordras direkt via e-post, pushnotis eller som röstmeddelande till mobilen. Den sistnämnda tjänsten, Voice alarm, innebär att kunden rings upp och en röst läser upp larminformationen på önskat språk.

EagleEye Notification

Informationen kan riktas till flera utvalda mot­t agare. Kanske till en granne, som är hemma medan kunden är på semester. På ­s amma sätt kan larmet skickas direkt till kundansvariga servicetekniker – tekniklarm till teknikern och kundrelaterad larm- och driftsinformation till kunden.

Bygg ut med lokala underentreprenörer. Subcontractor gör er till en mer flexibel installatör. Med hjälp av under­entreprenörer eller inhyrd personal kan ni åta er uppdrag i ett större geografiskt område.

Subcontractor

I vår webbaserade portal med tillhörande app skapar ni begränsad tillgänglighet under en viss tidsperiod för externa partners, som på ert uppdrag kan installera, driftsätta och serva specifika larmsystem för angivna kunder. DUALTECH | 23


BESÖK GÄRNA VÅR YOUTUBEKANAL FÖR PRODUKT- OCH INSTALLATIONSVIDEOS OCH FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN & FACEBOOK

DUALTECH IT Gruvgatan 6 SE 421 30 | Västra Frölunda | Sverige +46 (0) 31-775 63 80 info@dualtech.se dualtech.se

Profile for dualtech

Dualtech – din partner I den digitala övergången.  

Svenska Dualtech IT är en erfaren parter i den digitala utvecklingen av trygga och effektiva lösningar. Vi ser till att du kan installera sä...

Dualtech – din partner I den digitala övergången.  

Svenska Dualtech IT är en erfaren parter i den digitala utvecklingen av trygga och effektiva lösningar. Vi ser till att du kan installera sä...

Profile for dualtech