Dynamo nr. 67

Page 43

DYNAMO

NR. 67

12

2021

43

DT U

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

62

09

20

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

63

12

20

63

62

12

09

20

20

Sådan kan vi bedre udnytte biomassen

Sådan kan immunforsvaret fjerne kræft TR AWL MED K AMER A:

F O R M L E N E R F U N D E T:

RESISTENTE BAKTERIER DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

KUNSTIG INTELLIGENS

DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor skal batterier udvikles hurtigere?

Om forskning, der forhindrer en postantibiotisk æra, hvor vi ikke længere kan behandle infektioner med antibiotika.

03

21

DYNAMO SPØRGER:

Hvordan leder man hjemsendte medarbejdere?

Hvad bruges kunstig intelligens til, og hvordan opnår vi en sikker teknologiudvikling?

S TA RTU P- OPFINDE LS E :

NY TEKNOLOGI TIL PLASTIKSORTERING

64

FISKERE SIKRES DEN RIGTIGE FANGST

TEMA

NATURENS BRODDE HAR SAMME DESIGN

TEMA

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

M I L J Ø V E N L I G S K I B S F A R T:

LASERLYS AFSLØRER SKIBSMALINGENS TILSTAND

65

06

21

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

65

63

06

12

21

20

Sådan fandt forskere klæbet, der overvinder sved TEMA

90 dage i Grønland på simuleret månemission TEMA

SMÅ ANTENNER GIVER INTERNET TIL ALLE DYNAMO SPØRGER:

Hvad er fremtiden for olie- og gasforskningen?

Interessen for Arktis stiger. Med forskning, innovation og uddannelse kan en bæredygtig udvikling sikres. N Y T L A B O R AT O R I U M :

NR. 66

09

2021

STARTUP UDVIKLER BENPROTESER, MAN KAN LØBE MED DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor stiger interessen for atomkraft?

Fra hypet teknologi til en pålidelig og bæredygtig løsning.

NU SKAL TURBULENS UDFORSKES

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

KO M P O S I T M AT E R I A L E R :

3DBETONPRINT

D A N S K S TA R T U P :

HOTSPOT ARKTIS

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

G L O B A LT P U S L E S P I L :

MÆRSK OG DTU REGNER PÅ, HVOR TOMME CONTAINERE SKAL SEJLES HEN

NR. 67

12

2021

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

NR. 67

NR. 66

12

09

2 0 21

2 0 21

Helia Kahfizadeh (øverste foto) var glad for at møde andre med de samme interesser som hende selv.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Matematik forbedrer vaccineproduktion hos Bavarian Nordic

V I R K S O M H E D D I G I TA L I S E R E R :

FÆRRE FEJL OG MINDRE SPILD

TEMA

Blandt dem er et hold af studenter­ medhjælpere, som var til stede under campen, hvor de fortalte deltagerne om DTU’s uddannelser. ”Det, vi har fundet ud af ved at tale med deltagerne, er, at der er mange af dem, der ikke ved, hvad ingeniørfaget er og kan. Og det er selvfølgelig vigtigt at få budskabet ud til dem om, hvad det egentlig er, de vælger fra, før de gør det,” forklarer Maiken Nilsson, der selv studerer Elektrisk Energiteknologi med kun én kvindelig medstuderende. Ingeniørfaget er kreativt En af opgaverne på Engineering Camp var at bygge en højttaler. Der blev arbejdet sammen i små grupper, hvor der blev loddet og sat elektroniske elementer sammen. Til sidst testede grupperne, om højttaleren virkede, i et lyddødt rum på DTU. ”Jeg håber personligt, det kan være med til at afkræfte de fordomme, der er omkring, hvad mekanik og elektronik er. For mekanik er et enormt kreativt og udfoldende fag, og det tror jeg ikke, der er mange, der ved. Det handler om at bygge dimser og dutter, der gør verden til et bedre sted,” forklarer

KLIMAVENLIGT LANDBRUG Fire løsninger, der kan mindske landbrugets klimagasser

DYNAMO SPØRGER:

Hvilken viden om havet mangler vi? AI KAN DIAGNOSTICERE MELLEMØREBETÆNDELSE

Asger Riis Vienberg, der studerer ­Konstruktion og Mekanik, og som havde meldt sig som medhjælper på Engineering Camp, fordi han gerne ville bidrage til, at unge kvinders valg og fravalg af uddannelse bliver truffet på et oplyst grundlag. Blandt flere af deltagerne tyder det på, at budskabet ramte plet. ”Jeg havde nok en fordom om, at ingeniørfaget er meget lukket og machoagtigt. Men jeg synes, at sådan en camp her gør ingeniørfaget mere appellerende for kvinder. Jeg har fået et indblik i, hvad det rent faktisk indebærer, og hvor bredt faget er,” siger Helia Kahfizadeh. Det var anden gang, at DTU holdt Engineering Camp for piger.

Bakterier er fremtidens klimavenlige kemifabrikker

HVOR T YK ER ISEN?

LASER MÅLER ISGLASERING PÅ REJER

TEMA

IMMUNTERAPI Sådan hjælper ingeniører med at udvikle kræftbehandling

DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor tøver verden med CO2-fangst? TANG ER SUNDT – FOR MENNESKER OG HAV

FÅ DYNAMO TIL DØREN – HELT GRATIS

Hvis du ikke allerede er abonnent på Dynamo, eller hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at få magasinet tilsendt, så husk, at det er ganske gratis. Send en mail med navn og arbejdseller privatadresse til dynamo@dtu.dk. Så lander magasinet i din postkasse eller på dit skrivebord fire gange om året.

Læs mere: engineering-camp.dtu.dk

Skriv til dynamo@dtu.dk – og få Dynamo tilsendt.