Page 11

DYNAMO

59

12

19

Lot t e K ru l l o g Pet er Aa g a a rd Brixen To rb en E s kero d

C

Futurecem Den nye, grønne cement består af: • Ca. 62 pct. cementklinker • Ca. 17 pct. kalcineret (dvs. brændt) ler • Ca. 17 pct. kalksten Resten er gips Traditionel portlandcement består af ca. 90 pct. cementklinker, og resten er lige dele kalksten og gips.

ement består primært af kalksten og udgør hovedbestanddelen i beton. Den globale cementproduktion anslås til at være årsag til 5 pct. af den totale menneskeskabte CO2-udledning, og prognoser forudsiger, at det globale behov for cement og beton i 2050 vil være dobbelt så stort, som det var i 2010. Det har øget interessen for at finde måder at begrænse CO2-udledningen fra cement- og betonproduktionen på. Det kan mærkes hos bl.a. Aalborg Portland, Danmarks eneste cementproducent, hvor Jesper Sand Damtoft er udviklingsdirektør: ”Hos Aalborg Portland oplever vi en stigende interesse blandt vores kunder for materialernes miljøpåvirkning, hvilket kommer til udtryk ved, at flere og flere vil se en miljødeklaration på produkterne. Det er en tendens, vi ser hos både håndværkeren og entreprenøren samt arkitekten og bygherren,” udtaler Jesper Sand Damtoft i en pressemeddelelse fra virksomheden. Udviklingsdirektøren var formand for styregruppen bag innovationskonsortiet Grøn Beton II, der på knap fem år og med et budget på 29 mio. kr. opfandt en ny, grønnere opskrift på cement. Den nye cement, som kaldes for Futurecem, kan reducere den globale CO2-udledning fra cementproduktion med op til 30 pct. Energiintensiv produktion I standardcementproduktion skyldes CO2-udledningen to ting: For det første skal kalkstenene til cementen opvarmes kraftigt i store cementovne, og de høje temperaturer medfører en energiintensiv produktion, hvilket koster i CO2-regnskabet. For det

11

D T U

OTTE MIO. TON BETON BRUGES ÅRLIGT I DANMARK TIL BROER OG BYGNINGER. DET SVARER TIL

3,5

GANGE STOREBÆLTSBROEN. KILDE: WWW.GRONBETON.DK

andet afgiver kalksten CO2 i den nedbrydning, der sker, når materialet opvarmes. Derfor arbejdes der verden over på at finde løsninger, der gør det muligt at fremstille cement ved lavere forbrændingstemperaturer og med alternative råmaterialer, fortæller Henrik Stang, vicedirektør ved DTU Byg, som var partner i Grøn Beton II-projektet. ”Ved at ændre lidt på cement­ opskriften og erstatte noget af kalken med kalcineret (dvs. brændt) ler er det muligt at sænke energiforbruget i cementproduktionen. Hvor kalken skal opvarmes til 1.400 grader, skal leret kun opvarmes til 800 grader. Desuden frigiver leret forsvindende lidt CO2, når det opvarmes. Tilsammen reducerer dette cementproduktionens CO2-udledning,” siger Henrik Stang. Udfaser flyveaske Den nye opskrift løser også et andet problem i betonproduktionen. Ifølge Teknologisk Institut, der var projektleder på Grøn Beton II, har Danmark og andre lande hidtil opnået et lavere CO2-aftryk i betonproduktionen, fordi man delvist har erstattet cement med flyveaske i fremstillingen af beton.

Profile for DTUdk

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

DYNAMO 59  

Tema: Sådan tøjler vi CO2-udslippet. Forskere finder løsninger til en lavere udledning

Profile for dtudk