__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 40

40

V IRK S OMHED SS A M A RBEJDE

DYNAMO

Sådan virker det

Region Sjælland’, som finansieres med støtte fra EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling. Her kan små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland få op til 300 timers ekspert­ bistand fra DTU’s ingeniører. ”Vi hjælper med at omsætte idéer til noget, hvis virkning kan dokumenteres, og som derefter kan testes og implementeres,” siger Morten Fuglsang, som har været glad for at arbejde på skorstenen med indbygget filter: ”Alle kan se potentialet i denne teknologi. Det har betydet noget for os på DTU – vi har haft lyst til at være med til projektet, der har været rigtig spændende. Og vi kunne da godt tænke os at bygge endnu et eksemplar, som vi kan bruge i undervisningen.” Næste skridt Daniel skal vi Nu er planen, at skorstenen med parfjernetikelfilter manden? skal påog markedet – ikke bare i Danmark, men også i udlandet, hvor rykkeman huset lidt til f.eks. i Tyskland har stor bevåvenstre? genhed på filtre til brændeovne.

Derfor gælder det nu om at få målt effektiviteten af den nye prototype, der er fremstillet i samarbejde med DTU. Enheden skal have en europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment, ETA), som baner vejen til den CE-mærkning, som sådan et skorstensprodukt skal have for at kunne markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. Så skal Proces Sander finde investorer, så enheden kan blive masseproduceret, og prisen kan komme ned på 15-20.000 kroner – til at starte med vil den dog være noget dyrere. Men alt det er op til Tonny Sander Holm selv. Nu har DTU givet den ingeniørmæssige håndsrækning, som kan få opfindelsen ud over rampen. Morte n H e d e ly kke Dietz Fuglsang,  l a b o rato rie inge niø r, DTU Engineering Tec h n o lo gy, m ofu@d tu .dk

• Systemet installeres i en stålskorsten. • Udeluften opvarmes i skorstenen, inden den ledes ind i brændeovnen, hvilket giver mere effektiv forbrænding og mindre røgudvikling. • På vej ud af skorstenen passerer røggassen gennem en filterpose. • En ventilator øverst i skorstenen sørger for undertryk, så røggassen trækkes gennem filterposen. • Undervejs afkøles røggassen i skorstenens midterste kammer. Det øger kondenseringen af røggassen og effektiviserer rensningen. KILDER: TONNY SANDER HOLM, INGENIØREN

Systemet fanger effektivt over 94 pct. af småpartikler­ ne, 98,5 pct. af de ultrafine partikler, samt 99,6 pct. sod.

64

03

21

DTU

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded