Page 13

DYNAMO

59

12

19

13

DT U

Konsortiet bag Grøn Beton II

”Vores beregningsmodel tager højde for de fysiske og kemiske processer, der foregår, når beton reagerer med omgivelserne. Dermed bidrager modellen med en forbedret forståelse af nedbrydningsprocesser i beton og kan give en hurtig indikation af holdbarheden af nye, mere miljøvenlige materialer i beton,” siger Mouadh Addassi, postdoc på DTU Byg, som har skrevet ph.d. om den nye beregningsmodel. Den nye model kan give en bedre forståelse af de langsigtede konsekvenser af at erstatte den traditionelle cement med andre materialer. Beregningsmodellen har været afprøvet i laboratorieforsøg med ti forskellige cementblandinger fra Aalborg Portland. ”Resultaterne fra forsøgene bekræfter, at modellen kan bidrage til holdbarhedsvurderingen af beton med ny og mere miljøvenlig cement og dermed reducere omkostninger og tidsforbrug til screening af nye betonblandinger,” siger Mouadh Addassi. Betonen indgår i undervisning Forskere på DTU Byg videreudvikler og tester fortsat modellens evne til

Projektets officielle navn er Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion, i daglig tale kaldet Grøn Beton II. Projektet varede fra 2014 til 2019 med støtte fra Innovationsfonden. Projektets partnere var bl.a.: • Teknologisk Institut • DTU Byg • Aalborg Portland • Unicon • Dansk Fabriks­ betonforening • Dansk Beton i Dansk Byggeri • Sweco • Rambøll Danmark • MT Højgaard • Banedanmark • Vejdirektoratet • Femern A/S • Energistyrelsen • Københavns Erhvervsakademi • Erhvervsakademi Sjælland • Erhvervsakademiet Lillebælt • Via University College – Campus Horsens • Center for Beton­ uddannelse (AMU Nordjylland) w ww.gronbeton.dk

17

MIA. TON ER DET ESTIMEREDE ÅRLIGE FORBRUG AF BETON PÅ VERDENSPLAN. KILDE: VIA RITZAU VED TEKNOLOGISK INSTITUT

at forudsige langtidsholdbarheden af forskellige betonblandinger. I DTU Bygs laboratorier gennemføres accelererede tests af betonstøbningers nedbrydning for at validere og forbedre konklusionerne fra den matematiske model. Derudover videreudvikler og tester forskerne modellens evne til at forudsige holdbarheden af forskellige betonblandinger i barske miljøer med høje temperaturer og trykforhold. Bygningen med den grønne beton på DTU Lyngby Campus indgår allerede i undervisningen af universitetets studerende. De studerende kan ved hjælp af en app overvåge, hvordan både den grønne beton og de øvrige betontyper i bygningen hærdes, da der er indlejret temperaturfølsomme sensorer i betonen. Det gør det muligt at trække data ud, som kan anvendes direkte i undervisningen – og når bygningen tages i brug i 2020, så vil nye studerende kunne hente data fra processen mange år frem. H  en rik St a n g , v i c e d i re k tø r, DT U B yg, h s @ b yg . d t u . d k M o u a d h Ad d a ssi , p o std o c , DT U B yg, mo a d d a @ b yg .d t u . d k

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk