__MAIN_TEXT__

Page 2

02

LEDER

Teknologi til vores fælles bedste I min tid som forsker har jeg været med til at udvikle lyslederteknologien, som i dag bringer tekst, lyd og billeder gennem internettet med lysets hastighed. Var jeg blevet spurgt for 20 år siden, hvad den store samfundsgevinst ville være, så havde jeg svaret, at denne kommunikationsteknologi kunne udbrede viden lynhurtigt, og at det ville være den bedste vaccination mod manipulation og løgn. I dag ved vi, at internettet desværre bliver misbrugt til netop dette. Skulle vi have undladt at udvikle teknologien? Det vil nok de færreste mene. I disse år er der for alvor kommet fart på udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens. Den har potentiale til bl.a. at forudsige hackerangreb, effektivisere vores energiforbrug og hjælpe lægerne med at finde den rigtige diagnose hurtigere. Der er dog også en bagside. Kunstig intelligens kan misbruges til bl.a. at manipulere stemmer, hvilket du kan læse om i dette nummer af Dynamo. Næsten al viden og al teknologi kan misbruges. Det betyder ikke, at der er noget galt med teknologi og viden. Men det er vigtigt, at vi forholder os til de risici, udviklingen indebærer. Forskere og teknologiu­dviklere verden over skal være opmærksomme på og diskutere risiciene. Det kræver bl.a., at vi samarbejder. På tværs af landegrænser, organisationer, brancher og faglige ståsteder. Samarbejde ligger DTU meget på sinde, og vores forskeres evne til at række ud medvirkede til, at vores universitet i efteråret strøg ind på en andenplads – lige efter MIT, der tog førstepladsen – på den nye rangliste World University Research Rankings. For nylig blev Danske Universiteters rektorkollegium, hvor jeg er formand, enig om at øge samarbejdet mellem alle otte danske universiteter, bl.a. hvad angår forskning og uddannelser. Vi skal forene kræfterne og gå forrest i at løse fremtidens store udfordringer. Samarbejde – nationalt såvel som internationalt – er en måde, hvorpå vi kan sikre en ansvarlig ­teknologiudvikling. Sammen har vi en større chance for at opnå en udvikling, der sker til vores fælles bedste.

Anders Bjarklev Rektor

I N D H O L D

04 U N D E RVIS N IN G S P R IS E N

Lektor vinder pris for sin undervisning Quizzer, kuglebaner og tegninger. Lektor Luise Theil Kuhn bestræber sig på en sjov og anderledes undervisning, hvor et forkert svar er mere spændende end et rigtigt.

8

TEMA KUNSTIG INTELLIGENS

AI er på vej frem I disse år er der kommet fart over udvikling og brug af artificial intelligence (AI). Hvor bruges den – og har den en bagside?

10  12  14  15  16  16  18  20 22 

”Verden er ved at ændre sig under fødderne på os” Retfærdig behandling med kunstig intelligens Algoritme hjælper til at diagnosticere epilepsi Bivirkninger efter testikelkræft kan forudsiges Flere unge vil studere AI 

”Man stoler på en stemme” Maskinlæring skal forhindre cyberangreb Andre AI-projekter Algoritmer skal forstå slang

og sarkasme

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63