__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 31

I N N O VAT I O N

N Y H E D E R

DYNAMO

64

03

”Med Karin Markides får DTU en bestyrelses­ formand, der har et globalt udsyn og er uhyre velbevandret på den internationale scene.” U D TA LT A F F O R M A N D E N F O R D T U ’ S U D P E G N I N G S KO M I T É , H E L L E VA N G ANDERSEN. KARIN MARKIDES ER UDDANNET KEMIKER OG HAR UD OVER U N D E RV I S N I N G O G F O R S K N I N G I E N I N T E R N AT I O N A L KO N T E K S T T I L L I G E H A F T F O K U S PÅ I N N O VAT I O N O G V I R K S O M H E D S S A M A R B E J D E .

Til efteråret begynder en ny bachelorretning, Life Science og Teknologi, med fokus på bæredygtighed og innovation. Her lærer man at anvende viden om levende systemer til at designe teknologiske løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder.

21

DT U

Grøn energi til små virksomheder Studenter-startuppen Reel vandt den største pris på 200.000 kr. i finalen til DTU X-Tech Entrepreneurship på DTU´s innovationsdag. Reel fik prisen for deres udvikling af software til at formidle investeringer i grøn energi gennem en såkaldt Power Purchase Agreement (PPA). En PPA er en længerevarende aftale – op til ti år – mellem en energiudbyder og en energiaftager. En PPA sætter energiudbyderen i stand til at investere i grøn energiproduktion og levere energien til aftagere som virksomheder. Kun ca. 1 pct. af danske virksomheder er store nok til at indgå en PPA, men Reel klynger små og mellemstore virksomheder sammen, så de også kan indgå PPA’er og få leveret grøn energi.

IVÆRKSÆTTERPROGRAM

FOR RUMTEKNOLOGI VÆKKER OPSIGT Nye startup-firmaer baseret på rumteknologi pibler frem i Danmark. Det sker med hjælp fra udviklingscenteret ESA BIC Denmark, der er placeret på DTU og søsat af rumorganisationen ESA, som nu vil udbrede erfaringer herfra til andre medlemslande. Iværksætterfirmaerne udvikler produkter og ydelser til en lang række formål. Det kan være overvågning af fiskeri, effektivisering af transport eller overvågning af spredning af sygdomme som COVID-19 ved hjælp af f.eks. satellitdata.

Ju p ite r P h oto Arm enia, arkiv, Colourbox

31

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded