__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 11

DYNAMO

64

03

21

DT U

11

Arctic Building and Construction Projektet Arctic Building and Construction (ABC) har fem delprojekter: 1. Bygningsfysik og indeklima 2. Proces 3. Bæredygtighed 4. Arkitektur og byrum 5. Beboertilfredshed Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde med Aalborg Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og Grønlands Universitet samt flere private aktører. Prøvehuset er et selvstændigt projekt i tilknytning til ABC-projektet og afprøver i praksis et nyt koncept for byggeri i Arktis. Konceptet er udviklet af Tegnestuen Vandkunsten og Rambøll, i forlængelse af et udstillingsprojekt til Biennalen i Venedig i 2012. Prøvehuset er finansieret af A.P. Møller Fonden. Det samlede ABC-projekt har et budget på ca. 22 mio. kroner. Pengene kommer fra private fonde, fra Grønlands Selvstyre og kommuner, samt fra DTU selv. L æ s mere p å www. a b c - b yg . d t u . d k

I prøvehuset testes såkaldte mellemzonerum, der er uopvarme­ de rum, for at se om de kan have en nyttig funktion i Arktis.

hvordan beboerne bruger dem,” siger Tove Lading. Data fra flere byggerier Ved siden af prøvehuset har forskerne fået opført en testpavillon med seks forskellige ydervægskonstruktioner.

Der måles på fugt og temperatur i disse konstruktioner for at se, hvor robuste de er over for vejrets påvirkninger. Derudover indsamler forskerne data fra 12-15 andre nyere boligbyggerier i Grønland, parallelt til målingerne på prøvehuset og testpavillonens konstruktioner.

Målingerne sendes online fra de enkelte huse til DTU i Danmark, hvor forskerne analyserer de indsamlede data. De første sensorer blev opsat i 2018. Måle­ programmet bliver fulgt op af vurdering af byggeproces og bæredygtighed, samt interviews med byggeriets parter og beboere. Hele materialet indgår i den samlede vurdering af de forskellige byggeriers kvalitet, bygbarhed og holdbarhed. Bæredygtighed vurderes Et særligt element i ABC-projektet er bæredygtighed i arktisk byggeri. Bæredygtigt byggeri i Grønland er ikke nødvendigvis det samme som bæredygtigt byggeri i Danmark eller i andre lande.

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded