Page 7

U D D A N N E L S E

N Y H E D E R

DYNAMO

59

”Der er brug for at passe bedre på de 2.414 studerende, da trivsel på studierne er en helt basal forudsætning for, at de kan få glæde af deres uddannelsesår.”

Antal nye studerende, der i august begyndte deres ingeniøruddannelse på DTU. Det er det højeste antal med studiestart på universitetet nogensinde.

12

19

DT U

07

Stort værksted til studerende

På DTU Ballerup Campus har universitetet indviet et 600 m2 stort prototypelaboratorium udstyret med 3D-printere, 3D-scanner, fræsere, sprøjtestøbemaskine, lasercuttere med mere. Laboratoriet skal fungere som eksperimentarium, værksted og legeplads til studerende til produktudvikling og prototypeproduktion. Værkstedet vil blive brugt både i forbindelse med kurser og som udviklingsværksted.

RE K TO R A N D E R S B J A R KLE V PÅ DT U ’ S ÅRLIGE POLITISKE TOPMØDE HVOR FOLKETINGETS UDDANNELSES- OG FORSKNINGSPOLITISKE ORDFØRERE B L . A . D E B AT T E R E D E T R I V S E L .

Apostolos Doris fra Grækenland havde taget sin kone og datter med til Danmark for at fejre, at uddannelsen nu var i hus.

DE FØRSTE MED EN MASTER I VINDENERGI

De første otte studerende på DTU’s online-uddannelse Master of Wind Energy dimitterede i slutningen af august. Dimittenderne kom fra hele verden bl.a. Kina, Italien, Mexico, Frankrig og Argentina. Uddannelsen har taget to år at gennemføre og har givet de studerende viden på de vigtigste områder inden for vindenergi. En af dimittenderne var Apostolos Doris fra Grækenland. De sidste ti år har han arbejdet inden for olie og gas. Nu skulle der ske noget nyt: ”Jeg vil være en del af noget større. Jeg vil være en del af den grønne omstilling,” siger han. Uddannelsen tager to år, og der er start forår og efterår.

Mikal S chlo sse r, Je sús Oswaldo Villarreal González, Erik Vog el ey, Pa nt h erM ed ia

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk