__MAIN_TEXT__

Page 27

D T U T R AW L

27

Om jomfruhummer­fiskeri Jomfruhummerfiskeri er et af de vigtigste erhvervsfiskerier i Danmark. Ca. 130 erhvervsfiskere beskæftiger sig med jomfruhummerfiskeri, og på EU-plan omsætter jomfruhummer­ industrien 500 mio. euro årligt.

Et kamerasystem er udviklet til fiskeri med trawl. Der har været særlig fokus på bundfiskeri af bl.a. fladfisk og jomfruhummere.

Dyrene er på vej ind i fangstposen, hvorfra kameraop­ tagelserne sendes direkte til styre­ huset via et kabel.

er i posen, når trawlet bliver hentet op efter fem-seks timer, hvor trawlet har slæbt langs havbunden cirka 25 km. ”Fiskerne løfter op og vurderer: Er det her godt? Hvis det er, så fortsætter de med at gøre nogenlunde det samme. Måske blev det hele fanget inden for tre kvarter, men de ved ikke hvor,” siger Ludvig Ahm Krag. Det nye kamerasystem vil gøre fiskeren i stand til at reagere, når livevideoen viser, om trawlet fanger de rigtige arter og størrelser eller ej. ”Denne teknologi har potentiale til at ændre fiskeriet til i højere grad at være præcisionsfiskeri. Det vil betyde mindre påvirkning af havbunden, mindre udledning af CO2, fordi de vil

afbryde trækket, når der ingen jomfruhummere er, og fiskeren vil få mere værdi ud af den kvote, han har,” siger Ludvig Ahm Krag. Kompetencer og samarbejde Der ligger flere års udvikling bag systemet. Det består først og fremmest af et kamera, som sidder der, hvor dyrene er på vej ind i fangstposen, med et kabel, der sender signalet direkte til fiskerens styrehus. Forskere og teknikere fra DTU Aqua har udviklet det første system, hvor kameravinkel og lys i samarbejde med den rigtige baggrund giver ekstremt tydelige billeder af fangsten. Bl.a. har man tilføjet et design af presenning i

trawlet (se visualisering på side 28), som forhindrer, at sediment fra havbunden mudrer vandet til og gør billederne utydelige. Det har tidligere gjort denne type kameraoptagelser umulige. ”Teknikerne fra DTU Aquas moniteringsafdeling har udviklet og bygget komponenter, så vi kunne undersøge, om det overhovedet kunne lade sig gøre at sende et klart og stabilt videosignal fra et trawl. Vi har kunnet afprøve udstyret og tilpasse det på vores forskningsskib Hav­fisken, der er rigget til som en fiskekutter og har personale, der selv har erfaring med erhvervsfiskeri. Men vi var også klar over, at vi var nødt til at få en virksomhed med ind over, hvis det skulle

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63