Page 38

38

D T U

D T U Ø R S T E D - F O R E L Æ S N I N G

DTU Ørsted-forelæsninger Flere gange om året inviterer DTU nogle af verdens førende forskere til at forelæse om deres fagområde, forskningsresultater og perspektiverne i deres forskningsområde på DTU i Kgs. Lyngby. Forskernes fagområder har alle snitflader til forskningen på DTU.

ducere alt fra biobrændstoffer til medicin, og det kan vel at mærke ske på en mere bæredygtig måde end ved traditionel produktion, der ofte kræver høje temperaturer og skrap kemi. Desuden kan enzymerne i mange sammenhænge erstatte traditionelle katalysatorer, som indeholder sjældne metaller, der er knappe ressourcer med høj pris. Sidst, men ikke mindst virker enzymer meget specifikt. Det forebygger affaldsprodukter, fordi man kun får produceret netop det ønskede stof. ”Ønsket om at mindske affalds­ mængderne og samtidig opnå en højere renhed af slutproduktet er i øjeblikket hovedargumentet for, at enzymer vinder indpas i industrien. Det sker især inden for højværdi-

Forelæsningerne er åbne for alle. Se eller gense videoer med tidligere forelæsere, og få information om kommende DTU Ørsted-forelæsninger. kortlink.dk/ rn 5 6

produktion som medicin,” konstaterer Frances Arnold. To nye stoffer i kemiens værktøjskasse Ofte gives nobelprisen til forskere, der skabte deres vigtigste resultater tidligere i karrieren, men Frances Arnold er fortsat

Rektor Anders Bjarklev hilser professor Frances Arnold velkommen til forelæsningen.

yderst aktiv. Eksempelvis er hendes forskningsgruppe i løbet af de seneste to-tre år blevet i stand til at udføre helt nye typer af kemiske reaktioner og bindinger, f.eks. ved at skabe kulstof-sili­ cium-bindinger i bakterier. Selvom begge grundstoffer forekommer i store mængder på vores planet, bindes de normalt ikke i biologiske systemer. I første omgang besluttede forskerholdet at satse på protein­ gruppen cytochrom c. Cytochrom-proteiner indeholder en såkaldt hæmgruppe, hvor en række organiske forbindelser er knyttet til en jern-ion. Hæm kendes bl.a. fra proteinet hæmoglobin, der varetager transporten af ilt i blod. Cytochrom c har som væsentligste funktion at transportere elektroner og er generelt ikke involveret i katalyse. Imidlertid har cyto­­chrom c en ganske svag katalytisk aktivitet netop i forhold til kulstof-silicium-­ bindinger. Frances Arnold valgte at arbejde med en specifik cytochrom c-type fra bakterier, der lever i varme kilder på Island. Denne type proteiner er særdeles hårdføre og kan bl.a. tåle at blive kogt. Ud fra det naturligt forekommende protein udførte forskerne en serie af modifikationer. Hver gang ændrede de DNA-sekvensen en anelse. De ændrede proteiner blev screenet for, om de var bedre til at katalysere de ønskede bindinger. Ved et negativt svar blev proteinet kasseret, ved et positivt gik det videre til næste runde. Resultatet er et nyt enzym, som er i stand til at katalysere kulstof-silicium-bindinger mere end 1.000 gange. Det er langt bedre end den bedste kemisk fremstillede katalysator til formålet. Ydermere

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk