Page 1

Gezi şehidi Abdullah Cömert için Mevlidi Şerif okutuldu

CHP Abdullah Cömert’i unutmadı den Abdullah Cömert ölümünün 1. yılında CHP Hatay İl yönetimi tarafından mezarı başında anıldı. Geçekleştirilen anma törenine CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman, CHP

Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu, CHP Defne İlçe Başkanı Mehmet Gönenç ve Defne Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. Anmada Gezi Şehidi Abdullah Cömert için Mevlidi şerif okutuldu.

ATAYURT Haber Merkezi aksim Gezi Parkında başlayan ve tüm yurda yayılan eylemlerde 3 Haziran 2013 günü hayatını kaybe-

T

Sessiz çoğunluğun sesi

Atayurt

Türk Hava Yolları Yetkili Acentası ATATÜRK CAD.ÜLKÜMEN APT.NO 34/A ANTAKYA TEL : 326-2146060-2134503 FAKS : 326-2143776 www.kesiftour.com.tr

www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE

YIL : 18 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr

SAYI : 5281

4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA

Fiyatı 50 Kuruş

Sadık GENÇ

Eğitim-İş Hatay Şubesi, Gezi şehitlerini anmak için Yer altı çarşısında basın açıklaması yaptı:

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

ğitim-İş Hatay Şubesi, Gezi şehitlerini anmak için yaptığı basın açıklamasında, “ Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” görüşünü savundu. Antakya Köprübaşı yer altı çarşısında toplanarak Basın açıklamasını okuyan Hatay Şube Başkanı Yeter Köse , ünlü Türk aydınları Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Orhan Kemal’ i de konuşmasına anarak başladı. Tarihin her dönemde kendi kahramanlarını yarattığına vurgu yapan Yeter Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Devrimci ruhunu şiirlerine yansıtan, inandığı değerler uğruna yıllarca sürgün ve hapis hayatı yaşayan bir dünya şairi

E

Nazım Hikmet; şiirleriyle Anadolu insanının acısını, hüznünü, coşkusunu arı Türkçesi ile anlatan, hayatı boyunca ezilenlerin yanında yer alan ve onlarla omuz omuza mücadele eden bir usta şair Ahmed Arif; aynı değerler uğruna mücadele etmiş yoksulun, işçinin, emekçinin haklarını hikâyeleriyle dile getiren usta yazarımız Orhan Kemal’ i ölüm yıl dönümleri nedeniyle saygıyla anıyoruz. Nazım Hikmet, yaşamı boyunca sanatı ile toplumsal mücadeleyi birleştirmiş, memleket hasretini, memleket sevdasını yüreğinin derinliklerinde duyan devrimci bir ozandı.Ahmed Arif ise, her türlü gericiliğe karşı çıkmış, insana ve genel anlamda halka yönelik saldırılara, sömürüye hep karşı olmuş ve bu duruşunu hiçbir zaman bozmamış, yıl-

maz, yiğit bir kavgacıydı.Orhan Kemal’ in ruhu, bugün yalnızca onlarca roman ve yüzlerce öyküyle değil; yazarın yapıtlarında defalarca irdelediği haksızlık ve ayrımcılık gibi sorunlara karşı yürütülen canlı mücadeleyle de aramızda dolaşıyor. Tarih her dönem kendi kahramanlarını yeniden yaratıyor. Dün olduğu gibi bugün de haksızlığa, zorbalığa, baskıya karşı mücadele devam ediyor. Mücadele; dalga dalga, bayrak bayrak yayılarak büyüyor” GEZİ ŞEHİTLERİ, HALKIN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN SESİ OLDU! Açıklamasında gezi şehitlerinin, halkın demokrasi mücadelesinin sesi olduğunun altını çizen Eğitim-İş Hatay Şube Bşakanı Yeter

Sayfa 4’ te

Mehmet ÇARDAK

Erdal AKALIN

Reklam ve Reklamın Faydaları… Sayfa 5’ te

nümde Kültür Bakanlığı’ nın 1000 Temel Eser Dizisi içinde 1996 yılında basılmış “ mutluluk bilgisi” olarak ta söylenen Kutadgu Bilig adlı kitap var. Kutadgu Bilig, 1070 yılında yani 944 yıl önce Yusuf Has Hâcib tarafından yazılmış, Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Karahan’ a sunmuştur. Kutadgu Bilig, her iki Dünya’ da da mutluluğa kavuşmak için gidilmesi gereken yolu göstermek amacıyla yazılmıştır. Kitap önce Tanrı’ nın övgüsü ile başlıyor, Peygamber ve ilk inananlara övgü ile devam ediyor, ardından Buğra Han’ a. Yazar sonra da asıl konuya geliyor. Asıl konu, insana her iki dünyada tam mutlu olabilmesi için izleyeceği yolu gösterir. Birey, toplum ve devlet yaşamının en iyi şekilde düzenlenmesinde gerekli olacak bilgi, düşünce, anlayış ve erdemlerin neler olduğu, bunların nasıl elde edilebileceği ve nasıl yararlı kullanılacağı anlatılır. Bütün bu fikir ve düşünceleri anlatabilmek için, dört kişi arasında geçen konuşmalar şeklinde kaleme alınır. Bunlar; Adalet ve yasayı temsil eden hükümdar; saadet ve devleti temsil eden vezir; aklı ve bilgiyi temsil eden vezirin oğlu; kanaat ve akıbeti söyleyen vezirin akrabası. Eser iki devrin hikâyesidir. Biri, yaşanmış olduğu söylenen, eski ve geçmiş, mutlu, erdemli dönemdir. Bu devrin yöneticileri de halkı da ahlaklı, erdemli ve çok iyidir. Bu devre karşı derin bir özleyiş vardır. Yaşanmakta olan devirden ve günlerden ise, açık yakınmalar vardır. İnsanların kötülüğünden, devrin bozukluğundan ve gittikçe bozulmakta olduğundan yakınılmaktadır. Kısacası eser, ibret verici üstün bir eserdir. Eserden beyit numaraları ile örnekler verelim. Vezir’ in Hakan’ a vasiyetinden 1416. Kaba söz demesin, dilin kişiye, Alevli ateştir, dil kaba ise. 1463. Kötü huy edinme, sen iktidarda, Kötü huy, inletir, iki dünyada. 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig, dönemin tüm meslek gruplarına seslenir, sosyal alanda davranışları da anlatır. 4598. Kişi önündeki, lokmayı alma, Önünde ne varsa, onu ye, al da. 5350. Helal yiyen, kılmaz, günah, Tanrı’ ya, Helal ye, helal yap, azık yarına. 6608. Bilirim diyorsan, bilgi uzaktır, Sen, bilgin yanında, cahil sayılan.

Ö

fotoğrafıdır. Ancak bilinmelidir ki; AKP iktidarının çaresizliğinin ve korkaklığının göstergesi olan bu kirli politika, şiddet ve adaletsizliğe karşın bizler; sarsılmaz bir sağduyu, direnme gücü ve kararlılıkla meydanlardayız.Bizler, tüm Gezi Şehitleri için, başta Soma’ da kaybettiğimiz maden işçilerimiz olmak üzere, iş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçilerimiz için dün alanlardaydık, bugün alanlardayız, yarın da haksızlıklara karşı alanlarda olmaya devam edeceğiz.Çünkü bizler; çocuklarımıza eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir yaşam yaratabilmenin derdiyle dolduracağız alanları. Eğitim-İş olarak siyasal iktidarın aşımızı ve işimizi elimizden almaya, ülkeyi emperyalizme talan ettirme politikalarına ve bu politikalarını uygulamak için halkımız üzerinde estirilen teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Dün olduğu gibi; aşımıza da, işimize de, ülkemize de sahip çıkacak, Gezi ruhuyla alanları doldurmaya devam edeceğiz. Ve unutulmasın ki; bizim bağımsızlık ve özgürlük ateşi ile yanan mücadele ruhumuz, emperyalistler ve onların mandacı-işbirlikçilerinden değil, Mustafa Kemal’ den, Kuvay-ı Milliye şehitlerinden mirastır” .

Gümrük Dünyası

AK-ŞAKA

Dert Belli, Ya Derman?!.

Köse, konuşmasını şöyle tamamladı: “ Küresel sermayenin neoliberal politikalarını en vahşi yöntemlerle uygulayan AKP iktidarına karşı tüm demokrasi güçlerinin insanlık onuruna sahip çıkma adına isyan bayrağını çektiği, AKP iktidarının kar hırsıyla yoğrulmuş; sanatı, doğayı, kentleri ve insanı hedef alan politikalarına karşı Taksim Gezi Parkı’ nda başlayarak milyonlarca yurttaşın daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebiyle birleşen şanlı Gezi Direnişindedemokratik hakkını kullanmaya çalışırken, AKP polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden demokrasi şehidimiz Abdullah CÖMERT’ in bugün ölüm yıldönümü. Gezi direnişinde yaşamını yitiren tüm gezi şehitleri halkımızın demokrasi mücadelesinin sesi ol-

Dr. Mehmet Ali EDİBOĞLU

ATAYURT Cuma ZEYBEK

muşlardır. Bu sese kulaklarını tıkayan AKP hükümetini ve polis şiddetini kınıyoruz. Eğitim-İş olarak demokrasi şehitlerini unutturmayacağız. Halkımızın demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü taleplerinin daima savunucusu olacağız. Abdullah CÖMERT şahsında tüm demokrasi şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin en müstesna yerine altın harflerle yazılan şanlı Gezi Direnişinden korkan AKP iktidarı, artık en küçük demokratik talepleri bile Hitler faşizmini aratmayan yöntemlerle bastırmaya çalışmaktadır. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla mükellef olan polis, bugün halkın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta gelmiştir. Talan ve yağma ekonomisi olan küreselleşmenin Türkiye’ deki taşeronu AKP, bir torba kömüre muhtaç ettiği yurttaşlarımızı göçük altında iş cinayetlerine kurban etmiştir.Yüzlerce maden işçimizin iş cinayetine kurban gittiği Soma’ da Başbakan’ ın bir maden işçisini tokatladığı, iki polis tarafından yere yatırılmış vatandaşımızın Başbakan müşaviri tarafından tekmelendiği fotoğraf, Türkiye’ de demokrasi ve özgürlüklerin de katledildiğinin en somut

Suriye’de gerçek barışı kimler istiyor? Sayfa 6’ da

Kutadgu Bilig


2

Atayurt Haber

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

BİRSİAD ve TUSKON’ un davetlisi olarak Hatay’ da bulunuyor

Uganda Büyükelçisi ATSO’da ATAYURT Cuma ZEYBEK

irleşik Sanayici ve İşadamları Derneğinin (BİRSİAD) ve TUSKON’ un davetlisi olarak Hatay’ a gelen Uganda’ nın Ankara Büyükelçisi Johnson Ogara Olwa ülkesindeki yatırım fırsatlarını Hataylı

B

İşadamlarına anlattı. Toplantı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’ nda gerçekleştirilirken, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve BİRSİAD Üyeleri katıldı. Büyükelçi Olwa, Türk işadamlarını ülkesine in-

şaat, tarım ve bankacılık sektörlerinde yatırım yapmaya davet ederek konuşmasına başladı. Olwa, Türk okullarıyla birlikte Uganda’ ya yatırım gelmeye başladığını söyledi. Ülkesinde Türk okullarına karşın negatif bir algı olmadığının da altını çizen Büyükelçi

ATSO’dan Hisarcıklıoğlu’na ziyaret ATAYURT Haber Merkezi

eğitim vermeseydi varlıklı aileler çocuklarını buraya göndermezdi. Bu okullar sadece Uganda da yok. Tanzanya, Kenya dünyanın her yerinde var“ dedi. Uganda ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ticaret alanında gelişmesi gerektiğini belirten Olwa,algı söz konusu olmadığı gibi çok kaliteli iyi bir eğitim veriliyor. Uganda eğitim sistemini takip ediyorlar. Uluslararası bir okul. Herkes bu okullara gönderemiyor. Eskiden varlıklı aileler çocuklarını Amerika’ ya gönderirdi. Ancak şimdi buraya gönderiyor. Zaten kaliteli

ntakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ nu makamında ziyaret etti. Ziyarete ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Karadeniz, Meclis Üyeleri Bekir Karabacak, Süheyl Budak, Ömer Gürbüz, Hatay ABİGEM Direktörü Bülent Yüce ve ATSO Proje Koordinasyon Şefi Ecem Gaye Yeşil ve Alaattin Eskiocak katıldı. TOBB İkiz Kuleler’ de gerçekleştirilen ziyarette

A

Büyükelçi Olwa, Uganda’ nın yatırım açısından fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi. Uganda’ nın Orta Afrika’ da merkez bir Ülke olduğunu hatırlatan Olwa buraya yapılan yatırımların diğer ülkelerin kapısını açma şansı oluşturduğunun da altını çizdi.

ATSO Başkanı Çinçin, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’ na; ATSO tarafından yürütülmekte olan “ Antakya Mutfak Müzesi” ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapılmış ve bu konuda TOBB desteği istenmiştir. Sunumun ardından, Hatay’ daki RORO Taşımacılığı konusunda ATSO üyelerinin yaşadığı

sıkıntılar aktarılmış, konunun çözümüne ilişkin fikir alış verişinde bulunulmuştur. Son dönemde, Hatay’ da yaşanan Kuraklık sorununa da değinilerek, Su Yönetimi ile İlgili Halkın Bilinçlendirilmesi

konusunda ATSO tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak da ABİGEM’ İN Şirketleşmesi ile ilgili yapılan çalışmalara da değinilmiştir. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve sanayi Odaları’ nın bulundukları illerin sorunları ile ilgilenmeleri gerektiğini ve ATSO’ nun bunu başardığını dile getirerek, duyarlı davranışlarından dolayı, ATSO Heyetine teşekkür etmiştir.

KAYIP Antakya Nüfus Müdürlüğü’ nden almış olduğum Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Serkan ATAY Geçersizdir.


3

Atayurt Haber

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Antakya HEM ile ASO’nun yılsonu sergisi açıldı ATAYURT Cuma ZEYBEK

ntakya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü’ nün yılsonu sergisi Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz tarafından açıldı. Kadın Aile Danışma ve Hizmet Merkezi’ ndeki (KAHDİM) serginin açılışına Hatay Büyükşehir Belediye Başkan vekili Serdar Güven, Hatay Vali Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Sanlı, bazı daire müdürleri ile kursiyerler

A

katıldı. Kilim Ustası Abdullah Akar, Kursiyerler Sakine Güven ve Dilek

Sayın birer konuşma yaptılar. Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim

Müdürü Halil Sanlı, 2013-2014 eğitimöğretim yılında 168 türde 726 sosyal ve

Bir Müderrisin Öyküsü yayınlandı ATAYURT Haber Merkezi ntakya Tarım Platformu Başkanı İrfan O. Hatipoğlu tarafından üniversite öğretim üyelerini hicveden “ Müderris Musta Efendi Bey’ in Fantastik Öyküsü” adlı

A

kitap yayınlandı. İrfan O. Hatipoğlu kitapla ilgili yaptığı açıklamada “ Uzun süredir Cumhuriyet Gazetesi’ nde üniversitenin sorunları ve çözümleri üzerinde yazılar yazıyorum. Bu süreç içerisinde öğretim elemanlarını yakından tanıma fırsatı

buldum. 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası öğretim elemanlarını acınacak duruma getirdiğini tanık ediyorum. Üzülerek söylüyorum kamu çalışanları içinde en acınacak durumda olanlar akademisyenlerdir. Kitabımızda bir öğretim elemanının yaşamını hiciv edilerek ele alındı. Okuyucuların değerlendirmesini bekliyoruz.” Antakya Tarım

Platformu Başkanı İrfan O. Hatipoğlu’ nun Belediye Veteriner Hekimi El Kitabı, Antakya İçinden Öyküler, Üniversite İçinden Notlar adlı yayınlanmış kitapları bulunuyor. Hatipoğlu kendisini “ Üniversite Magazincisi” olarak tanıtıyor. Önümüzdeki Eylül ayında da ” Darülfunun-i Taşra’ da İçtimai Hayat Üzerine Notlar” çalışması kitap olarak yayınlanacak.

kültürel kurs, 303 mesleki ve teknik kurs, 53 okuma yazma kursu olmak üzere toplam 1.028 kurs açılmış bu kurslara 12.116 erkek, 13.400 kadın 25.516 kursiyer katıldığını söyledi. Öğretimin artık eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığı, yaşam boyu öğrenmenin zorunlu olduğu günümüz toplumları, bireylerinin ve toplumlarının ihtiyaçlarını yeniden sorgulamak zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulduğunu belirten Müdür Şanlı, “ Yaşam boyu öğrenme, bireylerin eğitim ve öğrenme sürecini hayatlarını belli bir bölümüne sıkıştırmanın aksine, evde, işte, her yerde ve bütün sürecini hayatlarının belli bir bölümüne sıkıştırmanın aksine, evde, işte her yerde ve bütün yaşam boyu sürecek bir süreç haline dönüştürmek, aynı zamanda temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere ikinci bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenim imkânları sunmak anlamına da gelmektedir. Hayat

boyu öğrenme, “ Bilgiyi, yeteneği ve yeterliği geliştirmek amacıyla, kişisel, vatandaşlık ve sosyal hayatla ilgili olan perspektif içinde, hayatın

kültürel kurs, 303 mesleki ve teknik kurs, 53 okuma yazma kursu olmak üzere toplam 1.028 kurs açılmış bu kurslara 12.116 erkek, 13.400

her anında üstlenebilen tüm öğrenme aktiviteleri” olarak tanımlanmaktadır” dedi. 2013-2014 eğitimöğretim yılında 168 türde 726 sosyal ve

kadın 25.516 kursiyer katıldığını hatırlatan Müdür Sanlı,” Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren KAHDİM de 14 türde 51 adet kurs açılmış bu kurslardan

628 kadın faydalanmıştır. Ayrıca 93 kişi avukatlık hizmetinden, 91 vatandaşımıza ise bireysel danışma hizmeti verilmiştir” dedi. Müdür Sanlı,31 Ağustos 2012-28 Mayıs 2013 tarihleri arasında 82 türde 502 “ Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları” Tezhip, Ebru, cam işlemeciliği, dokumacılık, sepet örgücülüğü, gümüşçülük, bıçakçılık ) kursu açılmış bu kurslara 7.257 kız, 319 erkek olmak üzere 7.576 kursiyer katıldığını sözlerine ekledi. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz de, Antakya Halk Eğitim Merkezi açmış olduğu 1785 kurstan 28 bin 400 kişinin yararlandığını söyledi. Vali Lekesiz ile beraberinde protokol üyeleri sergi baştan sona gezdiler. İpek dokuma, Sepet örme, Mozaik, Gümüş işleme, cam, iğne oyması ve nakış gibi ürünlerin sergilendiği sergi 6 Haziran Cuma günü kadar açık kalacağı belirtildi.


4 nternet dünyasının yadsınamaz bir güzelliği, değişik kalemlerden çıkan fıkra, makale ve fikirlere kolayca ulaşabilmek olsa gerektir. Bendeniz, bilgisayar kullanıcısı olarak birçok hünerlerden yoksun olsam bile, genellikle sabırlı ve iyi bir okuyucu olarak internet ortamından çok yararlananlardanım. Bu arada, daha önce hiç tanışmadığım insanlarımızla sanki dün birlikte imişiz gibi olumlu ilişkiler kurabildiğimizi şaşkınlıkla yaşıyorum. Bugün, internet ortamına sunduğu bir anekdotu nedeni ile size bir internet kullanıcısını tanıştırmak istiyorum. Birbirimizi hiç görmedik ama ben O’ nun iletilerini sıklıkla okuyor ve kendi yaşamı hakkında yazdıklarından kendisini az çok tanıyorum. Celal Çelik, oldukça genç bir arkadaşımız olup, nöromusküler bir hastalığı nedeni ile yürüme yetisini

İ

yitirmiş ve ancak tekerlekli sandalye ile dolaşabilmek şansını kullanabilen bir internet dostudur. Emekli bir hekim olduğum için, yaşamını bu koşullara uyarlamaya çalışırken manevi dünyaya daha fazla sarılmış olmasını saygı ile karşılıyorum. Meslek yaşamımda birçok örneğini de yaşamıştım. Celal Çelik, yaşama bağını kucağına aldığı bilgisayar aracılığı ile çoğumuza örnek olarak bir boyutta sürdürüyor. Bu arada da kendi yaşamının bazı değişkenliklerinden biz internet okurlarını haberdar etmek inceliğini de aksatmıyor. Örneğin; birkaç gün önce Ankara’ dan Konya Ereğli’ ye yolculuğunu bile özetlemişti. Celal, benim yazılarımı izliyor mu, bilemiyorum. Ama müsterih olsun ki, ben kendisinin iletilerini okumaya çalışıyorum. İşte bugün, aşağıda sunacağım bir anektodu

Erdal AKALIN

Atayurt Haber AK-ŞAKA

Dert Belli, Ya Derman?!.

e.akalin016@hotmail.com

kendisinden alarak sizlerle paylaşacağım. Doğal olarak fıkranın sonundaki bağlantım bana özel bir iğneleme ve eleştiri olacaktır. Bu vesile ile Sevgili Celal Çelik’ e en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum. *** NewYork’ ta, Brooklyn Köprüsü üzerinde dilenen kör bir dilenci, bir gün bir şairin dikkatini çeker. Dilencinin boynunda asılı bir tabela vardır, gelip geçenlerin okuyarak kutusuna para attığı. Şair, dilenciye günlük kazancının ne

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

kadar olduğunu sorar. Dilenci de sekiz dolar kadar olduğunu söyler. Bunun üzerine şair, dilencinin boynuna asılı tabelayı ters çevirerek bir şeyler yazar; ‘ Şimdi buraya senin kazancını arttıracak bir şeyler karaladım. Bir hafta sonra yanına geldiğimde bana sonucu söylersin’ der ve oradan ayrılır. Şair, bir hafta sonra dilencinin yanına uğrayıp kendini tanıtınca… Dilenci: ‘ Bayım size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir haftada kazancım ikiye katlandı. Çok merak ediyorum tabelaya neler yazdınız? Bunun üzerine şair gülümser ve: Tabelada “ Doğuştan körüm, yardım edin” yazıyordu. Bense “ Bahar gelecek, ama

ben yine göremeyeceğim” diye yazdım “ der. *** Bu fıkranın sonu ben de başka bir tümceyi çağrıştırdı. Daha doğrusu ben ve benim gibi düşünenlerin derdini ve umdukları dermanı! Ben de, o tabelayı kendince düzelterek yazan şair örneği şöyle yazardım diye aklımdan geçirdim; “ Ülkemin cumhurbaşkanını bu kez ve ilk defa halkın oyları belirleyecek. Ama anlaşıldığı kadarı ile bizler yine demokrasiyi göremeyeceğiz!” *** Kıssadan hisse: “ Yapabileceğiniz en tehlikeli şey insanları eğitmektir. Çünkü insanlar eğitildiklerinde onları kontrol edemez ve korkutamazsınız. Zira; eğitilmiş insanların güçleri kendilerine aittir. Başkalarına teslim etmezler!” (Maxwell).

MKÜ Mühendislik Fakültesi Anadolu turu yaptı

ATAYURT Haber Merkezi

ustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ nde faaliyet gösteren ve aktif olarak yıl içerisinde eğitim gören öğrencilerin gelişimlerine ışık tutan çalışmalara imza atan Mekatronik Topluluğu gezilerle moral depoladı. 3 GÜNLÜK EĞİTİCİ VE BİLGİLENDİRİCİ GEZİ Mekatronik Topluluğu’ nun Nisan ayı içersinde Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderdiği “ Verimli Enerji Duyarlı Hatay için Tasarruf Mühendisleri” projesinin pilot uygulamalarının olumlu sonuçlanmasının ardından üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, toplulukta aktif olarak görev alan 27 kişilik öğrenci ekibine 3 günlük Nevşehir, Konya ve Ankara gezisi hediye etti. Rektör Güder’ in

M

desteği ve Ekinciler Holding A.Ş’ nin sponsorluğunda gerçekleşen gezi, ülkemizin en güzel doğal zenginliklerinden biri olan Kapadokya Peri Bacaları ziyareti ile başladı. Buranın eşsiz güzelliklerini görme fırsatı bulan ekip, dolu dolu geçirdiği günün ardından Avanos’ da çömlek yapımını inceledi.

Tezgâh başına geçen öğrenciler, renkli ve eğlenceli dakikalarla doyasıya vakit geçirdi. Türkiye’ nin önde gelen dünya markası

ORS (Ortadoğu Rulman Sanayi) firmasını da ziyaret eden ekip, Rulman üretiminin aşamalarını uygulamalı olarak adım adım gördü ve mühendislik mesleğinin ayrıcalıklarını farklı bir bakış açısıyla inceledi. Daha sonra Ankara Beypazarı yakınlarında bulunan ve ülkemizin ilk termik santrallerinden birisi olan Park Termik Santralini gezi rehberine dâhil eden öğrenciler, hoşça geçirdikleri günün ardından gezi günlüğüne Konya ile devam ettiler. HUZUR DOLU ANLAR Konya’ da Türkiye’ nin ilk yerli dizel motorunu üreten TÜMOSAN firmasına ziyaret gerçekleştiren öğrenciler, burada TÜMOSAN motor imalat başmühendisi Alp Doğan ve traktör

imalat başmühendisi Murat Bey’ le tesisleri incelediler. Ardından öğrencilerin sınav öncesi motivasyon sağlaması amaçlanarak Konya İlinin tarihi ve kültürel yerleri gezildi. Gezinin bu kısmında öğrenciler, Hz. Mevlana’ nın türbesine özel ilgi göstererek huzur bulduklarını ve tüm dünyanın hayran olduğu Türk düşünürünün huzurunda dua okumanın ayrıcalığını yaşadıklarını belirttiler. Gezi sonrasında geziyi değerlendiren Mekatronik Topluluğu Başkanı Mehmet Fatih Aşcı; bu yıl Mühendislik Fakültesi’ nin içerisindeki en kapsamlı organizasyona imza attıklarını belirterek “ Bu yıl ülkemizdeki imalat noktasındaki fabrikaların ilklerini seçerek mühendislik harikalarını incelemeye birebir imkân bulduk. Mühendislik Fakültesi’ nden her bölümün topluluğa üye olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonumuz, Akademik Danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Cuma Karakuş’ un katılımıyla ayrı bir önem kazandı” dedi. MKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu ise, gezinin Mühendislik Fakültesi’ nde büyük ses getirdiğini dile getirerek bütün organizasyonun ve gir-

işimlerin öğrenciler tarafından yapılmasının büyük bir başarı olduğunu ve Mekatronik Topluluğu’ nun başarılı çalışmalarını her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

Hatay Sağlık Hizmetleri MYO’da Mezuniyet Sevinci ATAYURT Haber Merkezi KÜ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ nda 2013-2014 eğitimöğretim döneminde mezun olan öğren-

M

ciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dalkız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Kökoğlu, Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Evirgen, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Zafer Yönden’ in yanı sıraöğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Törende günün

yapan Prof. Dr. Mehmet Dalkız ve Hatay Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Zafer Yönden, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında iyi bir sağlık çalışanı olmaları ve ülkeye en iyi şekilde hizmet et-

Konuşmaların ardından, yüksek okul birincisi Bahar Yaşar mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diplomalarıyla birlikte, plaket ve hediyelerin verildiği programda öğrenciler daha

meleri öğüdünde bulundu. Konuşmacılar aynı zamanda üniversitenin sağlık alanında çok iyi elemanlar yetiştirdiğinin de altını çizdi.

sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Mezun olan 150 öğrenci sevinçlerini aileleriyle paylaşarak sevgi yumağı oluşturdu.

anlam önemini belirten birer konuşma


ünümüzde gerek gerçek kişiler, gerekse tüzel kişiler üretmiş oldukları, satışını yaptıkları mal ve hizmetleri tanıtmak, geniş hedef kitlelere bilgi akışı sağlamak ve onların hafızalarında kalabilmek için çeşitli iletişim araçları ile reklam yapmakta ya da reklam yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Reklam harcamaları pazarlama ve satış gideri olarak harcama bütçesinde önemli bir yer tutar. Mal ve hizmet üreticilerini ve satıcılarını ilgilendirdiği kadar tüketicileri de ilgilendirmektedir reklâm! İletişim araçlarının çok çeşitli olması nedeniyle reklam yapılırken hangi araçların kullanılması ve hedef kitleye hangi iletişim araçlarıyla ulaşılması gerektiği de önemlidir. REKLAM NEDİR? Farklı açı ve görüşlere göre reklamın birçok tanımı yapılmaktadır. Reklam, iletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik bir araçtır. Bu doğrultuda reklam; üretici firmaların tüketici ya da aracı kuruluşlara ürünleri, hizmetleri, hizmetlere ilişkin bilgi vermesini sağlayan ve güdeleyerek ürünün tüketici veya satıcısı olmalarını sağlayan bir süreçtir. Reklam, bir işletmenin ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın alma eylemine yöneltmek ve işletme imajını bu kitleler üzerinde oluşturabilmek için medyada yer ve zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği enformasyon ve ikna etme faaliyetleridir. Reklam, ele aldığı mal ve hizmet-

G

leri hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak bu talep yaratılırken yüz yüze iletişim yerine büyük kitlelere aynı anda ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Tüm bu tanımlardan hareketle reklamcılık şöyle de tanımlanabilir; bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür. REKLAMIN AMACI Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yolu ile satın almaya yönlendirmek ve işletmenin kârlılığını arttırmak amacını taşır. İşletme, malların tüketici nezdindeki fayda maliyet dengesini reklam yolu ile işletme açısından daha kârlı olacak biçimde dönüştürmüş olur. Yukarıdaki amaca varabilmek için reklamın hedef aldığı tüketici kitlesine ulaşması, mesajlarını bu kitleye verebilmesi gerekmektedir. Bu da reklamın öncelikle iletişim amacını yerine getirmesiyle mümkün olabilir. Bir iletişim aracı olan reklam, sürecin tüm öğelerini bünyesinde toplamaktadır. Kaynak, reklam veren kişi, kurum ya da kuruluştur. Çünkü bir

Mehmet ÇARDAK

Atayurt Haber

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Gümrük Dünyası

Reklam ve Reklamın Faydaları…

m-cardak@windowslive.com

firma veya kişi tarafından bir ürünün veya hizmetin sadece üretilmesi satış için yeterli bir koşul değildir. Üretim, fiyatlandırma, dağıtım kanalları vb. kadar önem taşıyan bir unsur da üretilen mal ve hizmetin, o mal ve hizmeti hiç tanımayan hedef tüketici kitle tarafından tanınması, özelliklerinin bilinmesi ve satın alma isteğinin sağlanmasıdır. Reklamın hedef aldığı tüketici kitlesinin doğru biçimde tanımlanması, reklamın yaratıcılığına ait çalışmaların yeterli düzeyde, titizlikle ve olabildiğince özgün biçimde tasarlanması gerekmektedir. Reklamın iletişim amacı bilindiği gibi tarafsız bir iletişim değil, tam tersine üretici tarafından bilinçli olarak yönlendirilmiş, biçimlendirilmiş bir iletişimdir. Reklamın amacı ya ürünü tanıtmak veya firmayı tanıtmak yeklinde iki türlüdür. Doğrudan faaliyet gerektiren reklamlarda ürünün hemen satışı veya kupon karşılığı verilmesi gibi acil işlem vardır. Dolaylı faaliyet gerektiren reklamlarda ise, okuyucu veya seyirci üzerinde ürünün hayaliyle etki uyandırır. Perakende satıcılar doğrudan faaliyetli reklamı tercih ederken; imalatçılar ve fabrikalar ise, dolaylı faali-

5

yetli reklamı tercih ederler. Reklamın ekonomiye faydası, ekonomide dinamizm ve genişlemeyi davet etmesidir. Reklam aynı tür ürünleri çıkaran firmalar arasında rekabeti de kamçılayacağı için ekonomiyi olumlu yönde etkiler. Birçok kişi reklamın ürün fiyatını yükselteceğini zanneder. Hâlbuki fiyatı etkileyen iki ana faktör üretim maliyeti ve pazarlama ile talepteki artma veya eksilmedir. Reklam bu eki faktörü de desteklediği için fiyat da düşer. Reklamın milli gelirle de bağlantısı vardır. Reklam ekonomik kriz veya patlama yaptıracak kadar etkili olmamakla beraber, para darlığında firmalar daha kaliteli mal yapmak suretiyle bunu reklam konusu yaparlar. Netice olarak satış da, mal kalitesi de artar. Reklam, gazete, radyo ve televizyon gelirlerinin büyük bir kısmını teşkil eder. YAYIN ARAÇLARI VE REKLAM GİDERLERİ Reklâm; mal veya servis satışını arttırabilmek amacıyla yayın araçları ile yapılan bir çeşit duyurudur. Yayın araçları; elle dağıtılan kâğıtlar, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema olabilir. Reklam, gazetede bir satır veya sayfanın tamamını da kaplayabilir. 20.’ inci yüzyılda özellikle de ABD’ nin ticari faaliyetleri reklama bağlanmıştır. İstatistiki değerlere göre ABD’ de senede 15 milyar doların üzerinde bir para reklama harcanmaktadır. Türkiye’ de reklâm yatırımlarının 2013’ te 6 milyar lira olduğu

bilinmektedir. Dünyadaki reklam yatırımları ise 535 milyar doları aşmıştır. Türkiye’ nin payı ise çok düşüktür. Henüz Türkiye’ de Pazar, ekonominin büyüklüğüne göre, gerçek potansiyelini yakalayabilmiş değildir. Pazarın her yıl yüzde 10’ un üzerinde büyümesi gerekiyor ve bunu da yapabilecek bir potansiyel mevcuttur. Yeterli işbirliği ve yeni reklam verenlerinde oyuna katılmasıyla reklam yatırımlarının kısa sürede 20 milyar TL’ ye çıkması mümkündür. Türkiye’ de reklam yatırımlarından en fazla payı yüzde 48.5 ile televizyon almaktadır. İkinci sırada ise yüzde 19.5 ile dijital mecra yer alırken, basının pazardan aldığı pay yüzde 19’ dur. Hiç şüphesizdir ki, mal ve hizmet üreticilerini, satıcılarını ve tüketicilerini yakından ilgilendiren reklam doğru, dürüst ve gerçeğe uygun olarak yapıldığı sürece topluma ve dolayısıyla tüm insanlara büyük faydalar sağlamaktadır. İstihdam arttırıcı, tüketiciyi bilinçlendirici, rekabeti sağlayıcı hatta düşündürücü ve eğlendirici yönüyle reklâm hayatımızın da vazgeçilmez bir parçasıdır. Sonuç itibariyle reklamdaki; R - Rekabeti, E - Etkiyi, K - Kamuoyunu, L - Lisanı, A - Araştırmayı, M –Medyayı, İçeriyorsa, “ REKLAM amacına ulaşmıştır” denilebilir.

MKÜ, Üniversite Tercih Günlerini gerçekleştirdi ATAYURT Haber Merkezi ustafa Kemal Üniversitesi

M

yürüttüğü yoğun tanıtım faaliyetlerinin son halkasına “ Üniversite Tercih Günleri” ni de ekledi. Daha öncesinde şehir fuarları ve üniversite tanıtım günlerine katılan Mustafa Kemal Üniversitesi, bu fuarlarla birlikte çok sayıda öğrenciye ulaştı. Buralardan önemli oranlarda geri dönüşümler sağlayan MKÜ, beraberinde yüksek bir

motivasyon da kazandı. ÖĞRENCİLERDEN, TERLETEN SORULAR

Eket Fuarcılığın düzenlediği tercih günleri, 5 bin öğrenciyi ağırladı. Fuarda, vakıf üniversiteleri ile devlet üniversitelerinin tercih dönemlerinin yaklaştığı şu günlerde öğrenci kapma yarışına girmesi, üniversiteleri daha fazla rekabete sürükledi. Tanıtıcı kitapçıklar ve çeşitli promosyon malzemeleriyle öğrencilerin dikkatini çekm-

eye çalışan üniversiteler, aynı zamanda eskiye nazaran çok daha bilinçli öğrencilerle iletişim kurdu.

larda eğim olanakları sunması, sıklıkla kendisine ne vaat edileceği sorusunu yönelten öğrenciler için daha başka faktörleri ön plana çıkardı. Kampüs yaşantısı, derslerin uygulanma imkanı, mezun olduktan sonra iş bulma garantisi gibi birbirinden pek de bağımsız olamayan detayları gündemlerine alan öğrenciler, sordukları sorularla üniversite temsilcilerini bir hayli terletti. FUARLAR DOĞRU TERCİH İÇİN KİLİT KONUMDA

açan Başkan Seyfi Dingil; fuarların gençlerin eğitimi, doğru tercihi, zaman kaybının önlenmesi ve isteyerek bir mesleği yapması açısından çok önemli

bu fuarları yaptıklarını söyleyen Dingil, “ Ben isterdim ki fuarları daha güzel mekanlarda yapalım. Sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz ayağınıza

sağlık. Bizden ne istiyorsanız İskenderun Belediyesi emrinizde. Biz eğitime çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu. Fuarın Antakya ayağı ise Büyük Antakya Oteli’ nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. NEDEN MKÜ? Bilinirlik düzeyinin her geçen gün artması, tercih edilirlik Neredeyse birçok üniversitenin aynı şart-

Üniversite Tercih Günleri’ nin açılışına katılan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de, Mustafa Kemal Üniversitesi standını ziyareti sırasında düzenlenen fuarın önemine değinen kısa bir konuşma yaptı. Tercih Günlerinin yapılması için sahil yolu üzerinde bulunan İskenderun 1 Nolu Sosyal Tesisleri üniversitelerin hizmetine

olduğunun altını çizdi. Bilinçsizce yapılan tercihlerin öğrencilerin yıllarını aldığını ve daha sonra topluma yansıdığını ifade eden Dingil, “ Öğrencilerin bilerek ve isteyerek tercih yapması, bölümlerini sevmesi hem kendisine hem topluma hem de ailesine daha faydalı oluyor.” değerlendirmesinde bulundu. Kısıtlı imkanlarla

göstergelerinin Türkiye ortalamasının üzerine çıkması, bazı bölümlerinde de rekor seviyesine varan puanlarla öğrenci alması, Mustafa Kemal Üniversitesi’ nin fuarlara verdiği önemi gözler önüne seriyor. Öğrenci odaklı hareket eden ve üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerle yoluna devam etmek isteyen Üniversitemiz, fuarları merkezine alan iletişim çalışmasıyla gerek bölgesinde gerekse Türkiye genelinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Zira tercih

konusunda kafası karışık birçok öğrenci, fuarlar vesilesiyle bölüm ve puanlar hakkında detaylı bilgiler öğreniyor, kendisine nereyi yakın hissediyorsa orayı tercih ediyor. Özellikle Hatay ve bölgesindeki öğrenciler için tercih katsayısı bir hayli yüksek olan Mustafa Kemal Üniversitesi; ulaşım, konaklama ve bütçe gibi en temel ihtiyaçları sorun olmaktan çıkartarak, sahip olduğu kaliteyle birlikte öğrenciler için beklenenin çok üzerinde fırsatlar sunuyor.


6 Dr. M. Ali EDİBOĞLU

Hatay Milletvekili Dışişleri Kom. Ü.

duğu 38 ayrı ülkedeki Suriye Büyükelçiliklerinde Suriye’ de 28 Mayıs’ ta kurulan sandıklarda oylarını kulgerçek landı. barışı kimler Özellikle Suriye’ li sıistiyor? ğınmacıların en fazla yaşadığı Lübnan’ ın başkenti Beyrut’ ta katılıBugünlerde dördüncü yılına mın ve oy kullananların yoğungiren, 160 binden fazla Suriyeliluğu dikkatlerden kaçmadı. nin ölümüne neden olan kanlı Beyrut’ un Suriye Büyükelçiliği Suriye vekalet savaşı; çözümönünde on binlerce sığınmacısüzlük ve savaş isteyenlerle, nın oy kullanmak için beklemeçözüm için çabalayanların müleri ve izdihamı basına ve sosyal medyaya yansıdı. Maalesef Türcadelesine sahne oluyor. Suriye halkı 3 Haziran Salı günü sandık kiye ise, bu seçimi tanımadığını açıklayarak, sığınmacıların İsbaşına giderek, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı’ nı seçecek. Bu tanbul’ da kurulacak oy sandıklarında oy kullanmasına izin seçimi dış destekli isyanları durvermedi. durmak ve krizden çıkmak için Suriye’ de yapılacak Cumbüyük bir fırsat olarak görüyor. Oysa; Batı, ABD, Suudi Ara- hurbaşkanlığı seçimlerini izlemeleri amacıyla bir çok ülkeden bistan, Katar ve maalesef Türtemsilciler bu seçimde gözlemci kiye Suriye’ de yapılacak bu oldu. Rusya Merkezi Seçim Koseçimi engellemek için de her mitesi, seçimleri izlemek için türlü yola başvuruyor. Şu yalın temsilci göndereceğini açıkladı. gerçek ise unutturulmak ve kaSuriye’ nin daveti üzerine bu ülrartılmak isteniyor. Suriye halkının iradesini yan- kede gerçekleştirilecek olan seçimlerde Rusya Merkezi sıtacak, Esad’ ı isteyip istemeSeçim Komisyonu üyesi mildiğini ortaya koyacak, dış letvekilleri ile Rusya Parlamentodestekli terör yuvalarının planlarını sekteye uğratacak bu seçimi su’ nun alt ve üst kanatlarına mensup milletvekilleri de yer istemiyorlar ve yalın gerçeklerle alacak. Suriye’ de gözlemci yüzleşeceklerini öngörüyorlar. Aslında dış destekli muhale- gönderecek ülkeler arasında İran ve Çin de yer alıyor. fet ve BOP projesinin sahipleri Mevcut Cumhurbaşkanı bölge ve Suriye halkının geçek Beşşar Esad’ ın adaylığının yadüşmanlarıdır. Bu güçler Surinında, Mahir Abdulhafız Hacer ye’ de akan kanı durdurmaya katkı sağlayacak ve Suriye halkı- ve Hasan Abdullah El Nuri’ nin de adaylığının onayladığı bu nın iradesini yansıtacak bu seüçlü yarış, Suriye siyasi tarihinçimi kendilerine tehdit olarak deki ilk çok adaylı Cumhurbaşgörüyorlar. Bu nedenle engelkanlığı yarışı olması açısından leme çabası içine giriyorlar. önem taşıyor. 3 Haziran’ da başlayacak Suriye Cumhurbaşkanlığı olan bu seçim için yurt dışında seçimlerine 2’ si kadın, biri Hıyaşayan Suriye Vatandaşları, ristiyan olmak üzere toplam 24 içerisinde Rusya’ nın da bulun-

Atayurt Haber kişi aday olmuştu. Suriye Anayasasına göre, Suriye’ de en az 35 milletvekilinin desteğini alan, Suriye vatandaşı olan ve son 10 yıldır devamlı olarak ülkede yaşamış kişiler Cumhurbaşkanlığına aday olabiliyorlar. Adaylığı onanan Mahir Abdulhafız Hacer 43 yaşında, Halep’ in önde gelen ailelerinden birine mensup. Hasan Abdullah El Nuri ise 54 yaşında ve Şam’ ın yerlisi bir aday… Bu seçimin oy sandıkları kurulmasına izin verilen yurt dışı ayağındaki katılımın yüksekliği, terörden bıkmış Suriye halkının Beşar Esad’ a verdiği büyük desteği göstermesi açısından önemli. Suriye halkı, sokak ve caddelerinde Esad’ a desteğini dükkanlarının kepenklerini ve camlarını muhaliflerin kullandığı işgal dönemindeki bayrağı değil, Suriye bayrağının renklerine boyayarak gösteriyor. Basına düşen görüntülerde, evlerin camlarında bile Esad’ ın posterleri var. Şam caddelerinde, sokaklarında halk ülkenin kurtuluşunu, Esad’ ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasında gördüğünü bağımsız Arap ve uluslararası basın da, TV’ ler de dile getiriyor. Suriye’ nin belki de iç barışı sağlayacak, bazı bölgelerde rejim ile muhalifler arasında gerçekleşen ateşkesi devam ettirecek böylesi adımlara ihtiyacı var. Bunun için Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler hem kendi çıkarları, hem de Suriye halkının acılarına merhem olması için risk alarak barışa katkı sağlamalı. AKP’ nin izlediği politika ile, savaş çığırtkanlığı yapmak kim-

seye bir fayda sağlamaz. Suriye’ de bir an önce normalleşmenin önünü açacak, demokrasiye geçişte bir adım olacak bu seçim desteklenmeli, ateşkesin sağlanması için çabalar artırılmalıdır. Unutulmaması gerekir ki 8 yıl süren İran-Irak savaşı sonrasında bugün 2 ülke, düşmanlıkları bir kenara bırakmış, silahları yere gömmüş ve uzlaşı sağlamışlardır. Yakınımızdaki bu örnek bile düşmanlıkların bir yarar sağlamadığı gibi, barışın bölge için ne kadar elzem olduğunu bize anlatmaktadır. Bölge halkları ile barışık bir şekilde yaşamak istiyorsak, AKP Hükümet temsilcilerinin kini, nefreti, mezhepçi söylemleri bir kenara bırakması gerekir. AKP dış politika belirleyicileri, izleyecekleri yeni akılcı bir politika ile bölge ülkeleriyle barışık olmalı, başkalarının görüşlerine tahammül göstermeli, kutuplaşmaları ve savaşı teşvik edici değil, barışı ve diyaloğu destekleyici uygulamaları acilen devreye sokması gerekir. Geçmişte yapılan hataları telafi etmek için, savaş hiç bir zaman çözüm olmamalı, komşularla karşılıklı çıkar çerçevesinde barış içinde diyalog ve işbirliği ön planda olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bölge ve iç barışı gerçekten sağlamak istiyorsak, emperyalist ülkelerin acımasız politikalarını elimizin tersi ile itmeli, onların planlarına alet olmayarak ülkemizi ve bölgemizi bu ateş çemberinden uzaklaştırmalıyız. Bu çerçevede; hatalardan ders alarak ülke ve bölge çıkarları için barışı ve diyaloğu önceleyen politikalara destek vermeliyiz.

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

İlkokul Öğrencilerine Aromatik Bitkiler Müzesi gezdirildi

ATAYURT Haber Merkezi lkokul öğrencileri Hayat Bilgisi dersi konuları kapsamında Hatay’ ın zenginliklerini fark edebilmeleri amacıyla, Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesini ziyaret etti. Öğrencilere öğretmenleri eşliğinde Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzemizdeki bitkiler tanıtıldı. Müze yönetimi öğrencilere müzeyi gezdirerek; müzenin kuruluş amacı, müzenin yapısı ve müzede sergilenmekte olan bitkilerin yetiştirme koşulları, hangi amaçlarla kullanıldık-

İ

ları, daha çok hangi bölgelerde bulundukları gibi konularda öğrencilere bilgiler vermişlerdir. Bu sayede doğada yaşayan bitkilerin faydaları konusunda ve öğrencilerin çevrelerinde yetişen bitkilerin ne gibi özellikleri olduğunu öğrenmelerine katkıda bulunulmuştur. Gezinin sonunda öğrencilere, lavanta tohumu ve sadece İlimizde yetişen bitkilerin yer aldığı broşür hediye edildi.

KAYIP 23 Temmuz vergi dairesinde kayıtlı A691516100 0 sayılı fatura ile A-7951-8000 sayıları arasındaki gider pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. M. Ali ÖZGÜN ve Ortağı

k r SARAY r a F ratı Organizasyon ya

Tevfik AKAR

*Açýlýþ Kokteyl Hizmetleri

*Catering Hizmetleri *Düðün (Ýkram Hizmetleri) *Baskýlý Balon ve Balon Dekorasyonu Profesyonellik Tesadüf Değil Emek İster Tel.: 0.326 214 44 00 Cep: 0532 747 36 31 Kışlasaray Mah İnönü Cad Maramara Apt No 39 Migros Karşısı Antakya-HATAY e-mail: saray-organizasyon@hotmail.com web: www.sarayorganizasyon.com (16/4)


Başkan Savaş kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu

Eğitim kurumlarına ziyaretini sürdüren HB Belediye Başkanı Lütfü Savaş

Eğitime desteğimiz sürecek ATAYURT Haber Merkezi atay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş Hatay’ da bulunan okullara yönelik nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Savaş eğitim kurumlarına destek vermek amacıyla Özel Mediclass Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ ni ziyaret etti.

H

ATAYURT Haber Merkezi

atay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kursiyer öğretmeni Fikriye Yıldız’ ın hazırlamış olduğu Ev Tekstil Ürünleri sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Dr. Mustafa Gencay İlkokul’ u çok amaçlı salonunda

H

7

Atayurt Haber

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

yapılan açılışa Hatay Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Güven, Kursiyer Öğretmeni Fikriye Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 20 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru yüzlerce çalışmanın sunulduğu sergideki ürünleri sanatseverler

büyük bir beğeniyle inceledi. Boncuk işlemeden, kurdele nakışına, çanta işlerinden, ahşap boyamaya kadar birçok el yeteneğinin sunulduğu sergide Başkan Savaş, Yapılan çalışmaların takdire değer olduğunu ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren okul Müdürü Seher Altunay Baktıaya Başkan Savaş’ a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Lütfü Savaş da, Yaşadığımız şehri başta hemşerilerimiz olmak üzere, kentimizi ziyaret eden tüm insanlara yakışır bir hale

getirebilmek için hizmeti eksik etmeyeceklerini ifade ederek, “ Bugüne dek olduğu gibi bundan sonraki hizmet süremizde de gerek eğitim alanında yürütülen projelere gerekse sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretin so-

Orman yangınları ile mücadele toplantısı düzenlendi

ATAYURT Haber Merkezi atay Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun almış olduğu

H

kararların değerlendirilmesi ve Belen İlçesinde konu ile ilgili alınacak önlemler ve meydana gelebilecek orman yangınlarına müdahalelerde ilgili ku-

rumların görevlerine ilişkin Kaymakamlık Konferans Salonunda Belen İlçe Kaymakam Abdulaziz Aydın Başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Orman İşletme Şefi Mehmet Başaran’ ın katılımcılara sunduğu brifing ile başladı. Hatay Orman Yangınları Mücadele Komisyonu kararının değerlendirilmesi ve ilgili kurumların görevleri ile ormanlarımızın muhafazası açısından alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi sonucunda, Kaymakam Aydın’ ın değerlendirmesi ile geçtiğimiz yıl Belen’ de önceki yıllara göre orman yangınlarındaki

artış ve yanan orman alanlarındaki büyümeye dikkat çekilerek, özellikle bu yılın kurak geçmesi dolayısı ile konunun öneminin daha da arttığı, kamu görevlileri olarak orman yangınlarına müdahalede üzerlerine düşen görevler yapılmasına rağmen, yangın başladıktan sonraki söndürme mücadelesi, kaybedilen orman alanlarını ve zararlarımızı kapatamadığı göz önünde bulundurularak, yangınların yaşanması açısından aktif çaba

nunda Başkan Savaş, okul yönetimi ve

öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

HASİAD EVİ’ nde mangal partisi

ATAYURT Haber Merkezi

gösterilmesi ve kamu sivil tüm kesimlerin mücadelede yer alması, halkımızın duyarlı olması ve bu bilinçle hareket etmesinin önemi vurgulanarak toplantıya son verildi.

eçtiğimiz hafta sonunda HASİAD evi avlusunda düzenlenen mangal partisinde HASİAD Üyeleri bir araya geldi. Üyeleri kaynaştırmaya yönelik organizasyonlar kapsamında düzenlenen mangal partisine HASİAD üyeleri eşleri ile birlikte katıldılar. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte HASİAD üyeleri ve eşlerine yemeğin ardından Hatay’ ın meşhur tatlısı künefe ikram edildi.

G

Adres : Kanatlı Mahallesi Atatürk Cad. Gali Apt. 0326 221 37 39 - 0542 264 27 77 Antakya / Hatay 2-14/7


8

Atayurt Haber

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Gaziler Kaymakam Baysal’ı ziyaret etti ATAYURT Cuma ZEYBEK ürkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Arsuz İlçe Kaymakamı Fatih Baysal’ ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten

T

Yayladağı Gözlüce Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözüldü ATAYURT Haber Merkezi

ntakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, mahalle hayrına yapılan içme suyu tesisisin açılışına katıldı. Yayladağı İlçesine bağlı Gözlüce Mahallesi’ nde yaşanan su sıkıntısı geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan içme suyu tesisleri sayesinde son buldu.

A

Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Aksoy ev sahipliğinde düzenlenen programa Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Yayladağı Belediye Başkan vekili Metin Bilgili, AKP Yayladağı İlçe Başkanı Recep Tuncer, Antakya Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle sakini katılımda bulundu. Gözlüce Mahalle

Muhtarı Mehmet Aksoy, içme suyuna kavuşmanın mahalle sakinlerine büyük sevinç yaşattığını ifade ederek, “ Başta Adalet eski Bakanımız ve AKP Hatay Milletvekilimiz Sayın Sadullah Ergin olmak üzere mahallemizin suya kavuşmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemizin kangren haline dönüşen bu problemi böylelikle çözülmüş oldu. Mahalle hayrına yapılan bu tesisin açılışına iştirak eden Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Yayladağı Belediye Başkan Vekili Metin Bilgili ve tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim”

dedi. Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Adalet eski Bakanı ve AKP Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’ in girişimleri ile 5 Km. uzaklıkta bulunan kamışlık mevkiinden temin edilen içme suyunun, içme suyu hattı döşenmesi suretiyle ve motorlar yardımı ile 50 tonluk su deposuna aktarıldığını ve böylelikle Yayladağı Gözlüce Mahalle sakinlerinin içme suyuna kavuştuğunu ifade ederek, “ İçme suyu sorunu yaşayan Gözlüce Mahallesi, yapılan çalışmalar sonrasında suya kavuştu. Artık evlerinizde 24 saat boyunca kesintisiz içme suyunuz olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Baysal, gazilerimizin değerini her zaman bildiklerini ve bilmeye devam edeceklerini söyledi. Dernek Başkanı Bakır’ da, Kaymakam Baysal’ a görevinde başarılar diledi ve plaket takdim etti.

Asi nehri yağmur suyuyla doldu ATAYURT Cuma ZEYBEK ntakya’ da önceki gece ve sabahı yağan yağmur Asi nehrini su doldurdu. İki haftadır susuzluktan kuruyan Asi Nehri, yağmurun yağması ile birlikte nehrin suyu birden yükseldi. Şiddetli yağmur suyunun sürükleyip getirdiği çöplerde su yüzüne çıktı.

A


9

Atayurt Spor

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Akademi Hastanesi’ nin Düzenlediği Kompozisyon Yarışmasında Dereceye giren Öğrenciler ödüllerini aldı

Deniz Temel 1. Oldu

ATAYURT İbrahim TÜLEYLİOĞLU

kademi Hastanesi’ nin düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda TED Koleji’ nden Deniz Teme yarışmanın birincisi ilan edildi. Özel Antakya Akademi Hastanesi, geçen yıl “ Çevre ve Sağlık” konulu, kompozisyon yarışması düzenlemişti ve büyük bir ilgi ile karşılaşmıştı. Bu yıl ikincisini yaptığı yarışmanın konusunu “ Yaşamak İstediğim Dünya” olarak belirlemişti. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Akademi Hastanesi Genel Müdürü Fazıl Altınay; ‘ ’ Amacımız gençlerimizin hayal ettiği dünyayı kağıda dökmeleriydi. Bu yıl çok daha büyük bir ilgi ile

A

karşılaştık. Yarışmamıza değişik okullardan üç yüz arkadaşımız katıldı. Jüri üyelerimiz eseleri değerlendirirken gerçekten çok zorlandı. Çünkü; dile gelen her düşünce son derece önemli ve değerliydi. Biz Hastaneyiz sağlık hizmeti üretiyoruz. Amacımız insanları sağlığına kavuşturup mutlu kılabilmek. Ancak bizlerinde yaşadığı bir dünya var. Kurum olarak

ta Toplumla iç içe yaşıyoruz. Toplumsal rahatsızlıkları tedavi etmeye maalesef hiçbir Hastanenin gücü yetmez. Bunun içindir ki Yanı başımızda süren savaş, şiddet, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, çevre katliamları içimizi burkuyor, Toplumsal sağlığımızı bozuyor. Aramızda savaşa üzülmeyen var mı? Soma ya ağlamayan var mı? Gençlerimizin yaşamak istediği dünyada: Savaş yok, yıkım yok, çevre katliamı yok, yoksulluk yok, gözyaşı yok. Barış var, kardeşlik var, sevgi var, saygı var, eğlence var. Yaşanası bir dünya özlemi var. Dileğimiz bu güzel özlemlerin gerçekleşmesi. Kirlettiğimiz dünyanın gelecek kuşaklar tarafından temizlenmesi Yazar Sayın Mehmet Karasu, Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın

Nidal Özdemir, Gazeteci Yazar Sayın Sinan Seyfettinoğlu, Edebiyat Öğretmeni Sayın Selamet Bağcı, Hastanemiz Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Kılıçlar’ dan oluşan jüri heyeti 300 ye yakın kompozisyonu büyük bir titizlikle inceleyip ödüle hak kazanan öğrencilerimizi belirledi. Bu yarışmada bizlere gerekli izinleri verip duyurumuzu yapan Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne, tüm okul yöneticileri ve öğretmenlerimize, bunca işleri arasında bizlere zaman ayıran jüri üyelerimize ve yazdıkları kompozisyonlarla bizlere “ Güzel bir dünya” umudu veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz’ ’ dedi Akademi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Memet Kılıçlar ise; ‘ ’ Hastanemiz açılışının 3. yılındayız. Gelenekselleştirdiğimiz kompozisyon yarışmasında amacımız sağlık alanında olduğu kadar sosyal etkinliklerde de halkımızla buluşmak, gençlerimizi ve çocuklarımızı kucaklamaktır. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyal anlamda eğlence ve birlikteliklerinin yanında, iç dünyalarındaki düşünce ve hayal güçlerini de görme fırsatı yakalıyoruz. Yarışmamıza beklediğimizin üstünde bir ilgi ve katılım oldu. Öğrenci, veli ve siz değerli eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. ‘ ’ Yaşamak İstediğim Dünya’ ’ konusu, yoğun iş tempomuz içinde aslında bizlere birçok gezegeni

gezme fırsatı yarattı. Nasıl mı? Okuduklarımız bizlere gösterdi ki, yarışmaya katılan her bir çocuğumuzun kendisi ayrı bir dünya…Ve ortaya çıkacak yeni düşünceler geleceğimizin temellerini oluşturacaktır. Değerlendirmemiz oldukça özenli bir

çalışma ve hakkaniyet çerçevesinde yapıldı. Jürimize ve emeği geçen personelimize huzurunuzda tekrar teşekkür ederim. Katılımlarınızla her yıl daha güzel etkinlikler olacaktır. Ve sanırım artık daha büyük mekanlara ihtiyaç duyacağız. Puanları oldukça

iyi olan ve ödül alamayan tüm öğrencilerimizin şimdiden gözlerinden öpüyorum ‘ ’ dedi. Törene katılan Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan da, Akademi Hastanesi’ nin eğitim-öğretime destek olmasını memnunlukla karşıladıklarını belirtti. Tören sonunda

tüm katılımcılar ikram eşliğinde derecelerini kutladılar. YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER TED Hatay Koleji’ nden Deniz Temel 1., Özbuğday O. Melisa Gökçe 2., Mehmet Rende O. Melisa Aydın 3. Lüğü elde etti.

Okulöncesi çocuk şenlikleri yapıldı

ATAYURT Haber Merkezi kulöncesi çocuk şenlikleri çerçevesinde Defne İlçesinde bulunan okullarda da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vilayetler Birliği Anaokulu’ nda düzenlenen etkinliğe Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, Defne Belediye Başkan Yardımcısı

O

Derya Altunay Şube Müdürü Ramazan Özer, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikleri yerinde

izleyen Müdür Gülistan açılış sırasında yaptığı konuşmada çocukların gelişiminde okulöncesi eğitimin çok önem

arz ettiğine dikkat çekerek, etkinliği hazırlamada emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kültür’ den Bilgi yarışması Eğitim Yatırımlarının Yürütülmesinde Türkiye Birincisi

Hatay’da Eğitim atağı sürüyor ATAYURT Haber Merkezi atay, eğitim yatırımlarının yürütülmesi konusunda Türkiye genelinde birinci oldu. 2013 yılı içerisinde; kapatılan İl Özel İdaresi tarafından eğitime yönelik olarak 89’ u Bakanlık bütçeli, 13’ ü ise İl Özel İdare bütçeli toplam 102 adet proje yürütüldü. Toplam bedeli yaklaşık 165 milyon lira olan projelerde yaklaşık yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandı.

H

2014 yılı içerisinde ise; İskenderun II. Organize Sanayi Bölgesi tarafından 6 adet, kapatılan İl Özel İdaresi tarafından da 9 adet projenin ihalesi yapılırken, Bakanlıktan aktarılan kaynakla 2 adet, İl Özel idaresi tarafından aktarılan kaynakla 3 adet olmak üzere toplam 5 adet projenin ihalesi ise yine bu yıl içerisinde yapılacak. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, eğitime yapılan her

bir desteğin; daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık bir geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Vali Lekesiz, bu vesile ilimizde eğitime katkı sunan başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere Adalet eski Bakanımıza, İlimiz Milletvekillerine, kapatılan İl Özel İdaresi çalışanlarına ve Meclis Üyelerine, Özel İdare ve Milli Eğitim teşkilatının her kademesinde görev yapan çalışanlara, eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

ATAYURT Haber Merkezi ültür Dershanesi Antakya ve Samandağ şubeleri arasında Edebiyat bilgi yarışması düzenledi. Konuya ilişkin Kültür Dershanesinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi; “ Başlangıçta 40 grubun katıldığı çeyrek final ve yarı finale çıkan yirmi

K

grup içinden seçilen dört grup ile finale giden öğrenciler iki saat boyunca ilçe milli eğitim toplantı salonunda ter döktüler. Toplam yirmibeş sorudan oluşan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlyas Alca’ dan aldılar. DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

1.Olan Grup Ezgi Genç, Sara Ada, Ece Loş 2.Olan Grup Sinan Hocaoğulları, Sara Yoğun, Yasenya Işık 3. lüğü paylaşan gruplar Aylin Solmaz, Helen Miçooğulları, Aylin Deli, İlknur Ray, Sibel Sözer, Ceylan Demir oldu. Kültür Dersaneleri Edebiyat Bilgi yarışmasına katkı

ve desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ekiz ve Şube Müdürü İlyas Alca’ ya ayrıca bu güzel yarışmada emeği geçen Serpil Tekgüzel, Mine Girişken, Özgen Hişmioğulları, Dilber Güneş Öğretmenlerimize ve yoğun ilgilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” bilgisine yer verildi.


10

Atayurt Haber

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Okul ve sanayi işbirliği meyvesini verdi

ATAYURT Haber Merkezi

skenderun Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2013-2014 yılsonu sergisi’ nin açılışı Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz’ in eşi Zehra Lekesiz’ in katılımı ile gerçekleştirildi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi’ nin bahçesinde düzenlenen sergiye; İskenderun İlçe

İ

Kaymakamı H.Hasan Özyiğit ve eşi Selda Özyiğit, Belediye Başkanı Seyfi Dingil’ in eşi Feraye Dingil, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan’ ın eşi Sedef Demirhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil Türkdönmez ve Eşi, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar ve Eşi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri

ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cafer Ertuğrul Gök tarafından yapılan açılış konuşmasıyla devam etti. Mesleki Eğitim Merkezlerinin günümüzde beşeri gelişme, sosyal dayanışma, sosyal ve bölgesel gelişmelerin merkezi, değişen ve gelişen ekonomi ile iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin becerilerini artırıp hayat boyu öğrenme merkezleri haline geldiğini ifade eden Cafer Ertuğrul Gök; “ Bugün İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi olarak son yıllarda kadınlarımıza yönelik kurslara ağırlık verilmektedir. Onların sosyal anlamda

faaliyette bulunacakları bir takım alanlarda kursların açılması sağlanmaktadır. Ekonomik anlamda kendilerine ve ailelerine katkı sağlayacaklarını düşündüğümüz mesleki kursların açılmasına öncelik vererek, bu kurslar da edindikleri bilgi ve beceri ile küçükte olsa bir şeyler üretmelerine olanak verilmekte ve kendileri ile ailelerine katkı sağlayacak düzeye gelmeleri arzulanmaktadır” dedi. Bilgiyi öğreten, teknolojiyi kullanabilen çağdaş medeni dünya ile rekabet içerisinde olabilecek gençleri hizmet erbabı olarak yetiştirmek Devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin temel görevlerinden birisi olduğunun altını çizen İskenderun İlçe Kaymakamı H.Hasan

Özyiğit; İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi olarak 180 tane mesleki kurs açıldığını ve bu kurslardan 4500 kursiyerin faydalandığını, kursiyerlerimizin bir kısmının çırak, bir kısmının kalfa ve bir kısmının da usta olduğunu belirterek, çağdaş eğitim teknolojilerini gerek İlimizde gerekse İlçemizde ve sanayi sektöründe kullanabilmek amacıyla bu tür mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gayretinde olduklarını dile getirdi. Bu tür mesleki kursların oluşturulmasında ve uygulanmasında emeği geçen okul idarecilerini, öğretmenlerini ve değerli kursiyerleri gönülden tebrik eden Kaymakam Özyiğit, okul ve sanayi işbirliği noktasında desteklerini esirgemeyen meslek odalarına ve esnaflarımıza da ayrıca

teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından mesleki eğitim uzmanı ve saz üstadı Zeki Altıparmakoğlu tarafından zihinsel engelli öğrenciler ile birlikte mini bir konser dinletisi sunuldu. Mesleki kurslara katılarak sertifika almayı hak eden kursiyerlere protokol üyeleri ve saygı değer eşleri tarafından belgelerinin teslim edilmesinin ardından yılsonu sergisinin açılışı

gerçekleştirildi. Kursiyerlerin kendi el emekleri ile yapmış oldukları birbirinden güzel ve özel çeşitli ürünlerin sergilendiği tezgâhları tek tek dolaşan Zehra Lekesiz, kursiyerler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Girişkenlikleri ve başarı çalışmalarından dolayı kursiyerleri ve bu kursiyerlerin bilgi ve beceri kazanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik eden protokol

BİLGİVİZYON HIZLI OKUMA - ANLAMA VE DİKSİYON KURSLARI ŞU ANA KADAR KATILACAĞINIZ EN ETKİLEYİCİ VE HEYECAN VERİCİ EĞİTİME HAZIR MISINIZ? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİNE ve YETİŞKİNLERE

Sınavlara Hazırlananlara

aSınavlarda soru çözme hızınızı en az üç katına çıkartmak! aParagraf sorularını kısa sürede yanlışsız çözebilmek! aKitap okuma alışkanlığı kazanmak! aKitap, dergi ve gazeteleri daha kısa sürede okuyup anlamak! aDikkat dağınıklığını gidermek, anlama oranını yükseltmek ve hafızanızı güçlendirmek!

aÖğrenme ve anlama hızınızı artırmak! aEtkili ve güzel konuşabilmek için! Not : Sınavlara Hazırlananlar için Hızlı Okuma Uzmanı ve dershane deneyimli Türkçe Edebiyat Öğretmeni YALÇIN AVCU Tarafından Ücretsiz Üç Saat Paragraf Çözüm Teknikleri Anlatılacaktır.

Tüm Kursiyerlerimize 18 Saatlik Ders Programı Hızlı Okuma Kitabı, Hızlı Okuma Bilgisayar Programı verilecektir. (Hafta İçi - Hafta Sonu ve Akşam Kursları da Mevcuttur.)

Tel : 0326 215 72 88 Gsm : 0542 272 33 92 0539 619 08 67

Silahlı Kuvvetler Cad. Beyluni Azar Apt. No:25 KAt:1 Daire 2 Antakya / HATAY

Birbirinden güzel, yeni modelleriyle hizmete girdi

üyeleri ve saygıdeğer eşleri, onların bu başarılarından dolayı gururlandıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan ötürü memnuniyetlerini ifade eden kursiyerler, Devletin ve Devlet erkânının kendilerine yakınlık göstermelerinden dolayı da ayrıca mutlu olduklarını dile getirerek, geleceğe umutla baktıklarını belirttiler.


11

Atayurt Haber&Spor

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Koruculuk görevinde bulunurken terör saldırısına kurban gitmişlerdi

Akmancanlar Spor Kulübü Yönetimi ve Sporcuları Başkan Kimyeci’yi ziyaret etti

Azganlık şehitleri unutulmadı ATAYURT Spor Servisi kmancanlar Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim ve sporcuları, Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci’ ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Akmancanlar Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Murat Akman, kulüp yönetim kurulu üyeleri Şeref Dilek Akman, Ayşe Kurt ve kulüp sporcuları katılım gösterdi. Akmancanlar Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Murat Akman ziyarette yaptığı açıklamada; 1 Haziran 2014 Pazar günü Antakya Kapalı Spor Salonu’ nda düzenlenen Kick Box Hatay Şampiyonası’ nda kulüp sporcularının 17 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz Madalya ve takım halinde kupa

A

ATAYURT Haber Merkezi

skenderun Belediye Başkan Vekili Musa Sarraçoğlu ve Başkan Yardımcısı Ergün Gözüküçük, Azganlık’ taki şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti. 30 Mayıs 1999 tarihinde, Azganlık beldesi Değirmendere mevkiinde DSİ’ nin suyolu çalışmasında gönüllü köy korucusu olarak nöbet tutarken, terör saldırısı sonucunda şehit ve gazi olan vatandaşlarımız unutulmadı. Acı olayın yıldönümünde, Azganlık’ taki şehit ve gazi-

İ

HATAY

lerin evlerini ziyaret eden Başkan Vekili Musa Sarraçoğlu ve Başkan Yardımcısı Ergün Gözüküçük, “ Şehit ve gazilerimize minnet, şükran borçluyuz. Şehitlerimiz her zaman bizim kalbimizdedir. Şehitlerimizi hiç unutmayacağız. Onlardan gurur duyuyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz.” dedi. Şehit Osman Dikbaş, şehit Sedat Yılmaz, şehit Bekir Durmaz, şehit Ömer Yılmaz, gazi Yusuf Dikbaş, gazi Ali Dikbaş, gazi Sıtkı Demir, gazi Murat Kuru’ nun Azganlık Mahallesindeki evine ziyarette bulu-

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti.

Onur Serkan Keskin İş Güvenliği Uzmanı

Gsm: 0533 720 43 91 Tel: 0326 221 77 93 Fax: 0326 221 77 93 e-mail: onur.keskin@hatayisgh.com - onur.keskin@osgbhatay.com www.hatayisgh.com - www.osgbhatay.com

(2/6-ibr)

BAY BAYAN ELEMAN ALINACAK Bilgisayar’ı çok iyi bilen Üniversite Mezunu

Bay ve Bayan eleman alınacak:

nan Belediye Başkan Vekili Musa Sarraçoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Gözüküçük, şehit yakınlarına ve gazilere çiçek verdi. Başkan Seyfi Dingil’ in şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı ziyarette, selamını ileten Başkan Vekili Musa Sarraçoğlu ve Başkan Yardımcısı Ergün Gözüküçük, gazilerle ve şehit aileleriyle bir süre sohbet etti, acılarını paylaştı. Ziyaretlerde, şehitlerin ruhuna dua da okundu. Şehit aileleri ve gaziler, anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

DAHAN

VİNÇ FORKLİF - OTO KURTARMA HİZ. İŞ MAKİNALARI ALIM SATIMI

Derviş Sabancı - Haydar Çekmen 0535 516 56 54 - 0539 238 28 80 0506 997 02 95 Tel: 0326 221 19 81 Yeni Sanayi Sitesi 56 B/Blok 6. İniş .7. Cad. No: 12 dahavinc@hotmail.com ANTAKYA

214 93 03 Cep: 0532 456 97 66 Tel: 0326

geçenleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yavrularımızın, gençlerimizin, spor faaliyeti gösteren kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum.” dedi. Ziyaretin sonunda

Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Akmancanlar Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim ve sporcuları ile günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Kimyeci, sporculara meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Erhan Aksay futbol turnuvasında bugün ATAYURT Cuma ZEYBEK rhan Aksay Futbol turnuvasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Antakya Nazım Koka sa-

E

hasında saat 17:30’ da K. Seferoğlu Antakya Noterleri-Ö. Aklan Muhtarlar Derneği, saat 19:00’ da Tahir Oktay Beşaslan-A.Teoman Yayladağlılar Derneği, saat 20:30’ da Orhan Aksuyu

ELEMAN ALINACAK

ELEMANLAR ALINACAK

Mimarlık Bürosunda çalıştırılmak üzere Çay ve Temizlik işlerine bakacak Bayan eleman alınacaktır.

organizasyon firmasında part time çalıştırılmak üzere BAY ve BAYAN eleman alınacaktır.

Tel.:

Lütfen CV’ leriyle birlikte müracaatlarını yapsınlar.

Firmamızda çalıştırılmak üzere MİMAR (Bayan) Bilgisayar bilen Sekreter ve Büro işlerine bakacak BAYAN eleman Alınacaktır

ci’ ye plaket sundu, şükranlarını belirtti. Akman, ayrıca Başkan Kimyeci’ ye hayırlı olsun temennilerini belirterek, hem halkımıza hem de Antakya’ ya çok önemli ve başarılı hizmetler gerçekleştireceklerine olan inançlarını bildirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci, Akmancanlar Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim ve sporcularını elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan Kimyeci “ Bugüne kadar yapmış olduğunuz başarılı spor faaliyetleri ve turnuvalarda kazandığınız kupa ve madalyalardan ötürü çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm emeği

Zülüflühan Veteryanlar- Mahmut Yanaray Mustafa Kemal Üniversitesi ve 22:00’ de Hamit Şamlıoğlu Hatay İdman Yurdu-Nejat Seçkin Yusuf Yurdal Sigorta takımları karşı karşıya gelecek.

(2/6-ibr)

Müracaat: 2123656 Antakya

ELEMAN ALINACAK

kazandığını, bu başarının elde edilmesindeki büyük katkı ve desteklerinden ötürü Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci’ ye teşekkür ettiklerini ifade etti. Akman, özellikle yetenekli ancak çeşitli imkansızlıklardan ötürü spor yapma imkanı bulamayan çocukların ve gençlerin çeşitli branşlarda spor yapmasına imkan sağlamak, onlara destek olmak amacıyla Antakya Belediyesi ile Akmancanlar Gençlik ve Spor Kulübü arasında başlatılan “ Sokakta Değil Sporda Buluşalım” projesine destek ve katkılarından ötürü Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimye-

0538 540 44 44 0533 644 82 78

Tel.: 0326 214 44 00 Cep.: 0533 164 39 39 (27/5 TF)

(09/05-AA)

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Armutlu Mah. Gündüz Cad. Has Turizm Üstü 130m2 3+1

0532 478 06 09

ELEMAN ALINACAK Muhasebeden anlayan Bayan Personel alınacaktır. Tel.:

(16/5-MÖ)

225 29 53

ELEMAN ALINACAK SATILIK DÜKKAN Soğuk Hava Deposunda Çalıştırılmak Üzere Kaynakçı ve Elektirkçi Alınacaktır Tel:

0532 452 51 96

(8/5-7/6)

Antakya’ nın Sümerler Mahallesi Aalen Alanı Nasır Çankaya apartmanında dükkan sahibi eliyle satılıktır.

GSM: 0 535 545 15 16

www.atayurtgazetesi.com.tr Günlük Siyasi Gazete / Yerel Süreli Yayýn Kurucusu ve Ýmtiyaz Sahibi

Ahmet ABDULLAHOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni : Murat BERBER Yazýiþleri Müdürü : Erhan UNAY Genel Yayın Koordinatörü : Mehmet EZER Mali Sorumlu : İbrahim TÜLEYLİOĞLU Foto Muhabiri : Cuma ZEYBEK Yazar : Fatoþ Kayacan HATAYLI Bilgi Ýþlem : Mert GÜZEL Kuruluþ Tarihi : 06/Ocak/1997 Adres : Silahlý Kuvvetler Cd. Beyluni Azar Ap. 2/5 Haber Merkezi Tel.: 0.326 213 58 33 - 216 17 28 Fax: 0.326 215 20 26 Antakya e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr ......................................................... Fiyatý: 50 Kuruþ (KDV dahil) Abone - Yýllýk : 150 TL. 6 Aylýk : 80 TL. Dizgi : Atayurt Bilgi Ýþlem Merkezi Silahlı Kuvvetler Cd. Beyluni Azar Apt. 2/5 Baský: Atayurt Ofset Tesisleri Uğur Mumcu Cad. Çerkezoğlu Sitesi 2.Blok Zemin Kat - ANTAKYA/HATAY Matbaa Tlf: 0326 212 51 18


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor’un artık Antakya takımı değil, tüm Hatay’ı kapsadığını belirterek, isminin yenilenmesi önerisinde bulundu:

Hatayspor, Hatay Büyükşehirspor adını almalı! ATAYURT Cuma ZEYBEK atay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor’ un adının Hatay Büyükşehirspodr olarak yenilenmesini

H

istedi. Erhan Aksay Futbol turnuvası öncesinde Gazetemiz sahibi Ahmet Abdullahoğlu’ nun Hatayspor’ a yönelik düşüncelerini sorduğu Büyükeşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,

Hatayspor’ un yeni sezonda elbette yine başarılı olması için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üzerine düşen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade ederken, “ Ancak Hatayspor artık bir Antakya takımı değil, tüm

Hatay’ ı kapsar hale geldi. Benim görüşüm, artık Hatayspor adını Hatay Büyükşehirspor olarak düzeltilmesi taraftarıyım” önerisinde bulundu. Hatayspor’ un Hatay Büyükşehirspor adını almasıyla

birlikte tüm Hatay’ ı temsil edeceğine vurgu yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “ Şu an Hatayspor denilince, akla Antakya takımı olarak değerlendiriliyor. Ama Hatay olarak Büyükşehir olduğu-

muza göre, Hatayspor Hatay Büyükşehir Belediyespor olarak isminin değiştirilmesiyle sadece Antakya’ nın değil, Hatay’ ın 15 ilçesinin takımı haline gelecektir. Bu önerimi önümüzdeki günlerde

Sessiz çoğunluğun sesi

Atayurt www.atayurtgazetesi.com.tr

GÜNLÜK SÝYASÝ GAZETE

YIL : 18 e-mail: info@atayurtgazetesi.com.tr

SAYI : 5281

4 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA

Fiyatı 50 Kuruş

Savaş

Abdullahoğlu

Hatayspor’ la ilgili yapılacak toplantılarda söyleyeceğim. Büyükşehir

Spor olarak adını alması daha iyi olacağı inancındayım” ifadesinde bulundu.

BAYRAMOĞLU PERDE - ÇEYİZ - HALI MAĞAZALARI - ANGORA HALI Tel: 0326 215 27 91 Fax: 0326 215 22 80 Merkez : Kemiklihan Cad. No: 9 ANTAKYA Şube : Atatürk Cd. Özkanlar Apt Altı ANTAKYA Şube : Ş.Pamir Cd. No:113 İSKENDERUN bayramogluceyiz@com

Erhan Aksay Futbol Turnuvasının Açılış Maçında Antakya Gazeteciler Cemiyeti Hatay Büyükşehir Belediye Sporu 1-0 Yendi

Antakya Gazeteciler Cemiyeti ile Hatay Büyükşehir Belediye Takımları Bir Arada

Ilk Galibiyet AGC’den Maç öncesinde Antakya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, Hatay Büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş’ a ismini taşıyan ve 31 rakamı yazılı forma hediye ederken, Başkan Savaş’ ta Başkan Ab-

ATAYURT Cuma ZEYBEK

H

atay Büyükşehir Belediyesi

tarafından düzenlenen 30. Erhan Aksay Futbol Turnuvası dün başladı. Turnuvanın açılış

maçından önce Hatayspor’ da daha önceden forma giymiş futbolcuları onure etmek ve Hatay halkımıza nostalji yaşatmak adına bir gösteri maçı gerçekleşti. Gösteri maçının ardından Tayfur Sökmen Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Günay Çelenk Antakya Gazeteciler Cemiyeti arasındaki maçla start verildi.

dullahoğlu’ na bir buket çiçek verdi. AGC-Hatay Büyükşehir maçının vuruşu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile rahmetle Erhan Aksay’ ın eşi Meziyet Aksay yaptı. Karşılaşmaya Hızlı

başlayan Antakya Gazeteciler Cemiyeti golü 15. dakikada Ömer Elibozan’ dan buldu ilk yarıda atılan tek golle Hatay Büyükşehir Belediye

sporu yenen AGC turnuvanın ilk galip takımı oldu. Turnuvaya Antakya halkının özellikle bayanların oldukça ilgi gösterdikleri gözlendi.

Maç Öncesinde Şöhretler Karmasının Gösteri Maçı Antakyalılar Tarafından İlgiyle İzlendi

04 06 2014  

atayurt gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you