Page 7

F O R S K N I N G

N Y H E D E R

DYNAMO

58

09

07

DT U

”Mennesker, der bor i byer, udgør en stadig større andel af verdens befolkning. Det er en udfordring, der betyder, at byer spiller en endog meget vigtig rolle i klimaomstillingen.”

DEKAN SKAL RÅDGIVE EU Forskningsdekan på DTU, Katrine Krogh Andersen, er blevet optaget som medlem af EU’s nye Mission Board for Climate-­ Neutral and Smart Cities. EU’s kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, har udpeget i alt 75 medlemmer til fem såkaldte Mission Boards under Horizon Europe - EU’s næste store program for forskning og innovation. Opgaven for ­Katrine Krogh Andersen og de øvrige medlemmer er bl.a. at rådgive Europa-Kommissionen, hvordan de former missionerne samt målene med dem.

KOM TIL DTU HIGH TECH SUMMIT

19

112 er den plads DTU indtager på verdensranglisten QS World University Rankings, der omfatter de 1.000 bedste universiteter i verden. DTU udmærker sig bl.a. ved høj produktivitet målt som antal citationer per forsker, og er det danske universitet med den største andel af både internationale studerende, forskere og undervisere.

Den årlige todages konference DTU High Tech Summit i Lyngby finder sted 30.-31. oktober. Konferencen samler industri, forskere, startups og organisationer, som beskæftiger sig med teknologi og digitalisering. I år er vinklen klima, miljø og bære­ dygtig energi, og med dette udgangspunkt udfoldes temaer inden for den digitale verden som kunstig intelligens, robotter, Internet of Things, Industri 4.0 og meget mere. DTU High Tech Summit er gratis og åben for alle, men tilmelding er nødvendigt. Det kan ske på www.hightechsummit.dk, hvor også det fulde program kan nærlæses.

Havis, som er drevet ned langs Grønlands kyst nordfra, samler sig i en hvirvel i Irminger havet mellem Grønland og Island. Hvirvlen er ca. 120 km i diameter, og fænomenet ses typisk i sommerhalvåret.

SATELLITTER MÅLER HAVSTIGNINGER Vandstanden i de arktiske have er steget gennemsnitligt 2,2 mm årligt siden 1996. Det viser analyser af 1,5 mia. satellitmålinger. Analyserne er udført af DTU Space i samarbejde med Technische Universität München (TUM). Forskerne måtte udvikle særlige algoritmer for at kunne behandle satellitternes radarsignaler, der kun måler afstanden til overfladen, som mange steder er is, der ’skjuler’ vandstanden i havene. Forskningen, som viser den faktiske udvikling af havstigninger i arktiske egne, kan også bruges til at estimere fremtidige havstigninger.

Tine N aja Be rg, Mo rten Garly Andersen, Tore Vind Jensen, M o g en s Sa n d f æ r o g Lot t e K ru l l

J o a c h im Ro d e, M ika l Sc h l o s s er, E SA

Profile for DTUdk

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

Profile for dtudk