Page 8

08

DYNAMO

59

12

19

TEMA OM CO2 10 NY OPSKRIFT PÅ CEMENT SÆNKER BYGGERIETS CO2-UDLEDNING

14 DE STORE SKIBE SKAL HAVE GRØNT BRÆNDSTOF

16 CO2 SKAL FANGES – OG UDNYTTES

18 SÅDAN TØJLES INTERNETTETS ENERGIFORBRUG

21 ANDRE PROJEKTER, DER TÆMMER CO2

Verden udleder mere CO2 end nogensinde før Det viser de nyeste tal fra FN’s Miljøprogram, der med UNEP DTU Partnership i spidsen hvert år udgiver Emissions Gap Report. CO2-udledningen er i dag omtrent lige så høj, som man forudså i den første rapport for ti år siden, hvis altså verdens lande ikke gjorde noget for at ændre kursen. Verdens lande har gjort noget. Men ikke nok til at kunne opveje en økonomisk vækst, som er gået hurtigere end de tiltag, der kan mindske udledningen af drivhusgasser.

Drivhusgasser bag den globale opvarmning CO2-udledningen skyldes først og fremmest menneskets udnyttelse af fossile ressourcer som olie, kul og gas. Sammen med andre drivhusgasser som metan og lattergas kobles CO2 til den globale opvarmning. Eller som FN’s klimapanel (IPCC) skrev i deres femte – og nyeste – hovedrapport i 2014: ”Menneskelige udledninger af drivhusgasser har med ekstrem sandsynlighed (med 95 pct. sikkerhed eller derover) været den dominerende årsag til den observerede opvarmning siden midten af det 20. århundrede.” Opvarmningen medfører bl.a. varmere have, accelererende afsmeltning af is og gletsjere, stigende havniveau, påvirkninger af økosystemer og biodiversitet, bl.a. udslettelse af arter, samt flere ekstreme vejrhændelser som hedebølger, tørke, skybrud og oversvømmelser m.m.

Vi kan mindske udledningen Med de teknologier, vi har i dag, er det muligt at skære ned på over halvdelen af udledningen af drivhusgasser, lyder den gode nyhed fra UNEP DTU Partnership. Der er stadig brug for udvikling af nye teknologier for at tackle den resterende anden halvdel af CO2-udledningen. Det arbejder flere faglige miljøer på DTU med at udvikle. L æs mere på de følgende sider.

DTU

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk