Page 1

R

DTV’84

edactioneel

Beste lezers,

Het laatste clubblad van 2011 is af en ligt nu voor jullie; een dubbeldik kerstnummer! Erg leuk om als redactie diverse bijdragen te ontvangen, waarvoor onze dank. In dit clubblad kunnen jullie o.a. lezen over verschillende toernooien bij de recreanten, senioren en de jeugd. Een aantal vaste rubrieken ontbreken ook dit clubblad niet, zo is Rik in gesprek gegaan met oudlid Jitse Doornbos en hebben we Henk Mannes een aantal vragen gesteld over zijn tafeltennispassie. Zoals beloofd in het vorige clubblad, ontkomen jullie in dit clubblad niet aan mooie babyfoto’s. Debbie en Rik zijn op 20 oktober 2011 de trotse ouders geworden van zoon Gio. Ik heb hem al meerdere keren mogen bewonderen en ik kan jullie vertellen dat het een prachtig jongetje is, lekker rustig ook (nu nog). Verderop in het clubblad zullen Debbie en Rik vertellen over de ervaringen met en van hun zoon. Dat ze erg trots op hem zijn kunnen jullie vast begrijpen na het bewonderen van de foto’s, ik in ieder geval wel! Ook de prestaties tijdens de najaarscompetitie komen in dit clubblad aan bod. Heren 1 heeft zelfs een competitieverslag ingestuurd. De heren en dame hebben in de competitie boven verwachting gepresteerd en dat heeft geleid tot een mooi kampioenschap. Ook Heren 2 heeft goede zaken gedaan, zij werden nipt kampioen in de 2e klasse. Van harte beide herenteams!

Sinds afgelopen ALV heeft DTV een nieuw bestuur dat, evenals het oude bestuur, haar best gaat doen om samen met andere vrijwilligers DTV een bloeiende vereniging te houden. Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit om ook een steentje bij te dragen en wil jullie vragen om bijgevoegde participatielijst in te vullen vóór 13 januari 2012. De lijst kan ingeleverd worden in de brievenbus van ‘De Doorbraak’ of via de mail bij de nieuwe secretaris. Mij rest nu niets anders dan jullie, ook namens Rik, hele gezellige feestdagen en alle goeds voor 2012 te wensen! Laten we er samen voor gaan om DTV, ook in 2012, een gezellige, bloeiende vereniging te houden! Namens de redactie, Dionne

1


D al f ser T a f eltennis V ereniging

1. Redactioneel

2. Inhoudsopgave, verjaardagen

3. Van het bestuur

4. Agenda

inho u dso p gave

5. Speculaasactie

6. Bestuurswissel

9. Geboorte Gio

Januari

12. Tabletennis all over the world

1 2 5 6 12 31

14. Hoe is het nu met...?

Februari

17. Zaterdag 10 december

18. Heren 1

22. Najaarscompetitie 2011

25. Schoonmaakrooster

26. Het hemd van het lijf van...

28. Snerttoernooi

29. Uitwisselingstoernooi

30. C-meerkampen

31. C-ranglijst Assen

34. Het poldertoernooi

36. Draai het clubblad even bij...

37. Jeugdcompetitie, jeugdrubriek

38. Seniorencompetitie en indeling

2

40. Verenigingsinformatie

2 3 5 7 12 13 21

Maart

Claudi Wormmeester Barbara Winkes-van der Grijn Arik Bollemaat Thea Dallinga Gerard Ekkelenkamp Chris van ‘t Zand

Jan Verheyen Jan-Jaap Schipper Corrie van Welzen Alie Ekkelenkamp Ben van de Wetering Ed Woerlee Hans Hidding

2 Cees Lindenburg 7 Caspar Roes 9 Gerrie van den Brink 13 Peter Matenaar 18 Berry Holsappel 19 Willemien van Oenen 20 Dineke Bollemaat 20 Dionne Damman 20 Alie van Oenen 21 Marieke Wennemars 23 Jouwert Turkstra 26 Janke de Jager


DTV’84

Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen 30 november was het weer tijd

voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). De ALV was dit jaar aangekondigd als een vergadering waar de toekomst van DTV besproken zou worden. Dat klinkt heel heftig, en eigenlijk was het dat ook wel.

Het merendeel van de vergadering ging over de vraag hoe het verder moest met het dak van de Doorbraak, wat te doen als de gemeente de erfpacht die in 2016 afloopt niet wil verlengen, en of een onderkomen in De Trefkoele een bespreekbaar alternatief is. Over dat laatste was de ALV kort maar bondig: NEE! Uit de discussies kwam naar voren dat

DTV in de loop der jaren gegroeid is tot een bloeiende vereniging, mede door het eigen onderkomen. Het verkassen naar een gemeentelijke sporthal zou een stap terug in de tijd betekenen. Wat ook genoemd werd was het aantal zaaluren waar we nu gebruik van maken en de kosten die dat in De Trefkoele met zich mee gaat brengen, een kostenpost die een groot beslag doet op de jaarrekening. Daarnaast vroegen leden zich af of in De Trefkoele de woensdagmorgengroep wel kon blijven voortbestaan, en ook waren er zorgen over de uitloop na de competitiewedstrijden. Het is niet ongebruikelijk dat bij de senioren een tafeltenniswedstrijd pas na 24.00 uur is afgelopen, en om je tegenstander dan ruchsichloss naar huis te sturen omdat de sporthal moet sluiten, baarde toch enkele leden zorgen. Om het bestuur te adviseren hoe met deze lastige kwestie om te gaan, komt er een adviescommissie. Luc van der Maaten had schriftelijk dit idee geopperd en had kenbaar gegeven hier deel van uit

te willen maken. Andere gegadigden voor deze adviescommissie worden persoonlijk benaderd. De kans is groot dat degenen inmiddels door de voorzitter benaderd zijn.

Dat het bestuur de komende jaren voor een grote uitdaging wordt gesteld, is duidelijk. En dat de leden niet akkoord gaan met een ‘verbanning’ naar de Trefkoele is dat ook. Afgelopen ALV was ook een ALV van bestuurswisselingen: Debbie en Nienke hadden aangegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen. Het was nog een klus voor het bestuur om vervangers te regelen, maar uiteindelijk is er toch een bestuur dat de komende jaren gaat proberen DTV een bloeiende vereniging te houden, dan wel te maken. Elders in dit clubblad lees je de exacte invulling. Door de verschuivingen hield dit ook in dat Ben van de Wetering zijn bestuursperiode kon beëindigen. Na ongeveer vijftien jaren waarin hij het wedstrijdsecretariaat senioren met ziel en zaligheid vorm heeft gekregen, gaat hij zich vanaf komende competitie bezig houden met het wedstrijdsecretariaat jeugd. Op deze wijze kan Nienke zich gaan focussen op een carrière in het tweede damesteam, en neemt ondergetekende de rol van Ben over als 3


D al f ser T a f eltennis V ereniging

wedstrijdsecretaris senioren. Ook vanaf deze plek wil de redactie Ben bedanken voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij DTV.

horen te hebben. Hoe dan ook, iedereen was het erover eens dat er komende competitie goede opvang moet zijn voor de jeugd.

Een ander belangrijk punt dat de aandacht van de ALV kreeg, was de opvang voor de jeugd op zaterdagochtend. Willemien sprak haar zorgen uit dat met het vertrek van Nienke als wedstrijdsecretaris de jeugd aan haar lot zou worden overgelaten. Al pratende bleek dat best wat leden bereid waren om een ochtend vrij te plannen om de jeugd op te vangen. Maar ook werd duidelijk dat veel leden met de gedachte liepen dat de ouders van jeugdleden hier ook hun rol in

Namens het bestuur, Rik Weijs

Agenda Januari 7 8 14 21 22 28 30

Maart Afdelingskampioenschappen Jeugd Afdelingskampioenschappen Senioren Jeugd Introtoernooi NK-C/D (Senioren) NK-B (Senioren) Speelronde 1 Landelijke competitie Speelweek 1 Seniorencompetitie

Februari 4 6 11 13 20 25 26

4

Speelronde 2 Landelijke competitie Speelweek 2 Seniorencompetitie Speelronde 3 Landelijke competitie Speelweek 3 Seniorencompetitie Speelweek 4 Seniorencompetitie C-Jeugdranglijsttoernooi Nijmegen B-Jeugdranglijsttoernooi Nijmegen

5 10 12 17 19 24 26 31

Speelweek 5 Seniorencompetitie Speelronde 4 Landelijke competitie Speelweek 6 Seniorencompetitie Speelronde 5 Landelijke competitie Speelweek 7 Seniorencompetitie Speelronde 6 Landelijke competitie Speelweek 8 Seniorencompetitie Speelronde 7 Landelijke competitie


DTV’84

Spec In de maanden november en december zijn we weer bezig geweest om speculaas te verkopen en voor de junior-verkopers is er een beker beschikbaar gesteld voor wie het meeste heeft verkocht. De winnares van deze beker en Speculaaskanjer van 2011 is Laura Sietzema (zie foto).

ulaa

s

Een groot aantal jeugdleden is zeer actief geweest en zij hebben samen meer dan 100 pakjes verkocht. Al deze kanjers hartelijk dank voor jullie inzet en uiteraard ook iedereen bedankt voor de deelname en het slagen van deze actie. We hebben ze allemaal verkocht! Henk Dunnewind

5


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Bestuurswissel Op de algemene ledenvergadering heeft het bestuur een aantal wisselingen ondergaan. Er is een nieuwe rolverdeling gekomen, met aandachtspunten die momenteel binnen DTV actueel zijn of zouden moeten zijn, zoals ledenwerving en sponsoring. Ook is het bestuur met een extra bestuurslid uitgebreid, waardoor het bestuur nu uit zeven leden bestaat. Wie zijn deze leden en waar kun je ze over aanspreken? Hieronder een overzicht: Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Jos van der Vegt 09/10/1979 01/01/2006 11/2010 Heren 3 Voorzitter voor werven van vrijwilligers, inzet van vrijwilligers, gemeente, hoofdsponsor, bestuursleden, officiĂŤle gelegenheden

Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Jan-Jaap Schipper 03/02/1990 01/01/2011 11/2011 Heren 1 Secretaris voor verwerken van post/ mail, notulen, inventariseren van notulen van de diverse commissies, activiteitencommissie

Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Claudi Wormmeester 01/01/1972 12/01/2010 02/2008 Heren 6, Dames 2 (beide als reserve) Penningmeester voor contributie, bestuursleden v.w.b. inkomsten en uitgaven

6


DTV’84

r

stuu

be Oud

Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Hans Hidding 21/02/1973 09/01/2007 11/2011 Heren 1 Bestuurslid Technische Zaken voor trainers/trainingen, competitie, materiaal, teamindeling, competitieverloop, nieuwe seniorenspelers, toernooideelname recreanten

Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Willianne Schipper 07/09/1991 09/01/1999 11/2011 Heren 3, Dames 1 Bestuurslid Jeugdzaken voor jeugdleden (en hun ouders), deelname aan jeugdtoernooien, scholen scholierentoernooi/ kindertafeltennisfeest

7


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Jouwert Turkstra 23/03/1968 09/01/1988 ‘mensenheugenis’ Heren 2 Bestuurslid Facilitaire Zaken voor onderhoud van tafeltenniscentrum De Doorbraak, schoon- makers, particuliere huurders en ASC, externe partijen (als bumastemra/kpn e.d.), bevoorraden van de kantine, indelen van bardiensten en zaalwachten

Naam: Geboortedatum: Lid sinds: Bestuurslid sinds: Speelt in team: Bestuursfunctie: Aanspreekpunt:

Rik Weijs 23/07/1976 08/01/2010 11/2011 Heren 1 Bestuurslid Communicatie & Sponsoring voor pers, website, clubblad, sponsoren, commerciële acties (zoals speculaas/Grote Club Actie)

N 8

ur

estu

b ieuw


DTV’84

Geboorte Gio Afgelopen clubblad werd het al aangekondigd, en inmiddels hebben enkele op Facebook-actieve leden de foto’s van Gio al in De Doorbraak gehangen: Debbie en Rik zijn de trotse ouders geworden van Gio, een wolk van een baby. Gio heeft inmiddels al enkele malen het damesteam van mama aangemoedigd. En de geïnteresseerde tegenstandster die een luierwissel aan het bekijken was, probeerde hij al in haar gezicht te plassen. Maar dat mocht niet van mama. En hij heeft papa al kampioen zien worden bij De Veluwe. En hij heeft zijn eerste ALV al bijgewoond. Gio wil via deze weg het damesteam, maar ook Karin van der Vegt en het bestuur bedanken voor alle DTV-aanmoedigings-shirts die hij heeft ontvangen. Hij zal ze met trots dragen. Debbie en Rik

9


advertenties

“Sterk in elk merk”

Fons Eilert Autoservice Goldkampstraat 6a • 7722 RN Dalfsen tel. (0529) 43 22 83 • 06 11 42 09 04

Voor professioneel onderhoud / APK / reparaties Tegen scherpe prijzen!


advertentie

tapijt keuze centrum bv Anth. Fokkerstraat 3 Marslanden-B 8013 NS Zwolle Tel. 038 465 49 06 - Fax. 038 465 39 75 - E-mail:tapijtkeuzecentrum@uni-one.nl

Het adres voor:

Tapijt, vinyl, marmoleum,

pvc vloeren, laminaat,

parket, gordijnen

en

binnenzonwering Zie ook onze website www.tapijtkeuzecentrum.nl Anth. Fokkerstraat 3 Marslanden-B 8013 NS Zwolle Tel: 038 465 49 06 - Fax: 038 465 39 75 - E-mail: info@tapijtkeuzecentrum.nl


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Tabletennis all over the World Het lijkt nog als gisteren, maar we kijken al weer meer dan 20 jaar naar tafeltennis als Olympische sport. Tijdens de spelen van ’88 (Seoul, Zuid-Korea) werd tafeltennis als Olympische sport geïntroduceerd. De Zuidkoreaan Yoo Nam Kyu won goud in het enkelspel bij de mannen. Hoe werd tafeltennis een Olympische sport? Al in 1932 nam de ITTF (internationale tafeltennisbond) de eerste stappen om tafeltennis als een demonstratiesport toe te voegen aan de Spelen van 1936 in Berlijn. Dat ging niet door. Na een voorstel van Joegoslavië en Japan in 1937, dat werd gesteund door Hongarije en Duitsland, deed de ITTF opnieuw een poging, nu voor de Spelen in 1940 (Tokio). Het opvallende was dat in die tijd Engeland, met de meeste geregistreerde leden wereldwijd, tegen het voorstel was. Uiteindelijk gingen de Spelen van 1940 en 1944 (Londen) beiden niet door, vanwege de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog belegden de Engelsen een overleg waar afgevaardigden van Engeland, Tsjechoslowakije, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Jersey (het grootste kanaaleiland voor Frankrijk), Nederland, Zweden en Wales aanwezig waren om de toekomst van het internationale tafeltennis te bespreken. De vraag werd weer gesteld of tafeltennis een Olympische sport moest worden en zo ja, of het dan aan de winterspelen of de zomerspelen moest worden toegevoegd. Tja, in die tijd was er natuurlijk niet overal centrale verwarming. En we hebben allemaal wel eens in een zaal gespeeld 12

waar de verwarming niet aan stond, dus zo gek was die vraag nog helemaal niet. De Engelsen waren natuurlijk nog steeds tegen (wat is er sindsdien veranderd?), maar dat had niet zoveel met de sport zelf te maken. De Engelsen waren bezig om de Spelen van 1948 in Londen voor te bereiden, en zij maakten zich zorgen dat er teveel sporten op het programma stonden. Ze waren eerder voorstander van schrappen, dan van uitbreiden van Olympische sporten. Ook gingen er argumenten op dat de Olympische Spelen beperkt moest worden voor de atletiek en voor sporten die niet hun eigen WK kenden. De voorzitter van de ITTF, Ivor Montagu, was bezorgd dat wanneer tafeltennis een poging zou wagen, en werd afgewezen, dat dit een belediging voor de sport tafeltennis zou zijn. Na een stemming met voor- en tegenstanders werd afgesproken werd dat elke afgevaardigde hun eigen Nationaal Olympisch Comité ging benaderen, en dit op een later tijdstip terugkoppelde aan de ITTF, waarna een beslissing werd gemaakt. De beslissing werd uiteindelijk genomen om hier niet verder mee te gaan. Weer veel werk voor niks dus. In 1954 stond het onderwerp weer op de agenda, dit keer op verzoek van de Zwitsers.


DTV’84

In 1957 werd, na veel achterkamertjespolitiek, de conclusie getrokken dat het niet het juiste moment was. In 1967 dienden de Fransen een verzoek in bij de ITTF om toenadering tot het IOC te zoeken. Afgesproken werd dat informatie over de haalbaarheid zou worden ingewonnen. Dit onderzoek duurde tot aan 1970. In 1971 werd geconcludeerd dat erkenning door het IOC niet plaats zou kunnen vinden, omdat in de statuten van de ITTF niet expliciet stond benoemd dat het om een amateurorgaan ging. Maar het IOC was ook de beroerdste niet. in 1973 informeerde zij de ITTF dat wanneer de ITTF in haar statuten een verwijzing zou maken naar een amateurstatus, dat erkenning tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Uiteindelijk volgde hierop weer een discussie over de status van tafeltennissers, waren zij nu amateur of professional?

weer een reden om geen verzoek in te dienen. Dus toch maar de statuten wijzigen en een verwijzing naar de amateurstatus maken, zo dacht de ITTF. Zo gezegd, zo gedaan. In 1979 schreef de organisatie van de Spelen in 1984 (Los Angeles) zelfs een brief naar de ITTF om de mogelijkheid te spreken om van tafeltennis een Olympische demonstratiesport te maken. En in 1981 stemde het IOC positief om tafeltennis toe te laten tot de Olympische sporten. Uiteindelijk is tafeltennis nooit een demonstratiesport geworden en in 1985 werd zelfs besloten dat tafeltennis bij de spelen in 1988 een ‘echte‘ Olympische sport zou worden. Dus ja, zoals je kunt concluderen gaan besturen en tafeltennis vanuit historisch perspectief gewoon slecht samen, en wordt het gekenmerkt door traagheid, beroerde argumentatie en omslachtigheid. Maar dat even terzijde...Mocht je komende zomer nu op de camping zitten en er is een Olympische finale aan de gang... kijk dan even, zodat bovenstaande getouwtrek en gezemel toch nog enig nut heeft gehad.

In 1975 richtte het IOC zelfs een commissie op die niet-Olympische sporten op dit criterium ging beoordelen. In 1977 ging het ITTF weer om tafel, maar zij waren al geïnformeerd door het IOC dat een verzoek waarschijnlijk zou worden afgewezen. Dus

Rik

13


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Hoe is het nu met ....? In deze nieuwe rubriek gaan wij op zoek naar oud-leden die buiten Dalfsen zijn neergestreken. Hoe vergaat het hen ver van de Vecht vandaan? Wat houdt hen bezig en hoe vullen zij hun dagen? Vorige editie waren wij in het hoge Noorden om te vragen hoe het met Karin van der Vegt ging. En waarom moeilijk maken als het makkelijk kan. Want in dezelfde plaats, zelfs bij dezelfde club, speelt Jitse Doornbos. Sterker nog, hij is voorzitter van GTTC. Jitse, ik ken jou alleen als voorzitter van GTTC, en als vader van Loes natuurlijk. Kun jij je DTV-ervaring met mij en met de lezers delen? Het merendeel van de huidige leden van DTV zal mij niet kennen. Eigenlijk ben ik ook maar heel kort – maar wel heftig - lid geweest van DTV. In september 1980 ben ik naar Dalfsen verhuisd en vrij snel daarna gaan tafeltennissen bij ASC. Waarom ik ben gaan tafeltennissen weet ik eigenlijk niet meer. Ik had het ook nog niet eerder gedaan. Vrij snel daarna, in januari 1981, ben ik ook competitie gaan spelen. Uiteindelijk heb ik het nog tot 1e jongensteam geschopt. Ergens eind 1983 werd duidelijk dat de tafeltennispoot van ASC als zelfstandige vereniging verder zou gaan en bij de oprichting van DTV zou ‘wat leuks’ gedaan moeten worden om de club op de kaart te zetten. Dat werd dus non-stop 45 uur tafeltennissen. Samen met Nanno Busker, Roland Ekkelenkamp en Ben van de Wetering heb ik dat in juli 1984 mogen doen. Dat was een onvergetelijke ervaring. Daarna heb ik ruim 20 jaar geen batje meer aangeraakt….. 14

Als jij terugkijkt op jouw tijd bij DTV, welke herinneringen komen dan naar boven? Dat het een geweldige tijd was, een leuke club met enthousiaste mensen. Eerlijk gezegd kan ik me van de trainingen niet heel veel meer herinneren, maar de (competitie) zaterdagen waren altijd erg gezellig in de gymzaal aan de Molendijk. Ik heb er altijd veel lol gehad met medespelers als Roland Ekkelenkamp, Arjan Katoele, Nanno Busker, Wim Wijnberger en vele anderen. Er was in die periode ook nog een meisjescompetitie in de afdeling en met o.a. Willemien van Oenen, Joke Prins en Wietske en Agnes Smid in het 1e meisjesteam. We gingen als jeugdspelers ook naast het tafeltennis vrij veel met elkaar om en ik heb menige avond bij de familie Ekkelenkamp aan het Pleijendal doorgebracht. Ook de (onderlinge) toernooien waren vooral


DTV’84

erg gezellig; of ze er nu nog zijn weet ik niet, maar mij staan het paaseierentoernooi, het jubileum-gong toernooi en het scholierentoernooi in de Trefkoele nog bij. Als ik even het clubblad van DTV doorblader is er één ding in de afgelopen 30 jaar nog nooit veranderd en dat is de betrokkenheid van Alie Ekkelenkamp. Aan sportieve herinneringen zijn het verder de vele competitiewedstrijden, naar plaatsen als Spoolde en Marienheem, die me nu niets meer zeggen behalve de wetenschap dat ik er ooit geweest ben en natuurlijk als sportieve hoogtepunt het clubkampioenschap bij de jeugd. De tafeltennismarathon was uiteindelijk een geweldige uitsmijter en een goed moment om afscheid te nemen van DTV. Wat is destijds de reden geweest om DTV te verlaten? Studeren in Groningen. Dat was trouwens ook de reden om te stoppen met tafeltennis en niet de marathon. De studententafeltennisvereniging trok me niet en ik ben tijdens m’n studie een tijdje redelijk fanatiek gaan schaatsen.

Wat heeft jou bewogen om het voorzitterschap van GTTC op te pakken? Tafeltennis was eigenlijk helemaal niet meer in beeld, maar tijdens een vakantie in Frankrijk bleek Loes het heel leuk te vinden en zij is toen gaan spelen bij GTTC. Van het een komt dan het ander, Loes deed het heel aardig en voor je het weet kom je 3-4 keer per week bij GTTC. Bij mij ging het ook weer kriebelen en ik ben inmiddels speel ik zelf ook weer. Wel competitie, maar het hele ambitieuze is er wel af; 3e / 4e klasse in de afdeling is prima. Van het een komt dan het ander en toen de vorige voorzitter ging verhuizen ben ik gevraagd en het leek me wel een uitdaging om dat te doen. GTTC is een ‘stadsclub’ en dat heeft een heel andere dynamiek dan een vereniging in een dorp. Onze sportieve ambities hebben we de afgelopen periode wat bij moeten stellen, maar we hebben net een geweldig 75-jarig jubileum gevierd en een van de doelstellingen de komende jaren is het realiseren van een eigen zaal. Genoeg te doen dus.

Ben je nog bij andere tafeltennisclubs lid geweest? Nee, ik heb me in Groningen eerst volledig op m’n studie gericht. Of eigenlijk vooral op dingen daarnaast :). In 1984 ben ik met m’n studie begonnen en in 1992 ben ik afgestudeerd. Dat lijkt heel lang (en dat is het ook), maar tussendoor ben wel in dienst geweest (dat moest toen nog), ben ik een paar bedrijfjes begonnen en heb ik een half jaar lang voor een reisorganisatie gewerkt. De eerste jaren na m’n studie heb ik me vooral op werken gericht en nog een paar jaar gevolleybald. 15


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Nassau in Groningen. Op zaterdagen moeten we onze aandacht dus steeds verdelen over verschillende sporthallen en regelmatig met het team van een van de meiden het land in. In 1984 ben ik in Groningen gaan wonen en daar wonen we nog steeds met veel plezier (de studentenflat is inmiddels wel ingeruild).

Hoe breng je momenteel je dagen door, uiteraard naast het drukke bestaan als voorzitter van GTTC? Vooral met werken. Na mijn studie ben ik advocaat geworden. In 1997 ben ik een eigen kantoor begonnen en in 2001 een samenwerking aangegaan met een collega in Zwolle onder de naam De Vries & Doornbos advocaten. Inmiddels werken er in Zwolle 5 advocaten en in Groningen 3 advocaten en 2 belastingkundigen. In m’n vrije tijd speel ik dus zelf ook weer tafeltennis en verder besteed ik m’n vrije tijd vooral aan m’n gezin. Hoe ziet jouw gezinssituatie eruit? In 1992 ben ik getrouwd met Rianne en we hebben twee dochters, Loes (16 jaar) en Meike (14 jaar). Loes tafeltennist en Meike volleybalt alleraardigst en op niveau bij Oranje 16

Jullie dochter, Loes, is een bovengemiddelde damesspeler. Hoe is zij aan deze tafeltenniskwaliteiten gekomen? Van mij geërfd natuurlijk :). Toen ze net begon, heeft ze getraind bij Titus Damsma en Koos Kuiper en bij die trainers is een goede basis gelegd die met veel trainen is uitgebouwd. Het afgelopen seizoen heeft ze landelijk A bij de jongens gespeeld en – o.a. met Karin van der Vegt – 1e klasse bij de senioren. GTTC kon jammer genoeg geen landelijk A team meer op de been brengen (voor het eerst in lange tijd), zodat Loes het komende seizoen – ook weer samen met Karin – in het 1e damesteam van GTTC gaat spelen. Er is dan ook een redelijke kans dat ze dan een keer tegen en bij DTV mag spelen. Als dat zo is kom ik vast mee. Jitse, dank je voor je medewerking en hopelijk dan tot gauw!


DTV’84

Zaterdag 10 December 2011 Omdat er in de maand december geen competitie-activiteit voor de jeugd meer was, en de jeugdleden toch nog wel eens een balletje wilden slaan, hebben enkele leden een speeldag voor de jeugd in gang gezet. Aangezien het verzoek van de jeugd zelf afkomstig was, viel de opkomst met vijf leden wat tegen, maar het plezier en de sportiviteit was er niet minder door. Onder begeleiding van Birgit, die voor haar school stage-uren moet maken, heeft de jeugd ‘s morgens een vijfkamp gespeeld. Birgit moest het met een handicap van 6 punten opnemen tegen de overige jeugdleden. Winnaar van deze vijfkamp is geworden Robin Kroes, die alle wedstrijden won.’s Middags hebben we met z’n allen patat en iets erbij gegeten en zoveel energie erbij gekregen dat we tot 3 uur nog van allerlei spelletjes speelden. Hierbij enkele reacties van de deelnemers: • • • • •

Saskia: Audrey: Calien: Robin: Birgit:

ik vond het super leuk, vooral touwtje springen ik vond het super leuk ik vond het super leuk superleuk!!!!!!!! geweldig, super leuk!! Voor herhaling vatbaar!!!

Wij hebben enkele foto’s op de website gezet voor een impressie van deze gezellige dag. Birgit, Maaike, Jacqueline en Henk hebben het met veel plezier georganiseerd. Henk Dunnewind

17


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Uitgesteld kampioenschap heren 1 komt op conto van El Salvador Nadat vorig seizoen de doelstelling, het kampioenschap in de 2e divisie Oost, bij lange na niet werd gehaald, moest de doelstelling voor dit seizoen drastisch worden bijgesteld. Promotiepoule halen was al uitdagend genoeg. Met op papier lastige teams als Swift, Trefhoek en Blauwwit was dit zeker nog geen gelopen race. Gelukkig voor de heren en dame van het eerste liep het in het najaar net als in ’t voorjaar niet zoals gepland. Dit maal met een prettiger afloop! Het seizoen werd geopend met een zeer dikke, onverwachte overwinning op het sterker geachte Swift (D). Binnen no-time stond er een 9-1 overwinning op de borden. Alleen Barbara liet een steekje vallen tegen kopman Robin Mensink. Broer Dennis Mensink en Gerlof v/d Heuvel werden wel drie keer verslagen. De eerste uitwedstrijd van het seizoen stond op het programma in Almelo tegen Blauwwit 2. In een gloednieuwe zaal met dito kantine kwamen de heren vliegend uit de startblokken: 1-5. Wel moet gezegd dat hierbij erg veel in vijven werd gespeeld. Uiteindelijk won DTV’84 1 met 4-6 van het team waar vorig seizoen nog met 7-3 van werd verloren. De wedstrijd tegen De Brug 1 uit Apeldoorn was een hele snelle. Binnen twee uur en vijftien minuten stond de eindscore van 9-1 op het briefje. Rik, die meer bezig was met de overwinningstune dan met tafeltennissen, liet een wedstrijd lopen tegen Erik Burgers. Een officieus snelheidsrecord kwam deze avond in handen van Hans, die binnen 5 minuten twee games afwerkte. 18

Voor het seizoen, bij het zien van de indeling, werd De Trefhoek 1 gezien als grootste kampioenskandidaat. Echter na personele problemen werden team 1 en 2 samengevoegd en zodoende kon heren 1 ook een goede uitslag neerzetten. Met maar liefst 7-3 werden de Almeloers aan de kant geschoven, zowel figuurlijk als letterlijk. Alleen Harry Wanschers, alias De Neus, wist twee partijen en het dubbel af te snoepen. Tegen het derde team van De Veluwe werd de enige nederlaag van het seizoen geleden. Tegen de Gelderse heren, inclusief de 66e jarige Dolf Keizer, werden lange mooie wedstrijden gespeeld maar de meeste daarvan gingen naar de bezoekers. De gepensioneerde Keizer wist zelfs nog een wedstrijd te winnen, van Hans. Hans zette de week erop tegen Kampenion orde op zaken door er knap drie te winnen. Rik en Barbara vulden dit aan tot een nette 3-7 overwinning! De laatste wedstrijd van de reguliere competitie moest worden gespeeld tegen TTZ 5, oftewel Flits. In de wandelgangen werd al vernomen dat Flits zich rijk rekende: In de laatste twee wedstrijden vijf punten pakken moest voldoende zijn om de promotiepoule te bereiken. Helaas voor onze buren uit Zwolle wensten De Veluwe en DTV’84 daar niet


DTV’84

aan mee te werken en in Dalfsen werd het dan ook afgetekend 8-2 voor de thuisploeg. Hans verloor van Rene ‘Belg’ Ebeling, Rik van Yoran ‘v/d slosse!!’ Tonnema. Uiteindelijk bleek dit ook niet genoeg voor Flits en mochten zij hun laatste wedstrijden afwerken in de kelder van de competitie. Door deze ruime overwinning eindigde DTV’84 ruim aan kop in deze poule. Met maar liefst zeven punten voorsprong op De Veluwe en Blauwwit kon het kampioenschap bijna niet meer worden ontlopen. DTV ‘84 1 De Veluwe 3 Blauw-Wit 2 De Trefhoek 1 Kampenion 1 Tafelten Zwolle 5 De Brug 2 Swift (D) 1

7 - 50 7 - 43 7 - 43 7 - 36 7 - 35 7 - 34 7 - 22 7 - 17

Voor de eerste wedstrijd van de promotiepoule moest er wederom gereisd worden naar Almelo, dit keer naar De Trefhoek. In een ijskoude zaal, waar de gezelligheid ons tegemoet kwam bij binnenkomst, was het zeer lastig spelen. Waar het voor het dubbel allemaal goed viel voor DTV’84, zo zat het tegen daarna. Gelukkig voor de bezoekers wisten ze er een gelijkspel uit te slepen zodat de schade beperkt bleef. Ook de wedstrijd tegen de andere mannen uit Almelo, Blauwwit, eindigde in een gelijkspel. Dat er niet werd verloren en dus het kampioenschap niet in gevaar kwam, lag aan een persoon (vooral volgens deze persoon zelf). Ik ga z’n naam nu niet noemen, mocht u hem tegenkomen dan zal hij dat u zelf wel vertellen....

De eerste plaats kon bijna niet meer uit de handen glippen maar toch moest er de laatste wedstrijd nog vier punten worden gepakt tegen De Veluwe. Thuis werd het 4-6 en deze kleine nederlaag zou ook nu volstaan. Natuurlijk waren de heren niet naar Apeldoorn afgereisd voor weer een nederlaag. Toch begon het niet voortvarend. Jan-Jaap verloor kansloos in straight games van Wim Hogeboom die geen wedstrijd zou verliezen in de promotiepoule. Gelukkig stootte DTV’84 daarna door via Rik, Hans en Rik+Japie in ’t dubbel naar een 3-1 voorsprong. Japie mocht het uiteindelijk afmaken tegen Dolf Keizer. Met het 4e punt van de avond was het kampioenschap in veiligheid. Hierna werd de wedstrijd plichtmatig uitgespeeld: 5-5.

Eindstand: DTV ‘84 1 10 - 65 Blauw-Wit 2 10 - 63 De Veluwe 3 10 - 58 De Trefhoek 1 10 - 46 Na twee seizoenen is DTV’84 1 weer terug op het hoogste afdelingsniveau. De doelstelling zal weer helder zijn: Handhaving, met een hoofdletter H. Volgens de laatste geruchten staat good-old Batse van Oenen ook weer op de teamlijst, dus wie weet zit er volgend seizoen nog meer in het vat voor de heren.... wordt vervolgd. Jan-Jaap 19


Dadvertenties al f ser T a f eltennis V ereniging

)FUJEFFJTEBUESPNFO FFOLBOTLSJKHFO 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

Kapsalon

XXXSBCPCBOLOMWWT

Openingstijden Dinsdag en woensdag 8.00-17.30 uur

Verzekeringen

Op dinsdag en woensdag kunt u zonder afspraak tot 15.00 uur bij ons terecht voor langdurige behandelingen, voor knippen uiteraard tot 17.15 uur.

Makelaardij Bankzaken Hypotheken

Wilhelminastraat 17  0529-436303 7721 cd dAlFSEN www.gjaltema.net  0529-488000 info@gjaltema.net

Donderdag en vrijdag van 8.00 tot 21.00 en zaterdag van 8.00 tot 13.00

Deze dagen werken wij op afspraak Emmastraat 16 7721DM Dalfsen Telefoon (0529) 434465

www.kapsalondedalfserbarbier.nl


DTV’84 advertenties

an AutoBmeerdkerinjfeenHopulossilsnm g! Voor alle

Wilhelminastraat 58 7721 CJ Dalfsen (T) 0529-431729 (F) 0529-432969

Ford Service

! Max e Cieuw n e D

- Reparatie & APK -Verkoop nieuw & gebruikt - Aangesloten bij alle verzekeringsmaatschappijen

lang a i n n e c e d l a , d or F % 0 0 1

www.autobedrijfhulsman.nl - info@autobedrijfhulsman.nl

www.salland2wielers.nl Pleyendal 6, 7721 DE Dalfsen, Telefoon 0529 - 435 720


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Najaarscompetitie 2011 Afgelopen competitie hebben de seniorenteams van DTV’84 het goed gedaan. Het eerste team heeft promotie naar de Oostelijke 1e divisie afgedwongen. Deze klasse heet vanaf komende competitie overigens gewoon Hoofdklasse. De promotie leek al lange tijd een feit vanwege een redelijke grote voorsprong. Uiteindelijk is het maar goed dat in een-na-laatste wedstrijd tegen Blauw Wit geen punt minder werd behaald, anders was het kampioenschap naar de Blauw-Witten gegaan. Ook close, en misschien iets meer onverwacht is het kampioenschap van heren 2. Op onderling resultaat kampioen worden is altijd lekker! Complimenten voor Ton en Jouwert die dit jaar beduidend meer partijen wonnen dan vorige competities, en hun kopmannen Cees en Jouke hiermee goed ondersteunden. Helaas viel voor team 3 het doek in de 2e klasse. Mark liet zien goed mee te kunnen, Willianne ook, maar voor Arik en Jos is het nog een stapje te hoog. Gelukkig bleef het bij deze degradatie. Diverse DTV-teams wisten net boven de streep te eindigen en mogen hiermee hun handen dicht knijpen. Voor de volledigheid hieronder alle eindstanden en persoonlijke resultaten: 2e divisie Oost poule A DTV’84 1 10-65 Jan-Jaap Blauw Wit 1 10-63 De Veluwe 3 10-58 Andre De Trefhoek 1 10-46 Hans Kampenion 1 10-54 Tafeltennis Zwolle 5 10-48 Rik De Brug 2 10-35 Swift (D) 1 10-31 Barbara

2e klasse Poule H DTV ’84 2 10-64 Holten 1 10-64 Tafeltennis Zwolle 7 10-53 Heino 2 10-46 Match Point 68 1 10-42 Olst 2 10-31 22

Cees Jouke Jouwert Ton

gesp. gew. 18 18 9 6 6 4 3 2 15 10 9 3 12 8 3 1 12 6 3 1

% 100 67 67 67 67 33 67 33 50 33

21 30 18 18

71 70 56 50

16 21 10 9


DTV’84

2e klasse Poule G Smash’70 5 Hoonhorst 1 Dronten ’74 1 Leogang SL 1 DTV’84 3 Kampenion 3

10-66 10-60 10-57 10-46 10-38 10-33

Mark Dionne Willianne Jos Arik

21 3 12 27 21

15 2 6 7 4

71 67 50 26 19

4e klasse Poule M Vined 3 Heino 6 Smash’70 11 DTV’84 4 Kampenion 6 Zwartsluis 3

10-75 10-71 10-54 10-37 10-34 10-29

Edith Arjan ten K. Willemien Nienke

18 21 18 24

8 9 7 7

44 43 39 29

4e klasse Poule P TZ 12 Heino 5 Effect 3 ‘s-Heerenbroek DTV’84 5 Hoonhorst 3

10-86 10-62 10-45 10-42 10-34 10-31

Nick Arjan van F. Trientje Marjolein

15 12 24 27

13 4 7 4

87 33 29 15

5e klasse Poule O Vined 5 HTTV 4 Smash’70 15 Wham 2 DTV’84 6 TZ 14

10-69 Peter 10-57 Gerard 10-49 Jacques 10-46 Ben vd W 10-43 Ben vd V 10-36 Claudi

21 24 18 3 18 3

12 12 9 1 5 0

57 50 50 33 28 0

5e klasse Poule N Heino 7 s’-Heerenbroek 3 Smash’70 14 GTC 3 DTV’84 7 Wijhe 4

10-67 10-63 10-54 10-39 10-39 10-38

3 3 27 30 24

3 3 14 11 3

100 100 52 37 13

Maaike Niels Alfred Ed Leo

23


D al f ser T a f eltennis V ereniging

6e klasse Poule F Zwartsluis 5 Emmeloord 4 DTV’84 8 ‘s-Heerenbroek 2 Nevanco 2

8-55 8-53 8-45 8-24 8-23

Jan Joop Alie Henk Thea

14 14 14 15 12

11 10 10 6 0

79 71 71 40 0

6e klasse Poule G Effect 4 Staphorst 2 Zwartsluis 6 Hoonhorst 5 Heino 10 DTV ’84 9

10-79 10-58 10-58 10-48 10-31 10-26

Cor Henk Chris Caroline Wilma Wilco

18 15 9 15 18 15

8 5 3 3 3 1

44 33 33 20 17 7

12 27 27 24

8 17 13 11

67 63 48 46

6 23 23 12

4 15 11 2

67 65 48 17

Landelijk Dames 2e divisie Poule A Dedemsvaart 1 10-77 Regina GTTC Groningen 1 10-73 Dionne DTV’84 1 10-53 Willianne Tafeltennis Zwolle 1 10-43 Kim GTTC Groesbeek 1 10-36 ATC Nijmegen 2 10-18 Landelijk Dames 3e divisie Poule A US 3 8-58 Dedemsvaart2 8-50 DTV’84 2 8-40 Paypro.nl/DTK 1 8-35 Tempo-team 1 8-17

24

Eline Maaike Jacqueline Jessica


DTV’84

Schoonmaakrooster voorjaar 2012

Groep 1 (ochtendgroep) 23 jan.5 mrt.16 apr.4 juni

Groep 2 (ochtendgroep) 30 jan.12 mrt. 23 apr.11 juni

Groep 3 (middaggroep) 6 febr.19 mrt.7 mei, 18 juni

Groep 4 (ochtendgroep) 2 jan. 13 febr.26 mrt. 14 mei

Groep 5 (ochtendgroep) 9 jan.20 febr.2 apr.21 mei

Groep 6 (dinsdagochtendgroep) 17 jan.28 febr.10 apr.29 mei

Alie Ekkelenkamp 432375 Joop Vijge 431175 Henk Simonse 432092 Anita Boerdijk 433910 Monique van Dort 433327

Joep Hensen 458169 Jeanet Bollemaat 435333 Tijs Huisman 431410 Iwald Hovenga 433775

Alie van Oenen Joyce v Damme Jan Verheijen Gerrie v.d. Brink Dineke Meijer

Gerda Sietzema Henk Brandwacht Jaap Klaren Janny Mulder Wilma Zwakenberg

Henk Dunnewind Corrie v Welzen Jacques den Haan Thea Dallinga

433999 Hermien Koggel 435780 Cor Verheul 430716 Janke de Jager 433332 Ria Kroes 434512

427624 432958 432874 433837 433566

431693 431964 451259 850966

434310 435084 434275 401453

25


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Het hemd van het lijf van… Alie sprak vorig clubblad haar bewondering uit voor de gedrevenheid van Henk Mannes. Zij wil van Henk weten of hij nog steeds meegaat naar toernooien om te coachen en hoe hij zijn drang om te presteren zo lang kan volhouden. Op de een-na-laatste competitiedag kwam Henk langs om ‘zijn’ Dedemsvaart aan te moedigen tegen ons eerste damesteam. Als enige van onze tegenstanders schoof hij na afloop aan voor de macaroni die Alie had bereid. Voor de redactie een mooie gelegenheid om Henk zijn hemd van het lijf te vragen.

Henk Mannes

Je hebt de vraag gehoord, Henk. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik denk niet dat het een kwaliteit is, ik zit gewoon zo in elkaar. Ik kan niet anders, dus ik moet wel. Als jij meegaat met een speler of een team, hoe zie jij je rol dan? Ik ga wel voor de sport, ik ga niet alleen voor winnen, laat ik dat voorop zetten. Ik wil niet winnen ten koste van alles. Hoe lang zit jij nu bij Dedemsvaart? Nu zo’n vijf jaar denk ik. Vooral het begin was moeilijk. Er waren maar een paar jeugdleden, senioren ook heel zuinigjes en er was geen trainingscultuur. Maar ik had toegezegd dat ik het zou doen, dus heb ik het een jaar gedaan, maar ik zag het niet meer zitten en wou stoppen. Toen zei mijn vrouw: “als je nou eens alles op papier zet hoe je het wil hebben, en ze doen dat, dan probeer je het nog een jaartje”. Dat heb ik gedaan en toen ging het in de loop van het jaar toch lopen. Kregen we in ieder geval een groep om te trainen. Ben je ook lang coach geweest? Ja, direct vanaf het begin. Met damesteams. Zo’n vier jaar.

de

Hoe vindt Lummie het dat je eigenlijk wel 26


DTV’84

heel veel weg bent? Nou, ik overleg elk jaar met Lummie: “Wat zal ik doen?”. En zij heeft me niet opgedragen om minder te gaan doen, maar ik had voor mezelf iets bedacht van: “Mandy en Lindy zijn het huis uit, en Lummie is dus steeds meer alleen.” Bovendien bewijzen de dames wekelijks dat ze het prima zonder mij kunnen. Ga je nu iets met haar doen? Ja. weekendje weg, uit eten. Samen blad harken, weet ik veel. Heb je voor jezelf al een nieuwe hobby gevonden, of iets waar je meer tijd aan besteed? Ik heb hobby’s zat. Ik was afgelopen tijd natuurlijk veel thuis. Had nog heel veel foto’s van Moto GP Coureurs, die stuur ik momenteel door heel Europa, krijg ik veel respons op en is hartstikke leuk. Ook heb ik tot half januari een schilderijen-expositie in Zuidwolde. Ik werk momenteel weer beetje en het is natuurlijk de bedoeling dat ik weer gewoon vol aan het werk ga. Wat doe je voor werk? Administratie in Apeldoorn bij Agrifirm, in die hele grote flat de Twintowers. Hoe ben je ooit begonnen met tafeltennis, hoe ben je ermee in aanraking gekomen? Toen was ik 11 of 12, ik zat op voetbal, maar ik heb een paar hele rotknieën, dus mocht ik niet meer voetballen. Toen ben ik gaan pingpongen.

veel gelachen.Ik heb één keer zowat helemaal in een driedubbele deuk gelegen maar daar kan ik helaas de details niet van verklappen... Henk, jij mag iemand uitzoeken en jij mag een vraag stellen, wat jij altijd al van diegene hebt willen weten. Ik wil graag Jan-Jaap Schipper de vraag stellen: typeer jij nu eens de trainers die je zoal gehad hebt. Niet met de bedoeling iemand af te zeiken of op te hemelen, maar gewoon de verschillen, ben ik erg nieuwsgierig naar.

Wat is je mooiste herinnering aan je tijd bij DTV? Nou ik heb hier bijna uitsluitend goede herinneringen, ik heb hier altijd wel heel 27


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Snerttoernooi 16 november 2011 Het was al boordevol in de Doorbraak met druk pratende mensen, toen ik even na negen uur binnenkwam. We doen dit al jaren met diverse verenigingen, zodat je de meeste mensen kent en je altijd blij bent elkaar weer eens te zien. Na koffie en heerlijke cake werd er begonnen met de strijd. We spelen met plezier, maar het is toch de bedoeling om te winnen, dus het moet wel serieus! Er werd aan zeven tafels in groepjes gespeeld. Theo van Dijk zat in mijn groep, en dat vind ik altijd heerlijk: hij is een voorbeeld van hoe ik verder wil leven; oud worden wil ik het niet noemen, want dat ben ik al. Theo heeft van mij gewonnen. Meestal heb ik dan de pest in, maar bij Theo niet: ik beeld me dan gewoon in, dat ik over tien jaar net zoals Theo ben, en dan is het prima om nu te verliezen. De uitslag van de ochtendgevechten was als volgt: Tafel 1: Tafel 2: Tafel 3: Tafel 4: Tafel 5: Tafel 6: Tafel 7:

1e Henda Boerman - Smash In 2e Ton Kneijber - DTV 1e Thea van der Maaten - DTV 2e Ria Kroes - DTV 1e Luuk van der Maaten - DTV 2e Like Lyons - DTV 1e Wim Schipper - DTV 2e Wilma Zwakenberg - DTV 1e Henk Simonse - DTV 2e Regi Oppatja - Smash In 1e Tijs Huisman - DTV 2e Trees Dudink - Smash In 1e Klaas Smant - Smash In 2e Bert Mooy – Emmeloord

De soep (ik nam Snert) was overheerlijk; de lepel kon erin rechtop staan zonder steun, dank aan de familie Brandwacht. ’s Middags werd er gedubbeld volgens het 21-systeem: men trekt speelkaarten, waarbij de zwarte waarden dezelfde waarden als tegenstanders krijgen, maar dan de rode. Dat is een kwestie van geluk, en dat had ik: altijd goede medestanders, dus alles gewonnen. Er waren ook, zoals altijd, prijsjes, dat maakt het extra feestelijk. We moesten van Alie allemaal naar een bepaalde dame voor een nummertje. Enige actieve senioren hadden best weer eens zin in een nummertje. Het bleek echter te gaan om een papieren lootje met een nummer erop. Alie wilde het nog even uitleggen, maar daar kwam ze niet aan toe door de algehele vrolijkheid. Sommigen, zoals Theo, Jan en Cor, nemen altijd leuke dingen mee om als prijs verloot te worden. Ook C1000, onze sponsor, had prijzen beschikbaar gesteld in de vorm van dozen met eieren. Het bemachtigen van een leuke prijs hangt er dan weer vanaf of je lotnummer laag is, wel zo eerlijk. Organisatie: bedankt voor een heerlijke, vrolijke en sportieve dag, ik heb fijn gespeeld! En vrienden uit de omringende verenigingen: bedankt voor jullie gezelschap! Like Lyons

28


DTV’84

Uitwisselingstoernooi met Zwolle 12 oktober 2011 Hallo allen,

Dé van Smash In heeft nog nooit verstek laten gaan en is altijd nadrukkelijk aanwezig. Helaas kon hij bij het snerttoernooi niet aanwezig zijn. Vandaar dat wij als groep een kaartje en een amarylusbol hadden meegegeven aan Regi Opatja voor Dé. Hieronder een ingestuurd berichtje van Dé: Naar woensdag had ik uitgekeken. Snerttoernooi in Dalfsen! Dat betekent warmte, vriendschap en plezier. Verdorie, toen kwam en bleef de jicht. Pijn en heel vervelend. Aan jullie allen heb ik gedacht met wat heimwee en gemis, maar daar kwam Regi met zo’n lieve kaart en een bloem als een lieve groet uit Dalfsen. Jullie zijn schatjes. Het wordt gauw Kerstmis, ik wens jullie dan ook een hele mooie tijd vol licht en liefde! Dag vriendjes, als mijn voetjes er weer goed aan zitten, zie ik jullie wel weer! Een heleboel liefs van, Dé

Mij is “gevraagd” om een stukje te schrijven over het gezellige uitwisselingstoernooi dat onlangs heeft plaatsgevonden bij ons in Dalfsen. Ja, wat moet je daar nu mee: nog niet eens lid bij de club en nu al een stukje schrijven over iets waar ik nog niet zo heel veel verstand van heb. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Henriëtte Snijder-Feijen en ben bijna 42 jaar. Ik ben getrouwd met Fred en heb 2 kinderen. Ik ben bijna 30 jaar actief geweest bij de badmintonclub hier in Dalfsen, maar moest daar wegens schouderklachten, tot mijn grote spijt, mee stoppen. Nu de rust wat wedergekeerd is, ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Ik denk dat tafeltennis dat voor mij kan zijn. Na 1 keer gespeeld te hebben bij jullie “erg gezellige” recreantenclubje werd ik al uitgenodigd om mee te spelen met het uitwisselingstoernooi. Ik werd dus mooi voor de leeuwen geworpen. Ik was gelijk enthousiast, want een fanatiek spelletje spelen is iets wat ik graag doe. De dag was aangebroken en ik was er helemaal klaar voor. Samen met Hermien Koggel hadden we de warming-up op de fiets al gehad. Wij waren er helemaal klaar voor. Er was voldoende animo om er een gezellige en sportieve ochtend van te maken. Vanuit Zwolle waren er zo’n 15 personen aanwezig, en van DTC (geloof ik) Dalfsen waren er 17. Een mooi aantal dus.

(Smash-in, Ens) De organisatie, voornamelijk in handen van Alie Ekkelenkamp en Thea vd Maaten, had de touwtjes goed in handen. Door middel van 29


D al f ser T a f eltennis V ereniging

kaarten werd je gekoppeld aan je partner. Zo speel je ook nog eens met een ander was daarbij dan ook de opzet. Er waren mooie wedstrijden te zien en te spelen. De gehele ochtend zijn er toch zo’n 9 wedstrijden per persoon gespeeld. Er werd 1 set gespeeld tot de 21. Als je niet aan de beurt was, kon je genieten van een lekkere bak koffie en even kennismaken met elkaar of bijkletsen. Ik vond het in ieder geval erg leuk en kon toch al redelijk meekomen (ik ben niet laatste geworden). Na alle wedstrijden werd de balans opgemaakt, onze Hermien Koggel is als de grote winnares van de ochtend uit de bus gekomen. Onder groot applaus werd ze gefeliciteerd en de mensen uit Zwolle werden vriendelijk bedankt voor hun komst. Ik ben met heerlijke speculaas, die verkocht werd voor het goede doel (het dak van sporthal) en met een voldaan gevoel richting huis toegegaan. Alleen zat ik nog wel in mijn maag met het stukje. Groeten HenriÍtte

Winnares Hermien Koggel

C-meerkampen December 2011 Na een gezellig avondje wokken met het team, ging zondag 11 december weer vroeg de wekker. Kim en ik hadden ons namelijk opgegeven voor de C-meerkampen. De eerste ronde op 20 november ging niet door, dus waren we al geplaatst voor de kwartfinale. We mochten vandaag naar Ede, waar TTV Bit.nl de zaal beschikbaar stelde en de organisatie in handen had. Nadat we ons hadden aangemeld en wat hadden ingespeeld, konden we om half 11 beginnen. Helaas waren er ook vandaag nog een aantal afmeldingen waardoor er nog wat geschoven moest worden en er uiteindelijk drie poules van zeven spelers overbleven. En van de zeven gingen er vijf door naar de halve finale. Kim kampt sinds de laatste competitiewedstrijd met een identiteitscrisis. Ze kan namelijk alles, van spinnen tot blokken en van smashen tot verdedigen en hierdoor weet ze niet meer wat haar spelsysteem is. Ook in de eerste wedstrijd vandaag was ze hier nog niet helemaal uit. Maar ze was niet alleen, ook haar tegenstandster had hier last van. Kim had wat opstartprobleempjes, maar na twee nederlagen herstelde ze zich knap door de overige vier wedstrijden in de beslissende vijfde game naar haar toe te trekken en zo op een welverdiende derde plek te eindigen. Zelf had ik wat last van spierpijn van de dag ervoor, het Poldertoernooi, waar ik elf wedstrijden had gespeeld, en speelde helaas niet zo goed als ik zou willen. Gelukkig kon ik nog wel twee overwinningen uit het vuur slepen en werd ik op onderling resultaat vierde. Na een gezellig en geslaagd dagje tafeltennissen stapten we rond 4 uur weer in de auto! Op naar de halve finale in februari!

in de uitwisseling met Zwolle

30

Anne


DTV’84

C-ranglijsttoernooi Assen Zondag 18 december werd ik om half 11 opgehaald, om samen met Jery, Marieke, Birgit en chauffeur/coach Claudi, naar Assen te gaan voor het C-ranglijsttoernooi. Nadat we alle gele dingen op wielen hadden geteld, +/- 185, kwamen we na driekwartier aan bij Sporthal de Spreng. Eens een keer naar Assen zonder sneeuw/hagel/ijzel. Na een paar ballen ingespeeld te hebben begonnen om 12.00 de poule wedstrijden. Marieke, twee maanden lid, speelde haar eerste toernooi en was als pupil bij de kadetten ingedeeld omdat er maar vier meisjes pupillen waren. Ze bood goed stand en kon zelfs nog een gamepje afsnoepen. Maar in wedstrijd zat er helaas niet in, en dus een vierde plaats voor Marieke.

Onze topper vandaag was Jery. Hij speelde in de kwartfinale tegen Leandro Cossu van DTS, een oude bekende, Jery maakte weinig fouten en won met 3-0 op naar de halve finale. Daar trof hij Pepijn Bruijnink, een maatje van de bondstraining. De eerste game ging net verloren, maar daarna liet hij Pepijn alle hoeken van de tafel zien met zijn sterke backhandblok, 3-1 overwinning, op naar de finale. De finale ging helaas in 3-0 verloren, maar dat kon Jery niet deren, hij had zijn eerste echte beker gewonnen.

Birgit speelde ook bij de meisjes kadetten en wist één wedstrijd in de poule te winnen, waardoor ze op een derde plek eindigde. Jery deed mee bij de jongens pupillen en was als tweede geplaatst in z’n poule. De eerste wedstrijd werd makkelijk gewonnen, de tweede wedstrijd ging helaas in 3-0 verloren. Zijn laatste partij speelde hij om de tweede plek in de poule. Na een zenuwslopende partij, ging hij helaas verloren en mocht net als Marieke en Birgit verder in het troosttoernooi. In het vervolg toernooi speelde Marieke weer een goeie partij, maar ook deze tegenstandster was nog een maatje te groot. Birgit stond had de eerste ronde een bye en stond gelijk in de halve finale. Ze moest tegen het meisje waar Marieke van had verloren en ook Birgit moest er aan geloven.

Jery met zijn beker

Nadat alle finales waren gespeeld en iedereen was omgekleed, was het tijd voor de prijsuitreiking. Waar Jery met een glimlach van oor tot oor een prachtige beker in ontvangst nam. Op de terugweg gingen we nog even langs de Mac, om deze geslaagde dag af te sluiten. En waar ik helemaal kapot was na twee dagen coachen in Assen, hadden de kids nog energie voor tien en hadden ze binnen een paar minuten een nieuw McDonalds kerstliedje gemaakt. Anne 31


advertenties

STOLTE Veldkampje 5

OUDLEUSEN TEL. 0529-471421

- tapijt - vinyl - lopers - verf - bedden - eethoeken - tv kasten - vloerkleden - kleinmeubelen

- tv’s - videorecorders - radio’s - kasten - lampen - wasmachines - koelkasten - diepvriezers - friteuses

- magnetrons - klein huish.art. - bankstellen - behang - gereedschappen - speelgoed - pannen - koffiezetapparaten

Geopend : maandag t/m donderdag 9.00 tot 18.00 uur vrijdag 9.00 tot 21.00 uur - zaterdag 9.00 tot 16.00 uur

Kampmansweg 4 Postbus 22 7720 AA Dalfsen T 0529 43 87 77 F 0529 43 87 78 E info@jvma.nl W www.jvma.nl

NVMWONEN


advertenti E S

Hier kan ook UW ADVERTENTIE staan!

www.dtv84.nl

Informeer naar de mogelijkheden!


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Het Poldertoernooi Typisch zo’n toernooi waarop je de dag na je aanmelding al spijt hebt dat je je hebt opgegeven. Toch weer overgehaald. Dit maal door André die het in zijn hoofd had gehaald om met een groepje die kant op te gaan. Zo geschiedde. André dubbelde met Yoran (Vanderslosse, van Tafeltennis Zwolle), Japie met Rik, en bij de dames deden Willianne en Debbie mee. Het toernooi was verplaatst van de troosteloze Bospadhal naar de Prins Willem Alexanderhal in Emmeloord. Die was groen. De prijzen waren wel gunstig. Koffie met een vulkoek voor €1,60. Kun je niks van zeggen. Deden we ook niet. De bediening was vriendelijk. Ze verkochten broodjes hamburger. We vermoedden dat ze die zelf ook stiekem proefden. Vooraf sprak de organisatie ons toe. Er waren problemen geweest om voldoende tafels te regelen. Maar gelukkig had TTV Emmeloord uitstekende connecties op Papendal, dus konden de tafels daar geleend worden. Gelukkig maar. We hadden er niet aan moeten denken dat het toernooi niet door kon gaan... Een aanblik in de zaal, deed je afvragen waarom we ons überhaupt hadden opgegeven. Wilden we hier bij horen? Blijkbaar moeten we gewoon accepteren dat we onderdeel zijn van een subcultuur waarin mannen hardop tegen zichzelf praten, danwel op zichzelf mopperen. Vrouwen slaan vaak met één kant van hun batje op hun bovenbeen als ze boos of teleurgesteld in de laatste rally zijn. Waarom doen vrouwen dat eigenlijk en mannen niet? Ik weet het niet. En nu we toch onderscheid tussen de sexen aan het aanbrengen zijn. Waarom maken mannen foto’s of filmpjes van hun vrouwelijke tegenstanders, en doen vrouwen dat niet van 34

hun mannelijke tegenstanders? Op afgelopen AK vond Henk Vos het de moeite waard om Dionne in actie te filmen en ook dit toernooi was er een speler van Tafeltennisvereniging Putten die ongegeneerd foto’s maakte van de achterwerken van Debbie en Willianne. Toch opvallend! Een oproep aan de leden van DTV: doe dit niet! Dit staat raar! En dat is het ook wel een beetje... Maar verder over de bijzonder cult-wereld, waaruit de pingpong-wereld bestaat op een troosteloze decemberzaterdag in een groene sporthal in Emmeloord: Harm Reekers was van de partij, Jos de Munnik ook. En Anine Stegeman (dat is die van het damestoilet, waarop Vanderslosse vorig jaar werd aangetroffen). Zowel op Anine als op het toilet. En de Kwast-tweeling was er. Zonder hun vader. Kleine jongens worden groot. Mag ook wel als je de 20 bent gepasseerd. En de Vlieger-tweeling was er ook. Die zijn wel leuk. En Franck Blauw was er: hij haalde de theorie onderuit dat het dragen van een V-hals afkleedt. Nu we toch in de corpulente hoek zijn beland: Wido de Vries zat in de organisatie. Binnen de organisatie was er een interne strijd gaande. Dat weet bijna niemand, maar Wido is al enkele jaren stiekem bezig om de omvang van de alom geprezen toernooileider Gerard Hameeteman te overstijgen. En dat gaat hem binnen drie jaar lukken, als hij zo doorgaat! Wido had zich ook niet geschoren, dus misschien dat hij volgend jaar ook wel een lange baard heeft. Net als Gerard.

Wido de Vries


DTV’84

bijna niet doordat het shirt zo lang was. Ze had ook haar clubsokken aan. Rood met zwarte strepen bovenaan. Ik was voor het squash-meisje.

Gerard Hameeteman Yoran Vanderslosse

Maar binnen zo’n ambiance moesten wij dus presteren. Wonder boven wonder lukte dat. In het dubbel kwamen beide herendubbels elkaar tegen in de halve finale. André en Yoran kregen matchpoints tegen Japie en Rik. Maar zoals zo vaker bij Yoran (vorig jaar trouwens niet), blokkeert hij op de spannende momenten. Soort van faalangst. Japie en Rik profiteerden optimaal, hadden aan één matchpoint voldoende en kwamen in de finale de Kwats-tweeling tegen. Zonder vader en met een fanatieke Wennemars in het publiek konden ook zij de mentale druk niet aan zodat Japie en Rik overtuigend het dubbelspel wonnen. In het enkelspel was het hoogtepunt bij de dames. Los van het feit dat alle dames hun best hadden gedaan om leuk voor de dag te komen. Bijna elke vrouw had er over nagedacht wat haar goed stond, of het shirtje goed stond, niet te wijd. Er deed zelfs een dame mee in een haltertopje en een rokje. Die had nog nooit met een tafeltennistoernooi meegedaan, maar had tot nu toe alleen maar gesquashed. Die dacht dat dit ook bij tafeltennis hoorde. Toen ze de zaal binnenkwam wist ze al genoeg. Verkeerd gegokt. Ze moest haar eerste partij tegen mevrouw Rotman. Mevrouw Rotman had gewoon haar vertrouwde Wezep-shirt aan. Dat zat lekker ruim. Met een rokje er onder, dat dan weer wel. Maar dat zag je

Oh ja, het toernooi. Debbie had door haar zwangerschap al maanden niet gespeeld en stond voor haar come-back. Dit ging goed. Er waren twee poules en zowel Debbie als Willianne werden 2e in hun poule. Ze gingen dus allebei door naar de halve finale. Debbie won van Tamar Kooistra van GTTC Groningen en Willianne ging helaas onderuit tegen een schuivende Aline van Bedaf van Trias. Hoe passief Aline in de halve finale was, zo ontketend speelde ze tegen Debbie in de finale. Debbie kreeg de ballen op elke hoek van de tafel om haar oren geslagen. De winst ging dan ook terecht naar Aline, die liet zien meerdere speelstijlen goed te beheersen. Ik denk dat de beide DTV-dames met tevredenheid op hun prestatie terug kijken. In het herenenkelspel waren de resultaten minder florissant. Of het moet Yoran Vanderslosse zijn die voor de gelegenheid onder DTV was ingeschreven. Hij versloeg in de halve finale Jan-Jaap, wat heel knap van Yoran was. In de competitie was Japie nog twee keer met duidelijke cijfers de beste gebleken. Jammer dat de faalangst van Yoran hem in de finale weer opbrak. Hij verloor vrij dik van Bob Eldering die voor een club uit de buurt van Groningen uitkwam. Het Poldertoernooi werd afgesloten met een etentje van het eerste damesteam (met coaches) bij de Wok in Kampen. En zo was het Poldertoernooi een geslaagde dag, met leuke verhalen, bijzondere mensen en lekker eten! Rik 35


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Draai het clubblad even bij.... Willianne Schipper & haar passie voor tafeltennis!

36

Gelezen in ‘M: de nieuwsbrief van Menereis


DTV’84

Jeugdcompetitie Beste jeugdleden (en ouders/verzorgers), Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben meegekregen, heb ik aangegeven te willen stoppen als wedstrijdsecretaris van de jeugd. Naar aanleiding hiervan zijn we afgelopen jaar druk op zoek geweest naar een opvolger. Op de algemene ledenvergadering van 30 november 2011 is er een oplossing gepresenteerd en zijn de aanwezigen hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat ik dus definitief afscheid neem van de jeugd! Ben van de Wetering zal jullie nieuwe aanspreekpunt worden met betrekking tot de jeugdcompetitie. Hij is al jarenlang verantwoordelijk geweest voor de seniorencompetitie binnen DTV ‘84, dus hij heeft al ervaring! Mochten jullie vragen hebben, is hij te bereiken op 06-13096793 of via weteringb@home.nl. Ik wil jullie via deze weg bedanken voor de gezelligheid en natuurlijk voor de sportiviteit op de zaterdagen en wens jullie alvast veel succes in de komende competities.

Jeugdrubriek: ‘Kerst’ Voor deze rubriek stelden we een aantal DTV-jeugdleden de vraag:

Wat wil jij op eerste kerstdag eten? Als het aan Yu Xin ligt, dan staan er veel lekkere dingen op het menu tijdens de kerstdagen. Hieronder haar voorstel voor eerste kerstdag:

Soep Aardappelkroketjes met boontjes En een lekker toetje: ijs met veeeeeeeeel slagroom

Groeten, Nienke van der Vegt

Yu Xin, we wensen je hele fijne feestdagen en we hopen dat deze lekkere dingen bij jullie op het menu staan tijdens de kerstdagen. Eet smakelijk alvast!

37


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Seniorencompetitie

Indeling voorjaar 2012

Voor komende competitie kan DTV wederom negen seniorenteams opstellen. Ook bij de dames is het gelukt om de twee teams in stand te kunnen houden. Dat zorgt weer voor de gebruikelijke gezelligheid op de zaterdagmiddag! In onderstaande teamindeling zijn bijna alle teams volledig gevuld. Voor degene die als reserve staan ingedeeld, houdt in dat zij in mogen vallen in het team waar zij aan staan toegevoegd, maar ook bij alle teams met een lager teamnummer.

Heren 1: hoofdklasse (vrijdag) Rik Hans Andre Jan-Jaap Barbara reserve: Barteld

Heren 2: 1e klasse (maandag) Cees Jouwert Jouke Ton reserve: Debbie

Een nieuwe wedstrijdsecretaris senioren brengt kleine veranderingen met zich mee. Ben was altijd heel secuur met het controleren van de wedstrijdbriefjes en heeft vele boetes voorkomen. Ik ben helaas niet zo nauwkeurig als Ben, wat als gevolg heeft dat de teams en de spelers zelf verantwoordelijk zijn voor het goed invullen van de competitiebriefjes. Mocht er een boete komen, dan gaat die dan ook rechtstreeks naar het betrokken team of speler. Het team regelt zelf hoe die boete onderling verdeeld wordt. Uiteindelijk zijn alle aanwezige spelers verantwoordelijk, niet alleen degene die het wedstrijdnummer invult of de handtekening zet. Maar dat houdt dus in dat je zelf meer alert moet zijn dan de afgelopen twaalf jaren, wil je boetes voorkomen! Verder wens ik iedereen een hele goede en sportieve competitie toe. Wanneer de programma’s binnen zijn, komen die zo snel mogelijk naar je toe. Rik

38

Heren 3: 3e klasse (vrijdag) Willianne Nick Jos reserve: Arik reserve: Mark

Heren 4: 4e klasse (maandag) Edith Arjan Willemien Nienke


DTV’84

Heren 5: 4e klasse (maandag) Niels Arjan Marjolein Trientje Caspar reserve: Jessica

Heren 6: 5e klasse (vrijdag) Ben van de W. Peter Gerard Jacques reserve: Claudi

Heren 7: 5e klasse (vrijdag) Ed Alfred Leo reserve: Maaike reserve: Jacqueline reserve: Ben van de V.

Heren 8: 6e klasse (maandag) Alie Joop Henk Jan Thea reserve: Wim

Heren 9: 6e klasse (maandag) Wilco Cor Chris Caroline Henk Wilma

Dames 1: Landelijk 2e divisie Debbie Kim Dionne Willianne Regina

Dames 2: Landelijk 3e divisie Nienke Eline Maaike Jacqueline

Dames reserves: Jessica Claudi Willemien Trientje Edith Marjolijn

39


D al f ser T a f eltennis V ereniging

Verenigingsinformatie

Tafeltenniscentrum ‘De Doorbraak’ Voorzitter Jos van der Vegt Secretaris Jan-Jaap Schipper Penningmeester Claudi Wormmeester Technische zaken Hans Hidding Jeugdzaken Willianne Schipper Facilitaire zaken Jouwert Turkstra Communicatie & Rik Weijs Sponsoring

Smidswegje 4 - Dalfsen Markt 19a - Ommen G.W. Spiegelstraat 9 7722 ST Oudleusen Bakkerstraat 5 - Dalfsen Barbierlaan 74 - Dalfsen Van Ostadestraat 100 Ommen

tel. 06-34057259 tel. 06-14391896 tel. 06-20019557

Competitieleider Jeugd Competitieleider Senioren

Ben van de Wetering Rik Weijs

Meesterserf 16 - Dalfsen

tel. 06-13096793

Trainer

Barteld van Oenen

Erelid Lid van verdienste

Alie Ekkelenkamp Luc v.d. Maaten en Henk Mannes

Schoonmaakregeling Vervoersindeling jeugd

Jeanet Bollemaat Alie van Oenen

Technische commissie Activiteitencommissie Kantinedienstcommissie

Hans Hidding (hanshi@live.nl) en Barteld van Oenen Edith Bouwman, Maaike Bollemaat, Nienke van der Vegt, Henk Dunnewind, Marjolein Boerdijk en Caroline Majoor (activiteitencommissie@dtv84.nl) Alie Ekkelenkamp

tel. 0529-851177 tel. 06-25024171 tel. 06-30153005 tel. 0529-450903

tel. 0529-435537

tel. 0529-435333 tel. 0529-433999

Contributie Jeugd t/m 17 jaar € 7,- p.m., bij niet-automatische incasso € 8, Senioren € 10,- p.m., bij niet-automatische incasso € 11,T.n.v. Penningmeester DTV’84 p/a Bakkerstraat 5, Dalfsen Rekeningnummer Postbank: 254701 Rabobank: 312885628 E-mail penningmeester familiewormmeester@home.nl Beëindiging lidmaatschap Alleen mogelijk per eind juli, schriftelijk bij de secretaris Website Redactie website

www.dtv84.nl Nienke van der Vegt (webmaster@dtv84.nl)

Redactie clubblad Distributie clubblad Oplage clubblad Inleveradres kopij

Rik Weijs en Dionne Damman Alie en Gerard Ekkelenkamp 130 stuks Dionne Damman: dionnedamman@home.nl

Uiterste inleverdatum kopij 25 februari 2012 40

Clubblad december 2011  

Clubblad december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you