a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NEXT GENERATION IP COMMUNICATION

Din partner i den digitale overgang. Svenske Dualtech IT er en erfaren partner i den digitale udvikling af trygge og effektive løsninger. Vi sørger for, at dine installationer fører til sikre og langsigtede forretninger.


Vi hjælper dig med at sikre fremtidens forretninger. Svenske Duatech IT har gennem mange år haft salgsaktiviteter i omkring 20 lande. Vi er glade for og stolte over den store tillid til vores løsninger. Med Dualtech IT får du som installatør en erfaren partner i den digitale udvikling af trygge og effektive sikkerhedsløsninger. Nu om dage kræver de fleste installationer en

sikkerhedsroutere hjælper dig som installatør i den

internetforbindelse, noget, der bliver stadig sværere

digitale overgang. De analoge net lukkes successivt

at få adgang til via kundens netværk og IT-afdeling. For

ned, men vi har allerede de færdige løsninger til at klare

at kunne levere til tiden og kunne tilbyde kunderne de

digitaliseringen for såvel privatpersoner som store og

fjerntjenester, de har bestilt, er vi nødt til at skabe vores

små virksomheder.

egne sikre netværk. Ud over tilfredse slutkunder indebærer vores Dualtechs kundskab og vores IP-baserede

løsninger, at dine installationer vil føre til helt nye

sortiment af prisbelønnede IP Communicators og 4G

og langsigtede forretninger.

Dette er Dualtech. 2 | DUALTECH

Siden starten af 1999 har Dualtech IT drevet udviklingen af fremtidens alarmkommunikation og alarmløsninger. Det har været 20 år med løbende nytænkning for at gøre tingene lettere i en branche, der er under konstant forandring. Vi har gennem årene modtaget flere internationale udmærkelser, som har inspireret os til at fortsætte vores nytænkning, således at vi kan tilbyde fleksible og sikre løsninger, som er både lette at installere og at bruge. I dag har vi kunder i 20 lande, og vi fortsætter med at se frem mod mange stimulerende udfordringer og flere langsigtede partnerskaber baseret på viden og tillid. For os er sikkerhed en tjeneste, hvor digitaliseringen tilbyder helt nye muligheder. Vi tager hånd om alle ejendommens systemer og udvikler hardware og software, som skaber sikre og effektive løsninger inden for IP-baseret kommunikation. Udviklingen sker på vores hovedkontor i Göteborg, Sverige.


DIGITALISERING AF ANALOGE ALARMER / SIDE 4 Dalm IP Communicator er løsningen, når det analoge telenet afvikles.

SÅDAN FUNGERER DALM IP COMMUNICATOR / SIDE 6 Fremtidssikret alarmoverførsel til kontrolcentralen og nye appfunktioner for kunden.

SKAB DINE EGNE SIKRE OPKOBLINGER / SIDE 10 Ny platform med sikkerhedsrouterne NENA og PANGEA til fjernstyring af sikkerhedssystemer og andre funktioner.

NENA 4G SECURITY ROUTER / SIDE 12 Effektiv og sikker 4G Router til blandt andet CCTV-systemer, adgangskontrolsystemer og porttelefonsystemer.

PANGEA 4G SECURITY ROUTER / SIDE 16 4G Router som sammenknytter alle ejendommens sikkerheds-, styre og reguleringssystemer.

EASYWEBMANAGER / SIDE 20 Skybaseret managementplatform, som giver helt nye muligheder for at få overblik over kundernes anlæg.

EAGLEEYE GIVER KUNDEN OVERBLIK / SIDE 22 Også slutkunden kan få sin egen app med komplet overblik over og fjernstyring af sikkerhedsinstallationerne via smart­ phone, tablet eller pc. DUALTECH | 3


4 | DUALTECH


Digitaliser analoge alarmer med Dualtechs DALM IP Communicator. Når det analoge telenet afvikles, kræves der nye løsninger. Mange er nervøse, når de står over for omfattende investeringer. Helt unødigt. Dualtechs DALM IP Communicator digitaliserer eksisterende analoge alarmer og åbner op for helt nye og betydeligt mere omkostningseffektive muligheder. Løsningen leveres som en tjeneste, vi kalder DaaS – DALM as a Service. Med DALM IP Communicator, i kombination

den slipper for at lære at bruge et nyt system.

med vores skybaserede software EasyWebManager, kan du som sikkerhedsinstallatør

Tilslutningen af en DALM IP Communicator

tilbyde hurtigere service og færdige tjenester

åbner på samme tid op for tjenesten EagleEye,

til alle dine privat- og virksomhedskunder.

som gør, at man blandt andet kan tilslutte kameraer, fjernstyre og administrere hele

Dine alarmkunder slipper for at spilde pen-

alarmsystemet direkte fra mobilen, tabletten

ge på at købe nye digitale brand-, drifts- og

eller pc'en. Resultatet bliver, at en ældre alarm

indbrudsalarmer – de kan i stedet opgradere

bliver som en ny for både virksomheder og

deres eksisterende installationer.

privatkunder.

Det er bedre for miljøet, samtidig med at kun-

DUALTECH | 5


DUALTECH | DALM IP Communicator

DALM IP Communicator. Ved at digitalisere eksisterende analoge installationer med vores storsælger DALM IP Communicator, skabes en fremtidssikret og overvåget alarmoverførsel til kontrolcentralen og nye appfunktioner for kunden.

DALM IP Communicator har dobbelte

DALM giver let fjernadgang til tilsluttet

I vores brugervenlige webportal EasyWe-

kommunikationsveje og benyttes som ekstern

indbrudsalarm og endda visse brandalarmer.

bManager angiver du som installatør, hvilken

alarmsender i drifts-, brand- og indbrudsalar-

Med det indbyggede roamende SIM-kort op-

certifiering der skal benyttes, og om EagleEye

mer. Telelinjeudgangen håndterer en analog

nås optimal sikkerhed og tilgængelighed. Des-

skal aktiveres. Al datatrafik er inkluderet til en

alarmprotokol fra en tilsluttet indbrudsalarm

uden er der adgang til nye sikkerhedstjenester

fast månedlig afgift. Fleksibelt, forudsigeligt og

og konverterer til TCP/IP-protokol med henblik

som f.eks. EagleEye Kundeapp med billedvis-

omkostningseffektivt. Afgiften debiteres dig

på overførsel til kontrolcentralen. DALM har

ning fra tilsluttede kameraer, fjernstyring og

som installatør, og du debiterer slutkunden

indgange til alarmer og udgange, som også

alarmmeddelelse direkte på kundens mobil,

via den serviceaftale, I har indgået. Dualtech

kan fjernstyres. Desuden kan der tilsluttes

tablet og pc. (Læs mere på side 22-23.)

kan også fakturere din slutkunde direkte, hvis

IP-kameraer til DALM. 6 | DUALTECH

dette ønskes.


DALM IP COMMUNICATOR KTH MED KREDSKORTHOLDER

DALM IP COMMUNICATOR MED PLASTHUS

DALM IP COMMUNICATOR PRO

DALM IP COMMUNICATOR PSU

• Teleudgang til konvertering af SIA (niveau 1-3), SIA Hex, Contact ID

• Teleudgang til konvertering af SIA (niveau 1-3), SIA Hex, Contact ID

• Teleudgang til konvertering af SIA (niveau 1-3), SIA Hex, Contact ID

• Teleudgang til konvertering af SIA (niveau 1-3), SIA Hex, Contact ID

• 8 indgange

• 8 indgange

• 8 indgange

• 8 indgange

• 4 fjernstyringsbare udgange

• 4 fjernstyringsbare udgange

• 4 fjernstyringsbare udgange

• 4 fjernstyringsbare udgange

• Integreret IP alarmprotokol

• Integreret IP alarmprotokol

• Integreret IP alarmprotoko

• Integreret IP alarmprotokol

TCP/IP alarmoverførsel via faste internet og/eller 2G, 3G eller 4G til kontrolcentral og/eller EagleEye

• TCP/IP alarmoverførsel via faste internet og/eller 2G, 3G eller 4G til kontrolcentral og/eller EagleEye

• TCP/IP alarmoverførsel via faste internet og/eller 2G, 3G eller 4G til kontrolcentral og/eller EagleEye

• TCP/IP alarmoverførsel via faste internet og/eller 2G, 3G eller 4G til kontrolcentral og/eller EagleEye

• Kontinuerlig funktions- og forbindelsesovervågning via polling mellem DALM og kontrolcentral

• Kontinuerlig funktions- og forbindelsesovervågning via polling mellem DALM og kontrolcentral

• Kontinuerlig funktions- og forbindelsesovervågning via polling mellem DALM og kontrolcentral

• Kontinuerlig funktions- og forbindelsesovervågning via polling mellem DALM og kontrolcentral

• Der kan tilsluttes op til 4 IP-kameraer

• Der kan tilsluttes op til 4 IP-kameraer

• Der kan tilsluttes op til 4 IP-kameraer

• Der kan tilsluttes op til 4 IP-kameraer

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

STRØMFORBRUG 13,7 VDC 27,2 VDC ENKELT ALARMVEJ 2G/3G ca. 150 mA ca. 75 mA DOBBELTE ALARMVEJE ca. 210 mA ca. 105 mA

STRØMFORBRUG 13,7 VDC 27,2 VDC ENKELT ALARMVEJ 2G/3G ca. 150mA ca. 75 mA DOBBELTE ALARMVEJE ca. 210 mA ca. 105 mA

STRØMFORBRUG 13,7 VDC 27,2 VDC ENKELT ALARMVEJ 2G/3G ca. 150mA ca. 75 mA DOBBELTE ALARMVEJE ca. 210 mA ca. 105 mA

STRØMFORBRUG 13,7 VDC 27,2 VDC ENKELT ALARMVEJ 2G/3G ca. 150mA ca. 75 mA DOBBELTE ALARMVEJE ca. 210 mA ca.105 mA

Leveres med metalhus og 12 VDC 1 A spændingsaggregat og antenne med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat overvågning af 230 VAC og batteristatus. Plads til 7,2 Ah batteri.

Leveres med metalhus og 12 VDC 1 A strømforsyning og med opladningsfunktion. Leveres med 1,2 Ah batteri og antenne med 0,5 meter kabel.

Forsyningsspænding 10-30 VDC

Leveres komplet med kredskortholder og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheden spændingsforsynes normalt fra et eksisterende alarmanlæg.

Forsyningsspænding 10-30 VDC

Leveres komplet med plasthus og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheden spændingsforsynes normalt fra et eksisterende alarmanlæg.

Forsyningsspænding 10-30 VDC

Forsyningsspænding 10-30 VDC

CERTIFICERINGER

CERTIFICERINGER

CERTIFICERINGER

CERTIFICERINGER

DALM har følgende certificeringer:

DALM har følgende certificeringer:

DALM har følgende certificeringer:

DALM har følgende certificeringer:

EN50136 EN50130 EN54-21

EN50136 EN50130 EN54-21

EN50136 EN50130 EN54-21

EN50136 EN50130 EN54-21

EWM

EWM

EWM

EWM

4G

4G

4G

4G DUALTECH | 7


DALM IP Communicator. Tele ind

SIA CONTACT-ID

Dialer capture

4G

Udgange 8 indgange

IP-PROTOKOLL

Alarmsystem E-SIM 4 udgange

WAN

Internet

Kamera

8 | DUALTECH

Kamera

Kamera

Kamera


SECURITY GRADE 1-4 ABA

INTERNET

IP-PROTOKOLL

Kontrolcentral E-mail/Push-meddelelser SMS Voice Fjernbetjening Kamera

Konfigurering DALM Idriftsætning Fjernprogrammering Statuskontrol

Kundeapp

Installatør EWM ewm.dualtech.se

DUALTECH | 9


Indbrudsalarm

Adgangskontrolsystem

Varme, ventilation & belysning

10 | DUALTECH

Brandalarm


Opkoblede ejendomme stiller nye krav til sikre løsninger. Ejendomme bliver mere og mere opkoblede med en række forskellige systemer. Internet of Things (IOT) og digitaliseringen indebærer helt nye muligheder for eksempelvis at kunne få overblik over alle sikkerhedssystemer i realtid. Dualtechs egenudviklede platform med de

hedens eksisterende IT-infrastruktur, hvilket

to sikkerhedsroutere NENA og PANGEA giver

virksomhedens IT-afdelinger sætter pris på.

en unik fleksibilitet med optimale løsninger for både kunden og dig.

Med vores ekstra tjenester får du adgang til VPN-opkoblinger og branchens certifice-

CCTV

Vores 4G-routere tilbyder grundfunkti-

rede sikkerhedsklasser for indbrudsalarm og

oner og ekstra tjenester, som håndterer

brandalarm. Det giver en unik kombination

opkoblingen af enkelte eller flere systemer til

af router og IP-alarmsender. Der findes altid

overvågning og styring. Routerne er udstyret

en løsning, som opfylder de absolut højeste

med WAN- og LAN-funktioner, og løsningerne

sikkerhedskrav.

behøver ikke at blive integreret med virksom-

DUALTECH | 11


DUALTECH | NENA 4G Security Router

CCTV

Adgangskontrolsystem

Porttelefon

Varme, ventilation og belysning

NENA 4G Security Router. NENA 4G Security Router er en effektiv og sikker 4G Router til CCTV-systemer, adgangskontrolsystemer, porttelefonsystemer og andre systemer til overvågning og styring. De smarte alarmsenderfunktioner gør, at alarmer og driftsinformation kan sendes til både personer og kontrolcentraler. NENA er den optimale løsning, når der ikke er adgang til fast internet.

NENA 4G Security Router er grundmodellen

Nena er den perfekte løsning, når der ikke

Takket være et hurtigt og sikkert mobilt

blandt vores 4G-routere og håndterer det

er fast internetforbindelse, og man vil tilslutte

internet lever NENA op til alle de høje krav til

faktum at ejendomme og systemer er stadig

et system, for eksempel et kamerasystem til

cybersikkerhed. Muligheden for VPN giver

mere opkoblede. IOT indebærer helt nye kom-

billedoverførsel og fjernadgang. Alarmsender-

maksimal beskyttelse mod indtrængning og

munikationsmuligheder for teknisk modne

funktioner findes desuden som tilvalg.

muliggør effektiv og sikker fjernadgang uden

virksomheder.

12 | DUALTECH

krav om, at brugeren allerede har IT-kendskab.


NENA MED METALHUS

NENA PRO

PRODUKTOVERSIGT

PRODUKTOVERSIGT

1 LAN med VPN (tilvalg)

1 LAN med VPN (tilvalg)

1 4G/3G/2G-modem, op til 100 Mbps download og 50 Mbps upload

1 4G/3G/2G-modem, op til 100 Mbps download og 50 Mbps upload

E-SIM Dualtech SecureSIM-E roamende, med eget SIM-kort som tilvalg

E-SIM Dualtech SecureSIM-E roamende, med eget SIM-kort som tilvalg

Understøttelse af digital alarmprotokol (tilvalg)

Understøttelse af digital alarmprotokol (tilvalg)

E-mail, push, sms og voice (tilvalg)

E-mail, push, sms og voice (tilvalg)

8 digitale indgange / 2 optorelæ-udgange

8 digitale indgange / 2 optorelæ-udgange

1 RS-232 / 1 RS-485

1 RS-232 / 1 RS-485

TEKNISK BESKRIVELSE NENA leveres komplet med metalhus og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheden spændingsforsynes normalt fra et eksisterende alarmanlæg.

TEKNISK BESKRIVELSE PANGEA Pro leveres med metalhus og 12 VDC 1 A spændingsaggregat og antenne med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat overvågning af 230 VAC og batteristatus. Plads til 7,2 Ah batteri.

Forsyningsspænding 11-30 VDC

Forsyningsspænding 11-30 VDC

Strømforbrug 200 mA

Strømforbrug 200 mA

DATAADGANG VIA MOBILNETTET Afhængigt af funktioner og behov vælges dataadgang via mobilnettet for hver installation. Det er let at øge eller mindske dataadgangen, hvis forudsætningerne ændres. Udgiften debiteres dig som installatør, og du debiterer slutkunden via den serviceaftale, I har indgået. Dualtech kan også fakturere din slutkunde direkte, hvis dette ønskes.

DATAADGANG

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

4G NENA har automatisk opkobling til mobilnettet med roamingfunktion.

Hvis du vælger at benytte dit eget SIM-kort, findes det integrerede SIM-kort der altid som en

Det integrerede roamende SIM-kort er en forudsætning for en stabil og sikker opkobling.

backup, hvis dit eget SIM-kort af en eller anden årsag holder op med at fungere.

TILVALG OG KONFIGURATION Der findes flere avancerede alarmsenderfunktioner som tilvalg til NENA, som er udstyret med

Al konfiguration foretages via installatørportalen EasyWebManager, og med tjenesten EagleEye vil

indgange og udgange for alarm og fjernstyring. NENA understøtter IP-protokoller for alarmer til

der endvidere være understøttelse af pushbeskeder, e-mail, sms, talebeskeder og fjernstyring.

kontrolcentral. DUALTECH | 13


NENA 4G Security Router.

4G

8 indgange

INTERNET

VPN AES 256

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

Konfiguration NENA Fjernbetjening Fjernprogrammering

2 udgange

LAN

Installatør EWM Adgangskontrol- Kamera system

14 | DUALTECH

Porttelefon

Varme, ventilation & belysning

Tablet

Mobil

LAN


OPKOBLET ADGANGSKONTROLSYSTEM SOM TJENESTE. Da en by i Belgien installerede et IP-baseret adgangskontrolsystem til skoler og administrative bygninger, krævede systemet en stabil internetforbindelse i de forskellige bygninger. For at slippe for dyr kabellægning og at indblande byens IT-afdeling, installerede man NENA 4G Router på stederne. Det gav internet via 4G og en sikker mobil VPN-tilslutning til fjernadgang til systemet.

IP-PROTOKOL

Kontrolcentral

IP-KAMERAER TIL OVERVÅGNING AF BYGGEPLADS. IP-kameraer er en sikker måde at overvåge blandt andet byggepladser på, således at uvedkommende ikke får

SMS E-mail Push Voice Fjernbetjening

adgang. Med en NENA 4G Security Router skabes der en internetløsning via 4G og en sikker mobil VPNtilslutning til fjernadgang til kamerasystemet. Desuden sender NENA alarm til udvalgte personer, samtidig med at der kan tændes områdebelysning.

PORTTELEFON MED KAMERA GIVER TRYGGERE ENTRÉER. IP-baserede porttelefoner med kamera bliver stadig vigtigere for at skabe tryggere ejendomsentréer. Også her er NENA blevet en etableret løsning for at få et mobilt og sikkert internet. Desuden forbinder mange deres systemer for at booke tid i vaskestuen, og disse systemer kræver også en internetforbindelse. DUALTECH | 15


DUALTECH | PANGEA 4G Security Router Indbrudsalarm

Brandalarm

CCTV

Adgangskontrolsystem

Varme, ventilation og belysning

PANGEA 4G Security Router. PANGEA 4G Security Router er specialudviklet til sikkerhedsindustriens høje krav. Ud over at den er en effektiv og sikker 4G Router til CCTV-systemer, adgangskontrolsystemer og andre systemer til overvågning og fjernadgang, sammenknytter den alle ejendommens sikkerheds-, styre- og reguleringssystemer.

PANGEA 4G Security Router håndterer fuldt

Løsningen er perfekt, når der ikke findes

menterede netværk, hvor forskellige personer

ud det faktum, at ejendomme og systemer

en fast internetforbindelse, men den tilbyder

kan have adgang til de forskellige netværk.

er stadig mere opkoblede. Internet of Things

også en problemfri og sikker kommunika-

Takket være et hurtigt og sikkert mobilt in-

(IOT) indebærer helt nye kommunikation-

tionsløsning, når der allerede eksisterer en

ternet lever PANGEA op til alle de høje krav til

smuligheder for teknisk modne virksom-

IT-infrastruktur, som man ønsker at benytte

cybersikkerhed. VPN-teknikken giver maksimal

heder, og med PANGEA skaber du et effektivt

sig af.

beskyttelse mod indtrængning og muliggør

knudepunkt til opkobling af alle ejendommens systemer til alarm og fjernovervågning.

16 | DUALTECH

effektiv og sikker fjernadgang uden krav om at Med PANGEA kan man skabe op til 4 seg-

brugeren allerede har IT-kendskab.


PANGEA MED METALHUS

PANGEA PRO

TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK BESKRIVELSE

PANGEA leveres komplet med metalhus og antenne med 0,5 meter antennekabel. Enheden

PANGEA Pro leveres med metalhus og 12 VDC 1 A spændingsaggregat og antenne med 0,5 meter

spændingsforsynes normalt fra et eksisterende alarmanlæg.

kabel. Aggregatet har separat overvågning af 230 VAC og batteristatus. Plads til 7,2 Ah batteri.

Forsyningsspænding 11-30 VDC

Forsyningsspænding 11-30 VDC

Strømforbrug 200 mA

Strømforbrug 200 mA

PRODUKTOVERSIGT 1 WAN, til Ethernet-tilslutning til f.eks. alarmoverførsel eller dataoverførsel

E-SIM Dualtech SecureSIM-E roamende, med eget SIM-kort som tilvalg

8 digitale indgange 5 bi-stable relæudgange

4 LAN med VPN-teknologi (tilvalg).

E-mail, push, sms og voice (tilvalg)

4 optorelæ-udgange

 1 4G/3G/2G-modem, op til 100 Mbps download og 50 Mbps upload

Telelinjeudgang til Dialer capture med understøttelse af analoge

1 RS-232

opkaldsprotokoller SIA, Contact-ID

1 RS-485

Understøttelse af digital alarmprotokol (tilvalg)

DATAADGANG VIA MOBILNETTET Afhængigt af funktioner og behov vælges dataadgang for hver installation. Det er let at øge eller mindske dataadgangen, hvis forudsætningerne ændres. Udgiften debiteres dig som installatør, og du debiterer slutkunden via den serviceaftale, I har indgået. Dualtech kan også fakturere din slutkunde direkte, hvis dette ønskes.

1 TTL 5V

4G

DATAADGANG

50 MB 100 MB 250 MB 500 MB

1 GB 2 GB 5 GB 10 GB

TILVALG OG KONFIGURATION

PANGEA har automatisk opkobling mod mobilnettet med roamingfunktion. Det integrerede roamende SIM-kort er en forudsætning for en stabil og sikker opkobling Hvis du vælger at benytte dit eget SIM-kort, findes det integrerede SIM-kort der altid som en backup, hvis dit eget SIM-kort af en eller anden årsag holder op med at fungere.

PANGEA EXTENSION BOARD Kræves der flere ind- og udgange, kan du

8 digitale indgange

supplere med PANGEA Extension Board

4 optorelæ-udgange

Artikelnummer: 47716004

Der findes flere avancerede alarmsenderfunktioner som tilvalg til PANGEA, som er udstyret med indgange, udgange og Dialer capture for alarm og fjernstyring. PANGEA understøtter IP-protokoller for alarmer til kontrolcentral. Al konfiguration foretages via installatørportalen

CERTIFICERINGER

EasyWebManager, og med tjenesten EagleEye vil der endvidere være understøttelse af push,

PANGEA har følgende certificeringer

e-mail, sms, talebeskeder og fjernstyring.

EN50136 EN50130 EN54-21 DUALTECH | 17


PANGEA 4G Security Router.

Dialer capture

4G

8 indgange

VPN AES 256

INTERNET

100 Mbps 50 Mbps E-SIM

WAN

Konfiguration PANGEA Fjernbetjening Fjernprogrammering LAN 1-4

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

Installatør EWM Adgangskontrol- Kamera system

18 | DUALTECH

Porttelefon Indbrudsalarm

Varme, ventilation & belysning

Brandalarm

Tablet

Mobil


LEVERANDØREN KUNNE SKABE SIKRE SEGMENTEREDE NETVÆRK. En større kontorejendom i Stockholm stod over for installationen af flere forskellige systemer til styring og overvågning af ejendommen. Her blev PANGEA Security Router løsningen, som gjorde at leverandøren kunne skabe sikre segmenterede netværk for de forskellige systemer uden at indblande virksomhedens IT-afdeling. De forskellige systemadministratorer kunne derefter via

IP-PROTOKOL Security Grade 1-4 ABA

VPN-opkoblinger styre systemerne fjernt og tilbyde ejendomsejeren smarte og økonomiske fjerntjenester.

Kontrolcentral SMS E-mail Push Voice Fjernbetjening

ALARMOVERFØRSEL VIA INTERNETTET. I forbindelse med, at der blev installeret en indbrudsalarm på et større kontor, var kravet at det skulle tilsluttes en kontrolcentral i overensstemmelse med Security Grade 3. Desuden blev der installeret et IP-baseret kamerasystem til overvågning. Løsningen for indbrudsalarmen blev PANGEA Security Router, som giver en certificeret IP-baseret alarmoverførsel til kontrolcentralen, mens kamerasystemet blev tilsluttet en af LAN-portene. Installationen indebar, at installatøren nu ikke alene kan tilbyde kunden en certificeret alarmoverførsel, men også sikre og omkostningseffektive fjerntjenester.

DUALTECH | 19


EagleEye

20 | DUALTECH

EagleEye Camera

EagleEye Remote control

EagleEye Notification

Subcontractor


EWM – EASY WEB MANAGER | DUALTECH

EasyWebManager åbner op for flere og mere trygge tjenester. Ved at kunne levere flere nye og attraktive tjenester øges også mulighederne for at bygge en langsigtet forretningsforbindelse. Med Dualtechs skybaserede managementplatform EasyWebManager får du som installatør helt nye muligheder for at få overblik over kundernes anlæg. EasyWebManager gør installationen let at

Med EWM får du som installatør komplet

fjernovervåge, hvilket bliver betydeligt mere

overblik over alle dine kunders installationer

effektivt for både dig og kunden. Du kan yde

og den responsive side giver lige så godt

hurtigere service og tilbyde flere funktioner,

overblik på en mobil som på en større skærm.

samtidig med at unødige servicekørsler mini-

Alle data er samlede, og takket være sikre

meres til gavn for vores fælles miljø.

fjernopkoblinger og en række ekstratjenester kan du nu skræddersy dit tryghedstilbud.

DUALTECH | 21


DUALTECH | EWM – EASY WEB MANAGER

EWM åbner op for EagleEye. Dualtechs skybaserede EasyWebManager er vores managementværktøj, som på samme tid åbner op for en række tjenester via vores skybaserede og kraftige funktion EagleEye. Med EagleEye kan slutkunden også få sin egen app med komplet overblik over sikkerhedsinstallationerne og styre funktioner via smartphone, tablet eller pc.

Download og test gerne demoversionen af vores app. Client App: EWM Brugernavn: demo Adgangskode: demo

22 | DUALTECH


Totalt overblik med alarmservicecentral. EagleEye er en skybaseret, central og stærk funktion til overvågning og sikker logning af alle jeres kunders installationer. EagleEye modtager alarm- og driftsinformation i realtid, så der via automatisk indsamling af data fra kundernes systemer kan foreslås proaktive tiltag for kunderne.

EagleEye

Med EagleEye kan slutkunden få sin egen app med komplet overblik over installationen og styre dens funktioner via smartphone, tablet eller pc.

APPFUNKTION

Tilslut kameraer direkte til alarmsystemet. EagleEye Camera indebærer, at I let kan tilslutte IP-kameraer til DALM og give både jer og kunden mulighed for at få komplet overblik via direkte billeder fra hjemmet eller virksomheden. Det giver alarmsystemet en ekstra tryghedsdimension.

EagleEye Camera

Via EagleEye-appen får kunden adgang til kameraerne på sin smartphone, tablet eller pc, sammen med aktuel driftsinfo og hændelsesrapportering. Det er også muligt at overvåge vigtige tekniske installationer.

APPFUNKTION

Hverdagsfunktioner styres direkte med mobilen. EagleEyeRemote control tilbyder en række funktioner for smidigere fjernovervågning. Kunden kan via appen styre alt fra varme til belysning i hjemmet eller virksomheden. Man kan slå alarmen til og fra og for eksempel styre havelågen til huset eller bommen til virksomhedsområdet.

EagleEye Remote control

Også tekniske installationer såsom pumper eller ventilatorer kan håndteres på afstand, og på samme praktiske måde kan man via sin smartphone, tablet eller pc sørge for at saunaen er tilpas varm efter efterårstraveturen.

APPFUNKTION

Send alarmen via e-mail, sms, pushbesked eller talebesked. EagleEye Notification giver øget tryghed, eftersom alarmen viderebefordres direkte via e-mail, pushbesked eller som talebesked til mobilen. Den sidstnævnte tjeneste, Voice alarm, indebærer at kunden ringes op, og at en stemme læser alarminformationen op på det ønskede sprog.

EagleEye Notification

Informationen kan sendes til flere udvalgte modtagere. Måske til en nabo, der er hjemme, mens kunden er på ferie. På samme måde kan alarmen sendes direkte til den kundeansvarlige servicetekniker – teknisk alarm til teknikeren og kunderelateret alarm- og driftsinformation til kunden.

Udbyg med lokale underentreprenører. Subcontractor gør jer til en mere fleksibel installatør. Ved hjælp af underentreprenører eller hyret personale kan I påtage jer opgaver inden for et større geografisk område.

Subcontractor

I vores webbaserede portal med tilhørende app skaber I begrænset tilgængelighed i en vis tidsperiode for eksterne partnere som efter ordre fra jer kan installere, idriftsætte og servicere specifikke alarmsystemer for angivne kunder. DUALTECH | 23


BESØG GERNE VORES YOUTUBEKANAL FOR PRODUKT- OG INSTALLATIONSVIDEOER, OG FØLG OS PÅ LINKEDIN & FACEBOOK

DUALTECH IT Gruvgatan 6 SE 421 30 | Västra Frölunda | Sverige +46 (0) 31-775 63 80 info@dualtech.se dualtech.se

Profile for dualtech

Dualtech – din partner I den digitale overgang.  

Svenske Dualtech IT er en erfaren partner i den digitale udvikling af tygge og effektive løsninger. Vi sørger for, at dine installationer fø...

Dualtech – din partner I den digitale overgang.  

Svenske Dualtech IT er en erfaren partner i den digitale udvikling af tygge og effektive løsninger. Vi sørger for, at dine installationer fø...

Profile for dualtech