Page 38

38

SM A R T CI T IES

E N E R G I E F F E K T I V I S E R I N G

DYNAMO

58

09

19

Fordele ved databaserede metoder: • Identificere, hvor der bør sættes ind med energi­ renovering, så man kan gå efter den største samlede energibesparelse. • Afdække, hvor der bedst sættes ind i det enkelte hus (isolering af loftet, vinduer, ydervægge, udskiftning af døre). F.eks. når data viser, at varmeforbruget altid stiger, når vinden kommer fra vest. • Måle, om energispareforanstaltninger, som er nævnt i ovenstående punkt, reelt har en effekt. • Forbedre styringen af varme- og kølesystemer. • Etablere en automatisk energimærkning.

har en stor betydning for varmeforbruget. Man antager bl.a., at bruger­ adfærden er den samme inden for et vist interval, f.eks. ved to minus- eller to plusgrader udenfor. Så hvis der opstår et merforbrug i den sammenhæng, skyldes det klimaskærmen, altså hvor god bygningens isolering er. Fremtiden går mod databaseret styring Ved udvikling af algoritmen til ’røntgensynet’ trækker DTU Compute på sin sektion for dynamiske systemer, hvor forskerne er eksperter i at analysere data, som kommer i form af tidsserier, dvs. tal, der kommer hvert sekund, hver time osv. Forskerne har arbejdet på metoden i flere år, og den er testet på rækkehuse og boligblokke i Belgien og England. Metoden kan programmeres ind i

software, som kan bruges på PC eller mobil, så både energikonsulenter og den almindelige borger i princippet kan bruge den. Men den bedste løsning ville være at lægge metoden ud i skyen, således at husejerne løbende kan holde øje med energiforbruget i deres bolig. CITIES-projektet med Henrik Madsen i spidsen har løbende prøvet at påvirke især Energistyrelsen til at indføre metoden. Og nu arbejder tiden også for ’røntgensynet’. Efter krav fra EU skal alle husstande inden udgangen af 2020 f.eks. have fjernaflæste elmålere, hvor de enkelte husstande også får adgang til dataene på timebasis. Det giver mulighed for at udbrede ’røntgensyns’-metoden til hele Europa. I fremtidens smarte byer skal man opvarme bygninger, når der er masser af grøn energi i elnettet fra sol og vind.

Og det kan man også styre ved hjælp af de nye modeller for bygningernes performance. ”Hermed vil vi gennem datastyret energirenovering kunne foretage en effektiv og accelereret grøn omstilling. For ti år siden havde man kun tegningerne. Nu begynder vi at kunne bruge data til andet end el- og varmeregningen,” pointerer Henrik Madsen. H  en rik M a d s en , p rofes s o r, DTU Co mp u t e , h ma d @ d t u . d k

DTU

Profile for DTUdk

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

DYNAMO 58  

TEMA: Ny Viden om Plastik. Udfordringer er der masser af. DTU's forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og b...

Profile for dtudk