Page 34

34

F U L D S K A L A F O R S Ø G

FORSKERE ØDELÆGGER HUS FOR AT TJEKKE MATEMATIKKEN

Belastning af to-etagers byggeri skal afklare, om de matematiske modeller bag beregninger af bygningers styrke er retvisende. Pet e r Aagaard B rixe n Mi kal S chlo sse r

M

ed op til 100 tons tryk fra testmaskiner ødelægger forskere fra DTU Byg en række to-etagers betonkonstruktioner. Forsøgene finder sted i den nye testhal på DTU, Villum Center for Advanced Structural and Material Testing. Med forsøgene kvalitetssikrer forskerne en ny generation af computerprogrammer til beregning af konstruktioner lavet af præfabrikerede betonelementer. Beregningerne kan reducere forbruget af beton, armeringsstål og mandetimer på elementfabrikken og byggepladsen. På DTU Byg har forskere gennem en lang årrække arbejdet med det teoretiske grundlag for beregning af bygningers bæreevne og duktilitet. Formålet med fuldskalaforsøgene er at dokumentere beregningernes kvalitet. ”Hidtil har vores viden været baseret på de enkelte delkomponenters styrke. Med fuldskalaforsøgene får vi ny viden om, hvordan delkomponenterne spiller sammen, og om hvordan den samlede konstruktions bæreevne afhænger af samlingerne mellem de enkelte vægelementer. Forsøgene kan dermed sikre computerprogrammernes pålidelighed, når de bruges til beregninger på komplekse konstruktioner,” siger postdoc Jesper Harrild Sørensen, som er medlem af det forskerhold på DTU Byg, der står bag projektet, der også omfatter professor Linh Cao Hoang og lektor Peter Noe Poulsen. Forsøgene

BE TON

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk