__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 27

DYNAMO

65

06

21

DT U

27

Sektionsleder ved DTU Fysik Bent Lauritzen har forsket i atomfysik og -energi helt tilbage til dengang, Danmark havde tre forsøgsreaktorer ved Roskilde Fjord.

Reaktorerne på Risø • På halvøen Risø (i dag DTU Risø Campus) ved Roskilde Fjord har Danmark haft tre forsøgsreaktorer. • De blev taget i brug i henholdsvis 1957, 1958 og 1960. • Reaktorerne blev brugt til forskning og undervisning inden for reaktorfysik og -teknologi, til fremstilling af isotoper og dotering af halv­ ledere og i de sidste mange år til materiale­forskning. • Den første reaktor blev lukket allerede i 1975, og de sidste to lukkede i henholdsvis 2000 og 2001. • Siden har Dansk Dekommi­s­ sionering stået for håndtering og demontering af reaktorerne. Se mere: www.dekom.dk

modulære reaktorer, dvs. at det bliver muligt at skalere atomkraftanlægget i størrelsen, og man kan vælge at have flere mindre værker i stedet for få meget store anlæg. Jeg mener, at atomkraft kan spille en rolle i den grønne omstilling også i Danmark. Men det kræver, at man tør at se fordomsfrit på teknologien. q: Er der sket en udvikling mht. sikkerhed? a: Ja. Atomkraft er blevet mere

sikkert – det kan bl.a. ses på frekvensen af hændelser og uplanlagte driftsstop, som er faldet markant. Nye atomkraftværker har en større grad af passiv sikkerhed, dvs. systemer, der styrer værket,

selv hvis der mangler mennesker til at gribe ind, eller elforsyningen afbrydes. Hvis vi måler sikkerheden på tab af menneskeliv, er der færre mennesker, der dør som følge af atomkraft end af andre teknologier til elproduktion. Samme konklusion kom en ekspertgruppe under Europa-Kommissionen igen frem til i en rapport, som de udgav i foråret. Med fjerdegenerationsreaktorer vil vi se en yderligere øgning af sikkerheden, da det er en af de internationale målsætninger for udviklingen af dem. Man arbejder på at gøre dem så sikre, at det ikke vil være nødvendigt med en evakueringszone uden for selve anlægget.

Hvor er teknologien om 20 år? a: Vi vil stadig have store atom-

kraftværker, alene fordi de værker, der bygges i disse år, vil være i drift ca. 60 år frem. Derudover tror jeg, at de store atomkraftværker vil blive suppleret med de mindre modulære reaktorer, som udvikles i dag. Den næste generation af reaktorer vil kunne udnytte brændslet måske op til 100 gange bedre. Det betyder 100 gange færre miner og 100 gange mindre affald. Så mit gæt er, at vi om 20 år vil have en blanding af tredje- og fjerdegenerationsreaktorer kørende rundtom i verden. Bent L a u r i t ze n , se k t i o n sle d e r,  DTU Fy si k , b la u @ d t u . d k

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded