__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEXT GENERATION IP COMMUNICATION

Partnerisi digitaalisessa siirtymisessä. Ruotsalainen Dualtech IT on partneri, jolla on laaja kokemus digitaalisen kehityksen turvallisista ja tehokkaista ratkaisuista. Huolehdimme siitä, että pystyt asentamaan turvallisia ja kestäviä palveluita.


Autamme sinua varmistamaan tulevaisuuden liiketoiminnan. Svenska Dualtech IT:llä on monen vuoden aikana liiketoimintaa parissakymmenessä maassa. Olemme iloisia ja ylpeitä ratkaisujemme suuresta suosiosta. Dualtechista saat partneriksi kokeneen asentajan, joka tarjoaa digitaaliselle kehitykselle turvallisia ja tehokkaita turvaratkaisuja. Useimmat asennukset edellyttävät nykyään In-

verkko suljetaan asteittain, mutta meillä on valmiita

ternet-yhteyttä, mikä vaikeuttaa pääsyä asiakkaan

digitalisoimisratkaisuja sekä yksityishenkilöille että

verkkoon ja IT-osastoon. Voidaksemme toimittaa

suurille ja pienille yrityksille.

ajoissa ja tarjota asiakkaiden tilaamia etäpalveluita meidän on luotava omia, turvallisia verkkoja.

Tyytyväisten asiakkaiden lisäksi voit ratkaisuillamme kirjaimellisesti asentaa aivan uusia ja kestäviä

Dualtechin osaaminen IP-pohjaisen palkittujen

palveluita.

IP-Communicatorien ja 4G-turvareitittimien valikoimalla autamme digitaalista siirtymistäsi. Analoginen

Tämä on Dualtech. 2 | DUALTECH

Vuodesta 1999 lähtien Dualtech IT on kehittänyt tulevaisuuden hätäviestintää ja hälytysratkaisuja. 20 vuoden ajan olemme jatkuvasti etsineet uusia ratkaisuja auttaaksemme jatkuvassa muutoksessa olevaa alaa. Olemme vuosien varrella saaneet useita kansainvälisiä palkintoja, ja ne ovat inspiroineet meitä jatkamaan etsimistä voidaksemme tarjota käteviä ja turvallisia ratkaisuja, joiden asentaminen ja käyttö on helppoa. Nyt asiakkaitamme on 20 maassa ja odotamme saavamme edelleen kannustavia haasteita ja lisää kestävää yhteistyötä osaamisemme ja luotettavuutemme ansiosta. Meille turvallisuus on palvelu, jossa digitalisointi tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia. Liitämme kiinteistön kaikki järjestelmät yhteen ja kehitämme laitteita ja ohjelmistoja, jotka luovat turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja IP-pohjaiselle viestinnälle. Kehittäminen tapahtuu pääkonttorissamme Göteborgissa, Ruotsissa.


ANALOGISEN HÄLYTYKSEN DIGITALISOINTI / SIVU 4 Dalm IP Communicator on ratkaisu siinä vaiheessa, kun analoginen puhelinverkko lakkautetaan.

NÄIN TOIMII DALM IP COMMUNICATOR / SIVU 6 Tulevaisuuden vaatimuksia vastaava hälytysten siirto hälytyskeskukseen ja uusia sovellustoimintoja asiakkaalle.

LUO OMIA TURVALLISIA YHTEYKSIÄ / SIVU 10 Uusi alusta turvareitittimille NENA ja PANGEA turvajärjestelmien ja muiden toimintojen etäohjaukseen.

NENA 4G SECURITY ROUTER / SIVU 12 Tehokas ja turvallinen 4G Router muun muassa CCTV-järjestelmälle, kulunvalvonnalle ja ovipuhelinjärjestelmälle.

PANGEA 4G SECURITY ROUTER / SIVU 16 4G Router yhdistää kiinteistön kaikki turva-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät toisiinsa.

EASYWEBMANAGER / SIVU 20 Pilvipohjainen hallintajärjestelmä antaa aivan uusia mahdollisuuksia seurata asiakkaiden laitoksia.

EAGLEEYE MAHDOLLISTAA YLEISKUVAN ASIAKKAALLE / SIVU 22 Myös loppuasiakas voi saada oman sovelluksen täydellä yleiskuvalla ja turva-asennusten etäohjaamisen älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta käsin. DUALTECH | 3


4 | DUALTECH


Analogisen hälyttimen digitalisointi Dualtechin DALM IP Communicatorilla. Analogisen televerkon lakkauttamisen jälkeen tarvitaan uusia ratkaisuja. Monet pelkäävät suuria investointeja. Täysin turhaan. Dualtechin DALM IP Communicator digitalisoi analogiset hälyttimet ja avaa täysin uusia ja huomattavasti kustannustehokkaampia ratkaisuja. Ratkaisu toimitetaan palveluna, jota kutsumme nimellä DaaS – DALM as a Service. DALM IP Communicatorilla yhdessä pilvi-

DALM IP Communicatorin liittäminen

pohjaisen ohjelmistomme EasyWebMana-

avaa samalla pääsyn EagleEye-palveluun,

gerin kanssa voit turva-asentajana tarjota

jonka avulla järjestelmään voidaan liittää

nopeampaa palvelua ja valmiita ratkaisuja

kameroita ja koko hälytysjärjestelmää voi-

kaikille yksityis- ja yritysasiakkaille.

daan etäohjata ja hallinnoida älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta käsin. Tämän

Hälytysasiakkaidesi ei tarvitse turhaan

tuloksena yritysten ja yksityishenkilöiden

ostaa uusia digitaalisia palo-, käyttö- ja

vanhasta hälyttimestä tulee kuin uusi.

murtohälytyksiä, vaan he voivat sen sijaan päivittää olemassa olevat asennukset. Parempi ympäristölle eikä asiakkaan tarvitse opetella uutta järjestelmää.

DUALTECH | 5


DUALTECH | DALM IP Communicator

DALM IP Communicator. Digitalisoimalla olemassa olevat analogiset asennukset suositulla DALM IP Communicatorilla luodaan tulevaisuuden vaatimuksia vastaava ja valvottu hälytysten siirto hälytyskeskukseen ja uusia sovellustoimintoja asiakkaalle.

DALM IP Communicatorilla on kaksi

DALM tarjoaa yksinkertaisen etäkäy-

Käyttäjäystävällisessä verkkoportaa-

viestintäväylää ja sitä käytetään ulkoisena

tön liitetylle murtohälyttimelle ja myös

lissamme EasyWebManagerissa ilmoitat

hälytyslähettimenä käyttö-, palo- ja murto-

palohälyttimelle. Integroidun verkkovierai-

asentajana käytettävän hälytysluokan ja

hälytyksissä. Puhelinlinjan lähtö käsittelee

lun SIM-kortti takaa optimaalisen turval-

haluatko aktivoida EagleEyen. Kaikki tieto-

hälytysprotokollan analogisesti liitetystä

lisuuden ja saatavuuden. Lisäksi saadaan

liikenne sisältyy kiinteään kuukausimak-

murtohälyttimestä ja muuntaa sen häly-

uusia turvapalveluita kuten esim. Eag-

suun. Joustavaa, ennakoitavaa ja kustan-

tyskeskukseen siirrettäväksi TCP/IP-pro-

leEye-asiakassovellus, jolla nähdään kuvia

nustehokasta. Maksu laskutetaan sinulta

tokollaksi. DALMilla on tuloja hälytykselle

kameroista, etäohjauksesta ja hälytysvies-

asentajana, ja sinä laskutat loppuasiakasta

ja lähtöjä, joita voidaan myös etäohjata.

tejä suoraan asiakkaan älypuhelimeen,

sopimanne palvelusopimuksen mukaisesti.

Lisäksi IP-kamerat voidaan liittää DALMiin.

tablettiin tai tietokoneeseen. (Lue lisää

Haluttaessa Dualtech voi myös laskuttaa

sivulla 22—23.)

suoraan loppuasiakasta.

6 | DUALTECH


DALM IP COMMUNICATOR KTH PIIRILEVYTELINEELLÄ

DALM IP COMMUNICATOR MUOVIKOTELOSSA

DALM IP COMMUNICATOR PRO

DALM IP COMMUNICATOR PSU

• Teleliikenteen lähtö SIAn muuntamista varten (taso 1-3), SIA Hex, Contact ID

• Teleliikenteen lähtö SIAn muuntamista varten (taso 1-3), SIA Hex, Contact ID

• Teleliikenteen lähtö SIAn muuntamista varten (taso 1-3), SIA Hex, Contact ID

• Teleliikenteen lähtö SIAn muuntamista varten (taso 1-3), SIA Hex, Contact ID

• 8 tuloa

• 8 tuloa

• 8 tuloa

• 8 tuloa

• 4 etäohjattavaa lähtöä

• 4 etäohjattavaa lähtöä

• 4 etäohjattavaa lähtöä

• 4 etäohjattavaa lähtöä

• Integroitu IP-hälytysprotokolla SIA DC09

• Integroitu IP-hälytysprotokolla SIA DC09

• Integroitu IP-hälytysprotokolla SIA DC09

• Integroitu IP-hälytysprotokolla SIA DC09

• TCP/IP-hälytysten siirto kiinteällä Internetillä ja/tai 2G:llä, 3G:llä tai 4G:llä hälytyskeskukseen ja/tai EagleEyelle

• TCP/IP-hälytysten siirto kiinteällä Internetillä ja/tai 2G:llä, 3G:llä tai 4G:llä hälytyskeskukseen ja/tai EagleEyelle

• TCP/IP-hälytysten siirto kiinteällä Internetillä ja/tai 2G:llä, 3G:llä tai 4G:llä hälytyskeskukseen ja/tai EagleEyelle

• TCP/IP-hälytysten siirto kiinteällä Internetillä ja/tai 2G:llä, 3G:llä tai 4G:llä hälytyskeskukseen ja/tai EagleEyelle

• Jatkuva toimintojen ja yhteyksien valvonta DALMin ja hälytyskeskuksen välisellä kyselyllä

• Jatkuva toimintojen ja yhteyksien valvonta DALMin ja hälytyskeskuksen välisellä kyselyllä

• Jatkuva toimintojen ja yhteyksien valvonta DALMin ja hälytyskeskuksen välisellä kyselyllä

• Jatkuva toimintojen ja yhteyksien valvonta DALMin ja hälytyskeskuksen välisellä kyselyllä

• Jopa neljä IP-kameraa voidaan liittää

• Jopa neljä IP-kameraa voidaan liittää

• Jopa neljä IP-kameraa voidaan liittää

• Jopa neljä IP-kameraa voidaan liittää

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET OMINAISUUDET

TEKNISET OMINAISUUDET

TEKNISET OMINAISUUDET

VIRRANKULUTUS 13,7 VDC 27,2 VDC YKSI HÄLYTYSVÄYLÄ 2G/3G n.150 mA n. 75 mA KAKSI HÄLYTYSVÄYLÄÄ n.210 mA n.105 mA

VIRRANKULUTUS

VIRRANKULUTUS

VIRRANKULUTUS

YKSI HÄLYTYSVÄYLÄ 2G/3G n. 150 mA n.75 mA KAKSI HÄLYTYSVÄYLÄÄ n.210 mA n.105 mA

YKSI HÄLYTYSVÄYLÄ 2G/3G n. 150 mA n.75 mA KAKSI HÄLYTYSVÄYLÄÄ n.210 mA n.105 mA

YKSI HÄLYTYSVÄYLÄ 2G/3G n. 150 mA n.75 mA KAKSI HÄLYTYSVÄYLÄÄ n.210 mA n.105 mA

Toimitetaan täydellisenä varustettuna piirilevytelineellä, antennilla ja 0,5 m antennijohdolla. Laitteen jännitteensyöttö normaaliin tapaan olemassa olevasta hälytyslaitteesta.

Toimitetaan täydellisenä muovikotelossa, antennilla ja 0,5 m antennijohdolla. Laitteen jännitteensyöttö normaaliin tapaan olemassa olevasta hälytyslaitteesta.

Toimitetaan täydellisenä levykotelossa, 12 VDC 1 A teholähteellä, antennilla ja 0,5 m johdolla. Laitteella on erillinen 230 VAC virransyöttö ja akkutilan valvonta. Paikka 7,2 Ah akulle.

Toimitetaan levykotelossa, 12 VDC 1 A teholähteellä ja lataustoiminnolla. Toimitetaan 1,2 Ah akulla, antennilla ja 0,5 metrin antennijohdolla.

SERTIFIOINNIT

SERTIFIOINNIT

SERTIFIOINNIT

SERTIFIOINNIT

DALMilla on seuraavat sertifioinnit: EN50136 EN50130 EN54-21

DALMilla on seuraavat sertifioinnit: EN50136 EN50130 EN54-21

DALMilla on seuraavat sertifioinnit: EN50136 EN50130 EN54-21

DALMilla on seuraavat sertifioinnit: EN50136 EN50130 EN54-21

EWM

EWM

EWM

EWM

Syöttöjännite 10-30 VDC

4G

Syöttöjännite 10-30 VDC

13,7 VDC 27,2 VDC

4G

Syöttöjännite 10-30 VDC

13,7 VDC

4G

27,2 VDC

Syöttöjännite 10-30 VDC

13,7 VDC

27,2 VDC

4G DUALTECH | 7


DALM IP Communicator. Tele in

SIA CONTACT-ID ROBOFON Dialer capture

SIA DC09 IP-PROTOKOLL

4G

Ulosmenot 8 tuloa

Hälytysjärjestelmä E-SIM 4 lähtöä

WAN

Internet

Kamera

8 | DUALTECH

Kamera

Kamera

Kamera


INTERNET

SIA DC09 IP-PROTOKOLL

SECURITY GRADE 1-4 TULIPALO

Hälytyskeskus Sähköposti/Push-ilmoitus Tekstiviesti Ääni Etäohjaus Kamera

Konfigurointi DALM Käyttöönotto Etäohjelmointi Tilan tarkastus

Sovellus

Asentaja EWM ewm.dualtech.se

DUALTECH | 9


Murtohälytin

Kulunvalvonta

Lämpö, ilmanvaihto ja valaistus

10 | DUALTECH

Palohälytin


Liitetyt kiinteistöt asettavat uusia vaatimuksia turvallisille ratkaisuille. Kiinteistöjä liitetään yhä enemmän erilaisiin järjestelmiin. Internet of things (IOT) ja digitalisointi käsittävät täysin uusia mahdollisuuksia valvoa esimerkiksi kaikkia turvajärjestelmiä reaaliajassa. Dualtechin itse kehittämä alusta kum-

olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin, mitä

mallakin turvareitittimellä NENA ja PANGEA

erityisesti yrityksen IT-osastot arvostavat.

tarjoaa sinulle ja asiakkaalle ainutlaatuista joustavuutta optimaalisilla ratkaisuilla.

Lisäpalveluimme avulla voit käyttää VPN-palveluita ja alan sertifioituja turva-

4G-reitittimemme tarjoavat perustoi-

luokkia murto- ja palohälyttimille. Tulokse-

mintoja ja lisäpalveluita, jotka huolehtivat

na on ainutlaatuinen reitittimen ja IP-häly-

yhden tai useiden järjestelmien liittämises-

tyslähettimen yhdistelmä. Tarjolla on aina

tä valvontaa ja ohjausta varten. Reitittimis-

ratkaisu, joka täyttää kaikkein korkeimmat

sä on WAN- ja LAN-toimintoja eikä ratkai-

turvavaatimukset.

suja tarvitse integroida yrityksen olemassa

CCTV

DUALTECH | 11


DUALTECH | NENA 4G Security Router

CCTV

Kulunvalvonta

Ovipuhelin

Lämpö, ilmanvaihto ja valaistus

NENA 4G Security Router. NENA 4G Security Router on tehokas ja turvallinen 4G-reititin CCTV-järjestelmille, kulunvalvontajärjestelmille, ovipuhelinjärjestelmille ja muille valvonta- ja ohjausjärjestelmille. Älykkäiden hälytyksen lähetystoimintojen ansiosta hälytys ja käyttötiedot voidaan lähettää henkilöille ja hälytyskeskuksille. NENA on optimaalinen ratkaisu kiinteän Internetin puuttuessa.

NENA 4G Security Router on 4G-reititti-

Nena on ihanteellinen ratkaisu kiinteän

Nopean ja luotettavan mobiilin Internetin

miemme perusmalli, jonka avulla kiinteistöt

Internet-yhteyden puuttuessa ja haluttaes-

ansiosta NENA vastaa kaikkein tiukimpia

ja järjestelmät on kytketty päälle vieläkin

sa liittää esimerkiksi kamerajärjestelmä ku-

kyberturvallisuudelle asetettuja vaati-

tehokkaammin. IOT käsittää täysin uusia

vansiirtoa ja etäkäyttöä varten. Hälytyksen

muksia. VPN takaa maksimaalisen suojan

viestintämahdollisuuksia teknisesti varus-

lähetystoiminnot ovat lisäksi valinnaisia.

tietomurtoja vastaan ja mahdollistaa

tetuille yrityksille.

tehokkaan ja turvallisen etäkäytön ilman, että käyttäjän on oltava kokenut tietotekniikan käyttäjä.

12 | DUALTECH


NENA LEVYKOTELOLLA

NENA PRO

TUOTEKATSAUS

TUOTEKATSAUS

1 LAN VPN:n kanssa (valinnainen)

1 LAN VPN:n kanssa (valinnainen)

1 4G/3G/2G modeemi, jopa 100 Mbps lataus koneelle ja 50 Mbps lataus koneelta

1 4G/3G/2G modeemi, jopa 100 Mbps lataus koneelle ja 50 Mbps lataus koneelta

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande, valinnaisella omalla SIM-kortilla

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande, valinnaisella omalla SIM-kortilla

Tuki digitaaliselle hälytysprotokollalle SIA DC09 (lisävaruste)

Tuki digitaaliselle hälytysprotokollalle SIA DC09 (lisävaruste)

Sähköposti, push, tekstiviesti ja ääniviesti (lisävaruste)

Sähköposti, push, tekstiviesti ja ääniviesti (lisävaruste)

8 digitaalista tuloa / 2 optoerottimen lähtöä

8 digitaalista tuloa / 2 optoerottimen lähtöä

1 RS-232 / 1 RS-485

1 RS-232 / 1 RS-485

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

NENA toimitetaan täydellisenä varustettuna metallikotelolla, antennilla ja 0,5 metrin pituisella antennikaapelilla. Laitteenjännitteensyöttö normaaliin tapaan olemassa olevasta hälytyslaitteesta.

PANGEA Pro toimitetaan levykotelossa ja 12 VDC 1 A teholähteellä, antennilla ja 0,5 metrin pituisella antennijohdolla. Laitteella on erillinen 230 VAC virransyöttö ja akkutilan valvonta. Paikka 7,2 Ah akulle.

Syöttöjännite 11-30 VDC

Syöttöjännite 11-30 VDC

Virrankulutus 200 mA

Virrankulutus 200 mA

TIETOJEN KÄYTTÖ MOBIILIVERKOSSA Jokaiselle asennukselle valitaan tietojen käyttö mobiiliverkossa toimintojen ja tarpeiden mukaan. Tietojen käyttöä on helppo lisätä tai vähentää, mikäli edellytykset muuttuvat. Maksu laskutetaan sinulta asentajana, ja sinä laskutat loppuasiakasta sopimanne palvelusopimuksen mukaisesti. Haluttaessa Dualtech voi myös laskuttaa suoraan loppuasiakasta.

TIETOJEN KÄYTTÖ

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

4G NENA on automaattisesti liitetty mobiiliverkkoon verkkovierailutoiminnolla. Integroidun verkkovierailun SIM-kortti on edellytyksenä vakaalle ja turvalliselle liitännälle.

Jos haluat käyttää omaa SIM-korttiasi, integroitu SIM-kortti on aina olemassa siltä varalta, ettei oma SIM-korttisi jostain syystä toimisi.

VALINNAISET JA KONFIGUROINTI NENAa varten on tarjolla useita edistyneitä, valinnaisia hälytyksen lähetystoimintoja, jotka on varustettu hälytyksen ja etäkäytön sisääntulolle ja ulosmenolle. NENA tukee IP-protokollaa hälytykselle hälytyskeskukseen.

Kaikki konfigurointi tehdään asentajaportaalissa EasyWebManager, ja EagleEye-palvelulla saadaan myös tukea push-viesteille, sähköposteille, tekstiviesteille, ääniviesteille ja etäohjaukselle. DUALTECH | 13


NENA 4G Security Router.

4G

8 tuloa

INTERNET

VPN AES 256

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfigurointi NENA Etäohjaus Etäohjelmointi

2 lähtöä

LAN

Asentaja EWM Kulunvalvonta

14 | DUALTECH

Kamera

Ovipuhelin

Lämpö, ilmanvaihto & valaistus

Tabletti

Matkapuhelin

LAN


KULUNVALVONTA LIITETTY PALVELUNA. Kun eräs kaupunki Belgiassa asensi IP-pohjaisen kulunvalvonnan kouluihin ja hallintorakennuksiin, järjestelmä vaati vakaan Internet-yhteyden eri rakennuksiin. Kalliin johdotuksen ja kaupungin IT-osaston mukaan ottamisen sijasta kohteisiin asennettiin NENA 4G Router. Sillä tavalla saatiin Internet 4G:llä ja turvallinen mobiili VPN-liitäntä järjestelmän etäkäyttöä varten.

SIA DC9 IP-PROTOKOLLA

Hälytyskeskus

IP-KAMERAT RAKENNUSTYÖMAAN VALVONTAAN. Tekstiviesti Sähköposti Push Ääni Etäohjaus

IP-kamerat ovat turvallinen tapa valvoa muun muassa rakennustyömaita, jotta ulkopuoliset eivät pääse niiden sisälle. NENA 4G Security Routerilla luodaan Internet-yhteys 4G:llä ja turvallinen mobiili VPN-liitäntä kamerajärjestelmän etäkäytölle. NENA lähettää hälytyksen myös valituille henkilöille samalla, kun kyseisen alueen valaistus syttyy.

OVIPUHELIN KAMERALLA VARUSTETTUNA TEKEE SISÄÄNKÄYNNEISTÄ TURVALLISEMPIA. IP-pohjaisista kamerallisista ovipuhelimista on tullut yhä tavallisempia turvallisemman sisäänkäynnin varmistamiseksi. Myös tässä NENA on ratkaisu mobiilia ja turvallista Internetiä varten. Monet liittävät järjestelmiinsä myös pesutuvan varaamisen, ja nämä järjestelmät tarvitsevat myös Internet-yhteyden. DUALTECH | 15


DUALTECH | PANGEA 4G Security Router Murtohälytin

Palohälytin

CCTV

Kulunvalvonta

Lämpö, ilmanvaihto ja valaistus

PANGEA 4G Security Router. PANGEA 4G Security Router on erityisesti kehitetty vastaamaan turvallisuusteollisuuden asettamia korkeita vaatimuksia. Sen lisäksi, että se on tehokas ja turvallinen 4G-reititin CCTV-järjestelmälle, kulunvalvontajärjestelmälle ja muille valvontajärjestelmille ja etäkäytölle, se liittää yhteen kiinteistön kaikki turvallisuus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät.

PANGEA 4G Security Router huolehtii sii-

Ratkaisu on ihanteellinen kiinteän

Nopean ja luotettavan mobiilin Internetin

tä, että kiinteistöt ja järjestelmät on kytket-

Internet-yhteyden puuttuessa, mutta

ansiosta PANGEA vastaa kaikkein tiukimpia

ty päälle vieläkin tehokkaammin. Internet

tarjoaa myös ongelmattoman ja turvallisen

kyberturvallisuudelle asetettuja vaati-

of Things (IOT) käsittää täysin uusia viestin-

viestintäratkaisun jo olemassa olevalle

muksia. VPN takaa maksimaalisen suojan

tämahdollisuuksia teknisesti varustetuille

IT-infrastruktuurille.

tietomurtoja vastaan ja mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen etäkäytön ilman,

yrityksille ja PANGEAlla luodaan tehokas solmukohta kiinteistön kaikkien hälytys- ja

PANGEAlla voidaan luoda jopa neljä

että käyttäjän on oltava kokenut tietotek-

etävalvontajärjestelmien liitännöille.

segmentoitua verkkoa, joissa eri henkilöt

niikan käyttäjä.

voivat käyttää eri verkkoja. 16 | DUALTECH


PANGEA LEVYKOTELOLLA

PANGEA PRO

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

PANGEA toimitetaan täydellisenä metallikotelolla ja 0,5 metrin pituisella antennikaapelilla. Laitteen jännitteensyöttö normaaliin tapaan olemassa olevasta hälytyslaitteesta. Syöttöjännite 11-30 VDC

PANGEA Pro toimitetaan levykotelossa, 12 VDC 1 A teholähteellä, antennilla ja 0,5 metrin pituisella antennijohdolla. Laitteella on erillinen 230 VAC virransyöttö ja akkutilan valvonta. Paikka 7,2 Ah akulle. Syöttöjännite 11-30 VDC Virrankulutus 200 mA

Virrankulutus 200 mA

TUOTEKATSAUS 1 WAN, Ethernet-liitännälle esim. hälytyksen tai tietojen siirtoa varten

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande,valinnaisella omalla SIM-kortilla

8 digitaalista tuloa

4 x LAN VPN-teknologialla (lisävaruste).

Sähköposti, push, tekstiviesti ja ääniviesti (lisävaruste)

4 optoerottimen lähtöä

1 4G/3G/2G modeemi, jopa 100 Mbps lataus koneelle ja 50 Mbps lataus koneelta

Puhelinlinja ulosmeno Dialer capture -moduulille, tuki analogiselle SIA-soittoprotokollalle, yhteystiedon tunnukselle (Contact-ID), Robofonille ja

1 RS-232

Tuki digitaaliselle hälytysprotokollalle SIA DC09 (lisävaruste)

TIETOJEN KÄYTTÖ MOBIILIVERKOSSA Jokaiselle asennukselle valitaan tietojen käyttö toimintojen ja tarpeiden mukaan. Tietojen käyttöä on helppo lisätä tai vähentää, mikäli edellytykset muuttuvat. Maksu laskutetaan sinulta asentajana, ja sinä laskutat loppuasiakasta sopimanne palvelusopimuksen mukaisesti. Haluttaessa Dualtech voi myös laskuttaa suoraan loppuasiakasta.

VALINNAISET JA KONFIGUROINTI

1 RS-485 1 TTL 5V

4G

TIETOJEN KÄYTTÖ

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

5 bistabiilia relelähtöä

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

PANGEAa varten on useita edistyneitä hälytyksen lähetystoimintoja, jotka on varustettu hälytyksen ja etäkäytön tulolle, menolle ja Dialer capture -moduulille. PANGEA tukee IP-protokollaa hälytykselle hälytyskeskukseen. Kaikki konfigurointi tehdään asentajaportaalissa EasyWebManager, ja EagleEye-palvelulla saadaan myös tukea push-viesteille, sähköposteille, tekstiviesteille, ääniviesteille ja etäohjaukselle.

PANGEA on automaattisesti liitetty mobiiliverkkoon verkkovierailutoiminnolla. Integroidun verkkovierailun SIM-kortti on edellytyksenä vakaalle ja turvalliselle liitännälle. Jos haluat käyttää omaa SIM-korttiasi, integroitu SIM-kortti on aina olemassa siltä varalta, ettei oma SIM-korttisi jostain syystä toimisi.

PANGEA EXTENSION BOARD Mikäli tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä, tämä voidaan tehdä PANGEA Extension Boardilla

Tuotenumero: 47716004 8 digitaalista tuloa 4 optoerottimen lähtöä

SERTIFIOINNIT PANGEAlla on seuraavat sertifioinnit

EN50136 EN50130 EN54-21 DUALTECH | 17


PANGEA 4G Security Router.

Dialer captu-

4G

8 tuloa

INTERNET

VPN AES 256

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfigurointi PANGEA Etäohjaus Etäohjelmointi

9 lähtöä

WAN

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

Asentaja EWM Kulunvalvonta

18 | DUALTECH

Kamera

Ovipuhelin

Murtohälytin

Lämpö, ilmanvaihto & valaistus

Palohälytin

Tabletti

LAN 1-4

Matkapuhelin


TOIMITTAJA PYSTYI LUOMAAN TURVALLISESTI SEGMENTOITUJA VERKKOJA. Suurehko toimistokiinteistö Tukholmassa tarvitsi useiden ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuksen. PANGEA Security Router oli ratkaisu, jonka avulla toimittaja pystyi luomaan turvallisesti segmentoituja verkkoja eri järjestelmille ilman yrityksen IT-osaston apua.

SIA DC9 IP-PROTOKOLLA Security Grade 1-4 Tulipalo

Eri järjestelmänvalvojat pystyivät sen jälkeen turvallisilla VPN-liitännöillä etäohjaamaan järjestelmiä ja tarjoamaan kiinteistön omistajalle älykkäitä ja taloudellisia etäpalveluita.

Hälytyskeskus Tekstiviesti Sähköposti Push Ääni Etäohjaus

HÄLYTYKSEN SIIRTO INTERNETIN KAUTTA. Suurehkon toimiston murtohälyttimien asennuksen yhteydessä vaadittiin, että murtohälyttimet liitetään hälytyskeskukseen Security Grade 3:n mukaan. Valvontaa varten asennettiin myös IP-pohjainen kamerajärjestelmä. Murtohälytinratkaisuksi valittiin PANGEA Security Router, joka siirtää sertifioidun IP-pohjaisenhälytyksen hälytyskeskukselle ja kamerajärjestelmä liitettiin yhteen LAN-liitäntään. Asennuksen johdosta asentaja ei enää tarjoa asiakkaalle vain sertifioitua hälytyksen siirtoa vaan myös turvallisia ja kustannustehokkaita etäpalveluita.

DUALTECH | 19


EagleEye

20 | DUALTECH

EagleEye Kamera

EagleEye Etäohjaus

EagleEye Ilmoitus

Alihankkija


EWM – EASY WEB MANAGER | DUALTECH

EasyWebManager mahdollistaa useampia ja turvallisempia palveluita. Uusien ja mielenkiintoisten palveluiden toimittamisen myötä voidaan luoda myös pitkäaikaisia liikesuhteita. Dualtechin pilvipohjaisella hallintajärjestelmällä EasyWebManager asentaja saa aivan uusia mahdollisuuksia seurata asiakkaiden laitoksia. EasyWebManager helpottaa asennuk-

EWM:llä asentaja saa täyden yleiskuvan

sen etävalvontaa, mikä on huomattavasti

asiakkaan kaikista asennuksista, ja se

tehokkaampaa sinulle ja asiakkaallesi. Voit

toimii yhtä hyvin älypuhelimella ja suurella

tarjota nopeampaa palvelua ja tarjota lisää

näytöllä. Kaikki tiedot on koottu, ja turval-

toimintoja samalla, kun turhat huoltomat-

listen etäliitäntöjen ja useiden lisäpalvelui-

kat minimoidaan yhteisen ympäristömme

den avulla voit räätälöidä turvallisuusrat-

hyväksi.

kaisusi.

DUALTECH | 21


DUALTECH | EWM – EASY WEB MANAGER

EWM avaa EagleEyelle. Dualtechin pilvipohjainen alusta EasyWebManager on hallintatyökalumme, joka mahdollistaa samalla useita palveluita pilvipohjaisella ja tehokkaalla EagleEye-toiminnolla. EagleEyella loppuasiakas voi saada oman sovelluksen, jonka avulla hän pystyy täysin valvomaan turva-asennuksiaan ja ohjata toimintoja älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Lataa kotiisi ja testaa sovelluksemme demo-versiota. Client App: EWM Käyttäjänimi: demo Salasana: demo

22 | DUALTECH


Hälytyskeskuksen täydellinen valvonta. EagleEye on pilvipohjainen, keskeinen ja tehokas valvontatoiminto, jota voidaan käyttää asiakkaidenne asennuksissa. EagleEye saa hälytys- ja käyttötiedot reaaliajassa, joten keräämällä automaattisesti tietoa asiakkaan järjestelmästä asiakkaalle voidaan ehdottaa ennakoivia toimenpiteitä.

EagleEye

EagleEyella loppuasiakas voi saada oman sovelluksen, jonka avulla hän pystyy täysin valvomaan asennuksiaan ja ohjata toimintoja älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta käsin.

SOVELLUSTOIMINTO

Liitä kameroita suoraan hälytysjärjestelmään. EagleEye Cameralla voitte helposti liittää IP-kamerat DALMiin, jotta te ja asiakas saatte täyden yleiskuvan kodista tai yrityksestä kuvien muodossa. Se on lisäturva hälytysjärjestelmälle.

EagleEye -kamera

EagleEye-sovelluksella asiakas voi käyttää kameraa älypuhelimellaan, tabletillaan tai tietokoneellaan, yhdessä ajankohtaisten käyttötietojen ja tapahtumaraporttien kanssa. Tärkeitä teknisiä asennuksia pystytään myös valvomaan.

SOVELLUSTOIMINTO

Arkipäivätoimintoja ohjataan suoraan älypuhelimella. EagleEye Remote control tarjoaa monia toimintoja kätevämpää etävalvontaa varten. Asiakas voi sovelluksella ohjata kaikkea mahdollista kuten kodin tai yrityksen lämpötilaa tai valaistusta. Kytkeä hälytyksen päälle tai pois päältä ja ohjata esimerkiksi talon porttia tai yrityksen puomia.

EagleEye -etäohjaus

Myös teknisiä asennuksia kuten pumppuja ja tuulettimia voidaan ohjata etänä ja samalla kätevällä tavalla älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella sauna voidaan panna lämpiämään ennen kotiintuloa.

SOVELLUSTOIMINTO

Lähetä hälytys sähköpostitse, tekstiviestinä, push-ilmoituksena tai ääniviestinä. EagleEye Ilmoitus

EagleEye Notification lisää turvallisuutta, koska hälytys toimitetaan suoraan sähköpostitse, push-ilmoituksena tai ääniviestinä puhelimeen. Viimeksi mainittu palvelu eli ääniviesti tarkoittaa, että asiakkaalle soitetaan ja ääni lukee hälytystiedot halutulla kielellä. Tiedot voidaan suunnata useille, valituille vastaanottajille. Mahdollisesti naapurille, joka on kotona hänen ollessa lomalla. Samalla tavalla hälytys voidaan lähettää suoraan asiakasvastaavalle huoltoteknikolle, tekninen hälytys teknikolle ja asiakkaaseen liittyvä hälytys ja käyttötiedot asiakkaalle.

Käytä hyväksesi paikallisia alihankkijoita. Subcontractor eli alihankkija tekee teistä joustavamman asentajan. Alihankkijan tai vuokratun henkilöstön avulla voitte työskennellä suuremmalla maantieteellisellä alueella.

Alihankkija

Verkkopohjaisella portaalilla ja sen sovelluksilla voitte luoda rajoitetun käyttöajan ulkopuolisille partnereille, jotka asentavat, ottavat käyttöön ja huoltavat eri asiakkaiden hälytysjärjestelmiä. DUALTECH | 23


KATSO YOUTUBEKANAL-KANAVASTA TUOTE- JA ASENNUSVIDEOITA JA SEURAA MEITÄ LINKEDNISSÄ JA FACEBOOKISSA

DUALTECH IT Gruvgatan 6 SE 421 30 | Västra Frölunda | Sverige +46 (0) 31-775 63 80 info@dualtech.se dualtech.se

Profile for dualtech

Dualtech – Partnerisi digitaalisessa siirtymisessä.  

Ruotsalainen Dualtech IT on partneri, jolla on laaja kokemus digitaalisen kehityksen turvallisista ja tehokkaista ratkaisuista. Huolehdimme...

Dualtech – Partnerisi digitaalisessa siirtymisessä.  

Ruotsalainen Dualtech IT on partneri, jolla on laaja kokemus digitaalisen kehityksen turvallisista ja tehokkaista ratkaisuista. Huolehdimme...

Profile for dualtech

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded