__MAIN_TEXT__

Page 17

DYNAMO

63

12

Kunstig intelligens gennem tiden

2002

17

20

Amazon fjerner menneskelige produktanbefa­ linger til fordel for robotternes.

de studerende også indsigt i kognitiv psykologi og sociale mekanismer, som baggrund for at designe og evaluere intelligente systemer – også i forhold til etik og privacy. Fra at udbyde 45 pladser i 2018 udbød DTU 120 pladser på Kunstig Intelligens og Data i 2020. AI-ingeniører er især efterspurgt inden for medicinalindustri, produktion, bankverdenen, IT- og transportsektoren, og mange startups ansætter ingeniører med kompetencer inden for AI.

Kilde: New Scientist

M  o rt en M ø ru p, st u d i e le d e r p å Ku n st i g I nt el l ig en s o g D at a , p rofe sso r, DT U Co m p u t e , mmo r@ d t u . d k

inden for bl.a. politik og underholdning,” forklarer Peter Grønning, der har udarbejdet fagprojektet sammen med Gustav Gamst Larsen og Lukas Leindals. Dilemmaer og gråzoner Formålet med deres projekt var at identificere de nyeste modeller for stemmekonvertering, sammenligne dem med hinanden og overveje, hvilke etiske dilemmaer og gråzoner der kan opstå med teknologien. Men størstedelen af projektet gik ud på at afprøve modellerne og eksperimentere med egne og venners stemmer. ”Vi undersøgte, hvor langt vi kunne komme med to års kodeerfaring, og fandt ud af, at det er svært at lave en

god, overbevisende deep voice conversion. Men stemmekonvertering ser ud til at blive mere og mere tilgængeligt, som tiden går, og har et stort potentiale – også til at snyde en masse mennesker,” siger Lukas Leindals. Sammen med sine medstuderende savner han etiske guidelines til, hvordan man skal bruge teknologien. Det gælder både retningslinjer for, hvordan man holder data anonyme, og hvordan man bruger data, som f.eks. at informere ejeren af stemmen om, hvad stemmen skal bruges til. ”Stemmen hører i høj grad sammen med ens identitet. Man stoler på en stemme. Hvis jeg hører min mors stemme, tvivler jeg ikke på, at det er hende,” siger Peter Grønning.

”Stemmekonvertering ser ud til at blive mere og mere tilgængeligt, som tiden går, og har et stort potentiale – også til at snyde en masse mennesker.” L U K A S L E I N D A L S , S T U D E R E N D E P Å K U N S T I G I N T E L L I G E N S O G D ATA

Kunstig intelligens gennem tiden

1998

NASA’s Remote Agent er første autonome program, der kan styre et rumskib. Kilde: New Scientist

Teknologien kan dog bruges til andet end manipulation. Den bringer også gode anvendelsesmuligheder med sig, da den kan udnyttes til at give folk en stemme, mener Gustav Gamst Larsen: ”Deep voice conversion kan hjælpe folk, der har mistet stemmen. I stedet for en mekanisk robotstemme kan man rekonstruere ens egen stemme – og dermed øge livskvaliteten.” M  o rt en M ø ru p, st u d i e le d e r p å Ku n st i g I nt el l ig en s o g D at a , p rofe sso r, DTU Co mp u t e , m m o r @ d t u . d k

Med stemme­ konvertering lyk­ kedes det et hold 2.-års­studerende fra DTU at få Obama til at lyde som Trump.

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63