Page 3

DYNAMO

5 9 1 2 1 9

03

UDGIVER Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby tlf. 45 25 25 25, dtu.dk ANSV. CHEFREDAKTØR Tine Kjær Hassager REDAKTION Lotte Krull, lkru@dtu.dk og Louise Simonsen, lois@adm.dtu.dk ABONNEMENT dynamo@dtu.dk Magasinet udkommer fire gange om året DESIGN & PRODUKTION OTW A/S ISSN 1604-7877 FORSIDEFOTO GettyImages

26

SÅ DA N GE M M E R V I V I NDM Ø LLE S T RØ M

Energilagring i sten virker Forskere høster gode resultater med energilagring i sten – og er nu klar til opskalering.

41 IN KU BATO R

34

Gode idéer realiseres

KVAL ITE T S S IK R IN G

Forskere ødelægger betonhuse

35 små startups har fået hjælp af forskere og adgang til værksteder gennem inkubationsmiljøet DTU Link.

Ødelæggelse af betonhuse i forsøgshal skal afklare om matematiske modeller er gode nok.

24

36 FO RE L Æ S N IN G

Nobelprismodtager besøgte DTU

DYNA M O SP Ø RGE R ...

Hvor tæt er vi på medicin i mikro­ kapsler? Få svaret af professor Anja Boisen, der er i spidsen for DTU’s udvikling af drug delivery i nano- og mikrocontainere.

30 CO M P LE X IT Y M AN AG E M E NT

Ph.d. førte til bedre bundlinje Gennem et ph.d.-samarbejde med DTU har Rockwool mere end halveret antallet af varenumre. Det har øget indtjeningen i virksomheden.

Professor Frances Arnold fra Caltech holdt DTU Ørsted­ forelæsning om sin forskning i enzymer.

42 IT- CAM P

Unge kvinder programmerede robotter It-camp på DTU skal vække interessen for it hos unge kvinder.

44 BAGSID EN

Vi zoomer ind på ... tjah, hvad er det?

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk