Dynamo nr. 66

Page 23

U D D A N N E L S E

N Y H E D E R

DYNAMO

NR. 66

09

2021

DT U

FLOT OPTAG PÅ DTU’S UDDANNELSER

9,0

Dette års adgangskvotient på bacheloruddannelsen General Engineering, der hermed blev den uddannelsesretning på DTU med den højeste kvotient.

2.386 nye studerende fik denne sommer besked om, at de var optaget på en af DTU’s 36 uddannelsesretninger. Heraf er de 1.416 optaget på en civilingeniørbacheloruddannelse, mens 970 fik tilbudt en studieplads på en af diplomingeniøruddannelserne. Optaget betød, at der på over 80 pct. af uddannelserne var tale om fuldt hus. ”Det er meget glædeligt, at vi igen i år kan konstatere, at rigtig mange talentfulde unge har søgt mod DTU, og at vi kun har ledige pladser på to civilingeniør­ uddannelser og fem diplomingeniøruddannelser,” siger dekan Lars D. Christoffersen, og fortsætter: ”Og så er jeg stolt over, at vi har kunnet fastholde den for ingeniøruddannelser høje kønsbalance med 36 pct. kvinder for bacheloruddannelsen og 28 pct. for diplomingeniøruddannelsen.”

”Vi er meget glade for, at der er over 200 rumrelaterede kurser i Danmark, og at DTU’s bidrag er stort.” H E N N I N G S K R I VE R , I N S T I T U T D I RE K TØ R , DT U S PAC E , O M E N O P G Ø RE L S E A F U D DA N N E L S E S T I L B U D I N D E N F O R R U M M E T. U D A F D E 2 0 0 T I L B U D B I D R AG E R DTU MED 63 AF DEM.

Arkiv

Studerende vinder designpris Med designet af en elegant stol, der kan skilles og pakkes i en flad papkasse for at reducere transportomkostninger og CO2-udledning, vandt Dorottya Párdányi designprisen 2021 SIT Furniture Design Award. Dorottya Párdányi afsluttede tidligere på året sin kandidatgrad i Design & Innovation Engineering på DTU med stoledesignet som kandidatprojekt, som hun gennemførte i samarbejde med den danske designvirksomhed HAY og med lektor ved DTU Mekanik Michael Deininger som vejleder.

23