Page 37

DYNAMO

59

12

19

Mo rte n An d e rse n Tho rkil d C h riste nsen

N

aturen er en fantastisk dygtig ingeniør. Blot designer hun ikke sine systemer på et stykke papir, men benytter sig i stedet af evolution.” Da professor Frances Arnold i 2018 modtog nobelprisen i kemi, blev hun den 52. kvinde ud af de indtil videre 908 modtagere. Med en uddannelse til ingeniør inden for mekanik og aerospace stod det ikke skrevet, at hun skulle komme til at præge det kemiske felt. Imidlertid udnytter tusinder af laboratorier verden over strategien styret evolution (det engelske fagudtryk er directed evolution, red.), som hun har været pioner for. På samme måde som en katalysator i en kemisk reaktor fremmer en

reaktion uden selv at blive forbrugt, sætter enzymer biologiske processer i gang eller øger deres hastighed. Et eksempel på anvendelsen af Frances Arnolds strategi er produktion af insektferomoner til plantebeskyttelse. Feromoner er hormonlignende signalstoffer, som individer af samme art sender til hinanden. Når man spreder feromoner af præcis den type, som en skadelig insektart selv producerer, forstyrrer man artens forplantning – vel at mærke uden at påvirke andre arter. Derved beskytter man afgrøderne, og landmanden slipper for at bruge insektgifte. Selve princippet har været kendt i en del år, men først nu, hvor der er fundet nye enzymer og ny kemi baseret på styret evolution, er det muligt at producere feromonerne i tilstrækkelig mængde til en konkurrencedygtig pris. Startups inspirerer til ny forskning Startup-virksomheden Provivi, som Frances Arnold var med til at stifte sammen med to af sine tidligere studerende i 2013, står for produktionen af feromoner. I alt har hun været med til at grundlægge fire virksomheder sideløbende med sin akademiske karriere. ”I udgangspunktet står du typisk med en teknologi og en vag idé om, hvad den kan bruges til. Først når du stifter en virksomhed og begynder at forfølge mulighederne, vil du opdage det reelle potentiale. Ofte

DT U

37

”Jeg betragter evolution som en fantastisk algoritme, der bliver ved med at producere stadig større mangfoldighed.” N O B E L P R I S M O D TA G E R F R A N C E S H . A R N O L D , PROFESSOR VED CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

viser det sig, at den endelige anvendelse ligger langt fra det, som du selv havde forestillet dig.” Så hvilke råd har Frances Arnold til andre forskere med en iværksætter i maven? ”Det vigtigste er at være fleksibel. Du må være parat til at skifte retning hurtigt og først og fremmest til at inddrage folk med andre kompetencer end de forskningsmæssige. Det er helt naturligt. Vi kan nu engang ikke forvente, at forskere også er eksperter i forretningsudvikling. Men det virkelig interessante er, at hvis du går ind i tingene med en åben indstilling, vil du lære meget af de udfordringer, som startup-virksomheden støder ind i. Det er inspiration, som du kan tage med hjem og udnytte i din forskning.” Anvendelsen af feromoner som erstatning for pesticider er et klart eksempel på, hvordan enzymbaseret bioteknologi kan gavne miljøet. Men måske endnu vigtigere er der en mere indirekte, men meget omfattende effekt på bæredygtighed i industrien. Enzymer, der er designet ved hjælp af styret evolution, kan udnyttes til at pro-

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk