__MAIN_TEXT__

Page 28

28

B Æ R E DY G T I G T F I S KE R I

DYNAMO

63

12

20

Forbud mod at smide fisk ud I jomfruhummerfiskeriet bruger man net med forholdsvis små masker. Derfor er det svært at undgå, at andre arter kommer med i nettet, f.eks. små torsk, og det vækker ikke glæde hos fiskerne. Siden starten af 2019 skal al fangst af stort set alle arter landes. Før kunne fiskeren smide de små fisk ud igen. Nu skal de med i land, og de trækkes fra fiskerens kvote. Hvis en jomfruhummerfisker fanger for mange små torsk, kan det blokere for, at han kan fange alle de jomfruhummere, han har kvote til. Derfor er fiskerne meget interesserede i at undgå at fange de forkerte arter. Med det nye system kan fiskeren afbryde fiskeriet undervejs, hvis han ser, at mængden af jomfruhummer er for lille i forhold til mængden af bifangst.

blive til et færdigt produkt,” fortæller Ludvig Ahm Krag. Slog knowhow og idéer sammen Virksomheden Atlas Maridan blev tilknyttet som projektpartner. Atlas Maridan er specialist i systemdesign af autonome undervandsfartøjer og er del af det tyske firma Atlas Elektronik, som arbejder med undervandsakustik. Atlas Maridan havde i nogen tid allerede haft fiskerisektoren i søgelyset, fortæller senioringeniør dr.ing. Max Abildgaard:

Kameraet er placeret i den bagerste del af trawlet.

”Oprindeligt arbejdede vi med en lille kompakt undervandsdrone med kamera og kunstig intelligens (AI) til artsgenkendelse af fisk. Men i samtale med fiskeriet blev det klart, at man gerne ville have kamera og AIløsning, men uden dronen. Så sigtet blev ændret og rettet mod design af undervandskamera.” En af firmaets erhvervs-ph.d.-stude­ rende fik kontakt med Ludvig Ahm Krag. ”Det stod ret hurtigt klart for os, at DTU havde teknik, viden, knowhow og

Forskningsskibet Havfisken er rigget til som en fiskekut­ ter og har personale, der selv har erfaring med erhvervsfiskeri. Her har DTU Aqua kunnet afprøve kamera-­teknologien i trawlet.

ikke mindst kontakter i miljøet. De har også en god forståelse for anbringelse af lys og kamera i trawl. Så det lå ligefor, at vi slog vores knowhow og idéer sammen. Jeg glæder mig meget til at fortsætte samarbejdet og til at markedsføre løsningen,” siger Max Abildgaard. Fra hardware til software, der kan holde øje med fangst Atlas Maridan har nu produceret en løsning, som er demonstreret for fiskere, og som er klar til salg og montering på kutterne. Ludvig Ahm Krag

En presenning for­ hindrer, at sediment fra havbunden mud­ rer vandet til og gør billederne utydelige.

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63