__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 17

DYNAMO

64

03

2 1

17

DT U

Høj isklasse

Forskningsfaciliteter Det nye skib bliver støjsvagt og skal leve op til de højeste krav til afgivelse af undervandsstøj, som kan påvirke akustiske sensorer. Skibet planlægges med en række nye skrogmonterede sensorer samt en sænkekøl, hvor sensorer kan sænkes ned under luftbobler, som vil dannes langs skroget, ligesom sænkekølen giver mulighed for udskiftning af sensortyper uden dokning af skibet. Desuden vil skibet blive udstyret med moderne prøvetagningsudstyr.

I 2025

40 år på havet.

Oceanografi Udforskning af havets fysiske, kemiske og biologiske egenskaber og komponenter som f.eks. livet i havet, temperatur- og saltforhold, strømme, bølger og havets interaktion med atmosfæren. Feltet giver fundamental viden om havet og inkluderer udforskningen af havets mikroorganismer, bl.a. deres rolle i havets evne til at absorbere atmos­ færens CO2. Omfatter også forskning af havets rolle i klimaet, særligt i de arktiske egne, hvor klimaforandringerne er meget tydelige. Maringeologi Omfatter bl.a. kortlægning af havbunden for at opnå viden, der kan bruges inden for bl.a. fiskeri, turisme, råstofindvinding og til eventuel fremtidig minedrift, og inkluderer forskning i de biologiske og kemiske signaler fra fortidens klima og hav, som er opbevaret i havbunden (paleooceanografi).

Hvornår?

skal det nye skib være klar. Det ­nuværende ocean­ gående forskningsskib med høj isklasse – Dana IV – skal ’på pension’ og har indtil videre haft

Hvilken forskning?

Antal forventede sejldage Op til

290

sejldage, hvilket er flere end Dana IV.

Fiskeriforskning Forskningsfeltet leverer det videnskabelige fundament for bæredygtig udnyttelse af havet. Ud over overvågning af bestande arbejder forskerne også med at forstå havets økosystemer, herunder fiskeriets påvirkning af disse systemer.

Skibet bygges til finsk-svensk isklasse 1A. Det betyder, at skroget forstærkes, så fartøjet kan sejle i farvande med isdannelse på op til 1 meter. Skibet vil leve op til de nye polarkoderegler IMO isklasse B IACS PC6 og får dermed en højere polarkode­ godkendelse end Dana IV.

Budget Skibet vil koste i alt

320

Hvem står for driften? DTU skal stå for driften af skibet, men alle danske forskningsmiljøer får adgang til fartøjet via Dansk Center for Havforskning, der er et samarbejde mellem alle danske havforsknings­ insti­tutioner forankret med sekretariat på DTU Aqua.

mio. kr. DTU investerer

100 170

mio. kr., staten mio. kr., og DTU forventer at indhente fondsmidler til at dække det resterende.

Co l in St ed mo n , p rofe sso r o g le d e r af D a n s k C ent er fo r H av fo r sk n i n g, co st @ a q u a . d t u . d k D  en n is L is b jerg , s ekt i o n sle d e r, DT U Aq u a , d el i@ a q u a . d t u . d k

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded