Page 31

DYNAMO

59

12

1 9

D T U

31

Efter sin afsluttede erhvervs-ph.d. hos DTU og Rockwool er Alexandria Trattner nu ansat i Rockwool-­koncernen.

pler er særlig isolering til facader, akustiklofter, fibre til bremseskiver, isolering til forskellige industrielle formål samt produkter til drivhuse, hvor man vælger at gro planter i stenuld frem for muld for at have bedre kontrol over tilførslen af næringsstoffer, bruge mindre vand og have højere udbytte. Samtidig har koncernen fire regionale organisationer – Europa, Rusland, Nordamerika og Asien – som har hver deres sortiment. Endelig kan et produkt forekomme i et stort antal varianter, hvor dimensioner, emballering eller etiketter kan være forskellige, f.eks. fordi man skal ramme forskellige lande med forskellige byggetraditioner og forskellig lovgivning. ”I sig selv er det ikke unaturligt, at virksomheden har startet produktion af så mange produkter. Hver gang har der jo været efterspørgsel efter netop det produkt. Men generelt i industrien er det et problem, at mens virksomhederne altid har procedurer for, hvordan de indleder en ny type produktion, så mangler man tilsvarende procedurer for at udfase dem igen,” konstaterer Alexandria Trattner. Forskeren som ambassadør Alexandria Trattner begyndte med at udvikle et analyseværktøj, der kunne sætte tal på situationen for hvert enkelt produkt. Værktøjet viser nettosalg, bruttofortjeneste samt bruttofortjeneste pr. produktionstime. Analyserne skulle medvirke til at danne grundlag for, at man

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk