__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 35

DYNAMO

64

03

2 1

35

”Forskere er typisk ikke gode erhvervsfolk, og erhvervsfolk er typisk ikke gode forskere. Men ved at kombinere de to parter skabes der et unikt miljø for nye virksomheder, velstand og innovation.” JES BROENG, PROJEKTLEDER, OPEN ENTREPRENEURSHIP

um pt i i , cu , q u t e m et, fficiu co­ o t io m, o re N a ri a tq u . Ca b r r u m e m lo a e o qu e iat rm p o r vo l o f u g i a , m i , s it m m b ti a de us a n e s si o cc m n is p r a . e c co a q u i c t ot a te m a e o ri n c o c a ulp si m

tidig har succes med at skabe virksomheder. Jeg vil sige, at jo tidligere man får en dialog, jo bedre kan man lave et match. Der er noget, der tyder på, at iværksætterne er med til at inspirere forskerne og ser muligheder, som forskerne ikke selv ser, fordi de typisk specialiserer sig i nicher,” siger Jes Broeng. Som eksempel nævner han virksomheden Norlase, der er en startup fra DTU Fotonik. For syv år siden var virksomheden en del af DTU-programmet ’Bridging the Gap’, der er forløber for Open Entre­ preneurship. Norlase satsede oprindeligt på at udvikle ’verdens bedste laserteknologi’, som andre virksomheder kunne bruge i bemandet med ’business units manaderes produkter. Men idéen viste sig at gers’ med både iværksætterbaggrund være svær at føre ud i livet. Med hjælp og faglig indsigt i universiteternes fra erhvervsfolk skiftede Norlase fokus forskningsfelter. og skabte i stedet et laserbaseret produkt, Disse business unit managers identi­ som øjenlæger kan bruge til at behandle ficerer sammen med forskerne den patienter. Et forretningsområde, hvor der forskning, der har kommercielle perer efterspørgsel på billigere og mere klare spektiver. Samtidig sammensætter de teams, der består af forskere og eksterne lasere. Senest har Norlase indgået samarbejdsaftaler med en række europæiske entreprenører, som arbejder sammen distributører og åbner nu op for aftaler i om at modne lovende idéer til nye virkMellemøsten og Sydøstasien. somheder. Projektet ledes af en ’Open ”Forskere er typisk ikke gode erhvervsEntrepreneurship Hub’, som har til huse folk, og erhvervsfolk er typisk ikke gode på DTU Entrepreneurship. Hubben forskere. Men ved at kombinere de to parter faciliterer samarbejdet på tværs af uniskabes der et unikt miljø for nye virksomversiteterne, og den har også ansvar for heder, velstand og innovation,” siger Jes at etablere et landsdækkende korps af Broeng og tilføjer: entreprenører og intraprenører, dvs. ”Jeg synes, at man nogle gange gør foriværksættere, der starter nye forretskerne en bjørnetjeneste ved at bede dem ningsområder i eksisterende virksomom at kommercialisere deres forskning. heder, et såkaldt E-korps. Forskerne Selvom en del forskere klarer det selv, er der mødes med erfarne erhvervsfolk fra et kæmpepotentiale, hvor forskerne ikke E-korpset, men på det tidspunkt har har interesse i selv at stå i spidsen for forretforskerne hverken klare resultater eller ningsdelen.” nye teknologier. Der går typisk et par år, Efter en pilotfase på DTU Fotonik, DTU før der kan etableres en egentlig startup. Compute og DTU Space skal projektet nu udbredes på hele DTU, hvor det bliver et Tidlig dialog er afgørende supplement til universitetets øvrige øko­ ”Vi kan se, at den tidlige dialog mellem system for innovation. erhvervsfolk og forskere er afgørende for, at amerikanerne kan opdyrke relativt flere opstartsmuligheder end os og samJes Bro en g , p ro jek t l ed er, O p e n Ent re p re n e u r sh i p ,

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded