Dynamo nr. 67

Page 34

34

F O R S K N I N G

N Y H E D E R

DYNAMO

NR. 67

12

2021

DTU

750 Antal kvadratmeter i DTU’s nye østersklækkeri ved Dansk Skaldyrcenter på Mors. Østersklækkeriet skal understøtte forskning og udvikling af dyrkning af bl.a. østers og andre skaldyr.

STORT RUMPROJEKT FORLÆNGES Efter planen var det tid til at afmontere det danske rumobservatorium ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) fra den internationale rumstationen ISS og puffe det ned i en lavere bane, hvor det ville brænde op i atmosfæren. Men nu har ESA (the European Space Agency) sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen valgt at forlænge rummissionen til 2025. Forlængelsen skyldes gode forskningsresultater, der kan bruges til at reducere usikkerheder i klimamodeller og give bedre forudsigelser af det fremtidige klima. ”ASIM har overgået vores høje forventninger. Instrumenterne virker fortsat upåklageligt, så vi er ekstremt glade for at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og ESA ønsker at give ASIM nogle flere år i rummet,” siger chefkonsulent på DTU Space, Torsten Neubert, der er videnskabelig ansvarlig for ASIM. Col o u rb ox , E SA/ N ASA, DTU Kemi

Test af ny metode til CO2-fangst Hidtil har CO2-fangst mest været baseret på at fange klimagassen i en væske. Processen er forbundet med et højt forbrug af energi, da væsken skal opvarmes kraftigt for at kunne slippe den fangne CO2 igen, så den enten kan lagres eller udnyttes. Nu tester forskere en ny metode, hvor CO2 fanges i et fast materiale, der lettere kan slippe CO2’en igen. Testen sker i et svensk biogasanlæg. ”Lidt forenklet sagt, installerer vi et fast materiale, der i sine porer har ionisk væske. Den ioniske væske binder CO2’en, og når materialet er mættet med CO2, kan den efterfølgende nemt frigives ved en kombination af let opvarmning og sænkning af trykket,” siger Anders Riisager, professor ved DTU Kemi og i spidsen for projektet. Han uddyber: ”Vi har forsket i flere år for at finde frem til en type miljøvenligt materiale, som CO2 kan binde sig til, men som i stedet for at være flydende er i fast form, og hvor man kan opgradere den fangede CO2 med væsentlig mindre energi,” siger Anders Riisager.