__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

06

V INDENERGI

”Der er klare regler for, hvor meget en vindmølle må støje, og derfor kan man være nødt til at holde vindmøllerne slukket om natten eller lade dem køre på en støjreducerende måde i nogle perioder. Men det går jo ud over energi­udbyttet, så vi forsøger at optimere på den balance med udgangspunkt i en computermodel udviklet på DTU Vindenergi,” siger Camilla. For at kunne gøre det må man også indhente data fra vindmøller ude i landskabet. Men det er en svær opgave, fortæller hun: ”Vi sætter en række mikrofoner på en linje ud fra en vindmølle og måler på støjen. På den måde kan vi sammenligne målingerne med de beregninger på støjudbredelsen, som vi laver med vores modeller. Men det bliver hurtigt meget kompliceret, for der er masser af baggrundsstøj fra forbikørende f.eks.

Camilla Nyborg troede, at hun skulle være astrofysiker, men blev optaget af den grønne omstilling og valgte derfor at tage en kandidatuddannelse i vindenergi. I dag er hun ph.d.-studerende ved DTU Vindenergi.

DYNAMO

traktorer, pippende fugle og vinden, der suser i mikrofonerne.” Da Camilla startede studierne på DTU, valgte hun at tage en bachelor i Geofysik og Rumteknologi, fordi hun havde en idé om, at hun skulle være astrofysiker. Men på et udvekslingsophold ved et af DTU’s partner­ universiteter, Nanyang Technological University i Singapore, blev hun meget fascineret af Singapores hurtige udvikling hen imod en mere grøn og bæredygtig by. Og det inspirerede hende så meget, at hun besluttede sig til at flytte sit fokus fra rummet til de mere jordnære vindmøller. Hun var også blevet vild med fluid mekanik, som bl.a. bruges til at regne på luftens strømning omkring en vindmølle. Så hun gik videre med kandidat­ uddannelsen i vindenergi og søgte bagefter et ph.d.-projekt på DTU

65

06

21

Vindenergi. Hun havde for længst forstået, at det var det bedste sted i verden at være, hvis man ville beskæftige sig med vindmøller. ”Folk kommer fra hele verden for at lære af de professorer, der er her. Det synes jeg, man kan være enormt stolt af. Derfor har jeg heller aldrig kunnet se nogen grund til at søge andre steder hen,” siger hun. Camilla elsker det internationale miljø på DTU, hvor dørene altid står åbne, og man kan gå ind til hvem som helst og få hjælp eller komme med en god idé til, hvordan man kunne gøre tingene anderledes. ”Man bliver altid taget seriøst, også selvom man ’bare’ er studerende.”  a mil l a N yb o rg , ph . d . -st u d e re n d e , C DTU V in d en erg i, c m ny @ d t u . d k

”Vi må ikke glemme, at der også er en miljø­påvirkning fra møllerne. Støj er et af de helt store problemer, især når de står på land.” CAMILLA NYBORG, PH.D.-STUDERENDE, DTU VINDENERGI

Om projektet Titlen på Camilla Nyborgs ph.d.-projekt er ’Development of numerical tools for noise control in wind farms’. Projektperioden er 1/10/2019 til 30/9/2022. Vejleder er professor Wen Zhong Shen, DTU Vindenergi.

DTU

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded