__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 23

DYNAMO

64

03

21

DT U

Morten Jeppesen, centerdirektør for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre, ser muligheder for centeret i at deltage i energiomstillingen.

Om Center for Olie og Gas, DTU – Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) for vind og vejr i det barske miljø på Nordsøen. Den viden kan hjælpe med til, at nye energi­­øer kan etableres på en sikker måde. q: Hvorfor er det nødvendigt med forskning for at lukke ned for olie­ produktionen? a: Miljømæssig forsvarlig ned-

lukning og isolering af felter og brønde er en omfattende, kompleks og dyr opgave. Ud fra vores analyser og dialog med industrien kan vi se, at det kræver forskning og innovation.

q: Skal brøndene lukkes permanent, eller skal de kunne bruges til lagring af CO2? a: Det er noget af det, vi nu vil

forske i. Der er mange ubekendte, og vi har udvalgt en række spændende projekter med markant forskningshøjde.

q: Hvad bliver næste forskningsmæssige skridt? a: Det bliver at finde nye mulig-

heder for at reducere den danske CO2-emission, f.eks. gennem elektrificering af olieog gasproduktionen og lag-

ring af CO2 i undergrunden, sådan som der lægges op til i Nordsøaftalen. Vi har taget hul på studier af elektrificering og er ved at analysere, hvilken rolle centeret skal spille inden for forskning i CO2-lagring i udtømte olieog gasreservoirer i Nordsøen. Med vores indsigt i de danske nordsøfelter har vi forudsætningerne for at bidrage med væsentlig forskning og udvikling inden for CO2-lagring. M  o rt en J ep p es en , c ent erd irek tø r, mo rt en j@ d t u . d k

• Centret åbnede i 2014 som en del af den nationale strategi for olie- og gassektoren. Bag centeret står partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en bevilling på 1 mia. kr. fordelt over ti år. • Centeret har til huse på DTU, hvorfra forskningen koordineres. Den foregår i nært samarbejde med DUC-partnerne Total, Noreco og Nordsøfonden samt Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), flere udenlandske universiteter og DTU, hvor en lang række institutter bidrager.

23

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded