Page 35

DY N A MO 59 12 19

35

DT U

Om testhallen • Villum Center for Advanced Structural and Material Testing omfatter et nyt testcenter på DTU Lyngby Campus. • Til centeret er der opført en ny testhal på 420 m2, samt 20 m2 nyt transformatorstation og 110 m2 nyt hydraulikrum. • Centeret har fokus på grundlæggende mekanisk forskning og udvikling af bæredygtige materialer, der skal medvirke til billigere og mere miljøvenlige konstruktioner. • Testfaciliteterne i Lyngby er en del af CASMaT, som også omfatter Large Scale Facililty på DTU Risø Campus, der bruges til test af store konstruktioner som f.eks. vindmøllevinger. • Faciliteterne er blevet til på baggrund af en donation fra Villum Fonden på 76 mio. kr.

Betonhuset belastes med op til 100 tons tryk i fuldskala­ forsøget.

www.casmat.dtu.dk

udføres i samarbejde med Betonelement-Foreningen. Mindre forbrug af armering Den nye generation af matematiske modeller til beregning af konstruktioners bæreevne bliver allerede i dag anvendt i byggebranchen. Chefkonsulent i Betonelement-Foreningen Pernille Nyegaard vurderer, at den nye dokumentation fra fuldskalaforsøgene vil bidrage væsentligt til et mere bæredygtigt betonbyggeri. ”Den nye beregningsmetode gør det muligt at optimere konstruktionerne. Med en sikker viden om bæreevnen kan vi spare både armering og beton i konstruktionerne, fordi vi ikke længere behøver at lægge store sikkerhedsmarginer ind i beregningsmodellerne,” siger hun. Jesper Harrild Sørensen vurderer, at beregningsmodellen vil være et effek-

Postdoc Jesper Harrild Sørensen og kolleger studerer revner og deformationer i betonhuset under forsøget.

tivt værktøj i byggeri af højhuse, hvor den kan reducere forbruget af armeringsstål med op til 40 pct. afhængig af bygningens kompleksitet. Følger deformationerne Forsøgene på DTU Byg foregår over en periode på seks måneder. Når en forsøgskonstruktion i to etager er rejst, skal de udstøbte samlinger have minimum 28 dage til at hærde for at opnå en retvisende styrke i samlingerne. I løbet af hærdningsperioden forberedes konstruktionen til test med installation af måleudstyr. Under forsøget, der varer cirka to timer, belastes konstruktionen med et vandret tryk, indtil den når sin ultimative bæreevne og er tydeligt deformeret, men stadig hænger sammen. Forskerne kan følge brud og udvikling af revner, både på den opførte testkonstruktion og på en skærm, hvor en computer viser de ændringer, det installerede udstyr registrerer under testen. Alle oplysninger indgår i kvalitetssikringen af beregningsmodellen. Jes p er H a rril d S ø re n se n , p o std o c , DT U B yg, jh a s o @ b yg . d t u . d k H  en rik St a n g , v i c e d i re k tø r, DT U B yg, h s @ b yg . d t u . d k

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk