__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEXT GENERATION IP COMMUNICATION

Din partner i den digitale omstillingen. Svenske Dualtech IT er en erfaren partner innen digital utvikling av trygge og effektive løsninger. Vi sørger for at du kan installere sikre og langsiktige løsninger.


Vi hjelper deg med å sikre fremtidige oppdrag. Svenske Duatech IT har i mange år solgt sine produkter i et 20-talls land. Vi er glade og stolte over den store tilliten til våre løsninger. Med Dualtech får du som installatør en erfaren partner i den digitale utviklingen av trygge og effektive sikkerhetsløsninger. I våre dager krever de fleste installasjoner en

routere hjelper deg som installatør i den digitale

internettoppkobling, og det blir stadig vanskeli-

omstillingen. De analoge nettene stenges ned fortlø-

gere å få tilgang til dette via kundens nettverk og

pende, men vi har allerede de ferdige løsningene for

IT-avdeling. For å kunne levere i tide og kunne tilby

å mestre digitaliseringen for både privatpersoner og

kundene de fjerntjenestene de har bestilt, må vi lage

store og små virksomheter.

våre egne sikre nettverk. I tillegg til fornøyde sluttkunder innebærer løsninDualtechs kunnskaper og vårt IP-baserte utvalg

gene våre at du bokstavelig talt kan installere helt

av prisbelønte IP Communicators og 4G sikkerhets-

nye og langsiktige løsninger.

Siden starten i 1999 har Dualtech IT drevet frem utviklingen av fremtidens alarmkommunikasjon og alarmløsninger. Det har vært 20 år med stadig nytenkning for å støtte en bransje i kontinuerlig endring.

Dette er Dualtech.

I årenes løp har vi fått flere internasjonale utmerkelser som har inspirert oss til å fortsette å tenke nytt i den hensikt å kunne tilby smidige og sikre løsninger som er både enkle å installere og enkle å bruke. I dag har vi kunder i 20 land, og vi fortsetter å se fremover mot mange stimulerende utfordringer og flere langsiktige partnerskap som er bygget på kunnskap og tillit. For oss er sikkerhet en tjeneste der digitaliseringen tilbyr helt nye muligheter. Vi tar tak i alle systemer i eiendommen og utvikler maskin- og programvare som skaper sikre og effektive løsninger innen IP-basert kommunikasjon. Utviklingen skjer ved vårt hovedkontor i Göteborg, Sverige.

2 | DUALTECH


DIGITALISERING AV ANALOGE ALARMER / SIDE 4 Dalm IP Communicator er løsningen når det analoge telenettet avvikles.

SLIK FUNGERER DALM IP COMMUNICATOR / SIDE 6 Fremtidssikret alarmoverføring til alarmsentralen, og nye app-funksjoner for kunden.

LAG DINE EGNE SIKRE OPPKOBLINGER / SIDE 10 Ny plattform med sikkerhetsrouterne NENA og PANGEA for fjernstyring av sikkerhetssystemer og andre funksjoner.

NENA 4G SECURITY ROUTER / SIDE 12 Effektiv og sikker 4G Router for blant annet CCTV-system, passeringssystem og porttelefonsystem.

PANGEA 4G SECURITY ROUTER / SIDE 16 4G Router som knytter sammen alle eiendommens sikkerhets-, styrings- og reguleringssystemer.

EASYWEBMANAGER / SIDE 20 Skybasert administrasjonsplattform for gir helt nye muligheter for oversikt over kundenes anlegg.

EAGLEEYE GIR KUNDEN OVERSIKT / SIDE 22 Også sluttkunden kan få en egen app med full oversikt over fjernstyring av sikkerhetsinstallasjonene via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. DUALTECH | 3


4 | DUALTECH


Digitaliser analoge alarmer med Dualtechs DALM IP Communicator. Når det analoge telenettet avvikles, kreves nye løsninger. Mange er bekymret for omfattende investeringer. Det er helt unødvendig. Dualtechs DALM IP Communicator digitaliserer eksisterende analoge alarmer og åpner for helt nye og mye mer kostnadseffektive muligheter. Løsningen leveres som en tjeneste som vi kaller DaaS – DALM as a Service. Med DALM IP Communicator, i kombi-

Det er bedre for miljøet, samtidig som kun-

nasjon med vår skybaserte programvare

den slipper å lære seg et nytt system.

EasyWebManager, kan du som sikkerhetsinstallatør tilby raskere service og ferdige

Tilkobling av en DALM IP Communicator

tjenester til alle dine privat- og bedrifts-

åpner samtidig for tjenesten EagleEye,

kunder.

som gjør at man blant annet kan koble til kameraer, fjernstyre og administrere hele

Dine alarmkunder slipper å bruke pen-

alarmsystemet direkte fra mobil, nettbrett

ger på å kjøpe nye digitale brann-, drifts-

eller datamaskin. Resultatet er at en gam-

og innbruddsalarmer, og kan isteden opp-

mel alarm blir som ny, for både virksomhe-

gradere sine eksisterende installasjoner.

ter og privatkunder.

DUALTECH | 5


DUALTECH | DALM IP Communicator

DALM IP Communicator. Ved å digitalisere eksisterende analoge installasjoner med vår storselger DALM IP Communicator oppnår man en fremtidssikret og overvåket alarmoverføring til alarmsentralen, og nye applikasjoner for kunden.

DALM IP Communicator har doble kom-

DALM gir enkel fjerntilgang til tilkoblet

I vår brukervennlige web-portal Easy-

munikasjonsveier og brukes som ekstern

innbruddsalarm og til visse brannalarmer.

WebManager angir du som installatør hvil-

alarmsender i drift-, brann- og innbruddsa-

Med det innebygde SIM-kortet med roa-

ken alarmklasse som skal benyttes, og om

larmer. Telelinjeutgangen håndterer analog

ming oppnås optimal sikkerhet og tilgjen-

EagleEye skal aktiveres. All datatrafikk er

alarmprotokoll fra tilkoblet innbruddsa-

gelighet. Dessuten har du tilgang til nye

inkludert i en fast månedsavgift. Fleksibelt,

larm og konverterer til TCP/IP-protokoll

sikkerhetstjenester som f.eks. EagleEye

forutsigbart og kostnadseffektivt. Avgiften

for overføring til alarmsentral. DALM har

Kundeapp med bildevisning fra tilkoblede

debiteres deg som installatør, og du debi-

innganger for alarm og utganger som også

kameraer, fjernstyring og alarmmelding

terer sluttkunden via tjenesteavtalen dere

kan fjernstyres. Dessuten kan

direkte i kundens mobil, nettbrett eller

har inngått. Dualtech kan også fakturere

IP-kameraer kobles til DALM.

datamaskin. (Les mer på side 22-23.)

din sluttkunde direkte hvis det er ønskelig.

6 | DUALTECH


DALM IP COMMUNICATOR KTH MED KRETSKORTHOLDER

DALM IP COMMUNICATOR MED PLASTKAPSLING

DALM IP COMMUNICATOR PRO

DALM IP COMMUNICATOR PSU

• Teleutgang for konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID og Robofon

• Teleutgang for konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID og Robofon

• Teleutgang for konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID og Robofon

• Teleutgang for konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID og Robofon

• 8 stk. innganger

• 8 stk. innganger

• 8 stk. innganger

• 8 stk. innganger

• 4 stk. fjernstyrbare utganger

• 4 stk. fjernstyrbare utganger

• 4 stk. fjernstyrbare utganger

• 4 stk. fjernstyrbare utganger

• Integrert IP alarmprotokoll SIA DC09

• Integrert IP alarmprotokoll SIA DC09

• Integrert IP alarmprotokoll SIA DC09

• Integrert IP alarmprotokoll SIA DC09

• TCP/IP alarmoverføring via fast Internett og/eller 2G, 3G eller 4G til alarmsentral og/eller EagleEye

• TCP/IP alarmoverføring via fast Internett og/eller 2G, 3G eller 4G til alarmsentral og/eller EagleEye

• TCP/IP alarmoverføring via fast Internett og/eller 2G, 3G eller 4G til alarmsentral og/eller EagleEye

• TCP/IP alarmoverføring via fast Internett og/eller 2G, 3G eller 4G til alarmsentral og/eller EagleEye

• Kontinuerlig funksjons- og forbindelsesovervåking gjennom polling mellom DALM og alarmsentral

• Kontinuerlig funksjons- og forbindelsesovervåking gjennom polling mellom DALM og alarmsentral

• Kontinuerlig funksjons- og forbindelsesovervåking gjennom polling mellom DALM og alarmsentral

• Kontinuerlig funksjons- og forbindelsesovervåking gjennom polling mellom DALM og alarmsentral

• Opp til 4 stk. IP-kameraer kan tilkobles

• Opp til 4 stk. IP-kameraer kan tilkobles

• Opp til 4 stk. IP-kameraer kan tilkobles

• Opp til 4 stk. IP-kameraer kan tilkobles

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

Matespenning 10-30 V DC STRØMFORBRUK

13,7 V DC

Matespenning 10-30 V DC 27,2 V DC

STRØMFORBRUK

13,7 V DC

Matespenning 10-30 V DC 27,2 V DC

STRØMFORBRUK

13,7 V DC

Matespenning 10-30 V DC 27,2 V DC

STRØMFORBRUK

13,7 V DC

27,2 V DC

SINGEL ALARMVEI 2G/3G ca. 150mA ca.75mA DOBLE ALARMVEIER ca.210mA ca.105mA

SINGEL ALARMVEI 2G/3G/4G ca. 150mA ca.75mA DOBLE ALARMVEIER ca.210mA ca.105mA

SINGEL ALARMVEI 2G/3G/4G ca. 150mA ca.75mA DOBLE ALARMVEIER ca.210mA ca.105mA

SINGEL ALARMVEI 2G/3G/4G ca. 150mA ca.75mA DOBLE ALARMVEIER ca.210mA ca.105mA

Leveres komplett med kretskortholder og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheten spenningsmates normalt fra eksisterende alarmanlegg.

Leveres komplett med plastkapsling og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheten spenningsmates normalt fra eksisterende alarmanlegg.

Leveres med stålkapsling og spenningsaggregat 12V DC 1A og antenne med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat overvåkning av 230 V AC og batteristatus. Plass til 7,2 Ah batteri.

Leveres med stålkapsling og strømforsyning 12V DC 1A med ladefunksjon. Leveres med 1,2 Ah batteri og antenne med 0,5 meter kabel.

SERTIFISERINGER

SERTIFISERINGER

SERTIFISERINGER

SERTIFISERINGER

DALM har følgende sertifiseringer: EN50136 EN50130 EN54-21

DALM har følgende sertifiseringer: EN50136 EN50130 EN54-21

DALM har følgende sertifiseringer: EN50136 EN50130 EN54-21

DALM har følgende sertifiseringer: EN50136 EN50130 EN54-21

EWM

EWM

EWM

EWM

4G

4G

4G

4G DUALTECH | 7


DALM IP Communicator. Tele inn

SIA CONTACT-ID ROBOFON Dialer capture

SIA DC09 IP-PROTOKOLL

4G

Utganger 8 innganger

Alarmsystem E-SIM 4 utganger

WAN

Internett

Kamera

8 | DUALTECH

Kamera

Kamera

Kamera


INTERNETT

SIA DC09 IP-PROTOKOLL

SECURITY GRADE 1-4 BRANN

Alarmsentral E-post/Pushmelding SMS Voice Fjernstyring Kamera

Konfigurering DALM Idriftsetting Fjernprogrammering Statuskontroll

Kundeapp

Installatør-EWM ewm.dualtech.se

DUALTECH | 9


Innbruddsalarm

Passeringssystem

Varme, ventilasjon og belysning

10 | DUALTECH

Brannalarm


Oppkoblede eiendommer stiller nye krav til sikre løsninger. Eiendommer er i stadig større grad oppkoblet med en rekke forskjellige systemer. Internett of Things (IOT) og digitaliseringen innebærer helt nye muligheter for oversikt i sanntid over for eksempel alle egne sikkerhetssystemer. Dualtechs egenutviklede plattform med

tens eksisterende IT-infrastruktur, og dette

de to sikkerhetsrouterne NENA og PANGEA

verdsettes spesielt av virksomhetenes

gir unik fleksibilitet med optimale løsninger

IT-avdelinger.

for både kunden og deg. Med våre ekstratjenester får du tilgang

CCTV

Våre 4G-routere tilbyr grunnfunksjoner

til VPN-oppkoblinger og bransjens sertifi-

og ekstratjenester som håndterer opp-

serte sikkerhetsklasser for innbruddsalarm

koblingen av ett eller flere systemer for

og brannalarm. Det gir en unik kombi-

overvåkning og styring. Roterne utstyres

nasjon av router og IP-alarmsender. Det

med WAN- og LAN-funksjoner, og løsninge-

finnes alltid en løsning som oppfyller de

ne trenger ikke integreres med virksomhe-

absolutt høyeste sikkerhetskravene.

DUALTECH | 11


DUALTECH | NENA 4G Security Router

CCTV

Passeringssystem

Porttelefon

Varme, ventilasjon og belysning

NENA 4G Security Router. NENA 4G Security Router er en effektiv og sikker 4G-router for CCTV-systemer, passeringssystemer, porttelefonsystemer og andre systemer for overvåkning og styring. Med sine smarte alarmsenderfunksjoner kan alarm og driftsinformasjon sendes til både personer og alarmsentraler. NENA er den optimale løsningen når man ikke har tilgang til fast Internett.

NENA 4G Security Router er grunnmo-

Nena er en ideell løsning når man ikke

Takket være et raskt og sikkert mobilt

dellen av våre 4G-routere, og den håndte-

har tilgang til fast internettforbindelse og

Internett lever NENA opp til de høye kra-

re det faktum at eiendommer og systemer

man vil koble til et system, for eksempel

vene til nettsikkerhet. Muligheten for VPN

blir stadig mer oppkoblede. IOT innebærer

kamerasystem for bildeoverføring og

gir maksimal beskyttelse mot inntrengning

helt nye kommunikasjonsmuligheter for

fjerntilgang. Alarmsenderfunksjoner finnes

og muliggjør effektiv og sikker fjerntilgang

teknologisk modne virksomheter.

dessuten som tilvalg.

uten krav til at brukeren skal ha IT-erfaring.

12 | DUALTECH


NENA MED STÅLKAPSLING

NENA PRO

PRODUKTOVERSIKT

PRODUKTOVERSIKT

1 stk. LAN med VPN (tilvalg)

1 stk. LAN med VPN (tilvalg)

1 stk. 4G/3G/2G-modem, opp til 100 Mbps nedlasting og 50 Mbps opplasting

1 stk. 4G/3G/2G-modem, opp til 100 Mbps nedlasting og 50 Mbps opplasting

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamende, med tilvalg eget SIM-kort

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamende, med tilvalg eget SIM-kort

Støtte for digital alarmprotokoll SIA DC09 (tilvalg)

Støtte for digital alarmprotokoll SIA DC09 (tilvalg)

E-post, Push, SMS med Voice (tilvalg)

E-post, Push, SMS med Voice (tilvalg)

8 stk. digitale innganger / 2 stk. optoreléutganger

8 stk. digitale innganger / 2 stk. optoreléutganger

1 stk. RS-232 / 1 stk. RS-485

1 stk. RS-232 / 1 stk. RS-485

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

NENA leveres komplett med stålkapsling og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheten spenningsmates normalt fra eksisterende alarmanlegg.

PANGEA Pro Leveres med stålkapsling og spenningsaggregat 12V DC 1A og antenne med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat overvåkning av 230 V AC og batteristatus. Plass til 7,2 Ah batteri.

Matespenning 11–30 V DC Strømforbruk 200 mA

DATATILGANG VIA MOBILNETTET Datatilgang via mobilnettet velges for hver installasjon med utgangspunkt i funksjoner og behov. Det er enkelt å øke eller redusere datatilgangen hvis forutsetningene endrer seg. Kostnaden debiteres deg som installatør, og du debiterer sluttkunden via tjenesteavtalen dere har inngått. Dualtech kan også fakturere din sluttkunde direkte hvis det er ønskelig.

Matespenning 11–30 V DC Strømforbruk 200 mA

DATATILGANG

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

4G NENA har automatisk oppkobling til mobilnett med roamende funksjon. Det integrerte roaming-SIM-kortet er en forutsetning for en stabil og sikker oppkobling.

Hvis du velger å bruke eget SIM-kort, vil det integrerte SIM-kortet alltid være der som en backup, hvis ditt eget SIM-kort av en eller annen grunn skulle slutte å fungere.

TILVALG OG KONFIGURERING Flere avanserte alarmsenderfunksjoner finnes som tilvalg til NENA, som er utstyrt med innganger og utganger for alarm og fjernstyring. NENA støtter IP-protokoll for alarm til alarmsentral.

All konfigurering gjøres via installatørportalen EasyWebManager, og med tjenesten EagleEye får man også støtte for push-meldinger, e-post, SMS, talemeldinger og fjernstyring. DUALTECH | 13


NENA 4G Security Router.

8 innganger

4G

VPN AES 256

INTERNET

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfigurering NENA Fjernstyring Fjernprogrammering

2 utganger

LAN

Installatør-EWM Passeringssystem

14 | DUALTECH

Kamera

Porttelefon

Varme, ventilasjon & belysning

Nettbrett Mobil

LAN


OPPKOBLET PASSERINGSSYSTEM SOM TJENESTE. Da en by i Belgia installerte et IP-basert passeringssystem til skoler og administrative bygninger, krevde systemet en stabil internettoppkobling i de forskjellige bygningene. For å slippe dyr kabeltrekking med involvering av byens IT-avdeling, ble det installert NENA 4G Router på installasjonsstedene. Det sørget for Internett via 4G og en sikker mobil VPN-tilkobling for fjerntilgang til systemet.

SIA DC09 IP-PROTOKOLL

Alarmsentral

IP-KAMERAER FOR OVERVÅKING AV BYGGEPLASS. SMS E-post Push Voice Remote Control

IP-kameraer det en sikker måte å overvåke blant annet byggeplasser på, slik at uvedkommende ikke tar seg inn. Med en NENA 4G Security Router opprettes en internettløsning via 4G og en sikker mobil VPNtilkobling for fjerntilgang til kamerasystemet. Dessuten sender NENA alarm til utvalgte personer samtidig som områdesbelysning kan tennes.

PORTTELEFON MED KAMERA GIR TRYGGERE INNGANGSPARTIER. IP-baserte porttelefoner med kamera blir stadig vanligere for å skape tryggere inngangspartier for eiendommer. Også her har NENA blitt en etablert løsning for å fremskaffe et mobilt og sikkert Internett. Dessuten kobler mange også til sine systemer for booking av tid i fellesvaskeri, og disse systemene trenger også en internettilkobling. DUALTECH | 15


DUALTECH | PANGEA 4G Security Router Innbruddsalarm

Brannalarm

CCTV

Passeringssystem

Varme, ventilasjon og belysning

PANGEA 4G Security Router. PANGEA 4G Security Router er spesielt utviklet for sikkerhetsbransjens høye krav. I tillegg til at den er en effektiv og sikker 4G Router for CCTV-systemer, passeringssystemer og andre systemer for overvåkning og fjerntilgang, knytter den sammen alle eiendommens sikkerhets-, styrings-, og reguleringssystemer.

PANGEA 4G Security Router håndterer

Løsningen er perfekt når man ikke har en

Takket være et raskt og sikkert mobilt

fullt ut det faktum at eiendommer og

fast internettforbindelse, men den tilbyr

Internett lever PANGEA opp til de høye

systemer blir stadig mer oppkoblede. In-

også en problemfri og sikker kommuni-

kravene som stilles til nettsikkerhet.

ternett of Things (IOT) innebærer helt nye

kasjonsløsning når det allerede finnes en

VPN-teknikken gir maksimal beskyttelse

kommunikasjonsmuligheter for teknologisk

IT-infrastruktur man vil bruke.

mot inntrengning og muliggjør effektiv og sikker fjerntilgang uten krav til at brukeren

modne virksomheter, og med PANGEA skaper du et effektivt knutepunkt for opp-

Med PANGEA kan man opprette opp til 4

kobling av alle eiendommens systemer for

stk. segmenterte nettverk der forskjellige

alarm med fjernovervåking.

personer kan ha tilgang til de forskjellige nettverkene.

16 | DUALTECH

skal ha IT-erfaring.


PANGEA MED STÅLKAPSLING

PANGEA PRO

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

PANGEA leveres komplett med stålkapsling og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheten spenningsmates normalt fra eksisterende alarmanlegg. Matespenning 11–30 V DC

PANGEA Pro Leveres med stålkapsling og spenningsaggregat 12V DC 1A og antenne med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat overvåkning av 230 V AC og batteristatus. Plass til 7,2 Ah batteri.

Strømforbruk 200 mA

Matespenning 11–30 V DC Strømforbruk 200 mA

PRODUKTOVERSIKT 1 stk. WAN til Ethernet-tilkobling for f.eks. alarmoverføring eller dataoverføring

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamende, med tilvalg eget SIM-kort

8 stk. digitale innganger

4 stk. LAN med VPN-teknologi (tilvalg).

E-post, Push, SMS med Voice (tilvalg)

4 stk. optoreléutganger

1 stk. 4G/3G/2G-modem, opp til 100 Mbps nedlasting og 50 Mbps opplasting

Telelinjeutgang for Dialer capture med støtte for analog oppringt protokoll som SIA, Contact-ID og Robofon (tilvalg)

1 stk. RS-232

Støtte for digital alarmprotokoll SIA DC09 (tilvalg)

DATATILGANG VIA MOBILNETTET Datatilgangen velges for hver installasjon med utgangspunkt i funksjoner og behov. Det er enkelt å øke eller redusere datatilgangen hvis forutsetningene endrer seg. Kostnaden debiteres deg som installatør, og du debiterer sluttkunden via tjenesteavtalen dere har inngått. Dualtech kan også fakturere din sluttkunde direkte hvis det er ønskelig.

TILVALG OG KONFIGURERING

1 stk. RS-485 1 stk. TTL 5V

4G

DATATILGANG

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

5 stk. bistabile reléutganger

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

Flere avanserte alarmsenderfunksjoner finnes som tilvalg til PANGEA, som er utstyrt med innganger, utganger og Dialer capture for alarm og fjernstyring. PANGEA støtter IP-protokoll for alarm til alarmsentral. All konfigurering gjøres via installatørportalen EasyWebManager, og med tjenesten EagleEye får man også støtte for push, e-post, SMS, talemeldinger og fjernstyring.

PANGEA har automatisk oppkobling til mobilnett med roamende funksjon. Det integrerte roaming-SIM-kortet er en forutsetning for en stabil og sikker oppkobling Hvis du velger å bruke eget SIM-kort, vil det integrerte SIM-kortet alltid være der som en backup, hvis ditt eget SIM-kort av en eller annen grunn skulle slutte å fungere.

PANGEA EXTENSION BOARD Hvis det er behov for flere inn- og utganger, kan du komplettere med PANGEA Extension Board

Artikkelnummer: 47716004 8 stk. digitale innganger 4 stk. optoreléutganger

SERTIFISERINGER PANGEA har følgende sertifiseringer

EN50136 EN50130 EN54-21 DUALTECH | 17


PANGEA 4G Security Router.

Dialer capture

4G

8 innganger

VPN AES 256

INTERNET

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfigurering PANGEA Fjernstyring Fjernprogrammering

9 utganger

WAN

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

Installatør-EWM Passeringssystem

18 | DUALTECH

Kamera

Porttelefon

Innbruddsalarm

Varme, ventilasjon og belysning

Brannalarm

Nettbrett Mobil


LEVERANDØREN KUNNE OPPRETTE SIKRE, SEGMENTERTE NETTVERK. En større kontoreiendom i Stockholm stod foran installasjon av flere forskjellige systemer for styring og overvåking av eiendommen. Her ble PANGEA Security Router løsningen som gjorde at leverandøren kunne opprette sikre, segmenterte nettverk for de forskjellige systemene, uten å involvere virksomhetens IT-avdeling.

SIA DC09 IP PROTOKOLL Security Grade 1-4 Brann

De forskjellige systemadministratorene kunne deretter, via sikre VPN-oppkoblinger, styre systemene på avstand og tilby eieren av eiendommen smarte og økonomiske fjerntjenester.

Alarmsentral SMS E-post Push Voice Remote Control

ALARMOVERFØRING VIA INTERNETT. I forbindelse med at en innbruddsalarm ble installert i et større kontor, var kravet at den skulle kobles til en alarmsentral i henhold til Security Grade 3. Dessuten ble det installert et IP-basert kamerasystem for overvåking. Løsningen for innbruddsalarmen ble PANGEA Security Router som gir en sertifisert IP-basert alarmoverføring til alarmsentralen, mens kamerasystemet ble koblet til en av LAN-portene. Installasjonen innebar at installatøren nå ikke bare kan tilby kunden en sertifisert alarmløsning, men i tillegg sikre og kostnadseffektive fjerntjenester.

DUALTECH | 19


EagleEye

20 | DUALTECH

EagleEye Kamera

EagleEye Remote control

EagleEye Notification

Subcontractor


EWM – EASY WEB MANAGER | DUALTECH

EasyWebManager åpner for flere og tryggere tjenester. Ved at vi kan levere flere nye og attraktive tjenester øker også mulighetene for å bygge opp en lang­ siktig forretningsforbindelse. Med Dualtechs skybasert administrasjonsplattform EasyWebManager får du som installatør helt nye muligheter for oversikt over kundenes anlegg. EasyWebManager gjør installasjonen

Med EWM får du som installatør full

enkel å overvåke på avstand, noe som blir

oversikt over alle dine kunders installasjo-

betydelig mer effektivt for både deg og

ner, og den responsive nettsiden gir like

kunden. Du kan gi raskere service og tilby

god oversikt i en mobil som på en større

flere funksjoner, samtidig som unødven-

skjerm. Alle data er samlet, og takket

dige servicereiser minimeres til fordel for

være sikre fjernoppkoblinger og en rekke

vårt felles miljø.

ekstratjenester kan du nå skreddersy ditt trygghetstilbud.

DUALTECH | 21


DUALTECH | EWM – EASY WEB MANAGER

EWM åpner for EagleEye. Dualtechs skybaserte plattform EasyWebManager er vårt administrasjonsverktøy, som samtidig åpner opp for en rekke tjenester via vår skybaserte og kraftfulle funksjon EagleEye. Med EagleEye kan også sluttkunden få en egen app med full oversikt over sikkerhetsinstallasjonene og styre funksjoner via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Last gjerne ned og test demoversjonen av vår app. Client App: EWM Brukernavn: demo Passord: demo

22 | DUALTECH


Total oversikt med alarmservicesentral. EagleEye er en skybasert, sentral og en kraftfull funksjon for overvåking og sikker logging av alle installasjoner hos kundene. EagleEye mottar alarm- og driftsinformasjon i sanntid, og med automatisk innsamling av data fra kundenes systemer kan vi foreslå proaktive tiltak for kundene.

EagleEye

Med EagleEye kan sluttkunden få en egen app med full oversikt over installasjonene og styre deres funksjoner via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

APPFUNKSJON

Koble kameraer direkte til alarmsystemet. EagleEye Camera innebærer at dere enkelt kan koble IP-kameraer til DALM og gi både dere selv og kunden muligheten til å få full oversikt via direktebilder fra hjemmet eller virksomheten. Det gir alarmsystemet en ekstra trygghetsdimensjon.

EagleEye Camera

Via EagleEye-appen får kunden tilgang til kameraet på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin, sammen med aktuell driftsinfo og hendelsesrapportering. Viktige tekniske installasjoner kan også overvåkes.

APPFUNKSJON

Hverdagens funksjoner styres direkte med mobilen. EagleEyeRemote control tilbyr en rekke funksjoner for smidigere overvåking på avstand. Kunden kan via appen styre alt fra varme til belysning hjemme eller i virksomheten. Slå av og på alarmen, og for eksempel styre porten til huset eller bommen til virksomhetens område.

EagleEye Remote control

Også tekniske installasjoner som pumper eller vifter kan håndteres på avstand, og på samme enkle måte kan man via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin sørge for at badstuen er passelig varm etter en trimtur i hustrig vær.

APPFUNKSJON

Send alarmen via e-post, SMS, pushmelding eller talemelding. EagleEye Notification gir økt trygghet fordi alarmen videreformidles direkte via e-post, pushmelding eller som talemelding til mobilen. Den sistnevnte tjenesten, Voice alarm, innebærer at kunden ringes opp og en stemme leser opp alarminformasjonen på ønsket språk.

EagleEye Notification

Informasjon kan rettes til flere utvalgte mottakere. Kanskje til en nabo, som er hjemme mens kunden er på ferie. På samme måte kan alarmen sendes direkte til kundeansvarlig servicetekniker – teknikkalarm til teknikeren og kunderelatert alarm- og driftsinformasjon til kunden.

Bygg ut med lokale underentreprenører. Subcontractor gjør dere til en mer fleksibel installatør. Ved hjelp av underentreprenører eller innleid personale kan dere påta dere oppdrag i et større geografisk område.

Subcontractor

I vår webbaserte portal med tilhørende app skaper dere begrenset tilgjengelighet i en bestemt tidsperiode for eksterne partnere, som på oppdrag fra dere kan installere, idriftsette og serve spesifikke alarmsystemer for enkeltkunder. DUALTECH | 23


BESØK GJERNE VÅR YOUTUBE-KANAL FOR PRODUKT- OG INSTALLASJONSVIDEOER, OG FØLG OSS PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK

DUALTECH IT Gruvgatan 6 SE 421 30 | Västra Frölunda | Sverige +46 (0) 31-775 63 80 info@dualtech.se dualtech.se

Profile for dualtech

Dualtech – Din partner i den digitale omstillingen.  

Svenske Dualtech IT er en erfaren partner innen digital utvikling av trygge og effektive løsninger. Vi sørger for at du kan installere sikre...

Dualtech – Din partner i den digitale omstillingen.  

Svenske Dualtech IT er en erfaren partner innen digital utvikling av trygge og effektive løsninger. Vi sørger for at du kan installere sikre...

Profile for dualtech

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded