Dynamo nr. 67

Page 23

U D D A N N E L S E

N Y H E D E R

DYNAMO

NR. 67

SJOVERE GENOPTRÆNING MED ELEKTRONISK HANDSKE

12

2021

DT U

Pap erstatter plastik i malerspande

Håndskader kan kræve genoptræning for at sikre genetablering af styrke og funktion i hånden. Men de daglige øvelser forsømmes ofte, fordi de på grund af deres ensformige natur, er kedelige at udføre. Det kan en elektronisk handske måske ændre på. To kandidatstuderende, Alex Voinas og Amber Ravn Lubez, ved Medicin og Teknologi på DTU udnytter et nyt sensor­ materiale, som også er udviklet på DTU, til en elektronisk handske. Handsken har sensorer på hver finger, der kan registrere bevægelser, og ved at koble hand­sken til et spil, som folk f.eks. spiller på deres PLADSEN mobiltelefon, kan genoptræningsøvelserne inkorporeres i spillet. i DM i programmering gik i år til holdet The floor is made of Java med ”Vi kan følge rehabiliteringsprocessen og registrere forbedde tre DTU-studerende Alice Ryhl, ringer i patientens bevægelighed. Og data kan sendes direkte til Simon Rumle Tarnow og Alexander fysioterapeuten, så de kan følge udviklingen løbende,” siger Alex Thomsen Skovsende. I alt konVoinas, der har stået for bl.a. softwareudviklingen til den elektro­ kurrerede 73 hold om titlen som danmarksmestre. niske handske. Seks diplomingeniørstuderende har udviklet De studerende har etableret en startup og vil i den kommende tid en malerspand i pap, som kan erstatte plastik­ præsentere deres idé for at se, om der er interesse for løsningen. spandene, der genererer 42 tons plastikaffald om året. I udviklingen af den nye emballage har de unge ingeniører også taget højde for at lave en ergonomisk løsning, da papspanden bl.a. lægger op til at blive løftet med to hænder. Idéen har ført til, at de studerende har etableret virksomheden Paint’R, ligesom de har vundet flere priser for deres løsning – senest ved DTU’s studenterkonference Grøn Dyst i sommer.

1

”Her er det mere stille og roligt, og vi snakker og lærer hinanden at kende. Jeg synes virkelig, at jeg har fået snakket godt med folk. Det har været mere personligt.” Katrine Bøgelund (nr. tre fra venstre på fotoet), som deltog på DTU’s populære rustur på campus, hvor nye studerende mødes fire dage til sociale og faglige aktiviteter, men overnatter hjemme. Je sp e r S che e l, Mika l Sc hlosser, Colourbox

23