Page 1

Katıldığı radyo programında Gündemi Değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü savaş, AKP Büyükşehir Meclis rubuna serzenişte bulundu:

Hatay’ın huzuru Meclis’ten geçer! Haberi Sayfa 3’te

Sessiz çoğunluğun sesi

Atayurt

Türk Hava Yolları Yetkili Acentası ATATÜRK CAD.ÜLKÜMEN APT.NO 34/A ANTAKYA TEL : 326-2146060-2134503 FAKS : 326-2143776 www.kesiftour.com.tr

www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE

YIL : 18 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr SAYI : 5272

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

Fiyatı 50 Kuruş

Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde Hatay Tabip Odası - Hatay Aile Hekimleri Derneği-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Ahmet Aras

Bizlere zorla Dayatılan Acil Nöbetleri tutmayacağız! ATAYURT Haber Merkezi

Ahmet Aras, “ Aile hekimliği birimlerine yazılan acil nöbetler zorlayıcı niteliktedir, aile hekimliği çalışanlarının

görüşleri alınmamış ve verilen hizmetin karşılığı da öngörülmemiştir. Üstelik nöbet sonrası, izin

Günahlarımızın affedilmesi için dua edelim

ATAYURT Haber Merkezi azar gününü Pazartesiye bağlayan gecede kutlanacak olan Miraç Kandili dolaylısıyla yazılı bir açıklama yapan MHP Hatay İl Başkanı Adnan Akdaş, “ Günahlarımızın affedilmesi için dua ede-

P

lim” çağrısında bulundu. Akdaş, mübarek gece ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “ Yarın gece idrak edeceğimiz Miraç kandili, Peygamber Efendimizin hayatında ve dolayısıyla İslam tarihinde çok büyük ve o nispette çok önemli bir hadisedir. Peygamber Efendimizin, bir gece vakti Allah tarafından Mekke’ deki Mescid-i Haram’ dan aldırarak Kudüs’ teki Mescid-i

Aksa’ ya götürülmesi, oradan da göklerin ötesine yükseltilerek zaman ve mekândan münezzeh olan Allah katına çıkartılmasının yaşandığı mübarek bir gecedir. İlahi kudretin bir tezahürü olduğu kadar Peygamberimiz Hz. Muhammed’ in (SAV) mazhar olduğu ilahi bir lütuf da olan Miraç mucizesi aslında belirli aşamaları kat eden insanın Yüce Yaratan’ ın destek ve lütfu dâhilinde akıl ve idrake sığmayacak derecede nice mesafelere ulaşabileceğini de göstermektedir. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine tüm günahlarımızın affedilmesi, bağışlanması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandilinizi kutlar, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine insanlığın barış huzur ve saadetine birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olmasını, şiddet ve acımasızlığın acı ve gözyaşının dinmesini Cenab-ı Allah’ tan niyaz ederim.”

öngörmeden aile hekimliği çalışanları görevi de devam ettirilerek çalışma hukukuna da aykırı bir durum oluşturulmuştur” dedi. “ Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları acil sağlık hizmetleri konusunda sınırlı bilgi ve beceriye sahiptir. Hastane acillerinde deneyimli ya da sertifikalı kişilerin olması önemlidir. Yetersiz bilgi ve beceri ile sağlık

hizmeti sunmak önemli sorunlar doğurabilir. Mahkemelerin kararı da bu yöndedir” diyen Dr. Aras açıklamasında sorunları ve çözüm önerilerini şöyle dile getirdi: “ Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta, poliklinik yapmakta, bunun dışında asıl işleri olan koruyucu sağlık

ATAYURT Cuma ZEYBEK atay Valiliği’ nin tarihi taşları üzerine inşa edilmiş dev saatin çalışmaması yadırganır hale geldi. Valilik binası üzerinde bulunan saatin çalışmamasına tepki gösteren vatandaşlar, “ Daha önceleri bu saat çalışıyordu. Binanın restorasyonundan sonra çalışmaz hale geldi. Valilik makamına gelip giden ve yurtdışından gelen yabancı konukların misafir olduğu tarihi binanın üzerinde bulunan saatin çalışmaması hiç te hoş gözükmüyor. Şayet bu saat çalıştırılmayacaksa ya kaldırılsın veya yerine başka şeyler monte edilsin” önerisinde bulundular.

H

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN BİR ÖYKÜ Sayfa 3’te

Dr. Erdal AKALIN

Sayfa 2’de

Dr. Muhsin BOZ

Dr. Mehmet Ali EDİBOĞLU

Ortadoğu da Kadının Durumu

Sıkıntı çeken kardeşlerimiz için dua edelim ATAYURT Haber Merkezi ntakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Pazar gecesi idrak edeceğimiz mübarek “ Miraç Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bu müstesna günlerini kutladı. Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci mesajında duygu ve düşüncelerini şöyle belirtti; “ Ramazan’ ın müjdecisi olan üç aylardan Recep Ayı’ nın içindeyiz. Buram buram rahmet ve bereket kokan bu aylar içerisinde de kandillerin ayrı bir yeri var. Peygamber Efendimizin kutlu bir yolculuk sonunda Cenab-ı Hakk’ a ulaştığı Miraç Gecesi’ ni idrak ediyoruz. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, onun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım. Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Bu önemli günlerde çevremizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirirken, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin insani erdemler bağlamın-

da ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu unutmayalım. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, tüm dünyada sıkıntı çeken kardeşlerimiz için dua edelim. Tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ ni kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine, sevginin,

Tarihten Bir Yaprak!.. Sayfa 4’te

saygının artmasına vesile olmasını diliyorum” .

Hatay Şubesi’nin yarın yapılacak 4. Olağan kongresinde Serdar Albayrak, Yeter Köse ve Hikmet Sayar’ın listeleri çarpışacak:

Eğitim-İş’ te 3 liste çekişecek! ATAYURT Erhan UNAY ğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Hatay Şubesi’ nin yarın yapılacak 4. Olağan kongresinde 3 listenin yarışacağı öğrenildi. Edindiğimiz bilgiye göre, görev başındaki Şenol Aslan’ ın aday olmayacağı yarınki kongrede Serdar Albayrak, Yeter Köse ile Hikmet Sayar listelerinin çarpışacağı belirtildi. Eğitim-İş’ in yarınki kongresi saat 09.0017.00 arasında Öğretmenevi salonunda yapılacağı kaydedildi.

E

AK-ŞAKA

Her Telden Sanat

maya kararlıyız. Yukarıda saydığımız gerekçelerle bize dayatılan bu nöbeti tutmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyor ve aşağıdaki çözümleri öneriyoruz. 1- Mevcut yasa geri çekilmeli, 2- Acile gereksiz başvurular önlenmeli, 3- Acil alanında eğitimli sağlık insan gücü açığı kapatılmalı ve 4- Acilde çalışanların özlük hakları iyileştirilmelidir.”

Miraç Kandili Nedeniyle Kutlama Mesajı Yayınlayan Başkan Kimyeci

A

Tarihi saat çalışmayacak mı?

özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliği sistemine geçilen illerde, acillerde çalışanların hemen hemen tamamı aile sağlığı merkezleri için ayrılmış, acil servislerdeki boşalmalar da bundan kaynaklanmıştır. Acil servislerde çalışanların başta şiddet olmak üzere pek çok riskle karşı karşıya olduğu açıktır. Açıktır ki acil servisler de Sağlıkta Dönüşüm’ ün kurbanı olmuşlardır. Uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı "dur" demeye, oluşabilecek her türlü baskıya da birlikte karşı çık-

Diplomasi ve Strateji Prof. Dr. Celalettin YAVUZ

atay Tabip Odası Hatay Aile Hekimleri Derneği-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde düzenledikleri eylemde kendilerine zorla dayatılan Acil Nöbetlerini tutmayacaklarını dile getirdiler. Hatay Tabip Odası Hatay Aile Hekimleri Derneği-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına basın açıklamasını okuyan Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr.

H

hizmetine daha fazla zaman ayırmaya çalışmaktadır. Eğitimlerine zaman ayırma, alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının esnek-kuralsız, “ mesleği ne olursa olsun, sağlık çalışanı her işi yapar” mantığı ile çalışmaya itiraz etmektedir. Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Sağlık sisteminin ticarileştirilmesi sonucunda giderek artan katkı-katılım payı ve fark ücretleri nedeniyle iş yükü alabildiğince artmıştır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların

Soma Gerçeği: Önce Tedbir, Sonra Tevekkül! Sayfa 5’te


Atayurt

rtadoğu denilen ateşten bir çemberin içinde; sosyal ve kültürel ortamın kadınlar açısından verimsizliği ortadadır. Öyle ki; kadını neredeyse yok sayan ve görmezden gelen bir coğrafyada yaşıyoruz. Aslında bir sosyoloğun dediği gibi; “ Ortadoğu’ da kadın olmak hayata yenik başlamaktır.” Gerçekten de geldiğimiz noktada bu coğrafyada, kadına doğduğu andan itibaren ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. Erken yaşta evlendirilmek, çok çocuk doğurmak, tercihen erkek çocuk doğurmak bu coğrafyada kadının boynunun borcudur. Ortadoğu’ da dördüncü yılına giren ve Arap Baharı adı verilen kitlesel halk hareketleri tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirdi. Ancak şimdi bakıyoruz ve görüyoruz ki; Arap Baharı olarak adlandırılan kitlesel halk hareketlerinde de görüldüğü gibi ülkelerin muktedirleri değişse de kadınların kaderleri, acıları hep aynı kalmıştır. Erkeklerin yazdığı, oynadığı ve yönettiği bir sahnede onlar her zaman izleyici olarak ya da perde arkasında kendilerine yer bul-

O

muşlardır. Ortadoğu’ da yadsınmayacak ve üzeri örtülemeyecek derecede büyük bir kadın sorunu olduğu biliniyor. Öyle ki hiçbir kurum ve devlet bu konuda adım atmaya, kadınların temel haklarını dile getirmeye istekli değil. Çoğunlukla ataerkil ve dini değerler üzerine kurulu rejimlerin ellerinde kadının adı neredeyse yok. Şahitlikte iki kadının bir erkeğe eşit sayılması, kamu kurumlarında ve belirli makamlarda yeterince yer bulamamaları, devlet başkanı adayı olamamaları, kocaları yanlarında olmadan seyahate çıkamamaları, Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi araba kullanamamaları, bütün bunların yanında kocasının ikinci, üçüncü ve dördüncü bir kadınla evlenmesine itiraz haklarının olmaması, son dönemlerde Suriye’ deki gibi terör örgütleri tarafından kocaları ve çocukları ölen kadınların canlı bomba olmaları için zorlanmaları, facebook hesabı olduğu için kırbaç cezası veya recm cezası verilmesi, sığınmacı olarak

Hatay Milletvekili Dışişleri Komisyonu Ü.

haber Dr. M. Ali EDİBOĞLU

2

Ortadoğuda Kadının Durumu

Suriye’ nin komşu ülkelerinde yaşayan kadınların fuhuşa yönlendirilmeleri veya çocuk yaşta evlendirilmeleri, Nijerya örneğinde olduğu gibi okumalarının bile engellenmesi ve kaçırılarak pazarda alınıp satılacak bir meta olarak görülmeleri en başta gelen sorunlarını oluşturmaktadır. Bölgede Arap Baharı sonrası sözde demokrasi arayışları, yeni gelen rejimler tarafından kadınlara gittikçe artan baskı olarak yansımakta, ve kadınlara vaad edilen sözlerin hiçbiri tutulmamaktadır. Arap Baharı’ nın umut olduğu, demokrasi getireceği savı, kadın soru-

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ nunda kadınlara baharı değil kara kışı yaşatmakta ve mevcut durumu daha da kötü bir hale getirmektedir. Arap Baharı kapsamındaki ülkelerden Mısır, Libya ve Tunus’ ta yeni oluşturulmaya başlanan anayasalarında eşitlikten bahsedildiği ama bu eşitliğin “ vatandaşlar arasındaki eşitlik” tarifi olduğu belirtiliyor. Bu tanımın içinde kadın ve erkek eşitliği yok. Bu hali ile sokakta, evde, istihdamda erkeklerle eşit olmak bir yana yeni oluşturulmaya çalışılan anayasalar tarafından da kadınlar yok sayılmakta ve demokratik hakları güvence altına alınmamaktadır. Ortadoğu coğrafyasında kadınların temel haklarından hala yoksun oldukları görülmektedir. Elbette kadın sorunu açısından baktığımızda, bu baharın yalancı bir bahar olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Ortadoğu’ da kadının isimsizliği, kadının ikinci sınıflığı, kadının erkek egemenliğine tabii olması devam etmektedir. Ne yazık ki geldiğimiz noktada her gün bombaların patladığı, şiddet ve terörün kol

Doğaka ve Li-Der işbirliği ile düzenlenen “ Yenilenebilir Enerji” konulu konferansında konuşma yapan Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz:

gezdiği bu coğrafyada bundan en fazla kadınlar etkileniyor. Kocası, çocuğu ve yakını öldürülen, dahası ailesinin gözleri önünde tecavüze uğrayan, şiddet gören kadınlar çoğunlukta. Bunlara bir de radikal cihadçı gurupların eylemleri ve yasakları eklenince ortaya çok tehlikeli sonuçlar çıkıyor… Fakirlik ve cehalet bu kadim topraklarda yaşayanların iki önemli sorunu... Ortadoğu’ da kadın olmak renksiz ve gri bir yaşamdır çoğunlukla. Siyah bir peçenin ardından hayata bakmaktır. Dünyanın hiçbir yerinde kadınlar bu coğrafyadakiler kadar acı çekmedi, çekmiyor. Ne yazık ki; Ortadoğu’ da Arap Baharı sonrası değişen hiçbir şey yok. Toplumsal adaletsizliğin, kimliksizliğin, yok sayılmışlığın, her türlü şiddetin, cinsel, ruhsal ve bedensel tacizlerin, töre, namus cinayetlerinin mağduru ve kurbanı da ne yazık ki kadınlar olmaktadır. Çaresiz, umutsuz, ölümle yaşam arasında bir noktada…

BİRSİAD ve Payas SP Heyetini kabul eden CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

Herkesin Başkanı olacağım

Üretim enerji ile olur ATAYURT Cuma ZEYBEK oğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER) işbirliği ile düzenlenen “ Yenilenebilir Enerji” konulu konferans, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü Salonu’ nda yapıldı. Konferansta konuşan Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, günümüzde insanların ihtiyaçlarının çeşitlendiğini, hayat standardının yükseldiğini ifade ederek, “ Eskiden dünyanın tükettiğini kıta Avrupası, Amerika ve Japonya üretirken şimdi herkes üretiyor. Üretimler de enerji ile oluyor. Nüfus arttı, kırsaldan kent merkezlerine yoğunlaşma oldu. Sanayi sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde yoğun üretim artışları oldu. Tüm bunlar enerji tüketim talebini

D

de beraberinde getirdi.” dedi. SORUNA YOL AÇMAYAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ OLAN ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMEK GEREK Ülkemizin enerjide ne yazık ki yaklaşık yüzde 77’ lere dayanan oranlarda dışa bağımlı olduğunu ifade eden Vali Lekesiz, “ Toplumsal geleceğimiz açısından tüketimden, üretim yarışından, rekabetten kopamayacağımıza, üretmeye devam edeceğimize göre, o halde enerjide ne yapabiliriz bunun çarelerine bakmamız gerekiyor. Dünyada fosil yakıtlarla ilgili “ sonu geldi” ya da “ çevre kirliliğine yol açıyor” gibi değerlendirmeler var, o

halde hem ekonomik, hem de ekolojik açıdan soruna yol açmayan, sürdürülebilirliği olan enerji kaynaklarına yönelmek kaçınılmaz hale geliyor.” dedi. TÜRKİYE BÜYÜYOR, HATAY İKİ KATI BÜYÜYOR İlimizin 2012 yılı sonu itibariyle en fazla enerji tüketen 6. il konumuna yükseldiğini söyleyen Vali Lekesiz, “ Türkiye yıllık

enerji tüketiminde yüzde 10’ lar seviyesinde büyürken ilimiz yüzde 21’ e yakın büyüdü. Türkiye büyüyor, Hatay iki katı büyüyor. Bugün yıllık tükettiğimiz 7 buçuk milyar kw/saate karşın 1.7 milyar kw/saat enerji üretiyoruz. Hatay’ da sürdürülmekte olan 4 milyar dolarlık bir enerji yatırımı var. Bunların bir kısmı bu yılsonunda devreye girecek. Yılsonunda Hatay 16 milyar kw/saat enerji üreten bir il konumuna gelecek. Bunlar hem ilimizin hem ülkemizin enerjide dışa bağımlı olmasından kurtulabilmesi için önemli bir gelişmedir.” şeklinde konuştu. Vali Lekesiz, Hatay’ ın rüzgar enerji santralleri ve

ATAYURT Haber Merkezi umhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, BİRSİAD ve Payas SP Heyetini kabulde yaptığı konuşmasında, “ Hiçbir siyasi fark gözetmeksizin herkesin Başkanı olacağım. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her zaman istişare halinde olacağız” dedi. BİRSİAD: HAYIRLI OLSUN Hatay Birleşik Sanayici ve İş Adamları Derneği (BİRSİAD) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ a makamında tebrik ziyaretinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi. BİRSİAD Başkanı Ali İşgören ve Genel Sekreter Kerem Çağlar’ ın katılım gösterdiği ziyarette Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye’ de ve Hatay’ da yapılan seçimlerle birlikte demokrasinin kazandığını ifade ederek, “ Bizleri destekleyen ve desteklemeyen herkesin, hiçbir siyasi fark gözetmeksizin herkesin Başkanı olacağım. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her zaman istişare halinde olacağız” dedi. Hizmet için çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini ve her hizmetin hemşerilerimiz için Hatay için yapacaklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

C

güneş başta olmak üzere çok önemli avantajlara sahip bir il olduğunu da sözlerine ekledi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Sektörel Destekler ve Programlama Birimi Birim Başkanı Oğuz Alibekiroğlu da, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan TR63 Bölgesi’ nde faaliyetlerine devam etmekte olan Ajansın, enerji konusunu bölgesel kalkınmada stratejik sektörlerden biri olarak belirlediğini ve halen Kalkınma Bakanlığı onay sürecinde bulunan yeni Bölge Planı metninde enerji sektörünü stratejik gelişme eksenlerinden biri olarak değerlendirdiğini söyledi. Lİ-DER Başkanı Yalçın Kıroğlu da konu hakkında bilgi vererek tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konferans, konunun uzmanlarının sunumları ile devam etti.

Dr. Lütfü Savaş, “ Geleceğimizi belirleyecek olan toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Bölgesel ve siyasi ayrım yapmadan Hatay’ ın dokusuna uygun olarak her köşesine hizmet götürmek için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız” dedi. BİRSİAD Başkanı Ali İşgören ise, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete ayrıca BİRSİAD Kurulu üyeleri Ömer Yücedal, Uğur Yolaç ve Abdullah Üncel katılım gösterdi. Ziyaretin anısına BİRSİAD Başkanı Ali İşgören Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ a anı tabağı hediye etti. SP PAYAS İLÇE TEŞKİLATINDAN SAVAŞ’ A ZİYARET Saadet Partisi (SP) Payas İlçe teşkilatı ve meclis üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ a tebrik ziyaretinde bulunup yeni görevinde

başarılar diledi. İlçe Teşkilat Başkanı Medet Reçber ve teşkilat üyelerinin katılım gösterdiği ziyarette Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye’ de ve Hatay’ da yapılan seçimlerle birlikte demokrasinin kazandığını vurgulayarak “ Bizleri destekleyen ve desteklemeyen hiçbir siyasi fark gözetmeksizin herkesin Başkanı olacağım” dedi. Hizmet için çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ Geleceğimizi belirleyecek olan toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Bölgesel ve siyasi ayrım yapmadan Hatay’ ın dokusuna uygun olarak her bir noktasına hizmet götürmek için birlik içinde çalışacağız” dedi. Saadet Partisi Payas İlçe Teşkilatı Başkanı Medet Reçber ise, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ a yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Gençlik Derneği hazırlıkları tamamladı

Tüm halkımızı bekliyoruz ATAYURT Haber Merkezi nadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut, “ Geleneksel Asr-ı Saadet Programları” kapsamında 25 Mayıs Pazar günü sergileyecekleri etkinliklerin tüm hazırlıklarının yapıldığını açıkladı. Bulut yaptığı açıklamada; “ Anadolu Gençlik Derneği muhteşem

A

bir programa daha hazırlanıyor. İki cihan güneşi efendimiz “ Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’ e Sevgi” programının hazırlıkları tamamlandı” dedi. Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut 25 Mayıs 2014 Pazar günü yapılacak olan “ Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’ e Sevgi” konulu programla ilgili şu açıklamalara yer verdi “ Geleneksel Asr-ı Saadet

“Ailede Sevgi ve Samimiyet” konulu panel düzenlendi

Cuma çıkışı cemaate pilav dağıtımı yapıldı

ATAYURT Cuma ZEYBEK ntakya’ da Habib-i Neccar Hz. Anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar etli pilav dağıtımı yapıldı. Habib-i Neccar Kültür Derneği’ nce dün Cuma namazı çıkışı vatandaşlara etli pilav dağıtımı yapıldı. Cemaat etli pilavdan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

A

ATAYURT Haber Merkezi

Programları” kapsamında gerçekleştirilecek program Hatay il ikincisi Hafız Mustafa İri’ nin Kur’ an Kerim tilavetiyle başlayacak. Programa konuşmacı olarak katılacak olan kişisel gelişim uzmanı eğitimci yazar M. Baki Öztürk, İslam-insan psikolojisi-efendimizin yaşantısı konulu konferans verecek. Soma’ da maden faciasında şehit olan işçilerin anılacağı programda Asr-ı Saadet konulu sinevizyon izleyicilere sunulacak. Ayrıca Ashab-ı Kiram’ ın hayatının anlatıldığı tiyatro, liseli gençler tarafından sergilenecek. Bunun yanı sıra “ Siyer-i Nebi” konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri programda takdim edilecek. 25 Mayıs 2014 Pazar günü saat 17.00’ de Antakya Semt Pazarı Kompleksinde (HATMEK) gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davetlidir.” Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut, Soma faciası nedeniyle sanatçı Ammar Acarlıoğlu ezgilerini iptal etmek suretiyle program akışında küçük bir değişikliğe gidildiğini belirtti.

atay İl Müftülüğü tarafından, Hatay Kültür Merkezinde, Ailede Sevgi ve Samimiyet konulu panel düzenlendi. Başkanlığını İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’ nun yaptığı panele, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Ülfet Görgülü ve Uzman Vaiz Zehra Tuncel katıldılar. Hüseyin Seraslan’ ın

H

Kur’ an-ı Kerim tilaveti ile başlayan panel, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’ nun konuşması ile devam etti. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Paneldeki konuşmasına; Soma’ daki elim faciada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’ tan rahmet, geride kalanlara, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum diyerek başladı. Panelde; “ Aile, bir

milletin çekirdeği, toplumun temel taşı, nesillerin sağlığını muhafaza eden bir bağdır. Hz. Aişe Annemizin ifadesiyle “ O bizlere karşı çok mütebessim ve çok kibardır” buyurduğu efendimiz, Allah yolunda harcanan paranın en hayırlısının aile için olduğunu belirtmiş ve ailesine karşı “ en merhametli” olmuştur. Evine selamla giren, hanımlarının hatırını soran gerektiğinde onlara yardım eden,

Kadınların haklarının gözetilmesi gerektiğini belirterek, kadınları emanet olduğu hatırlatan, kadın ile erkek arasında ayrım yapmayan efendimiz, her mü’ minin ailesine karşı sevgide kusur etmemesi gerektiğini ifade ederek onları en içten bir şekilde sahiplenmesi gerektiğini belirtmiştir” dedi.


Atayurt

oma için çok yazıldı, çok söylendi. Elbette bu facia herkesi derinden yaraladı. Ama en çok yakınlarını… Hayatını kaybedenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir daha Soma’ lar olmasın, diyeceğim ama boş bir dilek, biliyorum. Yılını hatırlayamayacağım ama 4- 5 yıl önce olmalıydı. Maden işçileri için bir öykü yarışması düzenlenmişti. Ben de bunun üzerine bir öykü yazmış ve yarışma jürisine göndermiştim. Öyküm dereceye girmedi, Yayımlanması için gönderdiğim dergilerde de yayımlanmadı. Ismarlama öyküden işte bu kadar olur, dercesine… Sanırım şimdi bu öyküyü siz sevgili okurlarımla paylaşmak, yerinde bir karar olacak. Öykümün adı: Ah, Ömür Gözlüm! AH, ÖMÜR GÖZLÜM! Kahveye girmeden hemen önce sigaralar söndürülür, kapı ve pencereler açılır, içerisi havalandırılırdı. Kül ve izmarit dolu küllük kalmazdı masalarda. Çakmaklar, kibritler, sigara paketleri oraya şuraya buraya saklanır, yok edilirdi bir süreliğine. Kahveye girdiğindeyse, herkes ayağa kalkar, saygıyla önünde eğilirdi. Arkadaşlarıyla selamlaşır, bir masaya oturur, şakalaşır, sohbet ederdi. Hiçbir arkadaşı onu yalnız bırakmaz, kendilerini, kendisinde görürlerdi sanki. O, orada bulu-

S

nan tüm arkadaşlarının, arkası kömür karası sırlı bir aynasıydı. Arkadaşları kâğıt, tavla, satranç, dama… oynarken, gazete okumaya dalardı. Gazete okuyan insan değil, hızlı soluk alıp veren “ kömür-ayna” karışımı bir yontuydu sanki. Bir gün, bir parkta otururken, bir gazetenin üçüncü sayfa haberinde, “ kırkında evliliğe ikinci kez merhaba dedi,” haberini okuyunca, göğüs kemiğinin arkasında şiddetli bir ağrı duymuş, yüreğineyse bir hançer saplanmıştı. Tanımadığı bir insanın evlenmesi, neden kendisini bu kadar daraltmış, bu kadar yaralamıştı. Nefes darlığı artmış, yüreği göğüs duvarından fırlayacak gibi olmuştu. Henüz kırk yaşındayken, bir doktorun, “ Sende hem solunum yetmezliği, hem de kalp yetmezliği var,” demesi, kolay değildi elbette. Yaşıtları, ikinci kez hayata merhaba derken, kendisi malûlen işinden ayrılmıştı. Okumakta olduğu gazetenin sayfalarını bir bir çevirdi. Her haberle, okuduğu her tümceyle sarsılıyordu. “ Neden! Neden! Neden ben!..” deyip gazeteyi fırlattı. Ellerine baktı. Kapkaraydılar. Baskıda kullanılan mürekkebin kömür katranı, karbon karası, kurşunu ve adını bilmediği nice boyalar, zehirler yapışmış, sinmişti ellerine. Sağına soluna, önüne arkasına, toprağa gökyüzüne baktı. Her yer insan kirlilik-

Dr. Muhsin BOZ

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

Her Telden Sanat

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN BİR ÖYKÜ

bozmuhsin@yahoo. com. tr leri, artıkları, atıklarıyla doluydu. “ Şimdi, gazetemi okuduğum şu parkta oynayan çocuklar da, beş- on yıl sonra hem ruhen hem de organik olarak kirlenecek, onlar da nasibini alacaktı kirlettiğimiz dünyadan,” deyip, oturduğu banktan kalktı. Oflaya puflaya yürümeye başladı küçük adımlarla. Hava hafiften soğumuş, kararmıştı. “ Kömür, ciğerini yemiş bitirmiş senin. Sadece ciğerlerin olsa, neyse. Vücudunun her hücresine sinmiş desem, yanlış olmaz sanırım,” demişti doktoru. Hücre! Hücre ha! Maden ocakları, haksız yere on gün süreyle kapatıldığı cezaevi hücresinden farklı değildi. Her iki yer nemliydi, karanlıktı, yalnızlıktı... “ Yirmi yıl boyunca kapatıldığım maden ocaklarından bir gün nasıl olsa kurtulacağım, hayalleriyle yaşadım durdum,” diye içinden geçirdi. “ Şimdilerde cezaevi hücrelerinden farkı olmayan maden ocaklarında değilim; değilim ama ocakların içindeki

haber 3 kömür tozları her hücremi tutsak etmiş. İçinden çıkamadığım hücreler, beden hücrelerimin içinde şimdi. Çıkın desem, çıkmazlar. Beraber gidecekler benimle yerin altına,” diye mırıldandı. “ Çaresi,” demişti doktoru, “ işyerinden uzaklaşmak, tanısı geç konan solunum yetmezliğine bağlı kalp yetmezliği için ilaç kullanmak...” Çaresi buydu işte. Buydu da, yetmez olmuştu ilaçlar. “ Ciğer kalmamış ki ilaçların yararı olsun,” demişti doktoru. “ Hastaneye yatırsak fena olmaz!” Doktorundan en son duyduğu buydu ve doktorunun bu görüşü fena bir görüştü. Nasıl yatacaktı hastaneye kışa girerken. Hasta annesi, eşi ve lisede okuyan iki çocuk. Kirada oturdukları eve yakacak gerek. Malûlen emekli maaşıyla dönmüyordu çark. Yirmi yıl çalışmış, bir ‘ gecekondu’ su bile olmamıştı Parktan çıkmıştı en nihayetinde. Ana caddeden, ara sokağa saptı. Hava aniden soğumuş, üşümüştü. Bayındırlık Dairesi’ nin önünde, bir bankaya ait ATM kabini vardı ve içi sımsıcaktı şimdi. İçine girdi. Beklediği gibi sıcak değildi. Ama olsun, en azından dışarıya göre daha sıcak ve korunaklıydı. Şimşekler, yıldırımlar derken sağanak bir yağmur. Ardından termik santral kaynaklı elektrik kesintisi ve karanlık...

Sabah aydınlığına uyanıldığında, ATM kabininde bir seksen boylarında, rengi patlıcan moruna kaçan, ağzından kanlı köpük taşan, cansız bir adam bulundu. Kimlik tespiti yapılıp, aileye teslim edildiğinde, eşi ve iki çocuğu tek laf etmeyip hıçkırıklarla kendisine kapandılar. Annenin yürek paralayan ağıtlarıysa cenaze alayındaki hemen herkesi, madenci arkadaşlarını yasa boğdu: “ Ah kömür gözlüm, ah! Uğrunda hayatını verdiğin tonlarca kömür, kömür rengi gözlerinin ferini aldı; aldı seni benden! Girmeyecektin o maden ocaklarına! Beni ve eşini dinlemeliydin! Yirmi yıl boyunca çalıştın durdun! Tonlarca kömür çıkardın o ocaklardan! Ne oldu ama?! Gene muhtaç kaldık! Hastaneye yatmayıp, bir buçuk ton ucuz kömürün peşine düştün! Düştün de seni düşürdü hayattan! Ah, kömür gözlüm ah! Ben sana artık ‘ kömür gözlüm’ diyebilir miyim? Aramızda değilsin ama ömür boyu kalbimde, her hücremde yaşayacaksın. Sana artık ‘ kömür gözlüm’ değil, ‘ ömür gözlüm’ diyeceğim. Ömür gözlüm benim!” Madenci arkadaşları, bir sonraki sabah yeniden madene gitmek üzere mezarlıktan ayrıldılar. Okuma sabrınız için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere...

Katıldığı radyo programında Gündemi Değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü savaş, AKP Büyükşehir Meclis rubuna serzenişte bulundu:

Hatay’ın huzuru Meclis’ten geçer! ATAYURT Haber Merkezi atay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AKP Büyükşehir Belediye Meclis grubuna serzenişte bulunarak, Hatay huzurunun Meclis’ ten geçeceğine dikkat çekti. Katıldığı bir radyo programında gündemi değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sözlerine Soma’ daki madeni faciasına değinerek başlarken,

H

ülkede insanların kolay yetişmediğini, hayatını kaybeden insanların arkasında en az 700 acılı insan olduğunun altını çizdi. Başkan Savaş, “ Bu olayla birlikte insanlar hem umutlarını hem de mutluluklarını kaybetti. Umutların yeşermesi ve morallerin düzelmesi adına inşallah tez vakitte gerekenler yapılır” diye konuştu. HATAY’ DAKİ GERGİN ORTAM ORTADAN KALDIRILMALI

Hatay’ da yapacakları ilk icraatın, Hatay’ daki gergin ortamı ortadan kaldırmak olduğuna vurgu yapan Başkan Savaş, Bizler Türkiye’ de daha mutlu bir hayat istiyoruz. Hatay’ da da öyle. Amacımız son 3.5 yıldaki gergin ortamı azaltmak, mutlu bir yapı oluşturmak. Burada kardeşlerimize büyük görevler düşüyor, kol kola verip bu sıkıntıların üstesinden gelmeliyiz” dedi. Personel atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, atamaların devam ettiğini, atamaları ince eleyip sık dokuduktan sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2014 olağan toplantısındaki AKP grubunun 25 dönümlük arsa önergesine değinen Başkan Savaş, AKP grubunun işi aceleye getirmek istediğini söyledi. Teklifi mecliste oylatmadığını hatırlatan Başkan Savaş;“ Böyle bir şeyde

İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı

ATAYURT Haber Merkezi atay Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdür V. Halil Sanlı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Sanlı’ nın yaptığı konuşma ile başlayan toplantıda, yapımı tamamlanan binaların donatım malzemelerinin temini, Geçici Kabulü yapılan okul ve kurumlara kurucu müdür görevlendirilmesi, Eğitim öğretim yılı sonunun yaklaşması nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması, Kapatılan Belde Belediyelerinden Müdürlüğe devredilen taşınır ve taşınmazların teslim alınması, LYS’ ye girecek öğrenciler için Rehberlik Merkezinin kurulması, MTSK ve TEOG Sınavlarının sorunsuz bir şekilde yapılması, her türlü ted-

H

birin alınması, öğrenci ve kursiyerlerin mağdur olmayacak şekilde sınavların yürütülmesi, norm kadro belirleme ile ilgili çalışmaların titizlikle tamamlanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği mali desteği ile sosyal dışlama ile mücadele amacıyla dezavantajlı birey ve grupların sosyal entegrasyonu ve istihdamına yönelik ilçe milli eğitim müdürlüklerince proje hazırlanması ve İmza Yetkileri Yönergesi ile ilgili konu-

lar görüşüldü. Ayrıca; Hatay’ ın Büyükşehir kapsamına alınması nedeniyle 2014-2015 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış oldukları planlamalar ilçeler bazında ayrı ayrı incelendi. Toplantı, tüm katılımcılara söz hakkı verilerek görüş ve önerilerin alınmasına müteakip sona erdi.

hukuksuzluk olduğu için geçerliliği yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmasına rağmen İdare mahkemesine gidebileceklerini hatırlattım” dedi. HATAY HALKININ KADERİYLE OYNATMAYIZ Adalet ve Kalkınma Partisi’ nin sayısal çoğunlukta bulunduğu Hatay Büyükşehir Meclisi’ nin çalışma şekline dikkat çeken Başkan Savaş, mecliste birlikten ve bütünlükten yana kararlar almalarının gerektiğini belirterek, “ Hatay halkının kaderiyle oynanacak işlere karşı insanlarız. Hatay’ ın dokusuna uygun bir şekilde çalışmalıyız. Gelin hep birlikte Hatay’ a canlılık katıp el ele hizmet edelim” dedi. Hatay’ da her bir bölgenin hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, “ Hatay’ da huzur gerekiyorsa bu da meclisten geçer. Mecliste hizmetleri birlikte yapalım, geleceği birlikte inşa edelim” ifadeleriyle sağduyu çağrısında bulundu. GELECEĞİMİZİ BELİRLEME ADINA TOPLANTILAR YAPIYORUZ Geçen Haftadan itibaren ziyaretlerine başladıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ Hatay Büyükşehir’ i kurmak için ilçelerimizi geziyoruz. Geleceğimizi belirlemek ve hizmetlerimizi iyi bir şekilde yapmak için toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çoğu ilçe belediyelerinin de bize destek olacağı kanaatindeyim” dedi. DANIŞMA MERKEZİLERU KURACAĞIZ Hizmetlerin yerinden takip edilebilmesi ve yürütülmesi için Lojistik ve Danışma merkezleri kuracaklarını kaydeden Başkan Savaş, “ Bu konuda çalışmalar devam ediyor. 18 noktada bunların hazırlığını yapıyoruz. İlçe belediyeleri ile de görüşüyoruz” dedi. SU SORUNU İÇİN 50 KUYU HATSU Genel Müdürlüğü’ nün kurulmasının hemen ardından içme suyu bazında 27 ayrı noktada birçok sıkıntı var olduğunu, bu sorunları gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Savaş,

“ Birçok ilçenin su sorununu gidermek amacıyla 50 adet kuyu ihalesine yakın zamanda çıkılacak” dedi. Başkan Savaş ayrıca, bu sorunları giderirken hiçbir siyasi beklenti içinde olmayacaklarını ifade ederek, hizmette bölgesel ve siyasal ayrımcılığa karşı olduklarının altını çizdi. ASİ NEHRİ İÇİN PROJELER YOLDA Asi nehrindeki su seviyesinin diplere inişini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş, “ Kurak geçen kışın ardından Asi Nehri’ ndeki su seviyesi oldukça azaldı. Bundan sonra yaz aylarında bu tür sıkıntıları yaşamamak için kanalizasyondan arıttığımız suları Asi’ ye vereceğiz. Yukarıdan gelen kanalizasyon suları bertaraf edilemediği için aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunları hazırlayacağımız arıtma tesisleri projeleri ile kısa zamanda gidereceğiz” dedi. Uluslar arası arenada sınırları aşan sularda belli bir debide su bırakılması gerektiğine vurgu yapan Başka Savaş, “ Hama, Humus kanalizasyon atıkları, zeytinyağı fabrikalarının atık suları asi nehrine bırakılıyor. Bu yüzden biyolojik ve kimyasal

açıdan 4’ üncü derece kirli su oranı ile en üst sınırda oluyor” dedi. Seçim öncesinde verilen tüm sözleri yerine getireceklerini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ Büyükşehir yapılanması 2.5 yıl sürerken biz bunu 6 aya indireceğiz. Antakya’ nın neresine ne yaptıysak tekrar altyapıdan başlayıp hizmetlere devam edeceğiz” dedi. HARBİYE ŞELLALERİ CANLANACAK Harbiye’ de şelalelere ve erozyon sorunlarına değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ Biz artık bu sorunları düşünmüyoruz projelendiriyoruz. Karaçay Barajı bittikten sonra ve Mazmanlı’ daki suyu getirdiğimiz halde suyu her yere dağıtabileceğiz. Bununla birlikte Harbiye’ deki şelaleleri canlandırıp güzelliklerini arttıracağız” dedi. SAMANDAĞ SAHİLİ PLAJ OLACAK

Hatay’ ın Samandağ ilçesindeki atıkların toplanıp çöpe atılması gerektiğini ve vatandaşların da bu konuda dikkatli davranmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Savaş, “ Samandağ sahilini plaj haline getirmek istiyoruz. Bunun da projesini hazırlıyoruz” dedi. HATAY’ DA DEMOKRASİ KAZANDI Programın sonunda kendisini konuk eden herkese ve radyoları başında kendisini dinleyen Hataylı hemşerilerine teşekkür eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ Türkiye’ de olsun Hatay’ da olsun demokrasi kazandı. Hatay bizden hizmet bekliyor. Bizim temennimiz meclisteki tansiyonun düşmesi mutluluk oranının yükselmesi yönünde. İnşallah Hatay’ ı birlik beraberlik içinde en üst çıtaya çıkartırız” ifadelerine yer verdi.

Hatay Ülkü Ocakları kermes açtı

ATAYURT Cuma ZEYBEK atay Ülkü Ocakları bayan-

H

larının organize ettiği “ Gıda kermesi” açıldı. DSİ parkının yanında açılan ve ilgi gören kermesin 4 gün boyunca

açık kalacağı belirtildi. Kermesin dört gün boyunca 10:00-22.00 saatleri arasında açık kalacağı öğrenildi.


4

Atayurt

haber

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Yayladağılılar Derneği ve Karaköse Muhtarının ziyaretinde konuşan Başkan Kimyeci

Dr. Erdal AKALIN

Sivil toplum kuruluşları ile diyalog içinde olacağız AK-ŞAKA

Tarihten Bir Yaprak!..

e .akalin016@ hotmail.com Bir maden kazası olmuştu, evindeydi. Haberi duyar duymaz sefer tasına yemeğini koydu ve makam aracına binerek, kazanın olduğu madene doğru yola çıktı, yolu uzun, yol şartları zordu... Umursamadı ve kazadan saatler sonra kaza olan madene ulaştı. Derhal talimat verdi ve kendisi için madenci kıyafeti istedi... - Aman efendim... dediler. Umursamadı, kıyafeti yeniden istedi, gelen kıyafeti giydi ve kurtarma çalışmalarına destek vermek için madene doğru yürüyerek, gönüllü madencilerin arasında gözden kayboldu ! Bu kişi kimdi biliyor musunuz?!. Kendisi, Bülent Ecevit’ ti... Türkiye Cumhuriyeti başbakanıydı... 4 gün o madende sıradan bir işçi gibi gönüllü olarak çalıştı. Madende kaldığı dört günü mazeret izni olarak, kaleme aldığı bir dilekçeyle... O ayki maaşından düşürttü. *** Bu tarihi anıyı, internet aracılığı ile aldım. Altındaki notta; Sayın Hasan Ataoğlu’ nun izni ile Yrd. Doç. Dr. Metin Erten’ in sayfasından bilgisi vardı. Bendenizde, kişisel teşekkürlerimi sunarak sizlerle paylaşmak istedim. *** Bu güzel anıyı okuyunca, belleğimde tek bir çağrışım oluverdi. Fikret Şeneş’ in sözlerini yazdığı ve Ajda Pekkan’ ın okuduğu bir şarkı çınladı kulaklarımda. Sadece bir dörtlüğünü de yazımın sonuna eklemek istedim; “ Kimler geldi, hayatımdan kimler geçti Hiçbirisi hasretini gidermedi En güzeli senin kadar sevilmedi Kimler geldi, kimler geçti.”

Karakese heyeti başkan Kimyacı ile birlikte

ATAYURT Haber Merkezi ntakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Yayladağılılar Derneği Başkanı Av. Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette konuşma yapan Yayladağılılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Antakya Belediye Meclis Üyesi Av. Mehmet Yalçın, Antakya Belediye Başkanlığına seçilen Mimar İsmail Kimyeci’ ye görevinde başarılar diledi. Yalçın konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “ Sayın Başkanım Antakya Belediye Başkanlığının sizlere ve Antakyalılara hayırlara vesile olmasını diliyorum. Antakya’ yı hep birlikte daha modern bir hale getireceğiz” . Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Yayladağılılar Derneği Başkanı Av. Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “ Yayladağılılar Derneği olarak sadece Antakya merkezde değil, ilimizin birçok ilçesinde olduğu gibi, Türkiye’ nin birçok önemli yerleşim yerlerinde Yayladağılılar Derneği adında dernek kurulduğunu biz biliyoruz.

A

Ancak işin merkezinin Antakya’ mızdaki Yayladağılılar Derneği teşkil ediyor. Sizler hem sosyal açıdan, hem de kültürel açıdan, hem de gençlerimize sahip çıkma açısından önemli hizmetler sunuyorsunuz. Çok uzun bir geçmişe sahip bir derneksiniz en etkin bir şekilde hizmet vermeye gayret ediyorsunuz. Bundan sonraki süreçlerde de biz Antakya Belediyesi olarak bütün sivil toplum kuruluşları ile birlikte diyalog içinde olacağız. Ancak Yayladağı Derneği, bir başka anlam ifade ediyor. Kültürel, sosyal, eğitim amaçlı sayısız gencimizi bugüne kadar sahip çıkan Yayladağılılar Derneği, bu gençlerin ülkemizin en saygın yerlerinde görev yapma konusunda etkin oldu. Dernek yönetimi yapmış olduğu katkılar ile bu konuyu ön plana çıkartmayı başardı. Dolayısıyla ülkemizin, milletimizin kalkınması, gelişmesi konularında dernek olarak önemli hamlelerde bulundunuz. Bunun dışında sosyal içerikli yapmış olduğunuz faaliyetlerle imkanı olmayan vatandaşlarımıza yönelik bir çok faaliyetler ortaya koydunuz. Yayladağılılar Derneğimizin bu etkinliği bizler için önemlidir. Bizlerde belediye olarak Antakya’ mıza yapılması gereken, halkımızın

bizlerden beklediği bütün hizmetleri sivil toplum kuruluşları ile istişare etmek sureti ile yerine getireceğiz. Beklentileri karşılamak için gayret edeceğiz” dedi. ERDOĞAN’DAN BAŞKAN KİMYECİ’YE TEŞEKKÜR Karaköse Mahalle Muhtarı Osman Erdoğan ve beraberindeki heyet, Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci’ ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Karaköse Mahallesi Birlik Cami ve hayrat açılış törenine katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Muhtar Erdoğan, “ Antakya Belediye Başkanımız değerli büyüğümüz Mimar İsmail Kimyeci’ nin geçtiğimiz hafta sonu camimizin ve

Ortodoks Kilisesi heyeti başkan Kimyacı ile birlikte ifade ederek, “ İbadethanelerin, bizler için ayrı bir önemi vardır. Bu önemle yola çıkılarak hareket ediyoruz. İhtiyaç duyulan yerlerde halkımızın gönül rahatlığı içinde ibadetlerini temiz, güzel mekânlarda yapmaları gerekir. Karaköse Mahallesine

Yayladağı heyeti başkan Kimyacı ile birlikte

mahalle hayratının açılış törenine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri böylesi önemli bir günde yalnız bırakmadı” dedi. Muhtar Erdoğan, Başkan Kimyeci’ ye Cami ve mahalle hayratı açılış törenine katılımlarından dolayı teşekkür plaketi sundu. Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Karaköse Mahallesi Birlik Cami ve mahalle hayratı açılış töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu

kazandırılan bu güzel mekân, mahalle sakinlerine, ilçe sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” dedi. KİMYECİ: SİZLERLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Kimyeci, kabulde sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek, kente hizmet sunulacağını söyledi.

Ziyarette konuşan Vakıf Başkanı Hurigil, Antakya Belediye Başkanlığına yeni seçilen Mimar İsmail Kimyeci’ ye görevinde başarılar dileyerek, “ Biliyorsunuz, Antakya 2300 yıllık tarihi bir geçmişe sahip. Bu geçmişte, yüzyıllardır çeşitli dinlere mensup kardeşlerimizle barış ve sevgi duyguları ile beraber yaşadık. Sizin de başkan olarak mimar kimliği ile kentimize büyük katkı sağlayacağınıza inanıyoruz” dedi. Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ve yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “ Antakya’ mız binlerce yıl geçmiş tarihi olan bu coğrafyalarda, geçmişte dünyanın en müreffeh seviyede insanların kardeşçe, birlik içerisinde yaşadığı bir ortamda yaşıyoruz. Bu anlamda Antakya’ mız son derece önemli. Bu farklılıkları, inanç ve kültürleri bir zenginlik olarak kabul eden barışın, hoşgörünün, huzurun hakim olduğu bir dünya’ yı tesis etme konusunda Antakya’ mız gerçekten

yaşayan bir tarih, yaşayan bir örnek olma açısından son derece önemli. Tabi bu değerlerin bugünlere kadar kalmasında coğrafyamızda yaşayan insanlarımızın yapmış olduğu fedakârlıklar vardır. İnançların en güzel şekilde yaşanması konusunda toplumlar birliktelik sağlamıştır. Bu yaşantılar Antakya’ mızın değerlerini artıran, kentimizin sadece Hatay’ da değil, Türkiye’ de değil, bütün dünyada örnek teşkil eden en önemli özelliklerden biridir. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi vakfı, cemaati olarak bugüne kadar Antakya’ mızın tarihi misyonuna yakışır bir ortamda yaşamasını sağlama konusunda gösterdiğiniz katkı ve desteğe teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bizlerde Antakya Belediyesi olarak, şehrimizde sadece kentsel dönüşümler yaparak, alt yapı yaparak, park bahçe yaparak değil, aynı zaman tarihi kimliğine uygun medeniyetimizin gereklerini en güzel şekilde korumak, geliştirmek ve ileriye taşımak konusunda her türlü işbirliği içerisinde bizlere düşen sosyal, kültürel, eğitim amaçlı her türlü faaliyetlerde sizlerle birlikte hareket edeceğiz” dedi.


Atayurt

oma’ da 301 kişiye mezar facianın başından beri Tv ekranlarında ve gazete sayfalarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ ı gördük. Başbakan Erdoğan protesto edilirken, Bakan Yıldız yatıştırıcı munis üslubuyla genelde vatandaşın takdirini kazandı. Bu durum “ Algı yönetimi” tuzağına düşürüldüğümüzün ispatıdır. Facianın ilk sorumlusu maden sahibi, 2‘ ncisi Bakan Yıldız’ dır! Sadece Başbakan Erdoğan değil, Yıldız da istifa etmeliydi! 21’ nci yüzyılda bir maden kazasında bu kadar insanı kaybetmek, ancak Zambia, Afganistan, Mali gibi gelişmemiş, yoksul ülkelerde “ Kader” dir. Kömür çıkartan Japonya, Fransa, İngiltere, ABD gibi demokratik ülkelerde en geç 1960’ larda böylesi facialar yaşandı. Çoğumuzun küçümsediği Çin’ de bile 1 milyon ton kömür çıkarmak için 1 kişi kaybedilirken, Türkiye’ de 7 kişi kaybediliyor. Bunları yazınca iktidarın hışmına uğruyorsunuz. 301 insanımızı Hak’ kın rahmetine yolcu

S

ettikten sonra Enerji Bakanı Yıldız; “ Bizim için çok acı bir ders oldu!” demiş. Bundan sonra her türlü önlem alınacakmış. Peki aynı Bakan bir iki yıl önce bu maden için ne diye menkıbeler dizmiş, boyuna övmüştü. O halde “ Fakir fukaraya dağıttıkları kömürü aldıkları Yandaş firma galiba!” diye düşünenler haksız mı? Madencilik, “ Enerjinin güvenlik boyutuna” etkileri sebebiyle, doğrudan değilse de dolaylı ilgi alanım içerisindedir. Ama maden çıkarma tekniklerini ve güvenlik hususlarını iyi bilmiyorum. Fakat bu güvenlik önlemlerinin neler olduğunu anlamak için “ Amerika’ yı yeniden keşfetmeye” de gerek yok. Hem yığınla kitap var, hem de ABD ve İngiltere gibi kazaların asgariye indirildiği, 100 yılı aşkın bir süredir facianın yaşanmadığı ülkelerden bunları öğrenmek mümkündür. Çünkü bunlar devlet sırrı da değildir! Madencilik çok riskli bir meslektir. Denizcilik de öyle. Hele de bu Deniz

Prof. Dr. Celalettin YAVUZ

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

Diplomasi ve Strateji

Soma Gerçeği: Önce Tedbir, Sonra Tevekkül!

cyavuz53@gmail.com Kuvvetlerinde ise. Gemiler yangın, savaş esnasında yaralanma, diğer gemilerle çarpışma, dar ve sığ sularda karaya oturma, tehlikeli madde (mühimmat vs) infilakı gibi çeşitli riskler altındadır. Bu riskleri asgariye indirmek maksadıyla 2 şey önemlidir: (1) Riski azaltacak fiziki önlemleri (koruyucu ve önleyici malzeme, alet, cihaz vs) almak. (2) Koruyucuönleyici ve olayın gerçekleşmesi halinde alınacak önlemlerle ilgili eğitim. Yani periyodik olarak yapılacak talimlerle, bu olayda “ otoma-

haber 5 tik” olarak can ve malzeme kaybını asgariye indirecek eğitimler. Soma maden faciası bize bu 2 önemli hususun eksikliğini gösterdi. Her şeyden önce maden, istediği kadar Türkiye’ nin en büyük maden şirketi olsun, hayati riskleri asgariye indirme konusunda eksiklerle dolu. Yani “ Hayat odaları” yok. Maden içerisinde bulunması sakıncalı iken, var olan elektrik trafosu var. Eğitim (talim) neredeyse hiç yok. Yani bu güzel insanlar “ Saldım çayıra, Mevla’ m kayıra” denilerek yüzlerce metre yerin altına gönderilmişler. Hal böyle iken, Soma’ ya ilk gidenlerden Başbakan Erdoğan’ ın, 1800’ li yıllarda ABD’ de ve Avrupa’ daki facialardan örnek verip “ Bu işin fıtratında var!” diyerek, “ Kaderciliğe” soyunması, milletle alay etmekten başka bir şey değildir. Bu ifade 21’ nci yüzyıl Türkiye’ sinin, dünyanın 16’ ncı büyük ekonomisine sahip bir devletin, 2500 yıldır devlet yönetme geleneğine sahip bir mil-

Makine ekipman alımları 2014 yılı müracaatları başladı ATAYURT Haber Merkezi amandağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesiyle ilgili olarak makine ve ekipman alımlarında son başvuru tarihinin 9 Haziran 2014 olarak belirlendiğini bildirdi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programında, Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı’ na, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler başvuruda bulunabilecek olup, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuruda bulunamayacak. Hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’ sine

S

hibe yoluyla destek verilen program kapsamında, bahçe traktörü, balya makinesi, zeytin hasat makinesi, tarım römorkları, el traktörü, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı gibi 41 çeşit makine ekipmana destek verilecek. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin TL ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin TL’ yi geçemeyecektir. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak ve başvuru bütçeleri KDV hariç olarak hazırlanacak. Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı’ nda, üreticilerimizin tarımsal faaliyetler için geliştirilen teknolojiden yararlanarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek hedefleniyor.

letin başbakanının söyleyeceği sözler olamaz. Çok yazık! Üstelik protestoları olgunlukla karşılayamayıp, “ İsrail dölü” diyerek protesto bile etmeyen bir genci tokatlamak, hele de danışmanı “ utanmaz adam” ın, polisin sürüklediği bir gence tekme atması ve hala görevini sürdürmesi kabul edilebilecek şeyler değildir. Yazıklar olsun! Son Söz: Türkiye bir İslam devletidir. Belli ölçülerde felaketleri tevekkülle karşılamayı bilmelidir. Ama bu tevekkül; deprem ve heyelan kuşağındaki bir ülkede rant için uygunsuz yere bina dikilmesine, faciaya açık madenlerin denetiminde “ onay” vererek, eksikliklere göz yumarak, yol yapımında tehlike işareti koymayarak, talimi boş vererek değil, tedbirleri eksiksiz aldıktan sonra gösterilmelidir. “ Kader” masalıyla kandırılmayacağımız yeni facialar yaşamamak dileğiyle, Soma’ daki canlarımızın mekânı Cennet, Soma’ nın ve Türkiye’ nin başı sağ olsun diyorum.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlar 30 Mayıs’ta son buluyor ATAYURT Haber Merkezi amandağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptıracak çiftçiler için son başvuru tarihinin 30 Mayıs 2014 olduğunu duyurdu. 2014 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıracak çiftçilerin, müracaatta bulunacakları parsellerin tapu kayıtlarının doğruluğunu kontrol ederek, tapu kaydı olmayan, yanlış olan, ifraz olan, satılmış olan veya Tapu Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) bilgileri yanlış olan parsel kayıtlarının düzeltmelerinin önemli olduğunu belirten Samandağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014 üretim yılında yapılacak olan tarımsal desteklemelerin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı çiftçi ve araziler üzerinden yapılacak olması sebebiyle, müracaatların zamanında ve usulüne uygun olarak 30 Mayıs 2014 tarihin kadar yapılmasının önemli olduğu kaydedildi.

S

Hassa’da damızlık koyun dağıtımı yapıldı ATAYURT Haber Merkezi assa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Hassa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen koyunculuk projesi kapsamında; Hatay İlçesi Ardıçlı mahallesinde düzenlenen törende İvesi ırkı toplam 540 dişi damızlık koyun 18 adet erkek damızlık Koç dağıtımı yapıldı. İlçede kısa boylu otlarla kaplı meraları en iyi şekilde değerlendirerek ekonomik getiriye dönüştürmek, aynı zamanda mera

H

ıslahına yardımcı olmak, kurulacak olan çekirdek işletmelerle, yüksek verimli, genetik kabiliyeti yüksek ve yöre şartlarına uygun damızlık nitelikli koyun ihtiyacının karşılanması ve mevcut ırkların ıslahı ile verim artışının

sağlanması, et ve süt veriminin arttırılması ile çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi, küçük çiftçilere modern işletmecilik tekniklerinin öğretilmesi, istihdam oluşturulması ve var olan atıl işgücünün değerlendirilmesi, tarımsal yayın

ve hayvan sağlığını koruma hizmetlerinin daha etkin bir hale getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve (30 koyun+1 koç x 18 aile) toplamda 18 koç ve 540 dişi koyun Hassa ilçesinde ikamet eden hak sahiplerine dağıtımı yapıldı. Düzenlenen törene Hassa Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halit Avcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sadık Selli ve projede yer alan çiftçiler katıldı. Konuşmaların ardından yetiştiriciler tarafından çekilen kura sonucu belirlenen hayvanlar, çiftçilere teslim edildi.

TEDAŞ bakımlara devam ediyor ATAYURT Haber Merkezi EDAŞ tesis ve bakım çalışmaları yapacağından 24 Mayıs Cumartesi günü (Bugün) 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Enerji kesintisinden Altınözü ilçesine bağlı

T

BİLGİVİZYON HIZLI OKUMA - ANLAMA VE DİKSİYON KURSLARI ŞU ANA KADAR KATILACAĞINIZ EN ETKİLEYİCİ VE HEYECAN VERİCİ EĞİTİME HAZIR MISINIZ? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİNE ve YETİŞKİNLERE

Sınavlara Hazırlananlara

aSınavlarda soru çözme hızınızı en az üç katına çıkartmak! aParagraf sorularını kısa sürede yanlışsız çözebilmek! aKitap okuma alışkanlığı kazanmak! aKitap, dergi ve gazeteleri daha kısa sürede okuyup anlamak! aDikkat dağınıklığını gidermek, anlama oranını yükseltmek ve hafızanızı güçlendirmek!

aÖğrenme ve anlama hızınızı artırmak! aEtkili ve güzel konuşabilmek için! Not : Sınavlara Hazırlananlar için Hızlı Okuma Uzmanı ve dershane deneyimli Türkçe Edebiyat Öğretmeni YALÇIN AVCU Tarafından Ücretsiz Üç Saat Paragraf Çözüm Teknikleri Anlatılacaktır.

Tüm Kursiyerlerimize 18 Saatlik Ders Programı Hızlı Okuma Kitabı, Hızlı Okuma Bilgisayar Programı verilecektir. (Hafta İçi - Hafta Sonu ve Akşam Kursları da Mevcuttur. )

Tel : 0326 215 72 88 Gsm: 0542 272 33 92 0539 619 08 67

Silahlı Kuvvetler Cad. Beyluni Azar Apt. No:25 KAt:1 Daire 2 Antakya / HATAY

Birbirinden güzel, yeni modelleriyle hizmete girdi

Oymaklı, Babatorun, Yolağzı, Tokdemir mahalleleri ve Türkmen Mezrası etkilenecek. Bugün ayrıca 07:3019:00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Gazi Mürsel ve Kuletepe mahallelerindeki Sulama Abonelerinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.


6

Atayurt

haber

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

Dörtyol Atatürk Ortaokulu İtalya’ dan Döndü Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nden yılsonu sergisi ATAYURT Sedat İSKENDEROĞLU örtyol’ da yaptığı sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Dörtyol Süleyman.Demirel Anadolu Lisesi bu yıl da farklılığını ortaya koyan bir etkinliğe imza attı. Akrilik Resim Sergisi ve Biyoloji Projelerini içeren karma sergi dün Atatürk.Parkı içerisindeki salonda beğeniye sunuldu. Dörtyol Kaymakamı Recep.Soytürk, İlçe Milli Eğitim.Müdürü Mehmet Toksoy, Atatürk.Ortaokulu Müdürü Nejdet Fırat, Şehit.Ayhan.Say Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürü Ali Özkul, Ocaklı İlkokulu Müdürü Celal Dağlı, çok sayıda öğrenci velisi ve daire müdürlerinin katıldığı sergi açılışı saat 10;30’ da gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini okulun Görsel.Sanatlar Öğretmeni Gizem.Çimen

D

Altıparmak ve Biyoloji Öğretmeni Hacı Erkek ile birlikte kesen Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk eğitime ayrı bir önem verdiklerini, bu manada fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan öğretmenlerimizi

de her zaman takdir ettiklerini belirtti. Süleyman.Demirel Anadolu Lisesi Müdürü Ali Arslan’ da yaptığı açıklamada;.“ Okulumuz öğrencilerinin yıl boyu el

ATAYURT Sedat İSKENDEROĞLU omenius Projesi kapsamında son ziyaretini İtalya’ ya yapan Atatürk Ortaokulu Dörtyol’ a döndü. Comenius Projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Atatürk Ortaokulu Müdürü Nejdet Fırat; “ Proje ekibinde yer alan Müdür yardımcımız Yaşar Gürakan, İngilizce Öğretmenimiz Hamide Yıldırım, Türkçe öğretmenimiz Beyazıt Bestami Dönen ve Proje çalışmalarında büyük emeği geçen sınıf öğretmenimiz Muhsin Çelebi Arslantaş ile yaptığımız ziyaretimiz sonrası sağ salim ülkemize döndük. Proje ortağımız İspanyol Ekibi ve daha önce İlçemizde misafir ettiğimiz ev sahibi İtalya Ekibi ile güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Konakladığımız Roziknano Şehrinde iki İlkokul ve bir Ana Okulu ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerini gerçekleştirdik. Okullardaki eğitim öğretim sistemlerini derslikleri atölyeleri spor alanlarını yerinde inceledik ve diğer bölümleri gezdik. Öğretmenlerle öğrencilerle sohbetler ederek

C

emeği göz nuru dökerek yaptıkları resimleri ile dünya ülkelerinin müşterek sorunlarına çözüm üreten biyoloji projelerimizi karma bir sergi ile yılsonunda sunmak istedik. Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Gizem.Çimen Altıparmak bu konuda oldukça fedakarca bir tutum sergiledi ve öğrencilere ders dışında da zaman ayırarak bu konuda hevesi ve yeteneği olan öğrencilerimizi

teşvik etti. Biyoloji öğretmenimiz Hasan.Erkek Bey’ de benzer bir hassasiyetle ve özellikle küresel sorunları içeren konulara çözüm getirecek biyoloji projelerine öğrencilerimizi yönlendirerek hem bir bilinç hem de çözüm yöntemleri hakkında fikir sahibi olarak bunları çevreleriyle paylaşmalarına imkan tanıdı” dedi. Konuşmaların ardından resim ve proje sergisi gezildi ve okul tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu.

incelemelerde bulunduk. Eğitim öğretimin üç aşağı beş yukarı bizdeki gibi olduğunu ama müfredatın daha hafif, yönetim ve uygulamaların daha sürekli daha kararlı olduğunu gördük. Ev sahibi İtalyan ekibinin hazırladığı program kapsamında Liberno, Floransa, Pissa ve Roma Şehirlerini gezdik. Tarihi mekanların ve eserlerin çok büyük bir titizlikle korunduğunu sahiplenildiğini turizme kazandırılarak büyük gelirler elde edildiğini yerinde gördük. Ev sahiplerimizin misafirperverliği sayesinde İtalyan Mutfağını yakından tanıma imkanı bulduk. Tarım arazilerinin ve bitki örtüsünün ve

iklimin bizimle neredeyse birebir örtüştüğüne şahit olduk. Başka ülkeler ve kültürler görmenin farklı coğrafyaları incelemenin yeni dostlar edinmenin mesleğimiz ile ilgili ufkumuzu genişletmenin vatanımıza ailelerimize sevenlerimize, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza kavuşmanın sevinci ile ülkemize döndük. Bizim ziyaretimiz esnasında Manisa İli Soma İlçesinde yaşanan maden felaketinde yaşamını yitiren 301 madenci arkadaşımızın da acısını yüreklerimizde hissettik. Allah başka acı yaşatmasın, Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

k r Faratır SARAY Organizasyon a y Tevfik AKAR

*Açýlýþ Kokteyl Hizmetleri

*Catering Hizmetleri *Düðün (Ýkram Hizmetleri) *Baskýlý Balon ve Balon Dekorasyonu Profesyonellik Tesadüf Değil Emek İster Tel.: 0.326 214 44 00 Cep: 0532 747 36 31 Kışlasaray Mah İnönü Cad Maramara Apt No 39 Migros Karşısı Antakya-HATAY e-mail: saray-organizasyon@hotmail.com web: www.sarayorganizasyon.com (16/4)


Atayurt

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

spor

7

Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşan Rektör Güder

Başarıya giden yolda diplomanızın yararını göreceksiniz

ATAYURT Haber Merkezi eyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bina, spor tesisi ve yemekhane

R

açılışının da yapıldığı törene Reyhanlı Kaymakamı Dr. Yusuf Güler, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Yıldız, Hatay Vergi Dairesi Başkanı Kazım Karaca, İş adamları, Akademisyenler, Öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

ELEMAN ALINACAK Firmamızda çalıştırılmak üzere MİMAR (Bayan) Bilgisayar bilen Sekreter ve Büro işlerine bakacak BAYAN eleman Alınacaktır

214 93 03 Cep: 0532 456 97 66 Tel: 0326

Rehyanlı’ da geçtiğimiz yıl yaşanan elim olayların ardında Soma’ daki maden faciasının üzüntüsünü de yaşayan öğrenciler, töreni buruk kutladı. Programda Reyhanlı ve Soma’ da ölen vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. 521 ÖĞRENCİNİN HEYECANI Törende konuşan üniver-

sitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, ilk mezunlarını 1996 yılında veren Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ nun 18.döneminde 521 öğrencinin mezuniyet heyecanını yaşadıklarını belirtti. Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ nun 1995-1996 öğretim yılında Gümrük İşletme, Dış Ticaret program-

DİVA PASTA

Servis Tel.: 0326 223 26 20 - 223 26 56 Şükrü Güçlü Bulvarı No:46/A Antakya/HATAY

(24/5-ibr)

ELEMAN ALINACAK Soğuk Hava Deposunda Çalıştırılmak Üzere Kaynakçı ve Elektirkçi Alınacaktır Tel:

0532 452 51 96

(8/5-7/6)

ları ve 54 öğrencisi ile Hacı Senih Bahadırlı İlk Öğretim Okululu’ nun bir bölümünde eğitim öğretimine başladığını söyleyen Rektör Güder, bugün değerli akademisyenlerin rehberliğinde; Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Vergi, Dış Ticaret, Pazarlama ve Reklamcılık, Yönetim ve Organizasyon bölümlerinde dokuz program ile eğitim ve öğretim sürecini başarıyla devam ettirdiğini dile getirdi. “ BAŞARIYA GİDEN YOLDA DİPLOMANIZIN YARARINI GÖRECEKSİNİZ” Rektör Güder, öğrencilere çağrı yaparak sürdürdüğü konuşmasında şunları aktardı: “ Yarın, belki bazılarınızın beklediği gibi, bir günde değil ama mantıklı bir vadede, hepiniz dünyanın neresinde hangi işi yaparsanız yapın çok başarılı olacaksınız. Başarıya giden yolda diplomanızın yararını göreceksiniz ama başarıya ulaşmanızda gerçek yararını göreceğiniz, diplomanızdan çok, üniversitede aldığınız eğitim, formasyon, edindiğiniz değerler ve yetiler olacaktır. Bilmelisiniz ki sahip olduğunuz bu diplomalar size önemli sorumluluklar yüklüyor. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri izleyerek kendinizi yenilemek, yeni bilgiler öğrenmek bunlardan biridir. Diğer bir sorumluluğunuz çevrenize ve yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza iyi ve çalışkan bir insan olmanın gereklerini davranışlarınızla göstermek ve örnek olmaktır.” Açılışı yapılan tesisler hakkında da bilgiler veren Rektör Güder, 10 bin 370 metrekarelik okulda kütüphane, 2 Teknoloji Laboratuvarı, toplantı salonu, 8 Öğretim Elamanı Odası, yemekhane ve kafeteryayı öğrencilerin hizmetine sunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. SOMA’ YA PSİKOSOSYAL DESTEK Konuşmasının sonunda

Soma’ daki maden faciasını hatırlatan Rektör Güder, geçtiğimiz yıl Reyhanlı’ da yaşanan elim olayların ardından Soma’ daki facianın acıları katmerlediğini ifade ederek, Mustafa Kemal Üniversitesi olarak Reyhanlı’ da yürüttükleri psikososyal çalışmaların aynısını hatta daha fazlasını Soma’ da hayatını kaybeden maden işçilerinin çocukları için de yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Rektör Güder, Üniversite olarak üzerlerine düşen görev ne ise maddi manevi her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi. ACIYI VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ Reyhanlı Kaymakamı Dr. Yusuf Güler’ in de söz aldığı törende Güler, acıyı ve sevinci bir arada yaşadıklarını ifade etti. Geçen yıl Reyhanlı’ da yaşanan üzücü olaylar sonucu hayatını kaybeden 46 vatandaşın acılarının taze olduğunu ve bunun üzerine geçen hafta içerisinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının da acıları arttırdığını söyleyen Güler, “ Onları ebediyete uğurladık. Ruhları şad olsun, milletimizin başı sağ olsun.” dedi. Mustafa Kemal Üniversitesi’ nin yaşanan olaylarda

GÜLBOL

Yakma Resim Atölyesi & Sanat Galerisi Zeynep & Naim GÜLBOL Gsm 0533 374 38 90 - 533 574 05 75 Gazipaşa Mah. Kurtuluş Cad. No: 54 Antakya Hatay e-mail: gulbolyakmaresim@hotmail.com - www.gulbolyakmaresim.com facebok.com/gulbolyakmaresim (10/5-Tü)

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Armutlu Mah. Gündüz Cad. Has Turizm Üstü 130m2 3+1

0532 478 06 09

(16/5-MÖ)

büyük bir gayret sarf ettiğini sözlerine ekleyen Güler konuşmasında, “ Geçtiğimiz yıl yaşanan acıların hemen arkasından Rektör Güder’ den büyük destekler gördük. Hazırladığı sosyal projelerle kendi insanımızı, kendi değerlerimizi her zaman el üstünde tutan ve bize yardımcı olan üniversite yönetimine ve ilgili akademisyenlerine Reyhanlı halkı adına şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı. REYHANLI’ YA FAKÜLTE TALEBİ Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise, 11 Mayıs’ ta ilçelerinin büyük bir acı yaşadığını buna rağmen insanların sağduyuyla davranarak kışkırtmalara gelmediğini söyledi. Reyhanlı halkının bu davranışlarıyla Türkiye’ ye örnek olduğunu vurgulayan Şanverdi, “ Şehitlerimize Allah’ tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” dedi. Soma’ da yaşanan üzücü olaylara da değinen Şanverdi,

“ Soma’ daki şehitlerimize de Allah’ tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra ülkemiz böyle acılar görmez.” diye konuştu. Reyhanlı Belediyesi olarak Üniversitenin yanında olduklarını ifade eden Şanverdi, Rektör Güder’ den Reyhanlı’ ya Fakülte kurulması talebinde bulundu. KONUKLARA ETLİ PİLAV VE AYRAN İKRAMI Konuşmaların ardından Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’ e hizmetlerinden ötürü plaket takdiminde bulundu. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ve eski mezunlara protokol tarafından plaket takdimi yapıldı. Bölüm öğrencilerinin de diplomalarını almalarının ardından öğrenciler büyük bir coşkuyla keplerini havaya attılar. Protokol tarafından tesislerin açılışının da yapıldığı törende konuklara geleneksel etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

ELEMAN ALINACAK Mimarlık Bürosunda çalıştırılmak üzere Çay ve Temizlik işlerine bakacak Bayan eleman alınacaktır. Tel.:

0538 540 44 44 0533 644 82 78

(09/05-AA)

Her Türlü Stor, Zebra Perde Yıkama, Montaj ve Temizliği Yapılır, Korneş Takılır İrt Tel: 0531

255 94 71

BAY BAYAN ELEMAN ALINACAK Bilgisayar’ı çok iyi bilen Üniversite Mezunu

Bay ve Bayan eleman alınacak: Müracaat: 2123656 Antakya Lütfen CV’ leriyle birlikte müracaatlarını yapsınlar.

www. atayurtgazetesi. com. tr Günlük Siyasi Gazete / Yerel Süreli Yayýn Kurucusu ve Ýmtiyaz Sahibi

Ahmet ABDULLAHOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni : Murat BERBER Yazýiþleri Müdürü : Mehmet Ali GÜMÜÞ

ELEMAN ALINACAK Muhasebeden anlayan Bayan Personel alınacaktır. Tel.:

Adres : Kanatlı Mahallesi Atatürk Cad. Gali Apt. 0326 221 37 39 - 0542 264 27 77 Antakya / Hatay

225 29 53

SATILIK DÜKKAN Antakya’nın Sümerler Mahallesi Aalen Alanı Nasır Çankaya apartmanında dükkan sahibi eliyle satılıktır.

G S M: 0 535 545 15 16

Genel Yayın Koordinatörü : Mehmet EZER Mali Sorumlu : İbrahim TÜLEYLİOĞLU Foto Muhabiri : Cuma ZEYBEK Yazar : Fatoþ Kayacan HATAYLI Bilgi Ýþlem : Erhan UNAY Kuruluþ Tarihi : 06/Ocak/1997 Adres : Silahlý Kuvvetler Cd. Beyluni Azar Ap. 2/5 Haber Merkezi Tel. : 0. 326 213 58 33 - 216 17 28 Fax: 0. 326 215 20 26 Antakya e-mail: info@atayurtgazetesi. com. tr ......................................................... Fiyatý: 50 Kuruþ (KDV dahil) Abone - Yýllýk : 150 TL. 6 Aylýk : 80 TL. Dizgi : Atayurt Bilgi Ýþlem Merkezi Silahlı Kuvvetler Cd. Beyluni Azar Apt. 2/5 Baský: Atayurt Ofset Tesisleri Uğur Mumcu Cad. Çerkezoğlu Sitesi 2. Blok Zemin Kat - ANTAKYA/HATAY Matbaa Tlf: 0326 212 51 18


Sessiz çoğunluğun sesi

Atayurt www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE

YIL : 18 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr SAYI : 5272

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

Fiyatı 50 Kuruş

BAYRAMOĞLU PERDE - ÇEYİZ - HALI MAĞAZALARI - ANGORA HALI Tel: 0326 215 27 91 Fax: 0326 215 22 80 Merkez : Kemiklihan Cad. No: 9 ANTAKYA ANTAKYA Şube : Atatürk Cd. Özkanlar Apt Altı Şube : Ş.Pamir Cd. No:113 İSKENDERUN bayramogluceyiz@com

Defne Uluslar arası Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonunun ilk etkinliği Verdaa salonunda Gülcan Acar’ın sergisiyle gerçekleştirildi

Başkan Yaman: Defne’nin güzelliklerini fotoğraflarla gözler önüne sermek istedik

ATAYURT Murat TOPRAK efne Belediyesi tarafından 23–25 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Defne Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonunun ilk etkinliği Verdaa salonunda Gülcan

D

Acar’ ın fotoğraf sergisi ile start aldı. Verdaa Sabun fabrikasında düzenlenen serginin açılışına Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman, CHP Hatay Milletvekili Dr. Mehmet Ali Ediboğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Serdar Güven, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. ACAR: BU KADAR GÜZEL BİR MEKAN GÖRMEMİŞTİM Serginin açılışı öncesinde bir konuşma

yapan ünlü sanatçı Gülcan Acar, “ Sanata ve sanatçıya katkı vermek artık alkışlanır hale geldi. Ben hiç bu kadar güzel bir mekan görmemiştim. Ortama en güzel yakışan mekanlardan biri olacak. Defne Belediye Başkanımıza ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Antakya’ ya neden Medeniyetlerin Beşiği dendiğini şimdi anlıyorum. Buraya her geldiğimde Antakya’ nın bu kelimeyi daha çok hak ettiğine inanıyorum” dedi. BAŞKAN YAMAN: DEFNEYİ KARE KARE GÖRÜNTÜLEMEK İSTEDİK Festivalin ev sahipliğini yapan Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman’ da yaptığı konuşmasında, Defneyi kara kare görüntülemek istediklerini dile getirerek, “ Defne’ nin

Hatay’ a getireceği heyecanı yaşıyoruz. Bu kadar kısa bir zamanda böylesi bir organizasyonu hazırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerin desteklenmesine önem veriyoruz. Defnenin güzelliklerinin bu kadar güçlü bir fotoğraf sanatçısı ekibi tarafından görüntülenmesine ne kadar katkı sağlasak azdır diye düşünüyorum. Ünlü fotoğraf sanatçılarımızın görüntüleyecekleri tarihi ve kültürel mekanlarını görüntüleyecekler. İlerde insanlarımız Defne’ nin kuruluşunun hangi aşamalardan geçtiğini görsünler. Arkadaşlarımızın bugün, yarın çekecekleri fotoğraflardan da faydalanacağımızı söylemek istiyorum. Ben burada sanatçı arkadaşlarımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve bu festivalin

önümüzdeki yıl hazırlıklarına bugünden başlamalarını diliyorum” dedi. EDİBOĞLU: TÜRKİYEDE SANATA DESTEK KALMADI CHP Hatay Milletvekili Dr. Mehmet Ali Ediboğlu’ da yaptığı konuşmasında AKP Hükümeti

döneminde sanatçıya desteğin kalmadığına vurgu yaparak, “ Türkiye’ de sanata desteğin kalmadığı bir ortamda böyle bir etkinliği düzenlemek ve katkı vermek güzel bir olay. Yeni kurulmuş bir belediyenin böylesine güzel bir etkinliği gerçekleştirmesinde eksiklik-

ler, hatalar olabilir ama bundan sonraki etkinliklerin daha güzel olacağına inanıyorum. Bu etkinliğimize destek ve katkı verenlere teşekkür ediyorum” sözleriyle noktaladı. Sergi konuklar tarafından gezildi. Bu arada konuklara sergi öncesi kokteyl verildi.

Tribünlerin hınca hınç dolduğu maçta Hatayspor rakibi Göztepe’yi Ömer ve İbrahim’in golleriyle geçti: 2-0

Hatayspor finale bir adım daha yaklaştı

ATAYURT Cuma ZEYBEK por Toto 2. lig Play-Off yarı final

S

ilk maçında Hatayspor sahasında Göztepe’ yi güzel oyunla 2-0 mağlup etti. Tribünlerinin hınca

hınç dolu olduğu maça hızlı başlayan Hatayspor 20. dakikada Barış’ ın kestiği ortaya İbrahim Taylan’ ın çektiği şutu

autta gitti. 23. dakikada Hatayspor’ lu Barış’ ın soldan kestiği ortaya İbrahim Taylan’ ın vurduğu kafa şutu yan ağlarda kaldı. 33. dakikada Hatayspor ani gelişen atağında Güney’ in arapasıyla buluşan İbrahim Taylan defans oyuncusu Aytek Aşıkoğlu müdahale ettiği pozisyonda yan hakem penaltı noktasını gösterdi ama orta hakem devam kararı verdi. İlk yarı Hatayspor 0 Göztepe 0 skoru ile sona erdi. İkinci yarıda bordo beyazlı taraftarların

muhteşem desteğini arkasına alan Hatayspor aradığı golü Ömer Bozan’ la buldu. 64. dakikada Hatayspor’ lu Halil’ in pasıyla buluşan Ömer Bozan iki Göztepe oyuncusunu çalımladıktan sonra yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutunda topu filelerle buluşturarak durumu 1-0 yaptı. 68. dakikada ender gelişen Göztepe atağında Samet’ in pasıyla buluşan Halil’ in sert şutu kaleci Fatih’ te kaldı. 76. dakikada Hatayspor’ lu Ömer Bozan’ ın soldan kestiği ortaya aynı güzellikte

takip eden İbrahim Taylan vurduğu kafa şutuyla topu fillerle buluşturarak durumu 2-0 yaptı. Maçta başka gol

olmayınca karşılaşmada Hatayspor: 2 Göztepe: 0 skoru ile sona erdi. MAÇININ RÖVANŞ 27 MAYIS’TA

Play-off yarı final rövanş karşılaşması, 27 Mayıs Salı günü saat 17.30’ da İzmir‘ de oynanacak.

24 05 2014  
24 05 2014  

atayurt gazetesi

Advertisement