Dynamo nr. 66

Page 9

DYNAMO

NR. 66

09

2021

TEKNOLOGIER TIL ET MERE KLIMAVENLIGT LANDBRUG Der findes flere veje til reduktion af land­ brugets udledning af drivhusgasserne metan og CO2. I regeringens klima- og landbrugsudspil Grøn Omstilling af Landbruget, som blev præsenteret i foråret, blev en række tekno­ logiske løsninger fremhævet som værende lovende og som nogle, der burde udvikles yderligere. Det handlede bl.a. om bioraffinering af græsprotein, CO2-fangst og -lagring gennem pyrolyse af biomasse og måder at reducere metanudslip fra køer og svin på. Da løsningerne er baseret på teknologisk indsigt og innovation, spiller DTU en central rolle i udviklingen. På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan DTU’s forskere er med til at bane vejen til en landbrugssektor med et mindre klimaaftryk.

09