Dynamo nr. 67

Page 31

DYNAMO

NR. 67

12

2021

31

DANMARKS FØRSTE CO2-NEGATIVE VIRKSOMHED tiden. Tang har nogle smagsnuancer, som er helt unikke. Og så indeholder tang en række attraktive stoffer. ”Der er mange naturlige antioxidanter i tang, og de kan måske være sunde alternativer til nogle af de syntetiske antioxidanter, vi anvender i dag,” forklarer Susan Løvstad Holdt. Derudover er tang rig på protein – visse typer kan sagtens hamle op med sojabønners indhold. Tang er desuden rig på vitaminerne A, B, C og E, og så er der et højt indhold af jern, kalcium, fosfor og magnesium. Tang indeholder også de sunde flerumættede omega-3og omega-6-fedtsyrer, og forholdet mellem disse to fedtsyrer ligger tæt på det optimale, når vi taler om sunde fødevarer. En anden god egenskab ved tang er, at den optager nogle af de næringssalte, som i al for høj grad bliver tilført vores havmiljø i forbindelse med traditionelt landbrug. Sukkertang, som er en af de tangarter i Danmark med det største dyrkningspotentiale, optager omkring 25 kg kvælstof og 2 kg fosfor pr. hektar dyrkningsareal. Så når man høster tangen, fjerner man simpelthen de overflødige næringssalte fra havvandet og forbedrer vandmiljøet. Hvad enten der er tale om dyrket tang eller høst af naturlig tang, så er det en produktion, som er helt anderledes miljø- og klimavenlig sammenlignet med traditionelt landbrug. ”Vi skal hverken pløje, vande, gøde eller sprøjte med pesticider. Vi påvirker ikke naturen på anden måde end ved at sætte et reb ud, som tangen kan vokse på. Tangen klarer sig selv. Vi sætter rebene ud med båd en gang om året og tager rebene op en gang om året, og det kræver i omegnen af 15 liter benzin. Så den proces er næsten CO2-neutral,” fortæller Simon Weber Marcussen. S u san Løvstad Ho ldt, lektor, DTU Fø d evare instituttet, suho@food.dtu.dk

Dansk Tang arbejder målrettet mod at blive Danmarks første CO2-negative virksomhed – altså en virksomhed, der fjerner mere CO2 fra atmosfæren, end den udleder. Den primære vej til CO2-negativitet sker ved at udnytte tangens halvfætter, ålegræsset. Hvert år skyller der mange hundrede tons ålegræs op på de danske kyster. Ålegræs optager store mængder CO2, mens det vokser, men når ålegræsset river sig løs fra havbunden og skyller op på stranden, rådner det, og så frigives CO2 igen til atmosfæren. Hvis man indsamler ålegræsset, inden det rådner, kan man stoppe denne CO2recirkulation – vel at mærke hvis man anvender ålegræsset til et blivende produkt. Og det er lige netop det, Dansk Tang gør. De anvender det tørrede ålegræs som pakkefyld og sælger ålegræs til virksomheder, der fremstiller akustik- og varmeisolering. På den måde bliver der trukket CO2 ud af atmosfæren. Det er Dansk Tangs mål allerede i 2021 at blive en virksomhed, der fjerner mere CO2, end den udleder. www.dansktang.dk

DANSK VIDENSCENTER FOR TANG Videnscenteret er et samarbejde mellem DTU, Københavns Universitet, virksomheden Dansk Tang, Nationalt Center for Lokale Fødevarer, Geopark Odsherred og Anneberg Kulturpark. Videnscenteret har til huse i Anneberg Kulturpark ved Nykøbing Sjælland. Centeret skal bidrage til at fremme bæredygtig produktion og anvendelse af tang til gavn for klimaet og menneskers sundhed. www.danskvidenscenterfortang.dk