Page 19

DT U

Niels Hersoug, seniorprojektleder ved DTU Fotonik. Han leder projektet INCOM (Inovative Solutions for Next Generation Communications Infrastructure), hvor DTU og Aarhus Universitet sammen med 12 danske virksomheder arbejder på at skabe fremtidens bæredygtige, energieffektive optiske kommunikation. Endnu flere data med IoT og 5G Selv hvis man puljer indholdet af alle de bøger og andre skrifter, som blev skabt fra menneskehedens fødsel frem til år 2000, er det for lidt til at matche den mængde data, der bliver transmitteret på kloden en enkelt tilfældig dag i 2019. Det enorme niveau af data­ transmission koster energi. Nærmere

Professor Leif Katsuo Oxenløwe (tv.) og seniorprojektchef Niels Hersoug står i et af laboratorierne på DTU Fotonik, hvor ny teknologi til bl.a. energi­ effektiv og hurtig dataoverførsel udvikles. Leif Katsuo Oxenløwe er idémanden bag det treårige projekt INCOM (Innovative Solutions for Next Generation Communications Infrastructure).

bestemt lægger datatransmission beslag på 8-9 pct. af verdens elforbrug. Det svarer til ca. 2 pct. af verdens udledning af CO2. Læg dertil, at vi langtfra har set toppen endnu. Internet of Things (IoT), hvor maskiner kommunikerer direkte med hinanden ved hjælp af internettet, er endnu kun i sin vorden. Når IoT folder sig helt ud, vil der opstå et meget stort behov for transmission af data mellem maskiner. Desuden vil den næste generation af mobil kommunikation, 5G, pumpe mængden af transmitterede data yderligere op. Noget må der altså ske. Nærmere bestemt skal vi satse på optisk transmission, som grundlæggende er langt mere energieffektiv end elektronisk kommunikation (se forklaring side 20). Det er da også for længst en realitet, at optisk transmission har fortrængt elektronisk transmission på internettets ’backbone’ – altså de hovedveje, hvor de virkelig store datamængder bliver overført.

19

Konverteringer koster energi Med andre ord bruger vi lyset til at overføre data på længere afstande, mens det stadig er elektroner, der bærer data på kortere afstande som f.eks. i vores computere og mobiltelefoner. I takt med at de optiske komponenter bliver optimeret, vil de vinde frem. Dels fordi de i sig selv kan blive meget energieffektive, dels fordi man så kan slippe for en del af den konvertering, som i dag sker frem og tilbage mellem elektronisk og optisk transmission. Data bliver typisk født elektronisk – i f.eks. computeren eller mobiltelefonen – derefter konverteret til optiske signaler, transmitteret optisk og igen konverteret tilbage til elektronisk form. Hver konvertering koster energi. Med andre ord vil internettet blive mere bæredygtigt, jo mere af transmissionen og signalbehandlingen der kan finde sted på optisk form. Samtidig er det målsætningen i INCOM-projektet at mindske energi­

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk