__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 37

S A M A RBEJDE

N Y H E D E R

DYNAMO

64

03

21

37

DT U

DTU HJÆLPER I KAMPEN MOD CORONAVIRUS Center for Diagnostik DTU har oprustet sin indsats og sekventerer samtlige positive COVID-19prøver for nye varianter af virusset. Det sker efter, at DTU har indgået en aftale med Danske Regioners Kriseledelse. Center for Diagnostik DTU omlagde i

HVOR ER DER NORDLYS? DTU Space har sammen med softwarefirmaet Narwhal IVS udviklet appen Aurora Nowcast, som man kan bruge til at finde information om nordlys over Danmark, Grønland og Færøerne. Appen giver notifikationer, når der er chance for at se nordlys netop der, hvor du er i de tre områder ligesom den giver en illustreret introduktion til fænomenet. Appen er gratis og i første omgang udviklet til iPhones. Download app via auroranowcast.­n arwhal.tech.

Co lo u rb ox , arkiv, U nsplash

2020 en stor del af laboratoriefaciliteterne til primært at beskæftige sig med analyse af COVID-19-prøver. I starten af det nye år rundede centeret 800.000 testsvar, som er indgået i den løbende coronaovervågning fra Statens Serum Institut (SSI). DTU

har udviklet en hurtig og billig procedure til sekventering af virusvarianterne, som er delt med hospitalerne og SSI. Prøvesvarene fra DTU’s sekventering indgår som et direkte led i smitteopsporing og inddæmning af smitten med nye, mere smitsomme varianter.

Samfunds­­­­­­­­­­­ud­fordringer skal løses sammen CBS og DTU indgår et strategisk samarbejde om kandidat- og masteruddannelser, studenterprojekter og fælles forskningsprojekter. Mere tværfaglighed styrker Danmarks konkurrenceevne og giver bedre muligheder for at bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer. Samarbejdet er koncentreret om fælles tiltag inden for emner som digitalisering, teknologi, bæredygtighed og grøn omstilling.

”Vi har en tro på, at vi kan udrette mere og være til større gavn for samfundet ved at gøre noget i fællesskab.” RE K TO R A N D E R S B J A R KLE V E F TE R N Y­ H E D O M AT O T T E D A N S KE U N I VE R S I T E ­ TE R L A N C E RE R E N R Æ K KE FÆ LLE S M ÅL FOR FREMTIDEN.

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded