Page 43

DYNAMO

59

12

1 9

43

D T U

DET BLI’R TIL NOGET

54

09

18

DET BLI’R TIL NOGET

DA N M A R K S TE K N I S KE U N I VE RS I TE T

56

03

19

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

55

54

12

09

18

18

It-campen varede tre dage og var en blanding af forelæsninger, øvelser og socialt samvær.

TEMA

CYBERSIKKERHED

TEMA

FORS KE R U DV IKLE R INTE LL IGE NT

ROS KIL DE FE S TIVAL :

23 løsninger blev testet

”Hvis man har investeret i grøn energiteknologi, bør man også have råderet over den strøm, man selv fremstiller.”

DET BLI’R TIL NOGET

FLYGTNINGELEJRE

AGTEN PÅ PROTEINER

S PINOU T S Æ TTE R

NANOAFTRYK I GLOBALE PRODUKTER

PROFE S S OR OM DE LE ØKONOMI PÅ E L MA RKE DE T:

BÆRE DYG T I G VA N DFO RSYN I N G T I L

STOP SULT:

MEJETÆRSKER

Hvordan ruster virksomheder sig mod cyberangreb? Hvorfor skal ingeniørstuderende lære at hacke? Kan vi vende cybertruslen til en fordel?

DYN A M O SP Ø RG E R :

HVORNÅR FÅR VI PERSONLIG MEDICIN? TEKNOLOGISK UDFORDRING

Vindmøller på dybt vand

Er der mad nok til alle, når Jordens befolkning tæller ti mia. i 2050? Nu leder forskerne efter alternative kilder til proteiner.

G E NVI N DI N G

B IOG A S :

VÆRDIFULDE STOFFER FRA SPILDEVAND

GYLLE KAN UDNYTTES BEDRE

55

12

18

DET BLI’R TIL NOGET

DA N M A R K S TE K N I S KE U N I VE RS I TE T

57

06

19

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

57

54

06

09

19

18

SOLENERGI TEMA

Hvad er en tandemsolcelle? Hvornår dimitterer den første solingeniør? Hvorfor har Danmark flest solvarmeanlæg? Hvordan kan solceller sikre velfærd i Afrika?

U NG FORS KE R I S PIDS E N ME D E T NY T

2D-MATERIALE

Internet of Things kræver nyt netværk

E . COL I- BA KTE RIE R KA N S IKRE

BÆREDYGTIG FARVNING AF DENIM

at vi behandler spildevandet bedre end drikkevandet.” DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

VI SP Ø RG E R KLI M A FO RSKE RE N :

Radiobølgers vej rundt om hovedet

”Det er besynderligt,

SÅDAN UNDGÅR VI BILKØERNE

OVE RRA S KE NDE FU ND:

JUPITER HAR TO SYDPOLER

58

09

19

SKAL VI DROPPE DE RØDE BØFFER?

TEMA

TRAFIKKEN STÅR STILLE

NYE MODE LLE R A F

PROFE S S OR OM MODS TA NDE N MOD RE NS NING A F DRIKKE VA ND:

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

59

S TA R T U P U D V I K L E R

dragevindmøller M G O -SK A N DALE N

DERFOR GRÆD VÆGGENE

12

19

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

59

58

09

09

19

19

TEMA

Ny viden om plastik Udfordringer er der masser af. DTU’s forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og bortskaffelse af det uundværlige materiale.

Ny teknologi til demente ældre

Ny lynhurtig test af fjerkræ

S MA RT C ITIE S :

T J E K A F M ATE M AT I SKE M O DE LLE R :

KUNSTIG INTELLIGENS SÆNKER CO2-AFTRYK DYNAMO SPØRGER:

Hvornår får vi en hushjælpsrobot?

TEMA

DYNAMO SPØRGER OM

Sådan tøjler vi CO2-udslippet Verdens umættelige energibehov har ført til rekordhøjt udslip af CO2. Ny teknologi kan mindske det.

ENERGILAGRING I STEN VIRKER

S TU DE NTE RINNOVATION:

KLIMAVENLIG ROSKILDE FESTIVAL

FORSKERE ØDELÆGGER BETONHUS

drug delivery i mikrokapsler G O DE RE SULTATE R :

FÅ DYNAMO TIL DØREN gere end, der var pladser til. Lektoren håber, at de tre dage har vakt kvindernes interesse for it: ”Vores it-camp har været en succes, hvis deltagerne har haft det sjovt, og hvis de gik herfra med en oplevelse af, at it er spændende. Vi har forsøgt at give dem et indblik i de mange forskellige ting, man kan lave inden for it, og at det er mere end at sidde bag en computerskærm. Jeg håber, at pigerne er blevet mere åbne over for, at det er en mulighed for dem at uddanne sig inden for it,” siger Inge Li Gørtz.

”Jeg er overrasket over, at vi er så mange piger.­ Jeg havde regnet med, at der var langt færre,” siger Lisa Maria Huynh, der til daglig er eneste pige i it-klassen på Århus Gymnasium.

– HELT GRATIS

Hvis du ikke allerede er abonnent på Dynamo, eller hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at få magasinet tilsendt, så husk, at det er ganske gratis. Send en mail med navn og arbejdseller privatadresse til dynamo@dtu.dk. Så lander magasinet i din postkasse eller på dit skrivebord fire gange om året.

Inge Li Gørtz, lektor, DTU Compute, inge@dtu.dk

Skriv til dynamo@dtu.dk – og få Dynamo tilsendt.

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk