__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

S A M A RBEJDE

N Y H E D E R

DYNAMO

65

06

21

DT U

”DTU er glade for også via den nye innovationshub at kunne sætte hele Greater Copenhagen på verdenskortet som førende inden for intelligente energiløsninger.” M A R I A N N E T H E LLE R S E N , KO N C E R N D I RE K TØ R , DT U , O M D E T N YE S T O R E D A N S K - S VE N S K S A M A R B E J D E ’ I N N O VAT I O N S - H U B F O R I N T E L L I G E N T E O G F L E K S I B L E E N E R G I L Ø S N I N G E R I G R E AT E R C O P E N H A G E N ’.

+

1.000.000 Antal danskere, der fejrede 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 2020. Det viser en effektmåling udarbejdet af Experimentarium, Danske Universiteter, Astra – det nationale naturfagscenter, Det Kongelige Videnskabernes Selskab og DTU.

NYT SAMARBEJDE UNDERSTØTTER DEN GRØNNE OMSTILLING DTU og GreenLab Skive, der huser verdens første grønne industripark, har indgået en samarbejdsaftale med fokus på uddannelse og forskning. Med aftalen får DTU en ledende og koordinerende rolle i en ny forskningsoverbygning, hvor også de øvrige danske universiteter inddrages. Målet er at udvikle og demonstrere metoder til en effektiv og robust omstilling til fremtidens grønne og bæredygtige energisystemer. DTU og GreenLab Skive samarbejder allerede på en række områder, men med den nye aftale lægges der op til en mere målrettet og strategisk indsats. ”Samarbejdet mellem DTU og GreenLab Skive har enormt potentiale, fordi det giver mulighed for at se teori blive til virkelighed. I GreenLab Skive udvikler vi fremtidens smarte energisystemer og er helt i front på f.eks. storskala produktion af Power-to-X. Med DTU’s kræfter kan vi accelerere arbejdet med endnu flere grønne energiløsninger,” siger Christopher Sorensen, CEO i GreenLab Skive. DTU , Mette Jo hn se n, NIels Nygaard

Partnerskaber for virksomheder Små og mellemstore virksomheder og startups får de kommende tre år tilbud om at blive en del af samarbejds­ projektet Skylab Pilots. Projektet har fået 10 mio. kr. i støtte fra Industriens Fond og skal understøtte teknologi­ partnerskaber og accelerere den teknologiske udvikling i 30 virksomheder. Formålet er dels at øge konkurrence-­­ evnen hos danske virksomheder og dels at give tekno­­lo­ giske startups hurtigere adgang til markedet.

07

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded