Dynamo nr. 67

Page 21

DYNAMO

NR. 67

12

2021

21

Om tre år vil postdoc Cecilia Romano og professor Mads Hartvig Clausen have deres bud på en kræftvaccine klar.

som, at et kulhydrat som udgangspunkt ikke er et særlig stærkt antigen, fortæller de to kemikere. ”Generelt aktiverer kulhydrater ikke nogen særlig stærk respons fra vores immunforsvar. Så derfor måtte vi finde en måde at hjælpe vores kunstige kulhydrater med at fremkalde den ønskede immunrespons,” siger Cecilia Romanò. Det er en almindelig kendt udfordring at have brug for at få forstærket et lægemiddels virkning, og løsningen kan være at bruge et hjælpestof – en adjuvant. Mads Hartvig Clausen og Cecilia Romanò valgte at benytte hjælpestoffet α-galactosylceramide som adjuvant. Det er et stof, som består af både kulhydrater og fedtsyrer, et såkaldt glycolipid, som stimulerer immunforsvaret. For at forstærke immunresponsen yder­ ligere fandt kemikerne ud af at forbinde

”Med en sådan vaccine vil det blive muligt at lære vores immunforsvar at kende forskel på en rask celle og en kræftcelle, så det er kræftcellerne, der bliver angrebet og tilintetgjort af immuncellerne.” P R O F E S S O R M A D S H A R T V I G C L A U S E N , D T U K E M I­

Om neuroblastom • Det er den hyppigste svulstform uden for hjernen hos børn. • I Danmark konstateres sygdommen hos otte-ti børn årligt. • Det er ofte børn under fem år, der får neuroblastom. • Der findes ingen kendt årsag til, at sygdommen opstår. KILDE: BØRNECANCERFONDEN

antigenet og adjuvanten i laboratoriet. Det vil sige, at de ’sammenkoblede’ deres udvalgte TACA med α-galactosyl­ ceramide, så de blev til én forbindelse i stedet for to ’løse stoffer’. ”Vi har efterfølgende vist, at det giver en stærkere immunrespons, når de to stoffer er sat sammen, end når de gives hver for sig,” forklarer Mads Hartvig Clausen. Optag i kroppen sikres Inden kemikerne kunne komme så langt som at injicere deres antigener, var de klar over, at der også skulle