Page 27

DYNAMO

59

12

1 9

I STEN

DT U

Fakta om energilagring i sten • Anlægget er billigt at konstruere. • Materialet, hvor energien lagres, er svensk diabas, som er en lettilgængelig bjergart. • Hvor batterier slides af gentagne op- og afladninger, slides sten ikke ved gentagen opvarmning og afkøling. • Stenlageret er bedst egnet til korttidslagring af energi, dvs. mellem et par dage og op til en uge, da der løbende sker et varmetab til omgivelserne. • Et anlæg forventes at have lang levetid. • Det er en sikker teknologi, der ikke belaster miljøet med kemikalier el.lign. Det eneste udslip, der kan ske, er udslip af varm luft.

5

4 Når energien skal udvindes, blæses kold luft ned i bunden af stenlageret. Luften bevæger sig op gennem stenene, der afgiver deres varme, og den opvarmede luft føres ud af stenbeholderen.

Energi frigives fra stenene

Den varme luft kan bruges direkte i industrien til virksomheder, der har brug for høje temperaturer i produktionen til f.eks. opvarmning af ovne, materialer el.lign. Eller luften kan bruges til opvarmning af vand, som enten kan indgå i fjernvarmesystemet eller udnyttes til produktion af ny elektricitet fra dampturbiner.

27

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk