Dynamo nr. 67

Page 9

DYNAMO

NR. 67

12

2021

09

IMMUNTERAPI – TEKNOLOGI, DER HELBREDER

En af vor tids store sundhedsudfordringer er kræft. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er kræft den hyppigste dødsårsag i Danmark og skyld i tre ud af ti dødsfald. I 2019 fik i alt 45.453 danskere en kræftdiagnose. Antallet af nye kræfttilfælde stiger hvert år, hvilket især skyldes, at befolkningen lever længere, og at risikoen for at få kræft stiger med alderen. Diagnosticering og behandling af sygdomme forbinder de fleste nok med lægestanden alene. Dette er dog under forandring. Den teknologiske udvikling bringer stadig flere forskellige tekniske og natur­videnskabelige fagligheder ind i vores sundhedssystem. Hvor de teknologiske løsninger i mange år har handlet om udvikling af apparater, så omfatter teknologiudviklingen nu også helbredelse. Det er en kompleks opgave, da kræft kommer til udtryk på mange forskellige måder i mange forskellige dele af kroppen. En af de største landvindinger inden for kræftbehandling de seneste år er immunterapi, hvor patientens eget immun­ forsvar aktiveres til at bekæmpe sygdommen. Immunterapi er i en rivende udvikling, og en del af den udvikling finder sted på DTU. Det kan du læse mere om på de følgende sider.