__MAIN_TEXT__

Page 16

16

TEMA: KUNSTIG INTELLIGENS

AI

DTU

Mange unge vil studere AI DTU’s bacheloruddannelse Kunstig Intelligens og Data er en af de mest ansøgte uddannelser på universitetet. C h ristin a Tæ kke r o g Je sper Spangsmark Mi kal S chlo sse r

D

er er stor interesse for at studere kunstig intelligens (AI) ved DTU. I 2018 oprettede DTU bacheloruddannelsen Kunstig Intelligens og Data, som

er blevet en af de mest efterspurgte uddannelser. Initiativtager til den nye uddannelse var professor Lars Kai Hansen, som i forbindelse med lanceringen udtalte: ”Kunstig intelligens bliver en central del af vores alles fremtid, og ingeniører med uddannelsen Kunstig Intelligens

”Man stoler på en stemme” Studerende fra Kunstig Intelligens og Data savner etiske retningslinjer, efter at de har testet avancerede modeller for stemmekonvertering. Ch r istin a Tæ kke r U n sp l ash

D

a en gruppe 2.-årsstuderende på bacheloruddannelsen Kunstig Intelligens og Data gik op til eksamen for at forsvare deres fagprojekt ’Deep Voice Conversion’, overraskede de både censor og vejleder, da de forfalskede den tidligere amerikanske præsident Barack Obamas’ stemme så overbevisende, at den lød som præsident Donald Trump.

og Data kommer til at designe den fremtid. De får indblik i principperne bag lærende algoritmer, og hvordan computere tager beslutninger og kommunikerer med brugere – og de bliver i stand til at give computere de evner, som er kernen i vores egen intelligens.”

DTU’s bachelor­ uddannelse Kunstig Intelligens og Data er blevet en af de mest an­ søgte uddannelser på universitetet. Her er studerende på uddannelsen i 2018.

120 pladser udbudt i 2020 Da udviklingen af kunstig intelligens spiller tæt sammen med menneskelig adfærd og menneskelige værdier, får

Kunstig intelligens gennem tiden

1997

IBM’s Deep Blue slår verdensmesteren Garry Kasparov i skak. Kilde: New Scientist

Stemmekonvertering eller deep voice conversion er en type deepfake inden for lyd og fremstilles ved hjælp af kunstig intelligens. Deepfake er et overordnet begreb, der bl.a. dækker over lyd, tekst og billeder. Ved hjælp af neurale netværk, der ud fra store mængder af data kan lære komplicerede sammenhænge, kan man fordreje en persons ansigt, så vedkommendes udtryk og mimik matcher et andet lydspor – ligesom man kan forfalske en anden persons stemme. ”Der har været en del skriverier om deepfake og fake news, og hvordan man primært manipulerer billeder og skaber falske videoer. Men stemmen kan også manipuleres og stjæles. Det oplever vi flere og flere eksempler på

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63