__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 36

36

EN GOD IDÉ

LYSPARTIKLER GIVER HURTIGERE MIKROCHIPS jesbo@dtu.dk

DYNAMO

64

03

21

FRA RUMOBJEKTER TIL MEDICINSKE APPARATER STARTUP: C H E X S A P S

STARTUP: S IP HOTONIC APS

FORSKER: SON NY M ASSA H I , P OSTD OC , DTU S PAC E

FORSKER: DR. Y UNHONG DING, SENIORFORSKER, DTU FOTON I K

ERHVERVSMAND: J E SP E R N ØR R E GA A R D , B U S I NES S

ERHVERVSMAND: KURT STOKBRO, BUSINESS ANGEL, TID L I GE R E LE KTOR PÅ DTU

A N GE L , A KTI V I F LE R E STA RTU P S

TRE SPØRGSMÅL TIL KURT STOKBRO

TO SPØRGSMÅL TIL SONNY MASSAHI

Hvad arbejder SiPhotonIC med?

Hvad arbejder CHEXS med?

”Virksomheden udvikler optiske mikrochips, der bruger lyspartikler – fotoner – i stedet for elektroner til at overføre informationen i en chip. Hvor optiske teknologier tidligere krævede et bord med opstillinger af linser og andre komponenter, kan disse opstillinger nu bygges i mikrochips på størrelse med et knappenålshoved. Det giver f.eks. hurtigere og billigere internet. Optiske kredsløb spås at få stor betydning i bl.a. optisk telekommunikation, kvanteteknologier og biomedicinske diagnoseapparater.”

”Forskere fra CHEXS (Center for High-Energy X-ray Systems) benytter en reflekterende teknologi, der er udviklet på DTU Space. Mens DTU Space bruger teknologien til at udføre detaljerede observationer af rumobjekter, der udsender energiske former for elektromagnetisk stråling, anvender CHEXS teknologien til bl.a. at udvikle optik til medicinske apparater, der anvender røntgen- eller gammastråler. Det giver en højere opløsning og mindre stråling.”

Hvad har Open Entrepreneurship betydet for SiPhotonIC?

”Business unit managers fra Open Entrepreneurship opfordrede dr. Yunhong Ding til at etablere en virksomhed på baggrund af hans store viden om optiske mikrochips. En viden, der måske ville være forblevet et akademisk projekt.” Hvad har den tidlige dialog betydet for opstarten?

”Den betød, at vi tidligt kunne diskutere, hvordan virksomhedens forretningsmæssige koncept kunne udvides. Vi vil gerne gå fra at være en form for konsulentvirksomhed, hvor hver kunde får sit eget produkt, til at blive en butik med generelle produkter, der producerer mikrochips i større skala.”

Hvad har den tidlige dialog betydet for opstarten?

”Open Entrepreneurship hjalp os med at oprette en startup-virksomhed, støttede os i den ind­ ledende kontakt til potentielle kunder og vejledte os i at udarbejde en solid forretningsplan.”

DTU

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded