Page 21

F O R S K N I N G S C A S E S

C O 2

Andre projekter, der mindsker CO2-udledning

DYNAMO

59

12

19

DT U

CO2 kan omdannes ved hjælp af elektrolyse og udnyttes til fremstillingen af syntetiske brændstoffer.

NY METODE TIL CO2-NEUTRALE FLYDENDE BRÆNDSTOFFER Forskere har forbedret metoden, der kan omdanne CO2, som dermed kan indgå i fremstillingen af flydende brændstoffer.

KUNSTIG Ø I NORDSØEN SKAL SIKRE GRØN ENERGI Nyt projekt har potentiale til at udfase alle kulfyrede kraftværker i Europa. Rikke Hø m Je n sen

Det internationale konsortium North Sea Wind Power Hub udvikler en ide, hvor en kunstig ø i Nordsøen opsamler energi fra havvindmølleparker og distribuerer den videre til lande rundt om Nordsøen. Potentialet for vindenergi i Nordsøen er helt op til 180 GW. ”Det svarer til, at man ville kunne erstatte alle kulfyrede kraftværker i Europa med vindenergi fra Nordsøen,” siger Jacob Østergaard, professor og leder af Center for El og Energi, DTU Elektro. På Center for El og Energi udvikler forskere i projektet multiDC de intelligente, digitale løsninger, der kan styre elektricitet over lange distancer uden strømsvigt, ligesom de undersøger, hvordan det nordiske elsystem skal indrettes med forbindelser til Europa nu – og når energiøen bliver en del af elnettet. J aco b Ø ste rgaard, professor, DTU Elektro, joe@elektro.dt u . d k

21

To re V in d J en s en

C u b e3 D

Et team af forskere fra Stanford og DTU har fundet en mere effektiv og robust metode til at omdanne CO2 til energirig kulmonoxid (CO). CO kan udnyttes som byggesten i bæredygtige, flydende brændstoffer. Syntetiske brændstoffer har en vigtig rolle i den grønne omstilling, da de kan bruges af f.eks. fly, skibe og godstog, som kan være vanskelige at elektrificere. Det første skridt i omdannelsen af CO2 er at fjerne et iltatom, og dermed har man CO. Ved at tilføje brint til CO er det muligt at producere de flydende brændstoffer ved hjælp af konventionelle kemiske reaktioner. Den nye metode til fremstilling af CO sker ved hjælp af CO2-elektrolyse. Men nu anvender forskerne en ny katalysator af ceriumoxid. Forsøg har vist, at katalysatoren er langt mere modstandsdygtig over for nedbrydning og ikke producerer det uønskede bi­­­produkt fast kulstof. Dette øger katalysatorens leve­ tid, samtidig med at det bliver muligt at konvertere en større mængde af CO2 til CO end hidtil. Th eis Løye Skaf t e, p o std o c , DTU E n erg i, t l s k @ d t u . d k Christopher R. Graves, seniorforsker, DTU Energi, cgra@dtu.dk

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk